Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Názory vysokoškoláků na rodičovství

Názory vysokoškoláků na rodičovství

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Pešinová
Šetření:27. 11. 2011 - 27. 12. 2011
Počet respondentů:277
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22581,23 %81,23 %  
muž5218,77 %18,77 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
225118,41 %18,41 %  
204917,69 %17,69 %  
214516,25 %16,25 %  
194215,16 %15,16 %  
233512,64 %12,64 %  
24259,03 %9,03 %  
25155,42 %5,42 %  
2641,44 %1,44 %  
1831,08 %1,08 %  
2731,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi 28
29
38
30
51,81 %1,81 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.55
Minimum:19
Maximum:25
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.96
Směrodatná odchylka:1.72
Medián:21
Modus:22

Graf

3. Jakou VŠ studujete? (stačí fakulta)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogická113,97 %3,97 %  
VŠE 82,89 %2,89 %  
FF UK72,53 %2,53 %  
ČVUT62,17 %2,17 %  
Ekonomická62,17 %2,17 %  
Přírodovědecká51,81 %1,81 %  
pedf41,44 %1,44 %  
MUVS41,44 %1,44 %  
Filozofická41,44 %1,44 %  
Pedf UK31,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi MÚVS ČVUT
právnická
Fakulta mezinárodních vztahů
Filozofická fakulta
Mezinárodní vztahy
lékařská
FSV
Masarykův ústav vyšších studií
přf
ČVUT FEL
Filosofická
VŠE fakulta informatiky a statistiky
čvut - múvs
Stavební
VUT FEKT
finance a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví
FSv ČVUT
Fakulta sociálních věd
CZU
národohospodářská
PEF
fsv uk
informatika
Vysoká škola ekonomická
management cestovního ruchu
UHK, Pedagogická fakulta
ekonomická, TUL
NF VŠE
EPI
PBVOŠ zaměření na cestovní ruch
UJAK
Provozně ekonomická fakulta
v zahranici
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ UK
vysoka skola hoteloveho managementu
2.LF UK
Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT
VŠO Služby letecké dopravy v cestovním ruchu
Informatika a management
ČVUT Personální management
VŠE FFÚ
ČVUT, stavební fakulta
Masarykův pstav vyšších studií
VŠE, Podnikohospodářská
Masarykův ústav
Fakulta mezinárodních vztahů, Ekonomická fakulta
ČVUT - Masarykův ústav vyšších studií
ČVUT, MÚVS
ČVUT fakulta strojní
MÚVŠ
MÚVS, FSV NA ČVUT
mezinárodních vztahů
Personální management v průmyslových podnicích
VOŠ managementu
ČVUT MÚVS
VŠE-FIS
Vyšší odborná ekonomická
UK - PřF
ekonomická fakulta
práva
Pedagogická UK
právnická fakulta UP
Fakulta humanitních studií, UTB, Zlín
UTB FHS
PdF UP
Fakulta humanitních studií UTB Zlín
UTB Zlín, marketing
stavební fakulta VUT Brno
Univerzita Tomáše Bati - ekonomická fakulta
Pedagogická fakulta MU
2. LF UK
Pedagogická fakulta
Stavební fakulta
UHK-pedagogická
HAMU Praha a FSpS Brno
hygiena potravin
aplikovaná informatika
VŠE - Národohospodářská
technologická
VUT BRNO
Sociální vědy
humanitní fakulta
UHK, FIM
VŠE Finance
Fakulta prírodných vied
Filosofická fakulta
informatiky a statistky
mezinárodní obchod
FMV
financí
VŠE - informatika a statistika
NF
VŠE, Národohospodářská
FIS VŠE
VŠE, mezinárodní vztahy
FIS
Fakultu elektrotechniky
Financí a účetnictví
FPH
filozofická, psychologie
Lekářská fakulta
Pedagogická, UPOL
FaME UTB
humanitní studie
VŠE - Finance a účetnictví
FAME
podnikohospodářská
Podnikohospodářská fakulta VŠE
VŠE-mez.vztahy
Fakulta informatiky a statistiky
VŠE - Národohospodářská fakulta
VŠE-národohospodářská
Podnikohospodářská fakulta
zahradnická
Fakulta regionálního rozvoje
mendelova frrms
CŽU
Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
Historie
FAV ZČU
FHS UK
VŠE - Fakulta financí a účetnictví
VŠE, fakulta Podnikohospodářská
Fakulta Managementu VŠE
FHS UK Praha
stavební fakulta ČVUT
2. lékařská fakulta UK
podnikohospodarska fakulta
PFUK
UK FSV
MU, psychologie, Fakulta sociálních studií
Fakukta Humanitních Studií
UJEP
Narodohospodarska fakulta VSE
MUP mezinárodní vztahy
FAPPZ, ČZU
PdF
Přírodovědecká fakulta OU
hotelová
BIVŠ
fakulta humanitních studií
Sociální studia - žurnalistika
pedagogická fakulta UK
Provozně ekonomická
Univerzita Hradec Králové, filosofická f.
Ekonomie
EVANGELICKA TEOLOGICKA
divadelní
cestovni ruch
podnikatelská
FTK
přírodovědně-humanitní a pedagogická
ČZU
uk, pf
farmacie
UNOB
informatiky a managementu
MU - informační studia a knihovnictví
JČU
MUP, Mezinarodni vztahy
právnická fakulta
právnická a elektrotechnicka
Podnikohospodářská, VŠE
teologická
Mezinárodní vztahy, v zahraničí
VŠE-podnikohospodářská
UP Olomouc, Pedagogická fakulta
Ekonomická fakulta , VŠB
Vsoká škola ekonomická - Bankovnictví pojišťovnict
filos.
filozofickou
UJEP FSE
Mezinárodní teritoriální studia - cestovní ruch
Právická fakulta, UK
VŠE Praha, mezinárodní vztahy
FF MU
Sociálně ekonomická
bankovní management
FFUK
ČVUT F. stavební
Obchodu
ff
mup
ČZU v Praze, PEF
2.lékařská fakulta
3. LF UK
21979,06 %79,06 % 

Graf

4. V jakém jste ročníku studia?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19835,38 %35,38 %  
37828,16 %28,16 %  
23512,64 %12,64 %  
53311,91 %11,91 %  
4269,39 %9,39 %  
641,44 %1,44 %  
5.110,36 %0,36 %  
4.210,36 %0,36 %  
710,36 %0,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.77
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:3
Modus:1

Graf

5. Jaké máte plány po studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nástup do práce7727,8 %27,8 %  
další studium6824,55 %24,55 %  
budování kariéry5620,22 %20,22 %  
odjezd do zahraničí3111,19 %11,19 %  
založení rodiny186,5 %6,5 %  
budování kariéry/nástup do práce31,08 %1,08 %  
další studium+nástup do práce10,36 %0,36 %  
pokud je "po studiu" myšleno po bakaláři-jinak b)10,36 %0,36 %  
věnovat se koníčkům10,36 %0,36 %  
Studium,nebo prace,nebo zahranici10,36 %0,36 %  
PhD studium v zahraničí10,36 %0,36 %  
práce, rodina, koníčky, vše současně10,36 %0,36 %  
nástup do práce, dálkové studium10,36 %0,36 %  
Buď další studium nebo nástup do práce10,36 %0,36 %  
zatím nevím, je tu možnost rodiny i kariéry10,36 %0,36 %  
nástup do práce+ další studium10,36 %0,36 %  
pracovat a do roka otěhotnět10,36 %0,36 %  
odjezd do zahraničí, poté kariéra10,36 %0,36 %  
nástup do práce a studium zároveň10,36 %0,36 %  
ideálně rodinu i práci10,36 %0,36 %  
Založení rodiny i nástup do práce10,36 %0,36 %  
business10,36 %0,36 %  
nástup do práce + založení rodiny10,36 %0,36 %  
další studium (nejspíše dálkové), nástup do práce10,36 %0,36 %  
Ještě se uvidí10,36 %0,36 %  
práce na plný úvazek, vlastní bydlení10,36 %0,36 %  
další studium, práce, rodina10,36 %0,36 %  
kariéra, prácei rodina10,36 %0,36 %  
Práce a zároveň rodina10,36 %0,36 %  
nic10,36 %0,36 %  

Graf

6. Jste věřící

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20774,73 %74,73 %  
ano7025,27 %25,27 %  

Graf

7. Odkud pocházíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z velkoměsta12846,21 %46,21 %  
z malého města10537,91 %37,91 %  
z vesnice3914,08 %14,08 %  
Město asi 75 000 lidí10,36 %0,36 %  
Narozen ve meste,ziji na vesnici.10,36 %0,36 %  
okrajová část Prahy10,36 %0,36 %  
14 let vesnice,6 let město10,36 %0,36 %  
ze středního města10,36 %0,36 %  

Graf

8. Z jaké rodiny pocházíte? (možnost více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné18667,15 %67,15 %  
malé (3 a méně sourozenců)15254,87 %54,87 %  
harmonické10638,27 %38,27 %  
neúplné5419,49 %19,49 %  
konfliktní4616,61 %16,61 %  
jsem jedináček4114,8 %14,8 %  
velké (více než 3 sourozenci)207,22 %7,22 %  

Graf

9. Chcete děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, nevímotázka č. 10, neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano24387,73 %87,73 %  
nevím217,58 %7,58 %  
ne134,69 %4,69 %  

Graf

10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
stálý partner2.2655.286
vlastní byt4.082.854
ekonomická zajištěnost2.9053.586
věk4.7992.357
víra7.5985.346
vliv rodiny6.3942.565
dokončené vzdělání4.2083.369
kariéra5.5152.386
jiné7.2354.915

Graf

11. V kolika letech byste chtěl/a děti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
305119,32 %18,41 %  
284617,42 %16,61 %  
263212,12 %11,55 %  
27238,71 %8,3 %  
25186,82 %6,5 %  
29145,3 %5,05 %  
2472,65 %2,53 %  
2351,89 %1,81 %  
3531,14 %1,08 %  
třicet31,14 %1,08 %  
ostatní odpovědi do 30
32
28-35
25-30
20
33
podle okolností, ale do 30 chci mít alespoň jedno
ve 30
do třiceti
třiceti
ve dvaceti osmi
dvacet šest
kolem 25
dvacetosm až třicetpět
nevím, nejde o roky ale o situaci
kolem 27 roku první
25-26
v 26 přibližně, ale nemám to přesně určené
ve 26 letech
23-24
22 - 26 let
kdykoliv
30+
v šestadvaceti
28-29
Kdybych si mohla vybrat tak kolem 28 roku
28?
po 27
V 27 s odstupem tak 1, maximálně 2-3 let.
Asi kolem 24 let
29-30
Ve dvaceti osmi, ale není to podmínkou.
V 25 a výš..........
Po škole, někdy před třicítkou.
Záleží na věku a názorech partnerky. Odhadem 33.
Po škole - cca 24
18
25-26-27
26-30
dvacettři
cca do 27 nemám to nějak přesně specifikováno
ve 26
28-33
23-25 prvni
33+
31
27 - 30
cca 26
Asi ve 24 - 25
dvacet pět
28-30
25 - 27
30 <
nevím, sou důležitější věci(partner,zajištění...)
Zatím neplánuji
6223,48 %22,38 % 

Graf

12. Kolik dětí plánujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
213450,76 %48,38 %  
32910,98 %10,47 %  
1249,09 %8,66 %  
2-3155,68 %5,42 %  
dvě93,41 %3,25 %  
1-262,27 %2,17 %  
441,52 %1,44 %  
2 - 3 41,52 %1,44 %  
maximálně dvě20,76 %0,72 %  
jedno20,76 %0,72 %  
ostatní odpovědi nevím
27
28
1 max 2
3.5
2, možná 3? Spíš 2:)
1 - 2
2 minimálně, nebráním se čtyřem
zatím nic neplánuji
dvě až tři
asi 30 :D
30+
1 možná 2
tři
dve až tri
3-4
čtyři
Neplánuji, ale chtěl bych 2
2- 3
Zatím děti neplánuji. V budoucnu možná dvě, tři...
Aspoň dvě.
Jedno až dvě.
Kolik Pánbůh dá
dvacettři
cca 2
2 děti
tři a více
jedno, nejvýše dvě
5
min 2
Zatím neplánuji
3513,26 %12,64 % 

Graf

13. Vzdal/a byste se kariéry kvůli dítěti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12748,11 %45,85 %  
ano11242,42 %40,43 %  
ne259,47 %9,03 %  

Graf

14. Vzdal/a byste se dítěte kvůli kariéře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21481,06 %77,26 %  
nevím4416,67 %15,88 %  
ano62,27 %2,17 %  

Graf

15. Plánujete mateřskou/rodičovskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 16, nevímotázka č. 16, neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17767,05 %63,9 %  
nevím5922,35 %21,3 %  
ne2810,61 %10,11 %  

Graf

16. Jak dlouho byste chtěl/a zůstat s dítětem doma? (v měsících)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
368234,75 %29,6 %  
245724,15 %20,58 %  
122811,86 %10,11 %  
48145,93 %5,05 %  
6104,24 %3,61 %  
30104,24 %3,61 %  
1872,97 %2,53 %  
331,27 %1,08 %  
931,27 %1,08 %  
131,27 %1,08 %  
ostatní odpovědi 40
60
20
26
16
14
33
0.5
15
72
4
8
2
19
10
198,05 %6,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.79
Minimum:6
Maximum:48
Variační rozpětí:42
Rozptyl:107.37
Směrodatná odchylka:10.36
Medián:24
Modus:36

Graf

17. Předpokládáte, že výchovu a dozor obstaráte sám/sama s partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výpomoc příbuzných a známých20376,89 %73,29 %  
ano11543,56 %41,52 %  
výpomoc jeslí3914,77 %14,08 %  
výpomoc chůvy207,58 %7,22 %  
jiné20,76 %0,72 %  

Graf

18. Jde podle Vás sladit profesní a rodinný život?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21581,44 %77,62 %  
nevím3613,64 %13 %  
ne134,92 %4,69 %  

Graf

19. Umíte si představit svůj život bez dítěte/dětí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17064,39 %61,37 %  
nevím5520,83 %19,86 %  
ano3914,77 %14,08 %  

Graf

20. Jaké jsou Vaše životní cíle?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
šťastná a spokojená rodina2.0042.646
úspěšná kariéra3.7261.549
mít možnost uskutečňovat své koníčky3.261.42
být dostatečně finančně zajištěn2.9531.539
být nezávislý3.8191.939
jiné5.3362.541

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. V jakém jste ročníku studia?

 • odpověď < 1 - 2 >:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 18 - 20 > na otázku 2. Věk

10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?

 • odpověď jiné=9:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=8 na otázku 10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?
 • odpověď stálý partner=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomická zajištěnost=2 na otázku 10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pedagogická na otázku 3. Jakou VŠ studujete? (stačí fakulta)
 • odpověď stálý partner=9:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ekonomická zajištěnost=8 na otázku 10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?
 • odpověď víra=9:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné=8 na otázku 10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?

15. Plánujete mateřskou/rodičovskou dovolenou?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi založení rodiny na otázku 5. Jaké máte plány po studiu?

16. Jak dlouho byste chtěl/a zůstat s dítětem doma? (v měsících)

 • odpověď < 0.5 - 12 >:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Chcete děti?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 15. Plánujete mateřskou/rodičovskou dovolenou?

19. Umíte si představit svůj život bez dítěte/dětí?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pedagogická na otázku 3. Jakou VŠ studujete? (stačí fakulta)

20. Jaké jsou Vaše životní cíle?

 • odpověď jiné=1:
  • 9.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi víra=1 na otázku 10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?
 • odpověď šťastná a spokojená rodina=1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pedagogická na otázku 3. Jakou VŠ studujete? (stačí fakulta)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi založení rodiny na otázku 5. Jaké máte plány po studiu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jakou VŠ studujete? (stačí fakulta)

4. V jakém jste ročníku studia?

5. Jaké máte plány po studiu?

6. Jste věřící

7. Odkud pocházíte

8. Z jaké rodiny pocházíte? (možnost více odpovědí)

9. Chcete děti?

10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?

11. V kolika letech byste chtěl/a děti?

12. Kolik dětí plánujete?

13. Vzdal/a byste se kariéry kvůli dítěti?

14. Vzdal/a byste se dítěte kvůli kariéře?

15. Plánujete mateřskou/rodičovskou dovolenou?

16. Jak dlouho byste chtěl/a zůstat s dítětem doma? (v měsících)

17. Předpokládáte, že výchovu a dozor obstaráte sám/sama s partnerem?

18. Jde podle Vás sladit profesní a rodinný život?

19. Umíte si představit svůj život bez dítěte/dětí?

20. Jaké jsou Vaše životní cíle?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Jakou VŠ studujete? (stačí fakulta)

4. V jakém jste ročníku studia?

5. Jaké máte plány po studiu?

6. Jste věřící

7. Odkud pocházíte

8. Z jaké rodiny pocházíte? (možnost více odpovědí)

9. Chcete děti?

10. Jaké jsou pro Vás rozhodující faktory při volbě, jestli mít dítě?

11. V kolika letech byste chtěl/a děti?

12. Kolik dětí plánujete?

13. Vzdal/a byste se kariéry kvůli dítěti?

14. Vzdal/a byste se dítěte kvůli kariéře?

15. Plánujete mateřskou/rodičovskou dovolenou?

16. Jak dlouho byste chtěl/a zůstat s dítětem doma? (v měsících)

17. Předpokládáte, že výchovu a dozor obstaráte sám/sama s partnerem?

18. Jde podle Vás sladit profesní a rodinný život?

19. Umíte si představit svůj život bez dítěte/dětí?

20. Jaké jsou Vaše životní cíle?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pešinová, M.Názory vysokoškoláků na rodičovství (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nazory-vysokoskolaku-na-rodi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.