Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Negativní vlivy a projevy ve společnosti

Negativní vlivy a projevy ve společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Hetmerová
Šetření:17. 04. 2010 - 22. 04. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

setkáváte se s dotazníkem, který byl vytvořen jako úkol do Sociální prdagogiky. Týká se nepříznivými vlivy ve společnosti, zejména pak návykovými tátkami a šikanou.

Přeji příjemně strávený čas =).

Odpovědi respondentů

1. Vyber tři zálkadní pojmy k dané problematice - negativní vlivy a projevy ve společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociálně patologické jevy1995 %95 %  
šikana1890 %90 %  
Fyzická závislost1785 %85 %  
Sexualita315 %15 %  
násilí15 %5 %  
drogy15 %5 %  
rasismus15 %5 %  

Graf

2. Co je podle Vás psychická závislost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejde pouze o přání. člověk, který je psychický závislý, nikdy neodolá.945 %45 %  
Je dána neustálým nutkáním brát si drogu.735 %35 %  
Projevuje se při odnětí drogy.315 %15 %  
Člověk psychicky závislý nemá výčitky svědomí.15 %5 %  

Graf

3. Agresivita a šikana u dětí a mládeže se vyskytuje podle Vás jak často:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to obvyklý jev dnešní společnosti1260 %60 %  
výskyt je až příliš častý525 %25 %  
méně často210 %10 %  
skoro v každé třídě v menší či větší míře.15 %5 %  

Graf

4. Šikana je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické, psychické či kombinované a dlouhotrvající ponižování až týrání žáků obvykle jinými žáky.1995 %95 %  
Jednorázová tendence prosazovat sám sebe, své zájmy a cíle bezohledně, nemilosrdně až brutálně.15 %5 %  

Graf

5. Mezi okolnosti zvyšující riziko alkoholu a drog týkající se osobnosti dítěte neřadíme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodinná pohoda.1260 %60 %  
Nízká inteligence.525 %25 %  
Setkání s alkoholem, tabákem nebo drogou v mladém věku.315 %15 %  

Graf

6. Riziko (braní drog) týkajících se rodinného prostředí nepatří tyto okolnosti :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soustavná a nepřehnaná přísnost rodičů.1680 %80 %  
Nedostatek času na dítě zvláště v časném dětstvím, malá péče.315 %15 %  
Rodina ve zmatku, špatně funguje, nezaměstnanost rodičů.15 %5 %  

Graf

7. Toxikomanie se vyskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rodinách úplných i rozvedených1680 %80 %  
V rodinách ateistů i věřících1365 %65 %  
Pouze v určitých sociálních vrstvách nebo skupinách společnosti525 %25 %  

Graf

8. Myslíte si, že u v ČR máme zaštítěno v zákonech, že děti mají právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před začleněním dětí do jejich výroby a distribuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1470 %70 %  
ne630 %30 %  

Graf

9. Hlavní zásady správného postupu při zjištění šikany učitele jsou:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Chránit a neprozradit zdroj informací.1.550.748
Prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a zejména co nám dosud není známo, nebo2.50.65
Vyslechnout obě strany odděleně a později jejich výpovědi konfrontovat.2.551.348
Výpovědi zaznamenat.3.40.54

Graf

10. Byli jste někdy obětmi šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1575 %75 %  
ano525 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hetmerová, T.Negativní vlivy a projevy ve společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://negativni-vlivy-a-projevy-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.