Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > názory středoškoláku na výchovu dětí homosexuálními páry

názory středoškoláku na výchovu dětí homosexuálními páry

Popkorn
Jaký Vám chutná?

(veřejné výsledky v polovině dubna)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Bubíková
Šetření:09. 03. 2020 - 23. 03. 2020
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou 3. ročníku Slezské univerzity v Opavě a chci Vás touto cestou poprosit o vyplnění dotazníku k mé bakalářské práci na téma Názory středoškoláku na výchovu dětí homosexuálními páry.

Zodpovězte prosím všechny otázky pravdivě. 

 

Vyberte vždy pouze jednu odpověď, pokud nebude uvedeno jinak.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4074,07 %74,07 %  
Muž1425,93 %25,93 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 a víc3055,56 %55,56 %  
17 – 18 let1629,63 %29,63 %  
15 – 16 let814,81 %14,81 %  

Graf

3. Odkud pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město4074,07 %74,07 %  
Vesnice1425,93 %25,93 %  

Graf

4. Jakou máte sexuální orientaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Heterosexuál4074,07 %74,07 %  
Bisexuál1120,37 %20,37 %  
Homosexuál35,56 %5,56 %  

Graf

5. Znáte někoho ve svém okolí s homosexuální orientací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4990,74 %90,74 %  
Ne59,26 %9,26 %  

Graf

6. Jaká je podle Vám homosexualita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vrozená4277,78 %77,78 %  
Získaná1222,22 %22,22 %  

Graf

7. Jak pohlížíte na homosexuálního jedince?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijímám ho4175,93 %75,93 %  
Nevadí mi, ale nevyhledávám je1222,22 %22,22 %  
Vadí mi11,85 %1,85 %  

Graf

8. Mohli by podle Vás být homosexuální rodiči, dobrými rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4685,19 %85,19 %  
Ne814,81 %14,81 %  

Graf

9. Pokud ne, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
. 916,98 %16,67 %  
-713,21 %12,96 %  
ano59,43 %9,26 %  
odpověděla jsem ANO23,77 %3,7 %  
svým homosexuálním myšlením a jednáním zcestně vychovávají dítě, dochází k mravnímu ohrožení a psychickému narušení emočního vývoje dítěte11,89 %1,85 %  
Nakonec, proč ne?11,89 %1,85 %  
Máš blbě dotazník, tato otázka by měla být nepovinná. :)11,89 %1,85 %  
žena a muž11,89 %1,85 %  
Dítě potřebuje matku a otce11,89 %1,85 %  
rozhodně mohou být dobrými rodiči, je to o lidech - nikoli o orientaci11,89 %1,85 %  
ostatní odpovědi Máma a máma - táta a táta.... Opravdu nic moc pro děti
Homosexuální člověk nemůže být ze své podstaty rodič - ani dobrý, ani špatný. Pokud žije v souladu se svým nitrem a nesouloží s člověkem opačného pohlaví, nemůže zplodit potomka a tedy se stát rodičem. Pokud je otázka myšlena tak, že se dítě nějakým způsobem u homosexuálního páru ocitne a bude jím vychováváno (což je však něco jiného než rodičovství), pak samozřejmě není problém v tom, aby homosexuální pár poskytl dítěti veškerou potřebnou péči a materiální zabezpečení, ale toto jsou pouze méně podstatné faktory vývoje dítěte. Rodičovskou roli zkrátka homosexuál plně nezastoupí.
prostě ne
mohl by chybět ženský/mužský vzor
Mohli... ale... matka je matka a otec otec, dva otcové matku-ženu nenahradí a dvě matky nenahradí otce-muže
Můžou
Mohli
Můžou být!
Myslim ze by mohli byt dobrými rodici
Rodič- otec+ matka
Mohli by být skvělými
Byli by stejně dobří rodiče, jako heterosexuální
Ano, mohli. Schopnost být dobrým rodičem se neodvíjí od sexuální orientace...
otec a matka tvoří rodinu
Mohou být dobrými rodiči
x
Nevidím důvod, proč by měli být špatnými rodiči
N
Vyplnila jsem ano.
Jestli je někdo dobrý rodič neovlivňuje jeho sexuální orientace, ale jeho psychický stav
v některých případech i lepšími než heterosexuálními rodiči
Můžou byt dobří rodiče
Nic
(Odpověděla jsem že ano)
2445,28 %44,44 % 

Graf

10. Znáte homosexuální pár, který vychovává dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3462,96 %62,96 %  
Ano2037,04 %37,04 %  

Graf

11. Myslíte si, že dítě v homosexuální rodině, může mít problémy v sociálním prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3157,41 %57,41 %  
Ne2342,59 %42,59 %  

Graf

12. Pokud ano, tak jaké problémy?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
.712,96 %12,96 %  
Šikana59,26 %9,26 %  
-35,56 %5,56 %  
ne23,7 %3,7 %  
v dětství a mládí se zásadně formuje pohled dítěte na svět a vlivem nepřirozeného vývoje dochází k jinému budoucímu jednání v určitých situacích v budoucnu11,85 %1,85 %  
Šikana od jiných dětí.11,85 %1,85 %  
Máš blbě dotazník, tato otázka by měla být nepovinná. :)11,85 %1,85 %  
posměch11,85 %1,85 %  
nemyslím si11,85 %1,85 %  
Děti si mohou utahovat z dítěte, že jeho/její rodiče jsou "jiní". 11,85 %1,85 %  
ostatní odpovědi Šikana, zvláštnost v kolektivu, vyřazení...
Pokud se nejedná o homosexuální dítě, tak je v podstatě jisté, že problémy mít bude, a to nejen problémy sociální, ale i psychické, které můžou dříve či později v krajním případě vyústit klidně v sebevraždu. Pokud to vezmeme od těch nejméně závažných problémů, začínáme u posměšků a nevhodných poznámek ve škole (kterým dítě normálních rodičů z tohoto titulu nikdy nečelí), které už samy o sobě mohou mít na psychiku extrémně negativní dopad a můžou vyústit v absolutní vyčlenění z kolektivu. Závažnější pak bude problém s navazováním vztahů daného jedince s osobami opačného pohlaví - absence vzoru a z toho plynoucí nejistota v přístupu k opačnému pohlaví a de facto jeho neznalost (nenapadá mě, na základě kterého jiného člověka než své matky bych měl před svým prvním vztahem utvořenou představu o ženách - roli vzoru nemůže nahradit sledování osob opačného pohlaví v televizi nebo kdekoliv jinde). Vlivem toho může být člověk frustrovaný, deprimovaný, jeho psychice to rozhodně neprospěje. A takto by se dalo pokračovat.
všechny
může být šikanováno, ale děcka můžou být šikanována kvůli kdovíjaké blbosti a nikdy to není jejich vina. Nějaký debil, který chce druhé šikanovat, se najde vždycky, a pokud chce, vždycky si něco najde. Takže to nevnímám jako negativum oproti "normální" rodině.
Rasistické a segregační poznámky od vrstevníků.
sebeurčení,šikana,psychické trauma
Děti jsou kruté, když se nebudou smát kvůli rodičům, tak kvůli brýlím nebo malým prsoum
Komunikace s opačným pohlavím
minimalne posmesky, diskriminace
Jakékoliv dítě může mít problémy v sociálním prostředí, nezáleží na tom, jestli pochází z homosexuální rodiny
Hloupý lidi ho bohuzel kvůli (zbytečným) predsudkum neprijmou.
Nepochopení ostatnich, posmivani mozna
Stejné jako dítě heterosexuálních rodičů.
Nevyrůstá vtradiční rodině, nemá vzory otec+ matka.
Šikana, ale v dnešní době je šikana téměř za vše
odpověděla jsme v předchozí otázce ne
Posměch ve škole
Problémy s ostatními dětmi, jež jejich špatní rodičové vychovávají k neopodstatněné nenávisti.
psychické, šikana vrtevníků
Nebudou mít problémy
x
Nemyslím si, že by mohl mít problémy
Děti by se mohly posmivat
Nevím.
Mohou ho šikanovat ostatní, protože nejsou tolerantní, nebo protože je to pro ně dobrá záminka k šikaně
Můžou být šikanováni, neboť děti dokáží být občas zákeřnější, než bychom si dokázali představit a může se stát, že tyto děti (vychovávané homosexuály) nepřijmou mezi sebe
Každé dítě i v heterosexuální rodině může mít různé problémy v sociálním prostředím.
Někteří se mu můžou smát
Nemusí mít problrmy
Nic
Stejné jaké mohou mít děti vychovávané heterosexuálním párem
3157,41 %57,41 % 

Graf

13. Můžou homosexuální rodiče vytvořit stejné prostředí pro výchovu dítěte, jako heterosexuální rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4481,48 %81,48 %  
Ne1018,52 %18,52 %  

Graf

14. Pokud ne, tak proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
. 916,98 %16,67 %  
-611,32 %11,11 %  
ano59,43 %9,26 %  
mohou47,55 %7,41 %  
Prostě ne 23,77 %3,7 %  
Můžou23,77 %3,7 %  
je to dáno jejich jiným pohledem na svět, jiným stylem života11,89 %1,85 %  
Nakonec, proč ne?11,89 %1,85 %  
Máš blbě dotazník, tato otázka by měla být nepovinná. :)11,89 %1,85 %  
Dítě potřebuje matku a otce11,89 %1,85 %  
ostatní odpovědi Z logických důvodů - jeden nenahraditelný a nezastupitelný druh člověka v dané rodině prostě chybí. Tedy prostředí nemůže být stejné jako v normální rodině. Je to stejné jako položit otázku: "Může matka samoživitelka vytvořit stejné prostředí pro výchovu dítěte jako v kompletní rodině?" Odpověď: ne, nemůže.
odpověděla jsem ANO!! >:(
chybí element opačného pohlaví
nevím
Druhý "otec" matku nenahradí a druhá "matka" zase nenahradí otce a můžou se klidně stavět na hlavu
nedá se v ní pracovat s pojmem "máma" a "táta"
Můžou!
...
Myslim ze prostředí by mohlo byt velice podobne
Nejsou otec matka...tudíž ani rodiče.
Můžu
odpověděl jsme v předchozí otázce ano
Ano, mohou.
základ je rodina - žena, muž
x
Ne
Vyplnila jsem ano.
V některých případech mohou vytvořit i lepší prostředí, protože se budou snažit jít příkladem a vychovávat dítě co nejlépe, heterosexuální páry nikdo tolik nesleduje, takže se nemusí tolik snažit
mají
Nic
ano mohou
2139,62 %38,89 % 

Graf

15. Mají podle Vás homosexuální páry právo na vychovávat děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4583,33 %83,33 %  
Ne916,67 %16,67 %  

Graf

16. Jak se díváte na to, když je dítě vychováváno homosexuálním párem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím s tím4379,63 %79,63 %  
Nesouhlasím814,81 %14,81 %  
Nedokáži odpovědět35,56 %5,56 %  

Graf

17. Myslíte si, že pokud dítě vyrůstá v homosexuální rodině, tak to ovlivní jeho sexuální orientaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4583,33 %83,33 %  
Ano916,67 %16,67 %  

Graf

18. Souhlasili byste s osvojením dětí registrovaným párům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4481,48 %81,48 %  
Ne1018,52 %18,52 %  

Graf

19. Co je podle Vás vhodnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obojí4379,63 %79,63 %  
Lesbický pár (dvě matky)1018,52 %18,52 %  
Gay pár (dva otcové)11,85 %1,85 %  

Graf

20. Chcete k této problematice sdělit svůj názor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1019,23 %18,52 %  
. 917,31 %16,67 %  
-47,69 %7,41 %  
naši předkové byli moudřejší než si myslíme a dobře věděli proč odmítají homosexualitu ( a nebylo to dáno jen náboženstvím ), homosexualitu zásadně odmítám a vadí mně, že se stále propaguje v médiích jako něco normálního11,92 %1,85 %  
Ani ne.11,92 %1,85 %  
Máš blbě dotazník, tato otázka by měla být nepovinná. :)11,92 %1,85 %  
proti11,92 %1,85 %  
rozhodně tomu fandím, lepší než děti nechávat v domovech. Tito lidé mají o děti opravdový zájem, což se o některých rodičích ze standardních rodich říci nedá a odpovídají tomu i podmínky pro život a výchova11,92 %1,85 %  
Asi ani ne11,92 %1,85 %  
V otázce 19 chybí odpověď "Ani jedno" - ze dvou stejně nepřijatelných variant není ani jedna vhodnější než druhá. Nad tak zhoubnou myšlenkou, že děti budou svěřovány k výchově homosexuálním párům, zůstává rozum stát a děsím se toho, že to jednoho dne bude realitou. Právo homosexuála vychovávat dítě? Čím by toto právo mělo být založeno? Jak je vůbec možné, že se diskutuje o tom, zda má mít člověk, který NENÍ SCHOPEN DÍTĚ ZPLODIT, ANIŽ BY POPŘEL SVOU PODSTATU, právo nějaké cizí dítě vychovávat? Přece když příroda daného člověka duševně nevybavila tak, aby byl schopný přivést dítě na svět, proč si někdo myslí, že má tento člověk potřebnou duševní výbavu k tomu, aby dítě vychovával? Když to velmi zjednoduším - dostal-li jsem od přírody do vínku lenost, nezodpovědnost a laxní přístup k životu, asi se musím smířit s tím, že nebudu v životě bohatý a úspěšný. Pokud nebudu krást a podvádět. Dostal-li jsem do vínku slabší intelekt, asi se musím smířit s tím, že nezískám VŠ titul. Pokud si ho nekoupím. Dostal-li jsem do vínku orientaci, která mi neumožňuje zplodit dítě, musím se asi smířit s tím, že dítě mít nebudu. Leda prosadím právní ojebávku, která mi umožní se k dítěti nějak dostat. Domnělé a ničím nepodložené "právo" homosexuálů vychovávat děti je de facto podvod spáchaný na přírodě. Celkově je potřeba zachovat si na lidská práva střízlivý pohled. Člověk má od přírody právo na život, svobodu vyznání, svobodnou volbu toho, co bude v životě dělat a jak s ním celkově naloží + pár dalších základních práv. Člověk ale nemá právo na cokoliv, co si usmyslí. Takové klamné domněnky pak vedou ke špatným koncům - např. když si neschopný lenoch usmyslí, že má právo žít si po materiální stránce stejně jako schopný a pracovitý člověk, snadno se dostane do dluhové pasti a ve výsledku zničí život v lepším případě jen sobě. Nebo když bezcitným lidem dáváme právo vlastnit zvířata, nemůžeme se pak divit, že nás zaplavují zprávy o zvířatech týraných, zanedbaných, vyhladovělých k smrti nebo někde pohozených. Homosexuálové, jakkoliv si zasluhují naprosto stejný respekt a přístup jako kdokoliv jiný, by se měli smířit s tím, že nemohou mít vše. A to, prosím pěkně, nemám vůbec nic ani proti registrovanému partnerství, ani proti sňatkům homosexuálů. 11,92 %1,85 %  
ostatní odpovědi je lepší aby homosexuální pár adoptoval např. dítě z dětského domova (protože adopce není jen tak, ty lidi to musí to opravdu chtít a podrobit se různým testům atd. jestli jsou způsobilí k osvojení), zatímco páry muž x žena často zplodí dítě, aniž by o to stáli, a pak se k němu taky tak chovají. Je lepší, aby děti byly v rodině, kde si je rodiče "vymodlili", než aby přišly na svět náhodou a někdo se k nim choval hnusně nebo je odložil do děcáku).
Rozdílné sexuality tady byly odjakživa, jen lidé neměli takovou svobodu to moci říct. Pro dítě je velmi důležité vyrůstat v milující rodině a je jedno, jestli jsou rodiči dva muži, dvě ženy nebo žena a muž.
Raději ne...
nic
Lidi by je neměli soudit, podivejte se na vymenu manzelek kde selhalvaji normalni heterosexualni parteri, kteri se nedokazi postarat o svoje deti, romové co kaslou na svoje deti, a hlavne ze se vesele rozmnozuji, a pak se tady v čr zakazuje aby gay par nebo lesbicky par vychovaval dite? Kdyz (ne vzdycky) muhou byt i lepsimi rodici?
Lide neovlivní kdo je přitahuje a nemeli bychom je za to odsuzovat
Vše by vyřešilo “manželství pro všechny”!!!
19 otázka je manipulativní, zavádějící. Bez možnosti volby vyrůstat v tradiční rodině.
Homosexuálové mají právo žít jako každý jiní člověk
Nepřipadá mi to jako problematika, je na každém koho bude milovat :)
Měla by být vysvětlena více lidem, kteří to nechápou a odsuzují
Každé dítě by mělo mít milující rodinu nehledě na pohlaví rodičů
Ne. Již jsem jej sdělila výše.
ne, nechci
Je jedno za je člověk homosexuál, bisexuála nebo transsexuál, pořád je to člověk
x
:) :(
Myslím si, že nezáleží na sexuální orientaci rodičů, ale na tom, jestli jsou schopni se o dítě postarat a dát mu lásku a zázemí
dotazník ji za mě vyjádřil dostatečně
Rodiče by měli mít možnost být oba zapsání v rodném listu dítěte a mit stejná práva jako heterosexuální rodiče
Melo by se to povolit
Všichni jsme lidi a nevidím důvod proč by ten koho milujem měl být problém jen proto že je stejného pohlaví
2242,31 %40,74 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Myslíte si, že dítě v homosexuální rodině, může mít problémy v sociálním prostředí?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 18. Souhlasili byste s osvojením dětí registrovaným párům?
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lesbický pár (dvě matky) na otázku 19. Co je podle Vás vhodnější?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevadí mi, ale nevyhledávám je na otázku 7. Jak pohlížíte na homosexuálního jedince?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Odkud pocházíte?

4. Jakou máte sexuální orientaci?

5. Znáte někoho ve svém okolí s homosexuální orientací?

6. Jaká je podle Vám homosexualita?

7. Jak pohlížíte na homosexuálního jedince?

8. Mohli by podle Vás být homosexuální rodiči, dobrými rodiči?

10. Znáte homosexuální pár, který vychovává dítě?

11. Myslíte si, že dítě v homosexuální rodině, může mít problémy v sociálním prostředí?

13. Můžou homosexuální rodiče vytvořit stejné prostředí pro výchovu dítěte, jako heterosexuální rodiče?

15. Mají podle Vás homosexuální páry právo na vychovávat děti?

16. Jak se díváte na to, když je dítě vychováváno homosexuálním párem?

17. Myslíte si, že pokud dítě vyrůstá v homosexuální rodině, tak to ovlivní jeho sexuální orientaci?

18. Souhlasili byste s osvojením dětí registrovaným párům?

19. Co je podle Vás vhodnější?

20. Chcete k této problematice sdělit svůj názor?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Odkud pocházíte?

4. Jakou máte sexuální orientaci?

5. Znáte někoho ve svém okolí s homosexuální orientací?

6. Jaká je podle Vám homosexualita?

7. Jak pohlížíte na homosexuálního jedince?

8. Mohli by podle Vás být homosexuální rodiči, dobrými rodiči?

10. Znáte homosexuální pár, který vychovává dítě?

11. Myslíte si, že dítě v homosexuální rodině, může mít problémy v sociálním prostředí?

13. Můžou homosexuální rodiče vytvořit stejné prostředí pro výchovu dítěte, jako heterosexuální rodiče?

15. Mají podle Vás homosexuální páry právo na vychovávat děti?

16. Jak se díváte na to, když je dítě vychováváno homosexuálním párem?

17. Myslíte si, že pokud dítě vyrůstá v homosexuální rodině, tak to ovlivní jeho sexuální orientaci?

18. Souhlasili byste s osvojením dětí registrovaným párům?

19. Co je podle Vás vhodnější?

20. Chcete k této problematice sdělit svůj názor?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Bubíková, E.názory středoškoláku na výchovu dětí homosexuálními páry (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://nazory-stredoskolaku-na-vych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.