Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nehmotné odměňování

Nehmotné odměňování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Gibbs
Šetření:06. 03. 2012 - 13. 03. 2012
Počet respondentů:88
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku na jehož základě chci zjistit, jak velký význam přikládají lidé nehmotnému odměňování. Zda nehmotné odměny ovlivní výběr zaměstnavatele a motivaci k práci. Jaké jsou nejoblíbenější a nejvyužívanější formy nehmotného odměňování. Dotazník je anonymní a jeho vyplnění zabere pouze pár minut. Výsledek použiji ve své seminární práci.
 

Dotazník je určen pro věkovou skupinu 18-65.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 7484,09 %84,09 %  
Muž1415,91 %15,91 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-454247,73 %47,73 %  
18-304146,59 %46,59 %  
46-6555,68 %5,68 %  

Graf

3. Pracovní zařazení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracovník6675 %75 %  
Vedoucí pracovník2225 %25 %  

Graf

4. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou 5865,91 %65,91 %  
Vysokoškolské 2932,95 %32,95 %  
Střední - vyučen11,14 %1,14 %  

Graf

5. Počet obyvatel ve vašem bydlišti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 50 0004450 %50 %  
Do 10 0002629,55 %29,55 %  
10 000 - 50 0001820,45 %20,45 %  

Graf

6. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 503843,18 %43,18 %  
Nad 2503742,05 %42,05 %  
50-2501314,77 %14,77 %  

Graf

7. Typ vaší společnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Soukromá společnost 7686,36 %86,36 %  
Státní podnik1213,64 %13,64 %  

Graf

8. Seřaďte vzestupně tyto nehmotné odměny od podle vašeho názoru nejdůležitější po nejméně důležitou:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Adaptační program pro nové zaměstnance4.7274.107
Mentoring, koučink4.6252.734
Flexibilní pracovní doba, práce z domova3.2393.591
Vzdělávání zaměstnanců (dlouhodobé vzdělávání, školení, seberozvoj)3.0682.7
Možnost kariérního růstu, prestižní funkce3.3984.171
Udělení prestižní ceny, pochvala, úcta, veřejná ocenění před kolektivem4.673.471
Hodnocení výkonu zaměstnance4.2733.971

Graf

9. Jsou dle vašeho názoru nehmotné odměny důležitu složkou odměňování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7787,5 %87,5 %  
Nevím77,95 %7,95 %  
Ne44,55 %4,55 %  

Graf

10. Jsou pro vás nehmotné odměny motivací k vyššímu výkonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6573,86 %73,86 %  
Ne1213,64 %13,64 %  
Nevím1112,5 %12,5 %  

Graf

11. Ovlivní vaše rozhodování o přijetí nabídky zaměstnání forma nehmotného odměňování, kterou potencionální zaměstnavatel uplatňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6169,32 %69,32 %  
Ne1517,05 %17,05 %  
Nevím1213,64 %13,64 %  

Graf

12. Jste spokejen/spokojena s formnou nehmotného odměňování vašeho současného zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4551,14 %51,14 %  
Ne3034,09 %34,09 %  
Nevím1314,77 %14,77 %  

Graf

13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzdělávání zaměstnanců, školení6068,18 %68,18 %  
Hodnocení výkonu zaměstnance 4955,68 %55,68 %  
Flexibilní pracovní doba 4955,68 %55,68 %  
Možnost kariérního růstu4146,59 %46,59 %  
Pochvala, úcta4045,45 %45,45 %  
Práce z domova 3742,05 %42,05 %  
Adaptační program pro nové zaměstnance3438,64 %38,64 %  
Mentoring2932,95 %32,95 %  
Koučink2629,55 %29,55 %  
Veřejná ocenění před kolektivem2528,41 %28,41 %  
Udělení prestižní ceny1314,77 %14,77 %  
Žádnou z výše uvedených 44,55 %4,55 %  

Graf

14. Byli byste ochotni změnit zaměstnavatele jen proto, že vám jiná společnost nabídne lepší formu nehmotného odměňování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím3640,91 %40,91 %  
Ne 2831,82 %31,82 %  
Ano2427,27 %27,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):

 • odpověď Hodnocení výkonu zaměstnance :
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udělení prestižní ceny na otázku 13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):
 • odpověď Možnost kariérního růstu:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udělení prestižní ceny na otázku 13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):
 • odpověď Pochvala, úcta:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udělení prestižní ceny na otázku 13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):
 • odpověď Veřejná ocenění před kolektivem:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Udělení prestižní ceny na otázku 13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Pracovní zařazení:

4. Vzdělání:

5. Počet obyvatel ve vašem bydlišti:

6. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti?

7. Typ vaší společnosti:

8. Seřaďte vzestupně tyto nehmotné odměny od podle vašeho názoru nejdůležitější po nejméně důležitou:

9. Jsou dle vašeho názoru nehmotné odměny důležitu složkou odměňování?

10. Jsou pro vás nehmotné odměny motivací k vyššímu výkonu?

11. Ovlivní vaše rozhodování o přijetí nabídky zaměstnání forma nehmotného odměňování, kterou potencionální zaměstnavatel uplatňuje?

12. Jste spokejen/spokojena s formnou nehmotného odměňování vašeho současného zaměstnavatele?

13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):

14. Byli byste ochotni změnit zaměstnavatele jen proto, že vám jiná společnost nabídne lepší formu nehmotného odměňování?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Pracovní zařazení:

4. Vzdělání:

5. Počet obyvatel ve vašem bydlišti:

6. Kolik zaměstnanců pracuje ve vaší společnosti?

7. Typ vaší společnosti:

8. Seřaďte vzestupně tyto nehmotné odměny od podle vašeho názoru nejdůležitější po nejméně důležitou:

9. Jsou dle vašeho názoru nehmotné odměny důležitu složkou odměňování?

10. Jsou pro vás nehmotné odměny motivací k vyššímu výkonu?

11. Ovlivní vaše rozhodování o přijetí nabídky zaměstnání forma nehmotného odměňování, kterou potencionální zaměstnavatel uplatňuje?

12. Jste spokejen/spokojena s formnou nehmotného odměňování vašeho současného zaměstnavatele?

13. Které z následujících nehmotných odměn uplatňuje váš současný zaměstnavatel (vyberte všechny o kterých víte, není nutné, abyste je využívali):

14. Byli byste ochotni změnit zaměstnavatele jen proto, že vám jiná společnost nabídne lepší formu nehmotného odměňování?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gibbs , D.Nehmotné odměňování (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nehmotne-odmenovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.