Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Negativní vlivy a projevy ve společnosti

Negativní vlivy a projevy ve společnosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Hetmerová
Šetření:17. 04. 2010 - 22. 04. 2010
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

setkáváte se s dotazníkem, který byl vytvořen jako úkol do Sociální prdagogiky. Týká se nepříznivými vlivy ve společnosti, zejména pak návykovými tátkami a šikanou.

Přeji příjemně strávený čas =).

Odpovědi respondentů

1. Vyber tři zálkadní pojmy k dané problematice - negativní vlivy a projevy ve společnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociálně patologické jevy1995 %95 %  
šikana1890 %90 %  
Fyzická závislost1785 %85 %  
Sexualita315 %15 %  
násilí15 %5 %  
drogy15 %5 %  
rasismus15 %5 %  

Graf

2. Co je podle Vás psychická závislost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejde pouze o přání. člověk, který je psychický závislý, nikdy neodolá.945 %45 %  
Je dána neustálým nutkáním brát si drogu.735 %35 %  
Projevuje se při odnětí drogy.315 %15 %  
Člověk psychicky závislý nemá výčitky svědomí.15 %5 %  

Graf

3. Agresivita a šikana u dětí a mládeže se vyskytuje podle Vás jak často:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to obvyklý jev dnešní společnosti1260 %60 %  
výskyt je až příliš častý525 %25 %  
méně často210 %10 %  
skoro v každé třídě v menší či větší míře.15 %5 %  

Graf

4. Šikana je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fyzické, psychické či kombinované a dlouhotrvající ponižování až týrání žáků obvykle jinými žáky.1995 %95 %  
Jednorázová tendence prosazovat sám sebe, své zájmy a cíle bezohledně, nemilosrdně až brutálně.15 %5 %  

Graf

5. Mezi okolnosti zvyšující riziko alkoholu a drog týkající se osobnosti dítěte neřadíme:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodinná pohoda.1260 %60 %  
Nízká inteligence.525 %25 %  
Setkání s alkoholem, tabákem nebo drogou v mladém věku.315 %15 %  

Graf

6. Riziko (braní drog) týkajících se rodinného prostředí nepatří tyto okolnosti :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soustavná a nepřehnaná přísnost rodičů.1680 %80 %  
Nedostatek času na dítě zvláště v časném dětstvím, malá péče.315 %15 %  
Rodina ve zmatku, špatně funguje, nezaměstnanost rodičů.15 %5 %  

Graf

7. Toxikomanie se vyskytuje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V rodinách úplných i rozvedených1680 %80 %  
V rodinách ateistů i věřících1365 %65 %  
Pouze v určitých sociálních vrstvách nebo skupinách společnosti525 %25 %  

Graf

8. Myslíte si, že u v ČR máme zaštítěno v zákonech, že děti mají právo na ochranu před užíváním narkotických a psychotropních látek a před začleněním dětí do jejich výroby a distribuce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1470 %70 %  
ne630 %30 %  

Graf

9. Hlavní zásady správného postupu při zjištění šikany učitele jsou:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Chránit a neprozradit zdroj informací.1.550.748
Prozradit co nejméně o tom, co nám už je, a zejména co nám dosud není známo, nebo2.50.65
Vyslechnout obě strany odděleně a později jejich výpovědi konfrontovat.2.551.348
Výpovědi zaznamenat.3.40.54

Graf

10. Byli jste někdy obětmi šikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1575 %75 %  
ano525 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (64,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hetmerová, T.Negativní vlivy a projevy ve společnosti (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://negativni-vlivy-a-projevy-ve-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.