Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory vysokoškolákov na elektronické vzdelávanie

Názory vysokoškolákov na elektronické vzdelávanie

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kabíček
Šetření:24. 02. 2009 - 03. 03. 2009
Počet respondentů:89
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slúži ako podklad na prieskum k mojej Diplomovej práci. Jeho cieľom je zistiť postoje a názory študentov - vysokoškolákov k problematike elektronickej podpory vzdelávania.

Vopred Vám ďakujem za ochotu a čas pri jeho vypĺňaní.

Martin Kabíček – študent PF UKF Nitra
 

Odpovědi respondentů

1. Vaše študijné zameranie je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Humanitný smer4550,56 %50,56 %  
Prírodovedný smer4449,44 %49,44 %  

Graf

2. Elektronické výučbové materiály sa na Vašom odbore používajú:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zriedka4044,94 %44,94 %  
často3943,82 %43,82 %  
nikdy1011,24 %11,24 %  

Graf

3. Uvítali by ste, keby sa časť výučby sprostredkovávala elektronicky, napr. formou multimediálnych CD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno5157,3 %57,3 %  
skôr áno ako nie 2629,21 %29,21 %  
skôr nie ako áno 910,11 %10,11 %  
nie33,37 %3,37 %  

Graf

4. S elektronickými výučbovými materiálmi s ktorými som sa už stretol/la som bol/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojný/á4752,81 %52,81 %  
ani spokojný/á ani nespokojný/á 2022,47 %22,47 %  
velmi spokojný/á1617,98 %17,98 %  
nespokojný/á 33,37 %3,37 %  
veľmi nespokojný/á33,37 %3,37 %  

Graf

5. Aké nedostatky ste najčastejšie vnímali na elektronických výučbových materiáloch s ktorými ste sa stretli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsahová náročnosť2629,21 %29,21 %  
zlá prehľadnosť2629,21 %29,21 %  
vizuálna stránka1921,35 %21,35 %  
nedostatočná spätná väzba1921,35 %21,35 %  
iné1617,98 %17,98 %  
žiadne88,99 %8,99 %  

Graf

6. Literatúra potrebná na štúdium v elektronickej podobe Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skôr vyhovuje ako nevyhovuje 3438,2 %38,2 %  
vyhovuje 2730,34 %30,34 %  
skôr nevyhovuje ako vyhovuje 2426,97 %26,97 %  
nevyhovuje44,49 %4,49 %  

Graf

7. Prínos vzdelávania prostredníctvom elektronických médií vidíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uľahčení práce učiteľa a žiaka4752,81 %52,81 %  
atraktívnosti výučby4044,94 %44,94 %  
názornosti2730,34 %30,34 %  
lepšom zapamätaní si učiva1617,98 %17,98 %  
motivácií88,99 %8,99 %  
iné55,62 %5,62 %  

Graf

8. Mali by ste záujem študovať formou elektronického vzdelávania?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno3741,57 %41,57 %  
skôr áno ako nie2932,58 %32,58 %  
skôr nie ako áno 1617,98 %17,98 %  
nie77,87 %7,87 %  

Graf

9. Výhody elektronického vzdelávania vidíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získavaní informácií v ktoromkoľvek čase5764,04 %64,04 %  
výučba z pohodlia domova3741,57 %41,57 %  
elektronické vzdelávanie šetrí čas3640,45 %40,45 %  
elektronické vzdelávanie je lacnejšie2629,21 %29,21 %  
výučbe podstatnejších vecí pre študenta1516,85 %16,85 %  
iné77,87 %7,87 %  

Graf

10. Nevýhody elektronického vzdelávania vidíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neosobnosť, absencia ľudského kontaktu 5764,04 %64,04 %  
nerozvíja sa verbálna komunikácia4853,93 %53,93 %  
strata čara vysokoškolského života, spolužiakov3741,57 %41,57 %  
obmedzený prístup k technickým prostriedkom1415,73 %15,73 %  
iné55,62 %5,62 %  

Graf

11. Prístup učiteľa pri elektronických formách vzdelávania je podľa Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odlišný len minimálne5258,43 %58,43 %  
výrazne odlišný2629,21 %29,21 %  
rovnaký ako pri klasickej forme1112,36 %12,36 %  

Graf

12. Na súčasných formách elektronického vzdelávania by som zmenil:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zefektívniť spoluprácu učiteľ - študent4247,19 %47,19 %  
zlepšiť dostupnosť elektronickej výučby3539,33 %39,33 %  
zlepšiť kompletnosť a komplexnosť informácií 3337,08 %37,08 %  
vyhovuje mi súčasný stav 1415,73 %15,73 %  

Graf

13. Elektronické vzdelávanie podľa Vás do budúcnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poslúži ako doplnok ku klasickej výučbe6876,4 %76,4 %  
nahradí klasické formy1213,48 %13,48 %  
nenahradí klasické formy výučby910,11 %10,11 %  

Graf

14. Ste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4550,56 %50,56 %  
muž4449,44 %49,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše študijné zameranie je:

2. Elektronické výučbové materiály sa na Vašom odbore používajú:

3. Uvítali by ste, keby sa časť výučby sprostredkovávala elektronicky, napr. formou multimediálnych CD?

4. S elektronickými výučbovými materiálmi s ktorými som sa už stretol/la som bol/a:

5. Aké nedostatky ste najčastejšie vnímali na elektronických výučbových materiáloch s ktorými ste sa stretli?

6. Literatúra potrebná na štúdium v elektronickej podobe Vám:

7. Prínos vzdelávania prostredníctvom elektronických médií vidíte v:

8. Mali by ste záujem študovať formou elektronického vzdelávania?

9. Výhody elektronického vzdelávania vidíte v:

10. Nevýhody elektronického vzdelávania vidíte v:

11. Prístup učiteľa pri elektronických formách vzdelávania je podľa Vás:

12. Na súčasných formách elektronického vzdelávania by som zmenil:

13. Elektronické vzdelávanie podľa Vás do budúcnosti:

14. Ste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše študijné zameranie je:

2. Elektronické výučbové materiály sa na Vašom odbore používajú:

3. Uvítali by ste, keby sa časť výučby sprostredkovávala elektronicky, napr. formou multimediálnych CD?

4. S elektronickými výučbovými materiálmi s ktorými som sa už stretol/la som bol/a:

5. Aké nedostatky ste najčastejšie vnímali na elektronických výučbových materiáloch s ktorými ste sa stretli?

6. Literatúra potrebná na štúdium v elektronickej podobe Vám:

7. Prínos vzdelávania prostredníctvom elektronických médií vidíte v:

8. Mali by ste záujem študovať formou elektronického vzdelávania?

9. Výhody elektronického vzdelávania vidíte v:

10. Nevýhody elektronického vzdelávania vidíte v:

11. Prístup učiteľa pri elektronických formách vzdelávania je podľa Vás:

12. Na súčasných formách elektronického vzdelávania by som zmenil:

13. Elektronické vzdelávanie podľa Vás do budúcnosti:

14. Ste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kabíček, M.Názory vysokoškolákov na elektronické vzdelávanie (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nazory-vysokoskolakov-na-elektronicke-vzdelavanie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.