Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Úředník z pohledu veřejnosti

Úředník z pohledu veřejnosti

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Benediktová
Šetření:03. 12. 2010 - 02. 01. 2011
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
provádím šetření pro svou diplomovou práci, která se týká postavení úředníka. Chtěla bych Vás touto cestou požádat, abyste mi věnovali chvíli času a odpověděli na následující otázky. Cílem těchto dotazníků je získat současný názor veřejnosti na tuto profesi. Děkuji Vám za spolupráci.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V případě volby více odpovědí, označte prosím, pouze tu, která převládá.

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte činnost úředníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitou6744,37 %44,37 %  
nezbytnou4026,49 %26,49 %  
zbytečnou byrokracii3825,17 %25,17 %  
nic21,32 %1,32 %  
půl na půl10,66 %0,66 %  
jak u kterých10,66 %0,66 %  
některých úředníků důležitou, jiných zbytečnou byr10,66 %0,66 %  
záleží na úřednickém postu10,66 %0,66 %  

Graf

2. Domníváte se, že počet úředníků je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nadměrný9260,93 %60,93 %  
dostatečný5335,1 %35,1 %  
nedostatečný63,97 %3,97 %  

Graf

3. Domníváte se, že se úředníci obecně chovají eticky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemohu posoudit5737,75 %37,75 %  
ne4932,45 %32,45 %  
ano4529,8 %29,8 %  

Graf

4. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou diskriminace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7852 %51,66 %  
ano3825,33 %25,17 %  
osobně ne, ale někdo z mých blízkých či známých ano3422,67 %22,52 %  

Graf

5. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou korupce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8456,38 %55,63 %  
osobně ne, ale někdo z mých blízkých či známých ano3926,17 %25,83 %  
ano2617,45 %17,22 %  

Graf

6. Vyřizování na úřadech pro Vás znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztrátu času6744,37 %44,37 %  
psychickou zátěž4026,49 %26,49 %  
běžnou záležitost (nijak mě neovlivní)3925,83 %25,83 %  
finanční zátěž53,31 %3,31 %  

Graf

7. Jednání s úředníky hodnotíte jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré, v rámci možností7449,01 %49,01 %  
zdlouhavé4328,48 %28,48 %  
problematické3019,87 %19,87 %  
výborné42,65 %2,65 %  

Graf

8. S jakou tváří se na úřadech nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
:-! (vážnou)5133,77 %33,77 %  
:-! (vážnou)3925,83 %25,83 %  
:-( (zamračenou)2113,91 %13,91 %  
:-) (usměvavou)159,93 %9,93 %  
:-( (zamračenou)138,61 %8,61 %  
:-) (usměvavou)127,95 %7,95 %  

Graf

9. Nejčastěji se setkáváte s úředníkem který je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vstřícný7247,68 %47,68 %  
neochotný5737,75 %37,75 %  
arogantní2214,57 %14,57 %  

Graf

10. Jak hodnotíte postavení úředníka v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnání jako každé jiné6643,71 %43,71 %  
nezajímavé zaměstnání3724,5 %24,5 %  
nevděčnou práci3321,85 %21,85 %  
prestižní zaměstnání159,93 %9,93 %  

Graf

11. Odbornou úroveň úředníků hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrou11173,51 %73,51 %  
nedostatečnou3321,85 %21,85 %  
výbornou74,64 %4,64 %  

Graf

12. Jaké faktory podle Vás negativně ovlivňují práci úředníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná komunikace mezi úřady8757,62 %57,62 %  
legislativa 5838,41 %38,41 %  
nedostatečná odbornost5133,77 %33,77 %  
rozdělení pravomocí4630,46 %30,46 %  
stanovené lhůty 3221,19 %21,19 %  
nemohu posoudit2214,57 %14,57 %  
nadbytečnost - je nutné generovat práci zdržováním10,66 %0,66 %  
vědomí, že dělá zbytečnou práci10,66 %0,66 %  
přebujelá ale asi :-) potřebná administrativa10,66 %0,66 %  
přebujelá byrokracie10,66 %0,66 %  
práce je nebaví10,66 %0,66 %  
přebujelý státní aparát10,66 %0,66 %  
hodnocení veřejnosti10,66 %0,66 %  
starší nechtějí dělat více a tak to nový nezmění10,66 %0,66 %  
meli by nest odpovednost za svou praci10,66 %0,66 %  
jistota pracovní smlouvy na neurčito10,66 %0,66 %  
podle toho kterou nohou ráno vstanou, ne všichni10,66 %0,66 %  
nedostatečné finanční ohodnocení10,66 %0,66 %  
levá ruka neví co dělá pravá10,66 %0,66 %  
pocit vlastní nadřazenosti a neochota dělat práci10,66 %0,66 %  
špatná organizace práce10,66 %0,66 %  
špatné využívání moderních technologíí10,66 %0,66 %  

Graf

13. Jak na Vás působí současná situace ve veřejné správě (současná politická rozhodnutí – snižování prostředků na platy a výdaje a s tím související snižování počtů zaměstnanců apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám výhrady, ale v podstatě souhlasím5335,1 %35,1 %  
nesouhlasím4328,48 %28,48 %  
je to v pořádku3623,84 %23,84 %  
nijak se mne to nedotýká1912,58 %12,58 %  

Graf

14. V důsledku změn uvedených v předchozí otázce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neočekávám žádnou změnu6341,72 %41,72 %  
obávám se zhoršení služeb5838,41 %38,41 %  
očekávám zlepšení služeb2617,22 %17,22 %  
zvýšení produktivity,stejně jako v soukromém sekto10,66 %0,66 %  
očekávám snížení zbytečných nákladů 10,66 %0,66 %  
úředníci budou nasraní a neochotní ale ušetříme10,66 %0,66 %  
spousta tech dobrych odejde 10,66 %0,66 %  

Graf

15. Domníváte se, že vzájemná komunikace mezi úřady je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečně fungující12683,44 %83,44 %  
dobře fungující2415,89 %15,89 %  
výborně fungující10,66 %0,66 %  

Graf

16. Domníváte se, že se systém veřejné správy za posledních 10-15 let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezměnil se7952,32 %52,32 %  
zlepšil4731,13 %31,13 %  
zhoršil2516,56 %16,56 %  

Graf

17. Uveďte prosím Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 31 do 60 let8052,98 %52,98 %  
od 19 do 30 let6241,06 %41,06 %  
do 18 let 74,64 %4,64 %  
61 let a více21,32 %1,32 %  

Graf

18. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10468,87 %68,87 %  
muž4731,13 %31,13 %  

Graf

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8153,64 %53,64 %  
vysokoškolské5335,1 %35,1 %  
základní 63,97 %3,97 %  
vyšší odborné63,97 %3,97 %  
střední odborné (vyučen/a)53,31 %3,31 %  

Graf

20. Vaše zaměstnání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromém sektoru6039,74 %39,74 %  
studující4429,14 %29,14 %  
ve veřejném sektoru3825,17 %25,17 %  
nezaměstnaný74,64 %4,64 %  
důchodce21,32 %1,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou diskriminace?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi :-) (usměvavou) na otázku 8. S jakou tváří se na úřadech nejčastěji setkáváte?

9. Nejčastěji se setkáváte s úředníkem který je:

  • odpověď vstřícný:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi běžnou záležitost (nijak mě neovlivní) na otázku 6. Vyřizování na úřadech pro Vás znamená:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi :-) (usměvavou) na otázku 8. S jakou tváří se na úřadech nejčastěji setkáváte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte činnost úředníků?

2. Domníváte se, že počet úředníků je:

3. Domníváte se, že se úředníci obecně chovají eticky?

4. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou diskriminace?

5. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou korupce?

6. Vyřizování na úřadech pro Vás znamená:

7. Jednání s úředníky hodnotíte jako

8. S jakou tváří se na úřadech nejčastěji setkáváte?

9. Nejčastěji se setkáváte s úředníkem který je:

10. Jak hodnotíte postavení úředníka v ČR?

11. Odbornou úroveň úředníků hodnotíte jako:

12. Jaké faktory podle Vás negativně ovlivňují práci úředníků?

13. Jak na Vás působí současná situace ve veřejné správě (současná politická rozhodnutí – snižování prostředků na platy a výdaje a s tím související snižování počtů zaměstnanců apod.)?

14. V důsledku změn uvedených v předchozí otázce:

15. Domníváte se, že vzájemná komunikace mezi úřady je:

16. Domníváte se, že se systém veřejné správy za posledních 10-15 let:

17. Uveďte prosím Váš věk

18. Vaše pohlaví:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Vaše zaměstnání je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte činnost úředníků?

2. Domníváte se, že počet úředníků je:

3. Domníváte se, že se úředníci obecně chovají eticky?

4. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou diskriminace?

5. Setkal(a) jste se na úřadech s nějakou formou korupce?

6. Vyřizování na úřadech pro Vás znamená:

7. Jednání s úředníky hodnotíte jako

8. S jakou tváří se na úřadech nejčastěji setkáváte?

9. Nejčastěji se setkáváte s úředníkem který je:

10. Jak hodnotíte postavení úředníka v ČR?

11. Odbornou úroveň úředníků hodnotíte jako:

12. Jaké faktory podle Vás negativně ovlivňují práci úředníků?

13. Jak na Vás působí současná situace ve veřejné správě (současná politická rozhodnutí – snižování prostředků na platy a výdaje a s tím související snižování počtů zaměstnanců apod.)?

14. V důsledku změn uvedených v předchozí otázce:

15. Domníváte se, že vzájemná komunikace mezi úřady je:

16. Domníváte se, že se systém veřejné správy za posledních 10-15 let:

17. Uveďte prosím Váš věk

18. Vaše pohlaví:

19. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

20. Vaše zaměstnání je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Benediktová, L.Úředník z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazory-verejnosti-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.