Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Problematika nedoslýchavosti v ČR

Problematika nedoslýchavosti v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Matulová
Šetření:12. 01. 2014 - 25. 01. 2014
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Hana Matulová a jsem studentkou osmiletého gymnázia. Tento dotazník obsahuje tématiku spojenou se sluchově postiženými lidmi, jejich práv, možností studia VŠ a návštěv kulturních center v Brně. Průzkum má za úkol upozornit na tuto problematiku a bude také součástí mé ročníkové práce. 

Předem děkuji za vypnění, výsledky si po ukončení průzkumu můžete prohlédnout.

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to nedoslýchavost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10197,12 %97,12 %  
ne32,88 %2,88 %  

Graf

2. kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30360 %2,88 %  
15-20120 %0,96 %  
víc jak 30120 %0,96 %  

Graf

3. Znáte nějákého člověka s poruchou sluchu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6968,32 %66,35 %  
ne3231,68 %30,77 %  

Graf

4. Co si myslíte o tom, že jako v jedné z mála zemí v Evropě si u nás nedoslýchaví hradí kompenzační pomůcky sami s minimálními dotacemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stát by měl hradit pouze základní kompenzační pomůcky, na kvalitnější sluchadla si přispívá pacient6968,32 %66,35 %  
Stát by měl hradit všechny kompenzační pomůcky2625,74 %25 %  
Stát by neměl přispívat na kompenzační pomůcky vůbec43,96 %3,85 %  
Stát by měl hradit pouze základní kompenzační pomůcky, na kvalitnější sluchadla si přispívá pacient21,98 %1,92 %  

Graf

5. Domníváte se, že by se sluchově postiženým měla věnovat stejná pozornost jako fyzicky postiženým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7675,25 %73,08 %  
nevím1716,83 %16,35 %  
ne87,92 %7,69 %  

Graf

6. Zastáváte názor, že nedoslýchaví by měli mít stejnou možnost výběru vysoké školy jako lidé se zdravým sluchem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9291,09 %88,46 %  
ne54,95 %4,81 %  
nevím43,96 %3,85 %  

Graf

7. Myslíte si tedy, že by mělo být zákonem nařízeno, aby vysoké školy musely vlastnit kompenzační pomůcky umožňující toto studium?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4544,55 %43,27 %  
ano3231,68 %30,77 %  
nevím2423,76 %23,08 %  

Graf

8. Kolik divadel v Brně podle vás vlastní kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-36160,4 %58,65 %  
žádné2322,77 %22,12 %  
3-51514,85 %14,42 %  
5-1010,99 %0,96 %  
všechny10,99 %0,96 %  

Graf

9. Domníváte se, že by se celý přístup k této problematice v ČR měl změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6160,4 %58,65 %  
ne4039,6 %38,46 %  

Graf

10. Jak by se měl celý přístup změnit?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím58,2 %4,81 %  
.34,92 %2,88 %  
stát by měl dávat větší příspěvky na kompenzační pomůcky.11,64 %0,96 %  
lidé by měli přestat být k této problematice lhostejní ale i organizace zabývající se touto problematikou by měli pojem "nedoslýchavost" více šířit. Čím víc o tom budou lidé vědět, tím větší šance, že se něco změní.11,64 %0,96 %  
příspěvky na pomůcky,zohlednění11,64 %0,96 %  
Nedoslýchavosti by se mělo věnovat více pozornosti ze strany státu.11,64 %0,96 %  
přídatná zařízení umožňující komunikaci nedoslýchavým v obchodě, na úřadech, na VŠ11,64 %0,96 %  
Zlepšit vybavenost veřejných institucí kompenzačními pomůckami.11,64 %0,96 %  
S příspěvky na sluchadla souhlasím, ale nechápu proč by měly sluchadla vlastnit vysoké školy. VUT má některé přednáškové místnosti vybaveny pro sluchově postižené.11,64 %0,96 %  
Větší informovaností o tomto problému.11,64 %0,96 %  
ostatní odpovědi Celkově k lepšímu.
Stát by měl více přispívat na tyto kompenzační pomůcky a umístit je na veřejná místa tak, aby nebyli nedoslýchaví oproti zdravým lidem omezeni.
větší informovanost obyvatel a institucí.
Od toho tady nejsem.
větší vstřícnost a ochota pomáhat lidem s nedoslýchavostí
sluchove postizene osoby by mely mit nejmene stejne příležitosti jako tělesně postižení
Měly by se omezit sociální dávky, které mizí v kapsách lidí, co jsou líní pracovat a dát je tam, kde jsou víc potřeba.
Vice penez na pomucky od statu, vetsi studijni i pracovni moznosti
Přístup ke všem znevýhodněným by se měl zlepšit, ale ne na úkor ostatních lidí (např. komplikace studia pro zdravé lidi)
Je třeba se podívat s jakým řešením přišly země, který tento problém zvládly a posléze se zamyslet, jestli jsou některá řešení možná implentovat i u nás.
Větší medializace, dotace
Nwm
všeobecná tolerance
hodně
zásadně
k lidem s nedoslýchavostí by se mělo přistupovat jako k sobě rovným
Zlepšení výbavy, atd.
Tak jako jsou nařízana určitá opatření pro tělesně postižené (nájezdy, mobilní WC apod.), mělo by se myslet i na ostatně postižné občany.
měl by zde být alespoň nějaký přístup
Začlenit. Umožnit stejné množství výběru zájmů, ZŠ, SŠ a VŠ, divadel, kin,...
stát by měl větší měrou přispívat na kompenzační pomůcky
vice se o tom mlivit
vi mé předchozí odpovědi o pomůckách, vybavení atd...
Státní zařízení by mely mít veškeré vybaveni a zároveň by stát měl nařídit i soukromníkům, aby je mely také. Nicméně by měl zůstat tvrdý postup při získávání dávek.
nutně potřebné kompenzační pomůcky by měla hradit zdravotní pojišťovna
více informovat
Nedoslýchaví by měli mít na náklady státu nebo zdravotních pojišťoven zajištěnu léčbu a pomůcky zajišťující normální základní životní činnosti.
vstřícnost
vice osvety
slepým se věnují více nežli nedoslýchavým.
Nevím,ale určitě je tomu věnováno málo pozornosti.
Stát by měl více přispívat a přizpůsobit se jim
Pokud jde o způsob, tak osvěta, letáky, plakáty, setkávání....
Témata nejen sluchově postižených by se měla více otvírat v médiích i ve školách, aby se změnil lhostejný pohled většiny veřejnosti.
Zejména změnou úhradové vyhlášky ohledně kompenzačních pomůcek.
Odstranění bariér
lidé by se měli o této problematice dozvědět, nedoslýchavost není vidět, a často je tedy opomíjena, pracuji ve státní veřejné službě a neexistuje zde jedinná pomůcka, nástroj, služba atp., která by sluchově postiženým pomohla.
Zpřístupnit nedoslýchavým více pracovních pozic a možnosti studia.
Více jim pomoci , aby zapadli mezi normální lidi . A poskytnout jim pomůcky .
funkčním propojením několika možností (zdravotní pojištovny, rodiny, neziskovky aj.), tak aby nikdo s nedoslýchavostí nebyl jakkoli vyčleněn ze společnosti
více pracovních míst
Nedoslýchavost by měla být brána jako kterýkoliv jiný handicap.
chtělo by to zařídit základní kompenzační pomůcky pro každého
O 100%
lepší hrazení pomůcek
4573,77 %43,27 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to nedoslýchavost?

3. Znáte nějákého člověka s poruchou sluchu?

4. Co si myslíte o tom, že jako v jedné z mála zemí v Evropě si u nás nedoslýchaví hradí kompenzační pomůcky sami s minimálními dotacemi?

5. Domníváte se, že by se sluchově postiženým měla věnovat stejná pozornost jako fyzicky postiženým?

6. Zastáváte názor, že nedoslýchaví by měli mít stejnou možnost výběru vysoké školy jako lidé se zdravým sluchem?

7. Myslíte si tedy, že by mělo být zákonem nařízeno, aby vysoké školy musely vlastnit kompenzační pomůcky umožňující toto studium?

8. Kolik divadel v Brně podle vás vlastní kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé?

9. Domníváte se, že by se celý přístup k této problematice v ČR měl změnit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to nedoslýchavost?

3. Znáte nějákého člověka s poruchou sluchu?

4. Co si myslíte o tom, že jako v jedné z mála zemí v Evropě si u nás nedoslýchaví hradí kompenzační pomůcky sami s minimálními dotacemi?

5. Domníváte se, že by se sluchově postiženým měla věnovat stejná pozornost jako fyzicky postiženým?

6. Zastáváte názor, že nedoslýchaví by měli mít stejnou možnost výběru vysoké školy jako lidé se zdravým sluchem?

7. Myslíte si tedy, že by mělo být zákonem nařízeno, aby vysoké školy musely vlastnit kompenzační pomůcky umožňující toto studium?

8. Kolik divadel v Brně podle vás vlastní kompenzační pomůcky pro nedoslýchavé?

9. Domníváte se, že by se celý přístup k této problematice v ČR měl změnit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matulová, H.Problematika nedoslýchavosti v ČR (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nedoslychavost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.