Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Praktikování víry

Praktikování víry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Černá
Šetření:27. 03. 2016 - 08. 04. 2016
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):38 / 38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jde o krátký dotazník na téma praktikování či nepraktikování víry v ČR. Otázky se týkají nejen osobních zkušeností a postojů, ale i obecných názorů na náboženství nebo církve. 

Dotazník je přednostně určen pro lidi, kteří se považují alespoň nějakým způsobem za věřící.

Dotazník bude součástí mé bakalářské práce.

Odpovědi respondentů

1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem svým způsobem duchovně založená osoba4836,36 %36,36 %  
Nejsem duchovně založená osoba4433,33 %33,33 %  
Jsem duchovně založená osoba a žiju podle církevního učení2921,97 %21,97 %  
Nemohu říci, jestli jsem duchovně založená osoba118,33 %8,33 %  

Graf

2. Považujete se za věřícího člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7556,82 %56,82 %  
Ne5743,18 %43,18 %  

Graf

3. Který z náboženských směrů je Vám nejbližší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Křesťanství8866,67 %66,67 %  
Jiné (buddhismus, hinduismus, konfucianismus atp.)4231,82 %31,82 %  
Islám10,76 %0,76 %  
Judaismus10,76 %0,76 %  

Graf

4. Co podle Vás náboženství obsahuje? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Duchovní směr9975 %75 %  
Morálku8665,15 %65,15 %  
Kulturní hodnoty7758,33 %58,33 %  
Životní styl7254,55 %54,55 %  
Sociální jistotu a stabilitu3123,48 %23,48 %  
?10,76 %0,76 %  
omluvu pro cloveka, co spacha neco spatneho10,76 %0,76 %  
demagogie a výplach mozku10,76 %0,76 %  
Naději.10,76 %0,76 %  
sračky10,76 %0,76 %  
řád10,76 %0,76 %  
Pravda, Osvobození, Úkol a poslání10,76 %0,76 %  
agresivitu10,76 %0,76 %  
vyznávání moci10,76 %0,76 %  
poučky vedoucí ke šťastnějšímu prožití života10,76 %0,76 %  
lži/klam a manipulaci10,76 %0,76 %  
pokrytecký způsob jak si nechat "odpustit" za "hříchy", které stejně lidé budou dělat dále10,76 %0,76 %  
duchovní hodnoty10,76 %0,76 %  
radost10,76 %0,76 %  
nový život, odpuštění hříchů, smíření s Bohem10,76 %0,76 %  
Osobní vztah s Bohem10,76 %0,76 %  
odříkání10,76 %0,76 %  
omezení životního stylu, nenávist vůči jiným náboženství, xenofobii, úzkoprsost10,76 %0,76 %  
Naději10,76 %0,76 %  
Nevědomost, shazování problémů na imaginární osobu.10,76 %0,76 %  
cestu k realizaci smyslu zivota a trvaleho stesti10,76 %0,76 %  
Odpovědi na otázky. 10,76 %0,76 %  
bezpečí10,76 %0,76 %  
Duševní čistotu, spojení sil10,76 %0,76 %  
vliv na omezení vlastního názoru a postoje10,76 %0,76 %  
válku10,76 %0,76 %  

Graf

5. Jste členem církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8463,64 %63,64 %  
Ano4836,36 %36,36 %  

Graf

6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Existuje Bůh jako osobnost4534,09 %34,09 %  
Existuje nějaká nadpřirozená síla2821,21 %21,21 %  
Existuje nějaká forma ducha nebo životní síly2418,18 %18,18 %  
Nevím, neumím odpovědět2418,18 %18,18 %  
Nevím, ale rád bych to věděl/a118,33 %8,33 %  

Graf

7. Věříte, že existuje či je možné: Posmrtný život

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8362,88 %62,88 %  
ne2921,97 %21,97 %  
nevím2015,15 %15,15 %  

Graf

8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6246,97 %46,97 %  
ano5743,18 %43,18 %  
nevím139,85 %9,85 %  

Graf

9. Věříte, že existuje či je možné: Peklo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6246,97 %46,97 %  
ano4534,09 %34,09 %  
nevím2518,94 %18,94 %  

Graf

10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5642,42 %42,42 %  
ne4836,36 %36,36 %  
nevím2821,21 %21,21 %  

Graf

11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7456,06 %56,06 %  
ne3627,27 %27,27 %  
nevím2216,67 %16,67 %  

Graf

12. Věříte, že existuje či je možné: Speciální amulety mohou člověka ochraňovat nebo mu přinést štěstí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6146,21 %46,21 %  
ano4332,58 %32,58 %  
nevím2821,21 %21,21 %  

Graf

13. Věříte, že existuje či je možné: Věštci mohou předvídat budoucnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6347,73 %47,73 %  
ano3526,52 %26,52 %  
nevím3425,76 %25,76 %  

Graf

14. Věříte, že existuje či je možné: Někteří léčitelé mají dar léčitelských schopností od Boha

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6045,45 %45,45 %  
nevím3828,79 %28,79 %  
ano3425,76 %25,76 %  

Graf

15. Věříte, že existuje či je možné: Hvězdné znamení při narození nebo horoskop může ovlivnit běh života člověka

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6549,24 %49,24 %  
nevím3425,76 %25,76 %  
ano3325 %25 %  

Graf

16. Věříte, že existuje či je možné: Existence andělů, duchů, démonů a jiných nadpřirozených bytostí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7859,09 %59,09 %  
ne3526,52 %26,52 %  
nevím1914,39 %14,39 %  

Graf

17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano4534,09 %34,09 %  
Spíše ano3828,79 %28,79 %  
Rozhodně ne2518,94 %18,94 %  
Spíše ne2418,18 %18,18 %  

Graf

18. Došlo ve Vašem životě někdy k nějaké události, která Vás obrátila nebo více přiblížila k víře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ani jednou4937,12 %37,12 %  
Ano, více než jednou4433,33 %33,33 %  
Nevím/nejsem si jist/a2015,15 %15,15 %  
Ano, jednou1914,39 %14,39 %  

Graf

19. Jak často se modlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5239,39 %39,39 %  
Denně3224,24 %24,24 %  
Několikrát týdně1914,39 %14,39 %  
Méně často129,09 %9,09 %  
Několikrát za rok107,58 %7,58 %  
Několikrát měsíčně75,3 %5,3 %  

Graf

20. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Morální problémy a potřeby jedince

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5944,7 %44,7 %  
ano4231,82 %31,82 %  
nevím3123,48 %23,48 %  

Graf

21. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Problémy rodinného života

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6347,73 %47,73 %  
ano3828,79 %28,79 %  
nevím3123,48 %23,48 %  

Graf

22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5440,91 %40,91 %  
nevím3929,55 %29,55 %  
ne3929,55 %29,55 %  

Graf

23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6851,52 %51,52 %  
nevím3425,76 %25,76 %  
ano3022,73 %22,73 %  

Graf

24. Do jaké míry se ztotožňujete s výrokem: Mám vlastní způsob, jak navázat vztah s Bohem nebo vyšší mocí, a nepotřebuji k tomu kostely nebo bohoslužby. (1 - vůbec není pravdivý, 5 - velmi pravdivý)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54735,61 %35,61 %  
13425,76 %25,76 %  
32115,91 %15,91 %  
21511,36 %11,36 %  
41511,36 %11,36 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.22
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.52
Směrodatná odchylka:1.59
Medián:3
Modus:5

Graf

25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14332,58 %32,58 %  
53728,03 %28,03 %  
32015,15 %15,15 %  
21813,64 %13,64 %  
41410,61 %10,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.87
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.54
Směrodatná odchylka:1.59
Medián:3
Modus:1

Graf

26. Jak často navštěvujete kostel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často4836,36 %36,36 %  
Alespoň jednou týdně3224,24 %24,24 %  
Několikrát do roka2619,7 %19,7 %  
Jednou ročně1511,36 %11,36 %  
Několikrát za měsíc64,55 %4,55 %  
Jednou za měsíc53,79 %3,79 %  

Graf

27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Při příležitosti svatby, křtu nebo pohřbu6448,48 %48,48 %  
Ve významné svátky (Vánoce, Velikonoce)5239,39 %39,39 %  
Když mám potřebu dostat se blíže k Bohu4332,58 %32,58 %  
Na nedělní bohoslužby3828,79 %28,79 %  
Chodím na hudební koncerty konané v kostele3627,27 %27,27 %  
nikdy32,27 %2,27 %  
Turistika 21,52 %1,52 %  
nechodím21,52 %1,52 %  
Prohlídky, přednášky, diskuse10,76 %0,76 %  
ochladit se, když je v létě vedro10,76 %0,76 %  
na dovolene, jako historicka pamatka10,76 %0,76 %  
návštěva památek10,76 %0,76 %  
TURISTICKÁ NÁVŠTĚVA10,76 %0,76 %  
každoroční mše sloužená za mé předky10,76 %0,76 %  
prohlídka10,76 %0,76 %  
na setkání dětského klubu...10,76 %0,76 %  
navsteva kostela jako architektonickeho dila10,76 %0,76 %  
jako turistka10,76 %0,76 %  
maximálně jako turista10,76 %0,76 %  
pokud mě zajímá z architektonického hlediska10,76 %0,76 %  
mám rád kostely jako kulturní památky, většinou jsou to krásné stavby, má návštěva ale nemá žádný duchovní význam10,76 %0,76 %  
když se tam chci podívat nebo se pobavit10,76 %0,76 %  
návštěva jiných měst10,76 %0,76 %  
se školo (začátek roku, vánoce, velikonoce, pololeti, konec roku)10,76 %0,76 %  
když mám racionální důvod do té budovy vlézt10,76 %0,76 %  
turistika, zvědavost, kultura, poznání10,76 %0,76 %  
setkání mládeže, modlitební setkání, kulturní akce, přednášky10,76 %0,76 %  
Pri ramadánu10,76 %0,76 %  
šabat10,76 %0,76 %  
chodím i na jiné akce konané v kostele10,76 %0,76 %  
na sobotní bohoslužby10,76 %0,76 %  
byla jsem tam párkrát jako díte s babičkou10,76 %0,76 %  
Svátky, výlety10,76 %0,76 %  
a někdy jenom tak, za klidem10,76 %0,76 %  
kostel navštěvuji pouze pro jeho atmosféru10,76 %0,76 %  
když mě někdo přesvědčí, abych víře dal další šanci10,76 %0,76 %  
když nekomu ukazuji pamatky 10,76 %0,76 %  
kdyz se mi chce10,76 %0,76 %  
když mám potřebu, chce se mi10,76 %0,76 %  
Když mám chuť a jdu kolem. není v tom žádný hlubší smysl. 10,76 %0,76 %  
každý den10,76 %0,76 %  
.10,76 %0,76 %  
nechodím do kostela10,76 %0,76 %  
Okouknout výzdobu 10,76 %0,76 %  
jako turista10,76 %0,76 %  
Když jsem sjetá10,76 %0,76 %  
Kostely nenavštěvuji 10,76 %0,76 %  

Graf

28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5239,39 %39,39 %  
Ano4131,06 %31,06 %  
Nevím, bude záležet na okolnostech1813,64 %13,64 %  
Asi ne1511,36 %11,36 %  
Asi ano64,55 %4,55 %  

Graf

29. Nechal/a jste nebo necháte své dítě pokřtít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6246,97 %46,97 %  
Ano3929,55 %29,55 %  
Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom139,85 %9,85 %  
Asi ano107,58 %7,58 %  
Asi ne86,06 %6,06 %  

Graf

30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6146,21 %46,21 %  
Ano4534,09 %34,09 %  
Nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom107,58 %7,58 %  
Asi ano86,06 %6,06 %  
Asi ne86,06 %6,06 %  

Graf

31. Jak často chodíte ke zpovědi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechodím ke zpovědi9471,21 %71,21 %  
Několikrát do roka1410,61 %10,61 %  
Méně často118,33 %8,33 %  
Alespoň jednou za měsíc96,82 %6,82 %  
Jednou ročně32,27 %2,27 %  
Alespoň jednou týdně10,76 %0,76 %  

Graf

32. Komu se zpovídáte? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikomu5743,18 %43,18 %  
Knězi3425,76 %25,76 %  
Kamarádovi/kamarádce3325 %25 %  
Partnerovi2720,45 %20,45 %  
Příbuznému1612,12 %12,12 %  
Jiné církevní osobě21,52 %1,52 %  
Jen Bohu.10,76 %0,76 %  
Zpovídám se přímo Bohu ve svých modlitbách.10,76 %0,76 %  
svatým10,76 %0,76 %  
bratrovi ve víře, kterému důvěřuji10,76 %0,76 %  
Sama sobě10,76 %0,76 %  
zpovídám se Bohu a pokud potřebuji ještě někoho dalšího vyberu si člověka, kterému důvěřuji10,76 %0,76 %  
svému svědomí a vyšší moci10,76 %0,76 %  
přátelům, ale ne ze všeho10,76 %0,76 %  
Bohu10,76 %0,76 %  
Deníčku10,76 %0,76 %  
psychologovi10,76 %0,76 %  
Zpovídáte?? Pokud myslíte zpověď jako zpověď tak pouze knězi a Bohu ale jinak své problémy řeším se spoustou lidí... :)10,76 %0,76 %  
přímo Bohu10,76 %0,76 %  
rodičům10,76 %0,76 %  
nejlepšímu kamaradovi ale kamaradum ne10,76 %0,76 %  
svému svědomí - resp. svému Andělu10,76 %0,76 %  
Sociální sítě10,76 %0,76 %  
Pouze sám sobě10,76 %0,76 %  

Graf

33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec8967,42 %67,42 %  
Alespoň jednou týdně1410,61 %10,61 %  
Méně často107,58 %7,58 %  
Několikrát za měsíc96,82 %6,82 %  
Několikrát do roka75,3 %5,3 %  
Jednou za měsíc21,52 %1,52 %  
Jednou ročně10,76 %0,76 %  

Graf

34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, půst nedodržuji nikdy7355,3 %55,3 %  
Ano, postím se na Popeleční středu a Velký pátek3526,52 %26,52 %  
Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní2015,15 %15,15 %  
Ne, postím se někdy jindy1914,39 %14,39 %  
Ano, postím se během adventu1410,61 %10,61 %  

Graf

35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6549,24 %49,24 %  
Méně často1813,64 %13,64 %  
Alespoň jednou týdně139,85 %9,85 %  
Několikrát do roka129,09 %9,09 %  
Několikrát za měsíc129,09 %9,09 %  
Jednou za měsíc64,55 %4,55 %  
Jednou ročně64,55 %4,55 %  

Graf

36. Jak často přispíváte na různé (necírkevní) charitativní sbírky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Několikrát do roka4836,36 %36,36 %  
Nikdy3224,24 %24,24 %  
Méně často2317,42 %17,42 %  
Jednou ročně1813,64 %13,64 %  
Jednou za měsíc64,55 %4,55 %  
Několikrát za měsíc53,79 %3,79 %  

Graf

37. V krátkosti popište, co typicky děláte v sobotu:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

ad otazka 35 - protoze musim, cirkve se plati z mych dani, co kazdy mesic odvadim! ad sobota) jedeme na vetsi nakup, romantika s pritelkyni

Co je potřeba

Cokoli se mi zlíbí... výhoda toho, když nejste spoutaní pravidly nějaké absurdní báchorky z doby bronzové.

Cokoliv.

Čtu knihy o vědě, starám se o zvířata, zalévám svoje byliny a sleduji jak vyrostly, sleduji dokumenty a komediální (mnohdy animované) seriály

čtu si

Dlouho spím a pak se věnuji svým blízkým, procházky, vaření, výlety, sport, návštěvy.

dodržuji šabat

Flákám se nebo pracuju

chodím do školy( centrum celoživotního vzdělávání)

Jak kdy, uklízím, pracuji na nějakých projektech.

Jako běžný den, věnuji se svým zájmům nebo důležitým věcem.

jako vzdy 5 x denne se modlim smerem k Mece Alahu Akbar

Jdu na nákup, uklízím, vařím, peču, jdu na procházku, čtu si...

Jdu na výlet, pokud je venku přijatelně. Nejčastěji s rodinou.

jezdím na výlety, sportuji

Jím, pracuji, procházím se, užívám si volna, setkávám se s přáteli, hraji hry.

Jím, spím, a chodím na záchod...

Jím, spím, dívám se na seriály, zase jím, čtu si, plánuji vraždu, jím, hraju na compu

jsem doma s rodinou nebo jsme na návštěvě u prarodičů

Jsem doma, čtu si, učím se, dívám na filmy. V sobotu se snažím postit.

jsem na výletě

Jsem s přáteli

Jsem s rodinou či pracuji.

Jsem s rodinou, prateli. Pripravuji povinnosti na příští týden.

jsem v práci nebo na brigádě

Jsem v práci, dělám domácí práce nebo přípravu do školy.

Jsem v práci, nebo s partnerem a rodinou, dle počasí

Když mám volno odpočívám. (chodím na vycházky atd.)

Kromě každodenních úkonů udělám případně větší úklid nebo vyrazím na výlet do přírody, nebo na výstavu, nebo za příbuznými nebo známými

Kromě toho, že vstanu a jdu spát, je to pokaždé jinak. Někdy sportuji, někdy cestuji, někdy se připravuji do školy, někdy jen vyspávám kocovinu a relaxuji.

navštěvuji bohoslužbu

něco lepšího,než trapčit s bandou pitomců v kostele

Nechci popisovat

Nemám rozdělený týden na víkendy a pracovní dny. Má pracovní doba je flexibilní, takže volno mám třeba v pondělí a pracuji o víkendu.

nic

nic zásadního, trávím čas s rodinou

obvykle jsem v práci

Odpočinek

odpočinek (aktivní i pasivní)

odpočinek, návštěva rodiny, práce na zahradě, návštěva fotbalového či hokejového zápasu, výlet do přírody, sex atd.

odpočinek, příprava do práce

odpočinek, relaxace, zábava s přáteli

odpočinek, úklid, výlet

Odpočinek, výlet, někdy práce, modlitba.

odpočívám

odpočívám

Odpočívám - aktivně a pasivně

odpočívám po pracovním týdnu, věnuji se potřebám rodiny něbo domu, občas i sám sobě

Odpočívám, jdu na bohoslužbu, vidím se s kamarády, hraju fotbal

Opravuju práce studentů, píši svoje práce, vařím, odpoledne pár hodin s přáteli, večer čtení, pokud nemám resty v práci, výjimečně práce na zahradě

péče o děti, vaření, úklid, práce na zahradě, výlet

Pokud nejsem v práci, věnuji se domácím pracím, výletům do přírodu, lenošení.

práce doma, studium, výlet

Práce kolem domu, kulturní akce.

práce na domě nebo zahradě, odpočívání u tv nebo internetu, v zaměstnání

práce na zahradě, odpočinek

prace nebo vylet

prace, uklid, zabava

pracuji

pracuji na sobe, neustale na sobe musim pracovat

Pracuji na svých článcích, učím se, vařím, uklízím, na něco se dívám, něco čtu...

Pracuji na venku a nebo doma

Pracuji pro domácnost - všechno to, co se nestihne přest týden, kdy pracuji pro zaměstnavatele.

PRACUJI, NEBO SE VĚNUJI RODINĚ

Pracuji.

pracuju

Přispím si, udělám si pořádnou snídani, pak se jdu třeba projít, případně si pustím film, zahraji si nějakou hru, nebo pracuji.

Ráno tradičně snídaně s přáteli v kavárně, dopoledne úklid domu, odpoledne práce pro vlastní firmu, která je pro mě vedlejším příjmem, odpoledne cvičím, večer relax většinou s tabletem na gauči a čtením zajímavých článků na webu.

relax

Relax sportem, kulturou, přejídání, alkoholické posezení s přáteli, sex

relaxuji, učím se

Setkání mládeže v církvi, jinak věci do školy.

Snažím se hnout s prací, která se nakupila v průběhu týdne

Sobota je pracovní - úklid, praní, žehlení, zahrada - jsme velká rodina, práce se vždy rozdělí mezi všechny.

Spím

spím a jsem s rodinou :-)

Spím, jím, hraji hry, spím

Spím, jsem v klidu, jdu ven s kamarády, nebo jedu mimo Prahu na výlet

Spím, studuji, vyrážím s přáteli za zábavou

Spol?

Sport

sportuju, jsem na pc nebo u tv, jdu ven s přáteli, vlastní konícky

Staram se o sve malé miminko

Studuji, odpočívám, hraji na počítači.

Školu, vylety, kamaradi, prace na zahradě

to co jakykoli jiny den... spim, varim, chodim ven, ctu si

To samé, co v neděli a jiné volné dny - odpočinek, trochu úklid, jdu si zaběhat, zacvičíme si s přítelkyní, máme sex, díváme se na filmy...

trávím čas s manželem

Trávím volný čas prostřednictvím svých koníčků, navštěvuji rodinu.

Typicky nic, kazdou sobotu neco jineho...

učím se

učím se, odpočívám

Učím se.

Úklid domácnosti, nákup, výlety

Úklid domácnosti, praní prádla, hraní si s dětmi

Úklid domácnosti, procházka, věnování se rodině

úklid domácnosti, příprava do školy, sportovní aktivity, zábava s přáteli

úklid, nákup, vaření

úklid, resty do školy

úklid, škola, rodina

úklid, účast na mši sv.

úklid, vaření, domácí práce

úklid, vaření, odpočinek, procházka

úklid, vaření, péče o domácnost a zahradu, práce na počítači

úklid, vaření, práce na poli, odpočinek, procházka, posezení s přáteli

úklid,vaření,rodina,pc,relax

uklízím

Uklízím, nebo výlet

V běžnou sobotu se věnuji rodině, jezdíme na výlety, někdy pracujeme v domě, společně vaříme, pokud připadá sobota na některý ze svátků kola roku, pak jej slavíme podle našeho rituálního způsobu a setkáváme se s přáteli.

válím se, chodím na procházky, návštěvy, občas práce nebo nějaká akce

vařím, peru, uklízím, topím, hovořím s dětmi, pracuji na zahradě, navštěvuji matku

venčím psa

věnuji se domácím pracem, jdu na procházku

Věnuji se rodině, uklízíme

věnuji se svým koníčkům

většinou dodělávám,co jsem nestihla přes týden

Většinou jsme s manželkou na návštěvě u mých rodičů a babičky

Většinou pracuji na zahradě,výlety, relax,večer zábava

volno

Vstanu, navsteva pribuznych, starost o psy, spanek

všechno

vylet v prirode

Výlety

Vylety

Výlety ven z Prahy, případně úklid

výlety, cvičení (sport), odpočinek

vyspávám opici, odpočívám, pálim jednoho jointa za druhym, kurva fandim! 1905

Záleží jestli mám nějaké povinnosti nebo ne. Pokud ano, věnuji se jim, pokud ne věnuji se koníčkům, uklízím.

závody s orientacnim behem nebo skautska výprava

38. V krátkosti popište, co typicky děláte v neděli:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

5 x denne se modlim zajdu do messity hovorim s muftim

Běžná neděle je klidnější, tišší den, připravujeme se na pracovní povinnosti, setkáváme se s rodinou. Mám-li v následující den volno, věnuji se studiu, četbě. Pokud připadá na neděli některý ze svátků kola roku, pak jej slavíme podle našeho rituálního způsobu a setkáváme se s přáteli.

bohoslužba, odpoledne výlet, studium či čas strávený s rodinou

Bohoslužby, procházky.

bohoslužby, sociální aktivity a příprava do práce

Co je potřeba, kromě toho jdeme na shromáždění a uděláme si odpočinkový program s rodinou

ctím den páně

Čtu knihy o vědě, starám se o zvířata, zalévám svoje byliny a sleduji jak vyrostly, sleduji dokumenty a komediální (mnohdy animované) seriály Dělám to samé co v sobotu

Dlouho spím a pak se věnuji svým blízkým, procházky, vaření, výlety, sport, návštěvy.

domácí práce a spaní

domácí úkoly

Dopoledne bohoslužba, odpoledne návštěva u někoho z církve nebo prostě čas s rodinou.

Dopoledne nákup, vaření oběda, po obědě procházka, večer s přítelkyní u vína a filmu

Flákám se nebo pracuju

chodím s rodinou na bohoslužby

Jdeme do kostela, společný oběd, trávení času s rodinou - výlet, procházka

Jdeme na bohoslužby, trávíme čas společné výletem. Nebo pracuji

Jdu do kostela a pak se učím.

Jdu do kostela na mši, jinak cokoliv.

Jdu na mši a uvařím oběd, dodržuji neděli bez práce a věnuji ji odpočinku.

jdu na mši, doma čtu Bibli, rozjimam a věnuji se celkově spíše duchovním věcem

Jdu na mši, vařím, jdu s partnerem do kavárny nebo na procházku, navštěvuji rodinu.

Jdu na procházky

jezdím na výlety, sportuji

Jím, pracuji, procházím se, užívám si volna, setkávám se s přáteli, hraji hry, jdu dříve spát, protože v pondělí brzy vstávám.

Jsem s rodinou

jsem v práci nebo na brigádě

jsem v práci, anebo s partnerem a rodinou, dle počasí

Jsem v práci, dělám domácí práce nebo přípravu do školy.

jsme doma s rodinou relaxujeme, čteme nebo jsme na zahrádce

Když mám volno také odpočívám a pokud musím být v neděli v práci Bůh to chápe. Na nedělní bohoslužby nechodím. Necítím se na to a pravý Bůh mě do toho rozhodně nenutí.

Klid, v neděli se nepracuje

kostel, oběd, resty do školy

Kostel, prochazka

Modlitba, rozjímání, odpočinek.

Navštívím bohoslužbu, vyrazíme na vycházku, výstavu, hřbitov, za příbuznými, většinou se to zkombinuje.

něco lepšího,než trapčit s bandou pitomců v kostele

Nechci popisovat

Nemám rozdělený týden na víkendy a pracovní dny. Má pracovní doba je flexibilní, takže volno mám třeba v pondělí a pracuji o víkendu.

obcas kostel( kdyz je cas), zavody nebo vprava nebp navsteva babicky a dedy

obvykle jsem v práci

odpocivam, ani pambicek v nedeli nemakal ;-))

Odpocívám,někdy kostel,příprava na týden, když je energie tak zahrada

odpočinek

odpočinek, návštěva rodiny, práce na zahradě, návštěva fotbalového či hokejového zápasu, výlet do přírody, sex atd.

odpočinek, procházky, společný oběd a večeře

Odpočinek, procházky, výlety, sport

Odpočinek, příprava na pondělí....ale nedělní oběd musí být slavnostnější :-)

odpočinek, výlet

odpočinek, výlet, nákup

odpočívám

odpočívám

Odpočívám - aktivně a pasivně

Odpočívám, jdu na bohoslužbu, trávím s rodinou, odjíždím do práce

odpočívám, pracuji

Povinnosti - úkoly, úklid..

práce na domě nebo zahradě, odpočívání u tv nebo internetu, v zaměstnání

prace nebo vylet

prace, zabava, odpocinek

pracuji jako v sobotu

Pracuji na svých článcích, učím se, balím se, na něco se dívám, něco čtu, něco hraju...

PRACUJI, NEBO SE VĚNUJI RODINĚ

pracuju

Připravuji se na pondělí.

Přispím si, udělám si pořádnou snídani, pak se jdu třeba projít, případně si pustím film, zahraji si nějakou hru, nebo pracuji.

Ráno do kostela (u nás je mše již v 7.30, ne vždy se to však stíhá, tak se chodí i na pozdější), vaření nedělního oběda, společné odpoledne u kafe, občas návštěva.

ráno jdu na mši,pak chystám oběd,jíme rodina pohromadě,pak venčíme psy

relax

Relax sportem, kulturou, přejídání, alkoholické posezení s přáteli, sex

relaxuji

relaxuji, učím se

rodina, kostel, škola

rodinný oběd, návštěva příbuzných, příprava do školy, odpočinek na chatě

Snažím se spát déle, než do 6.00. Vařím a dodělávám resty, pokud mám více času, podívám se na National Geografic, co mi přišlo nového. Oběd s dětmi. Odpoledne posezení s dětmi. Večer příprava do práce, čtení.

Spím

Spím, studuji, vyspávám kocovinu ze soboty, vyrážím s přáteli za zábavou

Staram se o své malé miminko

Studuji, navštěvuji příbuzné.

to samé co v sobotu

to samé co v sobotu = odpočinek (aktivní i pasivní) + příprava na pracovní týden

To samé co v sobotu, večer však většinou chodím do kostela a pak občas ještě někam posedět, když v kostele potkám známého

To samé co v sobotu.

To samé.

To stejně co v sobotu, akorát věnuji nějaké tělo ďablu a pak dělám domácí úkoly

to stejne, cokoli co se mi chce

Totéž co v sobotu

Totéž co v sobotu - zájmy a důležité věci.

Totéž co v sobotu (Jsem doma, čtu si, učím se, dívám na filmy. ) a jdu na Mši svatou, čtu Písmo svaté, více se modlím.

Totež plus cesta do školY

Trávím čas s rodinou, procházky, sport, příroda

Trénink

Typicky nic, kazdou nedeli neco jineho...

u

Ucim se temer celý den, píšu si online s prateli

Účast na bohoslužbě, rodinný oběd, výlet, odpočinek.

účast na mši sv., odpočinek

účast na mši, vaření, lenošení, výlet

účastním se Bohoslužeb a obecně setkání s věřícími (někdy se Bohoslužba protáhne v neformální pokračování...)

učím se

učím se, uklízím

Uklid

Úklid domácnosti, procházka, věnování se rodině, učení do školy

uklid, prani, luxovani

úklid, příprava na další týden, relaxace

úklid, vaření, odpočinek, procházka

úklid, vaření, péče o domácnost a zahradu, práce na počítači

uklízím a chodím na procházky

válím se, chodím na procházky, návštěvy, občas práce nebo nějaká akce

vaření, lenošení, trávení času s rodinou

vaření,rodina,relax,pc

vařím, peru, topím, žehlím, vyřizuji, co během týdne nestihnu, probírám problémy s rodinou, navštěvuji příbuzné a kamarády

venčím psa

Věnování se rodině

Věnuji se povinnostem (příprava do školy)

Věnuji se rodině. Odpočívám.

věnuji se svým koníčkům

Věnuji se svým zájmům

Většinou jsme doma, případně jedeme na výhru

viz 37

Viz ot. č 37... Pro mne je to víkend jako celek takže mám plán na sobotu i na neděli společně a né rozděleně... Tzn. často ani na víkend nejsem doma takže se to dá těžko popsat... Moje návštěva kostela se odvíjí od toho kde se zrovna nacházím...

Viz otázka 37.

Viz. sobota.

volno, večer mše svatá.

všechno

vůbec nic

výlet

Výlety ven z Prahy, případně úklid

výlety, cvičení (sport), odpočinek

vyspávám opici, odpočívám, pálim jednoho jointa za druhym, kurva fandim! 1905

Vzbudím se, jdu do kostela, pak máme rodinný oběd pak se to různí - volný čas.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 24 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?

 • odpověď Jsem svým způsobem duchovně založená osoba:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát za rok na otázku 19. Jak často se modlíte?

2. Považujete se za věřícího člověka?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem duchovně založená osoba a žiju podle církevního učení na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát týdně na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát za rok na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nedělní bohoslužby na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát za měsíc na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existuje Bůh jako osobnost na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Když mám potřebu dostat se blíže k Bohu na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Nechal/a jste nebo necháte své dítě pokřtít?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, postím se na Popeleční středu a Velký pátek na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Knězi na otázku 32. Komu se zpovídáte? (možno více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Jste členem církve?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, více než jednou na otázku 18. Došlo ve Vašem životě někdy k nějaké události, která Vás obrátila nebo více přiblížila k víře?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, postím se během adventu na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Problémy rodinného života
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem duchovně založená osoba na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím odpovědět na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)

3. Který z náboženských směrů je Vám nejbližší?

 • odpověď Křesťanství:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nedělní bohoslužby na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, postím se během adventu na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?

5. Jste členem církve?

 • odpověď Ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem duchovně založená osoba a žiju podle církevního učení na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nedělní bohoslužby na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím odpovědět na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem duchovně založená osoba na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné (buddhismus, hinduismus, konfucianismus atp.) na otázku 3. Který z náboženských směrů je Vám nejbližší?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Považujete se za věřícího člověka?

6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?

 • odpověď Existuje Bůh jako osobnost:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

7. Věříte, že existuje či je možné: Posmrtný život

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nedělní bohoslužby na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 29. Nechal/a jste nebo necháte své dítě pokřtít?

8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem duchovně založená osoba a žiju podle církevního učení na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existuje Bůh jako osobnost na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nedělní bohoslužby na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 9. Věříte, že existuje či je možné: Peklo
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem duchovně založená osoba na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Věříte, že existuje či je možné: Posmrtný život
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Věříte, že existuje či je možné: Peklo
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Věříte, že existuje či je možné: Existence andělů, duchů, démonů a jiných nadpřirozených bytostí

9. Věříte, že existuje či je možné: Peklo

 • odpověď ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe
 • odpověď nevím:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe

10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát za měsíc na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby

11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsem duchovně založená osoba a žiju podle církevního učení na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na nedělní bohoslužby na otázku 27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Existuje Bůh jako osobnost na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, postím se na Popeleční středu a Velký pátek na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, více než jednou na otázku 18. Došlo ve Vašem životě někdy k nějaké události, která Vás obrátila nebo více přiblížila k víře?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Jste členem církve?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát za měsíc na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?

16. Věříte, že existuje či je možné: Existence andělů, duchů, démonů a jiných nadpřirozených bytostí

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Věříte, že existuje či je možné: Věštci mohou předvídat budoucnost
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, postím se na Popeleční středu a Velký pátek na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Denně na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?

17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?

 • odpověď Rozhodně ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?

19. Jak často se modlíte?

 • odpověď Nikdy:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem duchovně založená osoba na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím odpovědět na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?

20. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Morální problémy a potřeby jedince

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí

21. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Problémy rodinného života

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ne na otázku 17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?

22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Morální problémy a potřeby jedince
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás

23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí

26. Jak často navštěvujete kostel?

 • odpověď Alespoň jednou týdně:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?

27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)

 • odpověď Na nedělní bohoslužby:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
 • odpověď Při příležitosti svatby, křtu nebo pohřbu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
 • odpověď Ve významné svátky (Vánoce, Velikonoce):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

29. Nechal/a jste nebo necháte své dítě pokřtít?

 • odpověď Ano:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím odpovědět na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?

30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?

 • odpověď Ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby

32. Komu se zpovídáte? (možno více odpovědí)

 • odpověď Knězi:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do roka na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

 • odpověď Ano, postím se na Popeleční středu a Velký pátek:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alespoň jednou týdně na otázku 33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nejím před příjímáním svátosti oltářní na otázku 34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 31. Jak často chodíte ke zpovědi?
 • odpověď Ne, půst nedodržuji nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejsem duchovně založená osoba na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 19. Jak často se modlíte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 7. Věříte, že existuje či je možné: Posmrtný život
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 2. Považujete se za věřícího člověka?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím odpovědět na otázku 6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 26. Jak často navštěvujete kostel?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 16. Věříte, že existuje či je možné: Existence andělů, duchů, démonů a jiných nadpřirozených bytostí
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemohu říci, jestli jsem duchovně založená osoba na otázku 1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?

2. Považujete se za věřícího člověka?

3. Který z náboženských směrů je Vám nejbližší?

4. Co podle Vás náboženství obsahuje? (možno více odpovědí)

5. Jste členem církve?

6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?

7. Věříte, že existuje či je možné: Posmrtný život

8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe

9. Věříte, že existuje či je možné: Peklo

10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky

11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby

12. Věříte, že existuje či je možné: Speciální amulety mohou člověka ochraňovat nebo mu přinést štěstí

13. Věříte, že existuje či je možné: Věštci mohou předvídat budoucnost

14. Věříte, že existuje či je možné: Někteří léčitelé mají dar léčitelských schopností od Boha

15. Věříte, že existuje či je možné: Hvězdné znamení při narození nebo horoskop může ovlivnit běh života člověka

16. Věříte, že existuje či je možné: Existence andělů, duchů, démonů a jiných nadpřirozených bytostí

17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?

18. Došlo ve Vašem životě někdy k nějaké události, která Vás obrátila nebo více přiblížila k víře?

19. Jak často se modlíte?

20. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Morální problémy a potřeby jedince

21. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Problémy rodinného života

22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí

23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás

24. Do jaké míry se ztotožňujete s výrokem: Mám vlastní způsob, jak navázat vztah s Bohem nebo vyšší mocí, a nepotřebuji k tomu kostely nebo bohoslužby. (1 - vůbec není pravdivý, 5 - velmi pravdivý)

25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)

26. Jak často navštěvujete kostel?

27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)

28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?

29. Nechal/a jste nebo necháte své dítě pokřtít?

30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?

31. Jak často chodíte ke zpovědi?

32. Komu se zpovídáte? (možno více odpovědí)

33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?

34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?

36. Jak často přispíváte na různé (necírkevní) charitativní sbírky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S jakým tvrzením o své osobě se nejvíce ztotožníte?

2. Považujete se za věřícího člověka?

3. Který z náboženských směrů je Vám nejbližší?

4. Co podle Vás náboženství obsahuje? (možno více odpovědí)

5. Jste členem církve?

6. Který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší představě o víře?

7. Věříte, že existuje či je možné: Posmrtný život

8. Věříte, že existuje či je možné: Nebe

9. Věříte, že existuje či je možné: Peklo

10. Věříte, že existuje či je možné: Náboženské zázraky

11. Věříte, že existuje či je možné: Účinnost modlitby

12. Věříte, že existuje či je možné: Speciální amulety mohou člověka ochraňovat nebo mu přinést štěstí

13. Věříte, že existuje či je možné: Věštci mohou předvídat budoucnost

14. Věříte, že existuje či je možné: Někteří léčitelé mají dar léčitelských schopností od Boha

15. Věříte, že existuje či je možné: Hvězdné znamení při narození nebo horoskop může ovlivnit běh života člověka

16. Věříte, že existuje či je možné: Existence andělů, duchů, démonů a jiných nadpřirozených bytostí

17. Myslíte, že je Bible stále významným zdrojem morálních a/nebo sociálních hodnot?

18. Došlo ve Vašem životě někdy k nějaké události, která Vás obrátila nebo více přiblížila k víře?

19. Jak často se modlíte?

20. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Morální problémy a potřeby jedince

21. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Problémy rodinného života

22. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Duchovní potřeby lidí

23. Obecně řečeno, myslíte si, že církev dává u nás přiměřenou odpověď na: Dnešní sociální problémy u nás

24. Do jaké míry se ztotožňujete s výrokem: Mám vlastní způsob, jak navázat vztah s Bohem nebo vyšší mocí, a nepotřebuji k tomu kostely nebo bohoslužby. (1 - vůbec není pravdivý, 5 - velmi pravdivý)

25. Na škále prosím vyznačte, za jak důležitou považujete víru ve svém životě. (1 - Zcela nedůležitá, 5 - Velice důležitá)

26. Jak často navštěvujete kostel?

27. Při jaké příležitosti jdete do kostela? (možno více odpovědí)

28. Měl/a jste nebo chcete mít svatební obřad v kostele?

29. Nechal/a jste nebo necháte své dítě pokřtít?

30. Přemýšlel/a-li jste o svém pohřbu, chtěl/a byste aby byl jeho součástí církevní obřad?

31. Jak často chodíte ke zpovědi?

32. Komu se zpovídáte? (možno více odpovědí)

33. Jak často přijímáte svátost oltářní (eucharistii)?

34. Dodržujete půst v tyto sváteční dny? (možno více odpovědí)

35. Jak často přispíváte církvi nebo náboženským organizacím?

36. Jak často přispíváte na různé (necírkevní) charitativní sbírky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Černá, V.Praktikování víry (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://ne-praktikujici-verici.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.