Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Negativní jevy na pracovišti

Negativní jevy na pracovišti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Kailová
Šetření:21. 11. 2009 - 26. 11. 2009
Počet respondentů:140
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je anonymní a slouží pro účely seminární práce z psychologie a sociologie řízení, které probíhá na VŠE v Praze. Cílem je zjištění, zda dochází na pracovištím k negativním jevům ve formě šikany, mobbingu, bossingu nebo jiným projevům, které zapřičiňují neúplné pracovní nasazení a nepříznivě působí na psychiku zaměstnanců.

 

Předem Vám děkujeme za pravdivé vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10373,57 %73,57 %  
Muž3726,43 %26,43 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 26 let10575 %75 %  
27 – 40 let2417,14 %17,14 %  
41 let a více117,86 %7,86 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou8661,43 %61,43 %  
Vysokoškolské 3726,43 %26,43 %  
Středoškolské bez maturity (učňovský obor)139,29 %9,29 %  
Základní42,86 %2,86 %  

Graf

4. Setkali jste se někdy na pracovišti s šikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10877,14 %77,14 %  
ano3222,86 %22,86 %  

Graf

5. Setkali jste se někdy na pracovišti s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10172,14 %72,14 %  
ano3927,86 %27,86 %  

Graf

6. Byli jste na pracovišti někdy obětí pomluv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6042,86 %42,86 %  
ano5740,71 %40,71 %  
ne2316,43 %16,43 %  

Graf

7. Máte pocit, že jste kolegy vyřazováni z kolektivu (nepozvání na společný oběd, atd...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11481,43 %81,43 %  
ano139,29 %9,29 %  
nevím139,29 %9,29 %  

Graf

8. Máte pocit, že vám kolegové dělají naschvály? (nepředávají vám důležité informace, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11682,86 %82,86 %  
ano139,29 %9,29 %  
nevím117,86 %7,86 %  

Graf

9. Setkali jste se někdy na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10172,14 %72,14 %  
ano3625,71 %25,71 %  
nevím32,14 %2,14 %  

Graf

10. Máte pocit že vás nadřízený neustále kontroluje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10373,57 %73,57 %  
ano3222,86 %22,86 %  
nevím53,57 %3,57 %  

Graf

11. Máte pocit že vás nadřízený zadává nezvladatelné úkoly (neúměrně vás zatěžuje)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11884,29 %84,29 %  
nevím128,57 %8,57 %  
ano107,14 %7,14 %  

Graf

12. Máte pocit že vás nadřízený zadává příliš snadné úkoly (podceňuje vás)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11783,57 %83,57 %  
ano1410 %10 %  
nevím96,43 %6,43 %  

Graf

13. Máte pocit že vás nadřízný nucení k přesčasům (i když by mohl vybrat jiné kolegy)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12387,86 %87,86 %  
ano128,57 %8,57 %  
nevím53,57 %3,57 %  

Graf

14. Máte pocit že vás nadřízený hlídá vaše příchody a odchody (polední pauzy) více než ostatním pracovníkům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12085,71 %85,71 %  
ano139,29 %9,29 %  
nevím75 %5 %  

Graf

15. Setkali jste se někdy na pracovišti s nějakou formou sexuálního obtěžování? (narážky se sexuálním podtextem, lechtivé e-maily, apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9970,71 %70,71 %  
ano3726,43 %26,43 %  
nevím42,86 %2,86 %  

Graf

16. Vyskytují na vašem pracovišti některé z těchto faktorů, které na vás při práci negativně působí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Teplota ovzduší – mikroklimatické podmínky (silný průvan...)6647,14 %47,14 %  
Zvukové podmínky (nadměrný hluk - z ulice, vedlejších kanceláří)4230 %30 %  
Nevhodné uspořádání vašeho pracovního místa (musíte dělat příliš zbytečných pohybů)4028,57 %28,57 %  
Nevhodné osvětlení3122,14 %22,14 %  
Prašnost prostředí2115 %15 %  
Výskyt chemických látek (plyn, kouř)2014,29 %14,29 %  
Barevné řešení pracoviště (depresivní barvy)1510,71 %10,71 %  

Graf

17. Pokud byste se někdy setkali s nějakou formou šikany (mobbing, bossing, sexuální obtěžování) vyhledali byste pomoc?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10172,14 %72,14 %  
ne3927,86 %27,86 %  

Graf

18. Myslíte si, že by se tímto problémem váš nadřízený zabýval?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6445,71 %45,71 %  
ano4935 %35 %  
ne2719,29 %19,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Setkali jste se někdy na pracovišti s šikanou?

5. Setkali jste se někdy na pracovišti s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

6. Byli jste na pracovišti někdy obětí pomluv?

7. Máte pocit, že jste kolegy vyřazováni z kolektivu (nepozvání na společný oběd, atd...)

8. Máte pocit, že vám kolegové dělají naschvály? (nepředávají vám důležité informace, apod.)

9. Setkali jste se někdy na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného)

10. Máte pocit že vás nadřízený neustále kontroluje?

11. Máte pocit že vás nadřízený zadává nezvladatelné úkoly (neúměrně vás zatěžuje)?

12. Máte pocit že vás nadřízený zadává příliš snadné úkoly (podceňuje vás)?

13. Máte pocit že vás nadřízný nucení k přesčasům (i když by mohl vybrat jiné kolegy)?

14. Máte pocit že vás nadřízený hlídá vaše příchody a odchody (polední pauzy) více než ostatním pracovníkům?

15. Setkali jste se někdy na pracovišti s nějakou formou sexuálního obtěžování? (narážky se sexuálním podtextem, lechtivé e-maily, apod.)

16. Vyskytují na vašem pracovišti některé z těchto faktorů, které na vás při práci negativně působí?

17. Pokud byste se někdy setkali s nějakou formou šikany (mobbing, bossing, sexuální obtěžování) vyhledali byste pomoc?

18. Myslíte si, že by se tímto problémem váš nadřízený zabýval?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Setkali jste se někdy na pracovišti s šikanou?

5. Setkali jste se někdy na pracovišti s mobbingem? (šikana ze strany kolegů)

6. Byli jste na pracovišti někdy obětí pomluv?

7. Máte pocit, že jste kolegy vyřazováni z kolektivu (nepozvání na společný oběd, atd...)

8. Máte pocit, že vám kolegové dělají naschvály? (nepředávají vám důležité informace, apod.)

9. Setkali jste se někdy na pracovišti s bossingem? (šikana ze strany nadřízeného)

10. Máte pocit že vás nadřízený neustále kontroluje?

11. Máte pocit že vás nadřízený zadává nezvladatelné úkoly (neúměrně vás zatěžuje)?

12. Máte pocit že vás nadřízený zadává příliš snadné úkoly (podceňuje vás)?

13. Máte pocit že vás nadřízný nucení k přesčasům (i když by mohl vybrat jiné kolegy)?

14. Máte pocit že vás nadřízený hlídá vaše příchody a odchody (polední pauzy) více než ostatním pracovníkům?

15. Setkali jste se někdy na pracovišti s nějakou formou sexuálního obtěžování? (narážky se sexuálním podtextem, lechtivé e-maily, apod.)

16. Vyskytují na vašem pracovišti některé z těchto faktorů, které na vás při práci negativně působí?

17. Pokud byste se někdy setkali s nějakou formou šikany (mobbing, bossing, sexuální obtěžování) vyhledali byste pomoc?

18. Myslíte si, že by se tímto problémem váš nadřízený zabýval?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kailová, V.Negativní jevy na pracovišti (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://negativni-jevy-na-pracovisti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.