Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nefarmakologické terapie seniorů

Nefarmakologické terapie seniorů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Vrtková
Šetření:13. 11. 2018 - 20. 11. 2018
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:57,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o vyplnění dotazníku, který zkoumá nefarmaceutické terapie seniorů. Cílem tohoto krátkého dotazníku je zjistit, které z terapií jsou nejvíce užívané a které naopak méně. Výsledky budou publikovány v bakalářské práce s názvem „Metody terapie seniorů s organickými duševními poruchami“ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dotazník obsahuje 11 krátkých otázek, většinou s možností výběru odpovědi, nebo polem pro doplnění vlastní odpovědi. Vyplnění dotazníku Vám zabere maximálně 10 minut. Byla bych velmi vděčná, pokud byste se zapojili do mého výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. V jakém typu zařízení pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Domov pro seniory4158,57 %58,57 %  
Domov se zvláštním režimem3042,86 %42,86 %  
Denní stacionář912,86 %12,86 %  
sociální rehabilitace22,86 %2,86 %  
Teréní pečovatelská služba11,43 %1,43 %  
Sociálně aktivizační služba pro seniory11,43 %1,43 %  
Pečovatelská služba, osobní asistence11,43 %1,43 %  
Dům s pečovatelskou službou11,43 %1,43 %  
terénní pečovatelská služba11,43 %1,43 %  
Osobní asistence11,43 %1,43 %  
odlehčovací služby11,43 %1,43 %  
úsek služeb pro podporu domácí péče11,43 %1,43 %  
nyní v žádném, pracovala jsem v LDN11,43 %1,43 %  

Graf

2. Kolik je ve Vašem zařízení klientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-1002028,57 %28,57 %  
Více než 1501622,86 %22,86 %  
100-1501318,57 %18,57 %  
20- 501115,71 %15,71 %  
méně než 201014,29 %14,29 %  

Graf

3. Jsou ve Vašem zařízení klienti s Alzheimerovou chorobou, demencí, nebo jinými organickými duševními poruchami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6491,43 %91,43 %  
ne68,57 %8,57 %  

Graf

4. Jaký obor jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální pedagogika1318,57 %18,57 %  
sociální práce811,43 %11,43 %  
SOCIÁLNÍ PRÁCI45,71 %5,71 %  
Sociální pedagogiku34,29 %4,29 %  
Střední zdravotnická škola, Specializační postgraduální studium - Organizace a řízení managementu11,43 %1,43 %  
sociální politika a sociálni práce11,43 %1,43 %  
Všeobecná sestra - Bc.11,43 %1,43 %  
Zdravotně sociální pracovník11,43 %1,43 %  
Technologickou fakultu, chemie a technologie materiálů11,43 %1,43 %  
Sociální pedagog, Veřejná politika a správa11,43 %1,43 %  
ostatní odpovědi ošetřovatelství a management ve zdravotnictví a sociální sféře
charitativní a sociální práce
Zdravotně sociální
Všeobecná zdravotní sestra+ošetřovatelská péče v oboru geriatrie+management v Brně na NCONZO
pedagogika - sociální práce
sociální
speciální pedagogika
finance
Sociální pedagogiku a t. č. NMgr. Charitativní a sociální práce. Vždy na UPOL.
Sociílní politika a sociální práce
zdravotně sociální péči
FF UP Olomouc
Sociální pedagogika UTB Zlín
Bc. sociální práce, Ngr. Sociální pedagogika
Sociální péče
učitelství odborných předmětů pro SZŠ
Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy
Mám jen kurz- Pracovník v sociálních službách, jinak Podnikání v oboru
Sociální pedagogika, Zdravotně sociální pracovník
Sociální pedagogika - prevence a resocializace
Sociální a diakonická práce
veřejná správa a regionální politika
charitativní a sociální
elektrotechnologie
Sociální pedagogika a poradenství
filozofickou fakultu MU Brno
Krajskou zdravotnickou školu v Brně - všeobecná zdravotní sestra 1976 maturita
sociálně právní činnost
Vyšší odbornou školu sociálně právní
všeobecná sestra
zdravotní škola - střední, sociální práce - vysoká
Všeobecná zdravotní sestra
NYNÍ ZDRAVOTNICKÉHO ASISTENTA
fyzioterapii
Kurz pracovníka v sociálních službách
sociálně zdravotní a geriatrická péče
3651,43 %51,43 % 

Graf

5. V zařízení pracujete jako?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociální pracovník / pracovnice3752,86 %52,86 %  
Ředitel/ředitelka nebo vedoucí zařízení1521,43 %21,43 %  
Vedoucí sociálního úseku811,43 %11,43 %  
Zástupce/zástupkyně vedoucího nebo ředitele/ředitelky710 %10 %  
Vedoucí úseku péče o klienta34,29 %4,29 %  
vedoucí sestra11,43 %1,43 %  
vedoucí zdravotního úseku11,43 %1,43 %  
vedoucí výchovné a obslužné péče11,43 %1,43 %  
metodik11,43 %1,43 %  
Zdravotní sestra11,43 %1,43 %  
pracovala jsem jako sanitář11,43 %1,43 %  
fyzioterapeutka11,43 %1,43 %  
Aktivizační pracovník / pracovnice11,43 %1,43 %  

Graf

6. Jak dlouho pracujete se seniory (nejen v současném zaměstnání)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 10 let2535,71 %35,71 %  
2-5 let2028,57 %28,57 %  
5-10 let1724,29 %24,29 %  
Méně než 2 roky811,43 %11,43 %  

Graf

7. Jaké terapie při práci s klienty využíváte nejčastěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terapii zaměřenou na zvýšení kognitivních schopností4361,43 %61,43 %  
Validační a/nebo reminiscenční terapii4057,14 %57,14 %  
Terapii za pomocí zvířat3550 %50 %  
Ergoterapii3144,29 %44,29 %  
Muzikoterapii3144,29 %44,29 %  
Arteterapii2028,57 %28,57 %  
Kinezioterapii45,71 %5,71 %  
Dramaterapii22,86 %2,86 %  
nedělám terapie11,43 %1,43 %  
nácviky, sociální rehabilitace11,43 %1,43 %  
žádnou11,43 %1,43 %  
protože nemáme profesionály na terapie, jsou to vždy cvičení s prvky terapií11,43 %1,43 %  
nemáme kvalifikované terapeuty11,43 %1,43 %  
praciji jako zdravotní sestra nikoliv jako pracovník v soc.sl.11,43 %1,43 %  
ještě používáme reborn doll terapii11,43 %1,43 %  
Bazální stimulace, Böhmův koncept11,43 %1,43 %  
bazální stimulaci. canisterapie11,43 %1,43 %  
rozhovor11,43 %1,43 %  
arteterapii, pohybové aktivity11,43 %1,43 %  
cílená rehabiltace dle doporučení lékaře11,43 %1,43 %  

Graf

8. Jaké terapie při práci s klienty využíváte nejméně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dramaterapii4462,86 %62,86 %  
Kinezioterapii2332,86 %32,86 %  
Terapii za pomocí zvířat1420 %20 %  
Arteterapii1318,57 %18,57 %  
Muzikoterapii811,43 %11,43 %  
Ergoterapii710 %10 %  
Terapii zaměřenou na zvýšení kognitivních schopností57,14 %7,14 %  
Validační a/nebo reminiscenční terapii45,71 %5,71 %  
nedělám terapie11,43 %1,43 %  
provádíme jen aktivizace11,43 %1,43 %  
viy.výše11,43 %1,43 %  
nevím11,43 %1,43 %  

Graf

9. Jaké terapie podle Vás mají největší přínos pro klienty (např. nejvíce aktivizují, motivují; mají pozitivní odezvu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Validační a/nebo reminiscenční terapie4462,86 %62,86 %  
Terapie za pomocí zvířat3955,71 %55,71 %  
Muzikoterapie3245,71 %45,71 %  
Terapie zaměřená na zvýšení kognitivních schopností3245,71 %45,71 %  
Ergoterapie2535,71 %35,71 %  
Terapie zaměřená na orientaci klienta v realitě1724,29 %24,29 %  
Arteterapie811,43 %11,43 %  
Kinezioterapie710 %10 %  
reborn terapie11,43 %1,43 %  
sprrávný mix výše zmíněného11,43 %1,43 %  
vždy záleží na kvalitě metody ne na terapii11,43 %1,43 %  
Dramaterapie11,43 %1,43 %  
Smyslová aktivizace dle Lohre Wehner11,43 %1,43 %  
zahradní terapie, přirozené činnosti11,43 %1,43 %  
je to velmi individuální 11,43 %1,43 %  

Graf

10. Které záliby jsou nejčastěji uváděny v individuálních plánech klientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sledování televize5172,86 %72,86 %  
Poslech hudby3448,57 %48,57 %  
Četba3245,71 %45,71 %  
Ruční práce2637,14 %37,14 %  
Práce na zahradě2028,57 %28,57 %  
Vaření1521,43 %21,43 %  
Pohyb (tanec, vycházky apod.)1420 %20 %  
Péče o zvířata68,57 %8,57 %  
nedělám IP11,43 %1,43 %  
kouření11,43 %1,43 %  
nejčastěji je uváděn pobyt ve společnosti lidí, nechtějí být sami11,43 %1,43 %  
nepracuji s těmito dokumenty11,43 %1,43 %  
Udržení dosavadních schopností11,43 %1,43 %  
chci umřít11,43 %1,43 %  
při ručních pracích - dívání, u vaření - pochutnat si na něčem dobrém, při práci na zahradě sledování jak vše krásně roste, kvete atd.11,43 %1,43 %  
luštění křížovek11,43 %1,43 %  
drobné práce k naplnění užitečnosti11,43 %1,43 %  

Graf

11. Umožňuje Vaše zařízení uspokojení duchovních potřeb klientů (např. návštěvy pastoračního asistenta)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6897,14 %97,14 %  
ne22,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. V jakém typu zařízení pracujete?

  • odpověď Domov pro seniory:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 100-150 na otázku 2. Kolik je ve Vašem zařízení klientů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém typu zařízení pracujete?

2. Kolik je ve Vašem zařízení klientů?

3. Jsou ve Vašem zařízení klienti s Alzheimerovou chorobou, demencí, nebo jinými organickými duševními poruchami?

4. Jaký obor jste vystudoval/a?

5. V zařízení pracujete jako?

6. Jak dlouho pracujete se seniory (nejen v současném zaměstnání)?

7. Jaké terapie při práci s klienty využíváte nejčastěji?

8. Jaké terapie při práci s klienty využíváte nejméně?

9. Jaké terapie podle Vás mají největší přínos pro klienty (např. nejvíce aktivizují, motivují; mají pozitivní odezvu)?

10. Které záliby jsou nejčastěji uváděny v individuálních plánech klientů?

11. Umožňuje Vaše zařízení uspokojení duchovních potřeb klientů (např. návštěvy pastoračního asistenta)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém typu zařízení pracujete?

2. Kolik je ve Vašem zařízení klientů?

3. Jsou ve Vašem zařízení klienti s Alzheimerovou chorobou, demencí, nebo jinými organickými duševními poruchami?

4. Jaký obor jste vystudoval/a?

5. V zařízení pracujete jako?

6. Jak dlouho pracujete se seniory (nejen v současném zaměstnání)?

7. Jaké terapie při práci s klienty využíváte nejčastěji?

8. Jaké terapie při práci s klienty využíváte nejméně?

9. Jaké terapie podle Vás mají největší přínos pro klienty (např. nejvíce aktivizují, motivují; mají pozitivní odezvu)?

10. Které záliby jsou nejčastěji uváděny v individuálních plánech klientů?

11. Umožňuje Vaše zařízení uspokojení duchovních potřeb klientů (např. návštěvy pastoračního asistenta)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vrtková, N.Nefarmakologické terapie seniorů (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://nefarmakologicke-terapie-sen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.