Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > (Ne)spokojenost s mobilním operátorem

(Ne)spokojenost s mobilním operátorem

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristina Reháková
Šetření:19. 05. 2011 - 21. 05. 2011
Počet respondentů:85
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník poslouží ke dvěma účelům - jednak k seminární práci, ve které se věnuji mobilním operátorům a vztahu "člověk - mobilní telefon" a jednak jako veřejný průzkum.

Odpovědi respondentů

1. Dokážu žít týden bez mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4350,59 %50,59 %  
ne4249,41 %49,41 %  

Graf

2. Můj mobilní operátor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
t-Mobile4249,41 %49,41 %  
O22630,59 %30,59 %  
Vodafone1720 %20 %  

Graf

3. Jste spokojeni se svým operátorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6475,29 %75,29 %  
ne2124,71 %24,71 %  

Graf

4. Používám ještě způsob dobíjení kreditu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6677,65 %77,65 %  
ano1922,35 %22,35 %  

Graf

5. Stalo se někdy, že jsem podezříval/a svého operátora za příliš vysoký paušál k úhradě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy 4148,24 %48,24 %  
občas3541,18 %41,18 %  
pravidelně při zúčtování910,59 %10,59 %  

Graf

6. Využívám možnosti slev na mobilní komunikaci s rodinou či přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevyužívám3743,53 %43,53 %  
ano, velmi3035,29 %35,29 %  
ano, ale nevyužívám je naplno1821,18 %21,18 %  

Graf

7. Ovlivnila mě někdy reklama na mobilní síť například ke koupi telefonu nebo přechodu na jiný tarif?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7183,53 %83,53 %  
ano1416,47 %16,47 %  

Graf

8. Pokud řeším nějakou inovaci na mém telefonu, komunikuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes telefon s operátorem3237,65 %37,65 %  
přes internet3035,29 %35,29 %  
jdu za operátorem do kamenné prodejny2327,06 %27,06 %  

Graf

9. Chtěl/a bych někdy zkusit pracovat pro mobilní síť a prodávat její produkty na ulici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, cítím k takové práci averzi4957,65 %57,65 %  
ne, není to můj šálek čaje3035,29 %35,29 %  
ano, ale jen v případě nouze44,71 %4,71 %  
ano, rád bych to zkusil/a22,35 %2,35 %  

Graf

10. Co cítím, když na ulici před sebou vidím zaměstnance mobilní sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic necítím4552,94 %52,94 %  
cítím vztek2630,59 %30,59 %  
cítím nervozitu1416,47 %16,47 %  

Graf

11. Kolikrát za rok mě na ulici osloví zaměstnanec mobilní sítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3x až 5x3440 %40 %  
více než 5x2832,94 %32,94 %  
1x až 2x2225,88 %25,88 %  
ještě se mi to nestalo11,18 %1,18 %  

Graf

12. Mám choutky přejít k jinému operátorovi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy4350,59 %50,59 %  
občas3338,82 %38,82 %  
často910,59 %10,59 %  

Graf

13. Za svůj život jsem již vystřídal/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 operátorů3035,29 %35,29 %  
2 a více operátorů2832,94 %32,94 %  
1 operátora2731,76 %31,76 %  

Graf

14. Doposud jsem dovršil/a věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 let6778,82 %78,82 %  
16 let910,59 %10,59 %  
30 let55,88 %5,88 %  
40 a více44,71 %4,71 %  

Graf

15. Mé pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5665,88 %65,88 %  
muž2934,12 %34,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Mé pohlaví

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Ovlivnila mě někdy reklama na mobilní síť například ke koupi telefonu nebo přechodu na jiný tarif?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dokážu žít týden bez mobilního telefonu?

2. Můj mobilní operátor?

3. Jste spokojeni se svým operátorem?

4. Používám ještě způsob dobíjení kreditu?

5. Stalo se někdy, že jsem podezříval/a svého operátora za příliš vysoký paušál k úhradě?

6. Využívám možnosti slev na mobilní komunikaci s rodinou či přáteli?

7. Ovlivnila mě někdy reklama na mobilní síť například ke koupi telefonu nebo přechodu na jiný tarif?

8. Pokud řeším nějakou inovaci na mém telefonu, komunikuji:

9. Chtěl/a bych někdy zkusit pracovat pro mobilní síť a prodávat její produkty na ulici?

10. Co cítím, když na ulici před sebou vidím zaměstnance mobilní sítě?

11. Kolikrát za rok mě na ulici osloví zaměstnanec mobilní sítě?

12. Mám choutky přejít k jinému operátorovi?

13. Za svůj život jsem již vystřídal/a:

14. Doposud jsem dovršil/a věku?

15. Mé pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dokážu žít týden bez mobilního telefonu?

2. Můj mobilní operátor?

3. Jste spokojeni se svým operátorem?

4. Používám ještě způsob dobíjení kreditu?

5. Stalo se někdy, že jsem podezříval/a svého operátora za příliš vysoký paušál k úhradě?

6. Využívám možnosti slev na mobilní komunikaci s rodinou či přáteli?

7. Ovlivnila mě někdy reklama na mobilní síť například ke koupi telefonu nebo přechodu na jiný tarif?

8. Pokud řeším nějakou inovaci na mém telefonu, komunikuji:

9. Chtěl/a bych někdy zkusit pracovat pro mobilní síť a prodávat její produkty na ulici?

10. Co cítím, když na ulici před sebou vidím zaměstnance mobilní sítě?

11. Kolikrát za rok mě na ulici osloví zaměstnanec mobilní sítě?

12. Mám choutky přejít k jinému operátorovi?

13. Za svůj život jsem již vystřídal/a:

14. Doposud jsem dovršil/a věku?

15. Mé pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reháková, K.(Ne)spokojenost s mobilním operátorem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://ne-spokojenost-s-mobilnim-op.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.