Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nedostatek spánku jako krizový faktor

Nedostatek spánku jako krizový faktor

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Vrbická
Šetření:06. 11. 2013 - 15. 11. 2013
Počet respondentů:211
Počet otázek (max/průměr):18 / 15.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Jsme studenty České zemědělské univerzity, Provozně-ekonomické fakulty. Následující dotazník byl vytvořen z důvodu vypracování seminární práce na předmět Chování člověka v krizových situacích. Dotazník s názvem „Nedostatek spánku jako krizový faktor“ má zodpovědět otázky, které se týkají lidí, kteří alespoň jednou zažili akutní nedostatek spánku. Akutní (náhlý) nedostatek spánku je způsobený náhlými krizovými situacemi, jakými jsou např. problémy v rodině, časová tíseň během studia, problémy v zaměstnání, aj. Otázky se týkají zkušeností s nedostatkem spánku, jeho příčinami, projevy a jeho řešením.

Děkujeme za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Pocítil/a jste někdy ve svém životě akutní (způsobené např. stresem, časovým presem, atd.) nedostatek spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19291 %91 %  
Ne199 %9 %  

Graf

2. Kolik hodin průměrně v noci strávíte spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 - 7 hod.12765,8 %60,19 %  
8 - 10 hod.5327,46 %25,12 %  
méně než 5 hodin115,7 %5,21 %  
více než 10 hod.21,04 %0,95 %  

Graf

3. Kolik hodin spánku denně je pro Vás optimálních, abyste se cítili odpočatí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8 - 10 hod.14676,04 %69,19 %  
5 - 7 hod.2814,58 %13,27 %  
více než 10 hod.147,29 %6,64 %  
méně než 521,04 %0,95 %  
jiné21,04 %0,95 %  

Graf

4. Ovlivní nějaká stresová situace počet hodin, které v noci strávíte spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, spím méně hodin15178,65 %71,56 %  
ne, spím přibližně stejný počet hodin3518,23 %16,59 %  
nevím63,13 %2,84 %  

Graf

5. Máte pocit, že stresová situace ovlivňuje kvalitu Vašeho spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, kvalita mého spánku se zhoršuje (často se budím, cítím se více unaven, aj.)15781,77 %74,41 %  
Ne, kvalita mého spánku není stresovou situací ovlivněna2613,54 %12,32 %  
Nevím94,69 %4,27 %  

Graf

6. Jak často během měsíce pociťujete akutní nedostatek spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4 x měsíčně10253,13 %48,34 %  
5-10 x měsíčně4121,35 %19,43 %  
častěji2915,1 %13,74 %  
Ani jednou během uplynulého měsíce2010,42 %9,48 %  

Graf

7. Je pro Vás únosné, když se Váš spánkový deficit opakuje více, jak jednou do měsíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud je to nezbytně nutné10454,17 %49,29 %  
ne, dělá mi to problém8142,19 %38,39 %  
jiné73,65 %3,32 %  

Graf

8. Jak dlouho Vám trvá srovnat tento spánkový deficit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3 dny10152,6 %47,87 %  
okamžitě (po odstranění příčiny nedostatku spánku)6433,33 %30,33 %  
4-7 dní178,85 %8,06 %  
déle105,21 %4,74 %  

Graf

9. Řešíte nějak nedostatek spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10856,25 %51,18 %  
ano8443,75 %39,81 %  

Graf

10. Pokud řešíte nedostatek spánku, uveďte, prosím, jakým způsobem.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktivním odpočinkem3744,05 %17,54 %  
Užíváním podpůrných látek (kofein, nikotin, alkohol, sladkosti, energy drinky)3440,48 %16,11 %  
jiné (prosím, vypište)1113,1 %5,21 %  
Prováděním psychických cvičení22,38 %0,95 %  

Graf

11. Jaké jsou příčiny nedostatku Vašeho spánku? (Možno označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velká studijní zátěž10554,69 %49,76 %  
Nevhodná organizace času7941,15 %37,44 %  
Velká pracovní zátěž7639,58 %36,02 %  
Pestrý zájmový život (koníčky, sport, společenské akce)7237,5 %34,12 %  
Psychické problémy (tíživá rodinná situace,…)5729,69 %27,01 %  
Rušivé vnější faktory (štěkot psa, hlasitá hudba, sousedé...)4623,96 %21,8 %  
Rodinné povinnosti (péče o dítě, nemocné,…)3317,19 %15,64 %  
Jiné (prosím, vypište)31,56 %1,42 %  
televize10,52 %0,47 %  
bujná fantazie10,52 %0,47 %  
prokrastinace10,52 %0,47 %  
Aktuálně nemám nedostatek spánku. Kritickou situaci jsem zažil na vojně, kdy nařízený denní režim znemožňoval dostatečně spát.10,52 %0,47 %  
Velmi časté noční můry po kterých již neusnu. / Nebo také zalehnu do postele a přemýšlím a přemýšlím a přemýšlím a nemohu usnout. 10,52 %0,47 %  

Graf

12. Jak se u Vás projevuje akutní nedostatek spánku?(možno označit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neschopnost se soustředit13570,31 %63,98 %  
Podrážděnost, nervozita, netrpělivost13369,27 %63,03 %  
Fyzické projevy (tiky, kruhy pod očima...)8946,35 %42,18 %  
Závislost na podpůrných látkách (kofein, nikotin, alkohol, sladkosti, energy drinky)4221,88 %19,91 %  
Agresivita2412,5 %11,37 %  
Jiné (prosím, vypište)73,65 %3,32 %  
únava52,6 %2,37 %  
emoční labilita - hlavně častá plačtivost10,52 %0,47 %  
usínání10,52 %0,47 %  
neschopnost se vyjadřovat, nevolnost, slabost, točení hlavy10,52 %0,47 %  
Zima, hlad10,52 %0,47 %  
ospalost a apatie10,52 %0,47 %  
Pravděpodobně jen únava10,52 %0,47 %  
pocity na omdlení, slabost, závratě,nechuť k sexu10,52 %0,47 %  
unava, bolsti hlavy10,52 %0,47 %  
Zvýšená chybovost a snížená výkonnost, případně i kolaps10,52 %0,47 %  
otupělost, apatie10,52 %0,47 %  
usínám všeude kde můžu10,52 %0,47 %  
velka unava a neustale zivani10,52 %0,47 %  
lenost, pasivita10,52 %0,47 %  
na stres reaguji spankem10,52 %0,47 %  
apatie10,52 %0,47 %  
usínáním ve škole, práci apod.10,52 %0,47 %  
únava, únava, únava10,52 %0,47 %  
Otupění, nižší IQ10,52 %0,47 %  

Graf

13. Trpíte v následku akutního nedostatku spánku nadměrnou únavou v průběhu dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8544,27 %40,28 %  
ano7639,58 %36,02 %  
spíše ne199,9 %9 %  
nevím105,21 %4,74 %  
ne21,04 %0,95 %  

Graf

14. Do jaké míry potíže se spánkem naruší Vaši soustředěnost/ během dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně7539,06 %35,55 %  
lehce5428,13 %25,59 %  
výrazně5327,6 %25,12 %  
extrémně84,17 %3,79 %  
vůbec21,04 %0,95 %  

Graf

15. Jsou Vaše potíže s akutním nedostatkem spánku registrovány Vaším okolím (rodinou, přáteli, spolužáky, spolupracovníky, aj)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8142,19 %38,39 %  
ano7237,5 %34,12 %  
ne3920,31 %18,48 %  

Graf

16. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13871,88 %65,4 %  
muž5428,13 %25,59 %  

Graf

17. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 2915480,21 %72,99 %  
30 - 492513,02 %11,85 %  
50 a více136,77 %6,16 %  

Graf

18. V současnosti jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11358,85 %53,55 %  
zaměstnanec4925,52 %23,22 %  
podnikatel126,25 %5,69 %  
v domácnosti/mateřská dovolená63,13 %2,84 %  
nezaměstnaná21,04 %0,95 %  
pracující student21,04 %0,95 %  
nezaměstnaný invalida10,52 %0,47 %  
pracující důchodce10,52 %0,47 %  
nezaměstnaný10,52 %0,47 %  
na materske a pracuji10,52 %0,47 %  
student + HPP10,52 %0,47 %  
nezaměstaná10,52 %0,47 %  
chybí vám zde otázka: dosažené vzdělání 10,52 %0,47 %  
student a zaměstnanec10,52 %0,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Je pro Vás únosné, když se Váš spánkový deficit opakuje více, jak jednou do měsíce?

  • odpověď ano, pokud je to nezbytně nutné:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Trpíte v následku akutního nedostatku spánku nadměrnou únavou v průběhu dne?

9. Řešíte nějak nedostatek spánku?

  • odpověď ano:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užíváním podpůrných látek (kofein, nikotin, alkohol, sladkosti, energy drinky) na otázku 10. Pokud řešíte nedostatek spánku, uveďte, prosím, jakým způsobem.
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivním odpočinkem na otázku 10. Pokud řešíte nedostatek spánku, uveďte, prosím, jakým způsobem.
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné (prosím, vypište) na otázku 10. Pokud řešíte nedostatek spánku, uveďte, prosím, jakým způsobem.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pocítil/a jste někdy ve svém životě akutní (způsobené např. stresem, časovým presem, atd.) nedostatek spánku?

2. Kolik hodin průměrně v noci strávíte spánkem?

3. Kolik hodin spánku denně je pro Vás optimálních, abyste se cítili odpočatí?

4. Ovlivní nějaká stresová situace počet hodin, které v noci strávíte spánkem?

5. Máte pocit, že stresová situace ovlivňuje kvalitu Vašeho spánku?

6. Jak často během měsíce pociťujete akutní nedostatek spánku?

7. Je pro Vás únosné, když se Váš spánkový deficit opakuje více, jak jednou do měsíce?

8. Jak dlouho Vám trvá srovnat tento spánkový deficit?

9. Řešíte nějak nedostatek spánku?

10. Pokud řešíte nedostatek spánku, uveďte, prosím, jakým způsobem.

11. Jaké jsou příčiny nedostatku Vašeho spánku? (Možno označit více možností)

12. Jak se u Vás projevuje akutní nedostatek spánku?(možno označit více možností)

13. Trpíte v následku akutního nedostatku spánku nadměrnou únavou v průběhu dne?

14. Do jaké míry potíže se spánkem naruší Vaši soustředěnost/ během dne?

15. Jsou Vaše potíže s akutním nedostatkem spánku registrovány Vaším okolím (rodinou, přáteli, spolužáky, spolupracovníky, aj)?

16. Pohlaví

17. Věk

18. V současnosti jsem:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pocítil/a jste někdy ve svém životě akutní (způsobené např. stresem, časovým presem, atd.) nedostatek spánku?

2. Kolik hodin průměrně v noci strávíte spánkem?

3. Kolik hodin spánku denně je pro Vás optimálních, abyste se cítili odpočatí?

4. Ovlivní nějaká stresová situace počet hodin, které v noci strávíte spánkem?

5. Máte pocit, že stresová situace ovlivňuje kvalitu Vašeho spánku?

6. Jak často během měsíce pociťujete akutní nedostatek spánku?

7. Je pro Vás únosné, když se Váš spánkový deficit opakuje více, jak jednou do měsíce?

8. Jak dlouho Vám trvá srovnat tento spánkový deficit?

9. Řešíte nějak nedostatek spánku?

10. Pokud řešíte nedostatek spánku, uveďte, prosím, jakým způsobem.

11. Jaké jsou příčiny nedostatku Vašeho spánku? (Možno označit více možností)

12. Jak se u Vás projevuje akutní nedostatek spánku?(možno označit více možností)

13. Trpíte v následku akutního nedostatku spánku nadměrnou únavou v průběhu dne?

14. Do jaké míry potíže se spánkem naruší Vaši soustředěnost/ během dne?

15. Jsou Vaše potíže s akutním nedostatkem spánku registrovány Vaším okolím (rodinou, přáteli, spolužáky, spolupracovníky, aj)?

16. Pohlaví

17. Věk

18. V současnosti jsem:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vrbická, K.Nedostatek spánku jako krizový faktor (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nedostatek-spanku-jako-krizo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.