Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory studentů na studium na vysokých školách ekonomického zaměření

Názory studentů na studium na vysokých školách ekonomického zaměření

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Oslíková
Šetření:11. 01. 2011 - 20. 01. 2011
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):18 / 9.86
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto průzkumu je zjistit názory studentů bakalářských a magisterských oborů na studium na vysokých školách ekonomického zaměření.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U všech otázek vyberte prosím vždy jen jednu možnost. U každé dotazované sekce máte možnost vyjádřit svůj názor také prostřednictvím otevřené otázky. Tyto otázky jsou však nepovinné.

 

U otázek s možnostmi se zamyslete nad významností problému

1 = žádná

2 = nízká

3 = střední

4 = vyšší

5 = vysoká

Odpovědi respondentů

1. Jaké spatřujete problémy v průběhu Vašeho studia v oblasti administrace studia?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nejasnost pokynů děkana / rektora.2.4550.975
Neochota studijního oddělení.2.8642.118
Nedodržování studijního a zkušebního řádu.2.4551.702

Graf

2. V sekci administrace studia mi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Absence jasného a zřetelného FAQ, které by nahradilo zběsilé prohlížení webu, návštěvy studijních oddělení a pátrání mezi studenty.

Krátká otevírací doba studijního oddělení.

Nedostupnost SO (fronty).

Nejasnosti pokynů, nejasnosti v termínech (zveřejňování výsledků,...)

neochota a nezájem studijního oddělení a týká se to jakéhokoliv problému, který má studijní oddělení řešit.

Neochota studijních referentů, nefunčnost informačního systému, který je klíčový pro celou univerzitu a způsob zkoušení některých vyučujících.

otevírací doba studjiního oddělení + nekompletní znalost systému referentek

přestože bysme se měli podle zkušebního řádu dovědět výsledky písemné zkoušky do týdne, musíme na výsledky někdy čekat mnohem déle..

přístup studijních referentek ke studentům

v průběhu studia se mění studijní řád,překreditování předmětů,po zeptání se na studijním nemají jasné informace od děkana univerzity

3. K této sekci bych chtěl/a dále uvést:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

děkuji za internet

Nic jiného

4. Jaké spatřujete problémy v průběhu Vašeho studia v oblasti zajištění výuky?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nízká kvalifikace vyučujících.1.6820.853
Nedodržování časů přednášek.1.7270.653
Nedodržování časů cvičení a seminářů.21.091
Nevyhovující studijní materiály.2.2270.812

Graf

5. V sekci zajištění výuky mi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

mladí neschopní doktorandi

Nedostatečná andragogická příprava vyučujících (neumí kognitivně přizpůsobit látku, motivovat, nadchnout pro věc),

Někteří vyučující jsou sice profesionálně velice kvalifikovaní, nicméně nevládnou schopností vyučovat. Některé předměty nedisponují použitelnou literaturou, často dokonce žádnou literaturou, nemají příliš jasnou strukturu, takže získávání informací z jiných zdrojů je nanejvýš obtížné a není jasné, které zdroje a které informace jsou pro předmět relevantní a které nikoli.

nic významného

Přílišný výskyt "učících doktorandů".

že někteří vyučující kopírují materiály ze serveru wikipedia.com a ani je neopraví a vydávají je za materiály ke cvičením a pro ukončení předmětu po studentech požadují, aby daná témata, jež byla na cvičeních probírána, zpracovali a naučili se je k zápočtu za 2 kredity - náročnost jako ke zkoušce za 8 kreditů..

6. K této sekci bych chtěl/a dále uvést:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic dalšího.

7. Jaké spatřujete problémy v průběhu Vašeho studia v oblasti vybavení školy:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nízká úroveň prostor školy.1.7730.721
Nedostatečné či zastaralé vybavení poslucháren audiovizuální technikou.1.6820.853
Špatné vybavení školy pro trávení volného času mezi výukou.2.4091.333
Nedostačující vybavení občerstvovacími automaty / kantýnou.2.4551.702
Nedostačující vybavení doplňkovými službami pro studenty (kopírování, apod.).2.51.25
Nedostatečný počet parkovacích míst.2.5912.06

Graf

8. V sekci vybavení školy mi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

absolutně nepoužitelná menza, nedostatek "odpočinkových zón", nedostatek zásuvek pro notebooky v posluchárnách

Malá menza je největším problémem školy,dále málo počítačových učeben,kde by se dalo trávit volný čas mimo výuku.

Nedostatek soukromí pro volný čas mezi výukou (hodila by se odpočívárna s možností se natáhnout, odhlučněné .studijní boxy, koutek pro matky s dětmi)

Nepříliš promyšlená logistika využití učeben (malé přeplněné, vedle toho velké takřka prázdné), absence možnosti kvalitního stravování (automaty, menza či bufest s obrovitánskou frontou nejsou uspokojivé), totální absence zdrojů pitné vody (studenti jsou tak nuceni kupovat vodu balenou či pít vodu z umyvadel, která buď trpí špatnou údržbou trubek, v nových částech školy pak nelze manuálně ovládat teplotu), nepříliš uživatelsky přívětivé rozmístění počítačových terminálů pro studenty.

Parkování!!!! Více parkovacích míst! Řidiči všech zemí, spojte se!

že v blízkosti školy chybí sportovní vyžití pro studenty, kteří mají dvě hodiny volna a rádi by si např. zacvičili v posilovně nebo zahráli volejbal, musí se kvůli tomu přemístit na koleje nebo do veřejné tělocvičny, kde nemají studentské výhody.

9. K této sekci bych chtěl/a dále uvést:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic dalšího.

10. Jaké spatřujete problémy v průběhu Vašeho studia v oblasti komunikace se školou:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Neochota komunikovat e-mailem.2.1821.694
Neochota komunikovat telefonicky.2.1361.118
Neochota vyučujících komunikovat během konzultačních hodin.1.7271.017
Neochota komunikovat s vedením fakulty / univerzity.2.0451.225

Graf

11. V sekci komunikace se školou mi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

E-maily jsou největším problémem,pokud napíšete e-maiil učiteli ten vám vůbec neodpoví,nebo pokud ano,tak jen velice stručně většinou nejasně

Komunikace samotná není problém, problémem je přetíženost komunikujících.

Množství učitelůnení ochotno se studentovi věnovat mimo striktně vyhrazené konzultační hodiny (často jen 60 minut týdně), katedry či garanti oborů nejsou schopni efektivně tlumočit námitky a požadavky studentů zejména k vyučovaným předmětům.

Největší problém je většinou s čekáním na odpověď přes e-mail

nejvíce mi vadí neochota profesorů komunikovat e-mailem.Na důležité dotazy od studentů jednoduše nereagují

Někteří vyučující naprosto ignorují e-mailovou schránku. S vedením se mi naštěstí nikdy žádný problém nevyskytl, ale to asi proto, že nebyla potřeba cokoliv s nimi řešit, ale věřím, že kdyby ta potřeba nastala, jejich ochota moc velká nebude, vím to z doslechu od ostatních..

Obtížné shánění některých vyučujících (zvl. externistů).

12. K této sekci bych chtěl/a dále uvést:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic dalšího.

13. Jaké spatřujete problémy v průběhu Vašeho studia v oblasti podpory studia:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Komplikované ovládání informačního systému.2.2271.903
Nedostačující data v informačním systému.2.4091.787
Omezená možnost řešení konkrétních problému se studijním oddělením.2.5451.521
Omezená dostupnost e-learningových aplikací.2.2731.744
Omezená dostupnost studia v zahraničí.1.7731.176

Graf

14. V sekci podpora studia mi nejvíce vadí:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Informační systém KOS se za poslední dobu extrémně zlepšil, ale stále má své mouchy. Místy až včely.

Informační systém nám po dlouho dobu nefungoval, protože odešli systémoví integrátoři a dodnes jede tak napůl ... :D

Po zavedení nového IS nastal na naší škole maximální chaos, který přetrvává až do dnešních dnů. Bohužel, stačilo (pouze) zveřejnit manuály k IS, které prostě nejsou k dispozici

Střídavá kvalita podpory v různých předmětech.

Zejména ponižující výběrová řízení na místa pro studium v zahraničí, požadavky na studijní průměr, množství vedlejších aktivit atd. dokážou studenta odradit. Nicméně chápu, že není v kapacitách školy zajistit zahraniční výjezd všem zájemcům, tedy tato námitka má spíše povahu nekonstruktivního lamentu.

15. K této sekci bych chtěl/a dále uvést:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Nic dalšího.

studijní informační systém se v posledních letech velmi zlepšil

16. V případě reorganizace studia na Vaší škole byste největší pozornost zaměřil/a na:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Celoškolsky povinné předměty pro studenty všech fakult a oborů, které jsou pro naprostou většinu studentů nudné, nesrozumitelné a s dostatečným odstupem mohu říci, že také nepotřebné. Vzhledem k velkému množství studujících jsou vedené neefektivně, obvykle nejsou obzvláště náročné, nicméně čas jim věnovaný by bylo možné využít podstatně lépe.

Čistky v řadách studentů - studium jen pro opravdu chytré, ne pro každého.

Další zlepšování v oblasti lidskosti prostředí a pohodlnosti studijního procesu.

komunikaci se studenty

Myslím, že není třeba.

myslím, že reorganizace není potřeba

nevím

obrovské množství zbytečných seminárních prací

povinné předměty a vyučující

pracovnice studijního oddělení, přístup některých akademických pracovníků

stanovenie podmienok štúdia a ukončenia na začiatku a nemeniť ich počas štúdia.

styl vyučujících a pokud by ho nehodlali změnit (myslím samozřejmě jen některé, konkrétně jednoho v mém případě), tak navrhuji překreditování daného předmětu...

systém hodnocení

to, aby na škole bylo méně studentů, za to chytřejších - vždyť nejsme fabrika na tituly

vše je relativně ok :)

výběr pedagogů

Výběr studia do dalších ročníků, návaznost předmětů a vstřícnost vysokoškolských učitelů.

zlepšení studijního oddělení z hlediska jejich chování ke studentům a zlepšení komunikace mezi vyučujícím a studentem

Zpřísnění podmínek pro splnění předmětů, protože tím úroveň VŠ klesá. Netýká se to pouze naší školy, ale VŠECH

zvětší menzy a jasně definovaný studijní řád

Zvýšení úrovně výuky a odbornosti.

17. Celkové subjektivní hodnocení spokojenosti s průběhem Vašeho vysokoškolského studia (bez ohledu na dosažené studijní výsledky):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně spokojen/a940,91 %40,91 %  
velmi spokojen/a731,82 %31,82 %  
maximálně spokojen/a627,27 %27,27 %  

Graf

18. Na závěr prosím napište: Jméno vysoké školy a fakulty, na které studujete; V jakém jste ročníku; Jméno oboru, který studujete:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Akademie Sting, 1. ročník magisterského, podniková ekonomika a management

ČVUT FEL; studia ukončena 2010; Ekonomika a management energetiky

ČZU, provozně ekonomiká fakulta, 3 ročník, obor veřejná správa a regionální rozvoj

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, 1. ročník, obor Podnikové hospodářství

Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, 3. ročník, manažersko ekonomický obor

Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 3. ročník, Manažersko-ekonomický

Mendelova univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 3. ročník, obor manažersko-ekonomický,

Mendelova univerzita,Provozně ekonomická fakulta,3ročník,5semestr,Manažersko-ekonomický obor

MENDELU,Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií,3.ročník,obor-regionální rozvoj

Uneverzita Pardubice; Fakulta chemicko technologická; 1.ročník; Zdravotní laborant

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 3. ročník managementu cestovního ruchu

Univerzita Tomáše Bati, Fakulta multimediálních komunikací

VŠE Praha, Fakulta informatiky a statistiky, 3.ročník, Matematické metody v ekonomii

VŠE Praha, FMV, 2. ročník, Mezinárodní obchod

VŠE, NF, 5. ročník, obor Hospodářské a politické dějiny

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta financí a účetnictví, 1. ročník navazujícího magisterského studia, hlavní specializace: účetnictví a finanční řízení podniku

Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, 5. ročník, obor Bankovnictví a pojišťovnictví

Vysoká škola ekonomická, Fakulta mezinárodních vztahů, obor Politologie, ročníky naše dobrá škola nevede (ač se tomu všichni nesmírně diví, máme na VŠE vskutku chytrý a pro studenty přívětivý systém), nicméně studuji pátým rokem.

Vysoká škola hotelová, obor hotelnictví, druhý ročník

Vysoká škola obchodní v Praze; 1.roč. mag. (dříve student bc.)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Oslíková, V.Názory studentů na studium na vysokých školách ekonomického zaměření (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazory-studentu-na-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.