Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nehmotná motivace v malé a střední firmě

Nehmotná motivace v malé a střední firmě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Zlámalová
Šetření:08. 03. 2011 - 17. 03. 2011
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jmenuji se Kristýna Zlámalová a jsem studentkou 1. ročníku Fakulty managementu a ekonomiky University Tomáše Bati ve Zlíně. Tento dotazník je zaměřen na nehmotnou motivaci malých a středně velkých firem. Získané údaje se stanou součástí mého manažerského projektu. Tímto bych Vás chtěla poprosit o pravdivé vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní. Děkuji za Vaši ochotu.
 

Odpovědi respondentů

1. V jaké firmě pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední firma (do 250 zaměstnanců) 3052,63 %52,63 %  
malá firma (do 50 zaměstnanců)2747,37 %47,37 %  

Graf

2. Jaké formy nehmotné motivace zaměstnanců používáte? (zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stravování4578,95 %78,95 %  
vzdělávání3154,39 %54,39 %  
společná setkání2645,61 %45,61 %  
firemní ošacení2340,35 %40,35 %  
jistota zaměstnání2238,6 %38,6 %  
dovolená1729,82 %29,82 %  
sociální program1526,32 %26,32 %  
zdravotní péče1322,81 %22,81 %  
dárky1119,3 %19,3 %  
informovanost - např. firemní časopis1017,54 %17,54 %  

Graf

3. Jakou formu nehmotné motivace zaměstnanců preferujete? (zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozvoj vzdělání3764,91 %64,91 %  
stravování3357,89 %57,89 %  
dovolená2442,11 %42,11 %  
jistota zaměstnání2238,6 %38,6 %  
společná setkání1322,81 %22,81 %  
sociální program1322,81 %22,81 %  
zdravotní péče1221,05 %21,05 %  
firemní ošacení1119,3 %19,3 %  
informovanost1119,3 %19,3 %  
dárky11,75 %1,75 %  

Graf

4. Myslíte, že nehmotná motivace je důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4985,96 %85,96 %  
nevím47,02 %7,02 %  
ne47,02 %7,02 %  

Graf

5. Myslíte, že nehmotná motivace zvyšuje výkonnost pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4884,21 %84,21 %  
ne58,77 %8,77 %  
nevím47,02 %7,02 %  

Graf

6. Chtěli byste zlepšit vaši nehmotnou motivaci zaměstnanců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4680,7 %80,7 %  
ne1119,3 %19,3 %  

Graf

7. Nehmotná motivace ve vaší firmě je na úrovni? (jako známka ve škole)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá2136,84 %36,84 %  
chvalitebná1526,32 %26,32 %  
uspokojivá1424,56 %24,56 %  
neuspokojivá58,77 %8,77 %  
vynikající23,51 %3,51 %  

Graf

8. Jaké motivaci dáváte přednost? (ve vaší firmě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hmotné4578,95 %78,95 %  
nehmotné1221,05 %21,05 %  

Graf

9. Jaký druh motivace má dle Vašich zkušeností delší dobu stimulace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hmotná2951,79 %50,88 %  
nehmotná2748,21 %47,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jaké firmě pracujete

2. Jaké formy nehmotné motivace zaměstnanců používáte? (zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi)

3. Jakou formu nehmotné motivace zaměstnanců preferujete? (zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi)

4. Myslíte, že nehmotná motivace je důležitá?

5. Myslíte, že nehmotná motivace zvyšuje výkonnost pracovníků?

6. Chtěli byste zlepšit vaši nehmotnou motivaci zaměstnanců?

7. Nehmotná motivace ve vaší firmě je na úrovni? (jako známka ve škole)

8. Jaké motivaci dáváte přednost? (ve vaší firmě)

9. Jaký druh motivace má dle Vašich zkušeností delší dobu stimulace?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jaké firmě pracujete

2. Jaké formy nehmotné motivace zaměstnanců používáte? (zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi)

3. Jakou formu nehmotné motivace zaměstnanců preferujete? (zaškrtněte všechny pravdivé odpovědi)

4. Myslíte, že nehmotná motivace je důležitá?

5. Myslíte, že nehmotná motivace zvyšuje výkonnost pracovníků?

6. Chtěli byste zlepšit vaši nehmotnou motivaci zaměstnanců?

7. Nehmotná motivace ve vaší firmě je na úrovni? (jako známka ve škole)

8. Jaké motivaci dáváte přednost? (ve vaší firmě)

9. Jaký druh motivace má dle Vašich zkušeností delší dobu stimulace?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zlámalová, K.Nehmotná motivace v malé a střední firmě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nehmotna-motivace-v-male-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.