Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nejčastější příčiny alkoholismu žen

Nejčastější příčiny alkoholismu žen

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislava Kolářová
Šetření:18. 11. 2009 - 15. 12. 2009
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky!

Jmenuji se Ladislava Kolářová a chtěla bych vás tímto poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který bych chtěla použít pro výzkum ke své bakalářské práci na téma Příčiny alkoholismu žen.V současné době se stal alkoholismus, zejména alkoholismus žen závažným celospolečenským problémem. Svůj výzkum jsem zaměřila na určení nejčastějších příčin alkoholismu žen, označení nejohroženější věkové skupiny a odhalení důvodů, které ženy nejčastěji přivedou k vyhledání odborné pomoci.Tento dotazník je určen ženám od 20 a více let, které se cítí problémem s alkoholem ohroženy.

Data z dotazníku jsou anonymní a tudíž nezneužitelná.

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Můj vztah k alkoholu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
piji pravidelně5049,5 %51,02 %  
piji příležitostně4645,54 %46,94 %  
výjimečně54,95 %5,1 %  

Graf

2. Vztah mé původní (primární) rodiny k alkoholu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pilo se příležitostně5251,49 %53,06 %  
pití alkoholu bylo bráno jako normální3635,64 %36,73 %  
alkohol se pil jen výjímečně1312,87 %13,27 %  

Graf

3. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [20 - 30otázka č. 4, 31 - 45otázka č. 4, 45 a víceotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 305050,51 %51,02 %  
45 a více2121,21 %21,43 %  
31 - 451919,19 %19,39 %  
41 a více77,07 %7,14 %  
31 - 4022,02 %2,04 %  

Graf

4. Mezi mými nejbližšími příbuznými (rodiče, sourozenci, prarodiče, sourozenci rodičů) alkoholová nebo jiné závislosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byly4140,59 %41,84 %  
nebyly3130,69 %31,63 %  
nevím o nich2928,71 %29,59 %  

Graf

5. Primární rodina (do které jsem se narodila nebo byla adoptována)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná4847,52 %48,98 %  
úplná, ale konfliktní2928,71 %29,59 %  
neúplná2423,76 %24,49 %  

Graf

6. Zaměstnání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem zaměstnanec3938,61 %39,8 %  
momentálně jsem bez práce2625,74 %26,53 %  
jsem v řídící funkci2120,79 %21,43 %  
podnikám1514,85 %15,31 %  

Graf

7. Mé dětství bylo

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
harmonické4342,57 %43,88 %  
problém s otcem3433,66 %34,69 %  
problém s matkou1918,81 %19,39 %  
jiné43,96 %4,08 %  
problém se sourozenci21,98 %2,04 %  
problém s jiným příbuzným21,98 %2,04 %  

Graf

8. Nejčastěji se napiji, když

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oba důvody4847,52 %48,98 %  
mám chuť3130,69 %31,63 %  
mám problém1413,86 %14,29 %  
jiné87,92 %8,16 %  

Graf

9. Pokud se napiji z důvodu stresu, příčinou jsou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace některých z výše uvedených3635,64 %36,73 %  
partnerské neshody1716,83 %17,35 %  
finanční problémy1615,84 %16,33 %  
jiné1413,86 %14,29 %  
problémy v zaměstnání1110,89 %11,22 %  
odchod dětí z domova76,93 %7,14 %  

Graf

10. Když se napiji z důvodu stresu, alkohol

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mi pomůže6867,33 %69,39 %  
mi nepomůže2322,77 %23,47 %  
cítím se psychicky hůře109,9 %10,2 %  

Graf

11. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žiji ve vztahu s partnerem4140,59 %41,84 %  
vdaná2625,74 %26,53 %  
svobodná1716,83 %17,35 %  
rozvedená1312,87 %13,27 %  
ovdovělá43,96 %4,08 %  

Graf

12. Děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám4039,6 %40,82 %  
žijí se mnou ve společné domácnosti3332,67 %33,67 %  
žijí ve vlastní domácnosti2726,73 %27,55 %  
žijí se svým otcem10,99 %1,02 %  

Graf

13. K vyhledání odborné pomoci s alkoholem by mne přimělo

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta partnera5557,29 %56,12 %  
ztráta zaměstnání4344,79 %43,88 %  
ztráta dětí4041,67 %40,82 %  
jiné2323,96 %23,47 %  
ztráta prestiže1515,63 %15,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věk

 • odpověď 20 - 30:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná na otázku 11. Rodinný stav
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 9. Pokud se napiji z důvodu stresu, příčinou jsou
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám na otázku 12. Děti

12. Děti

 • odpověď nemám:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 9. Pokud se napiji z důvodu stresu, příčinou jsou
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 13. K vyhledání odborné pomoci s alkoholem by mne přimělo
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodná na otázku 11. Rodinný stav
 • odpověď žijí se mnou ve společné domácnosti:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční problémy na otázku 9. Pokud se napiji z důvodu stresu, příčinou jsou

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Můj vztah k alkoholu

2. Vztah mé původní (primární) rodiny k alkoholu

3. Věk

4. Mezi mými nejbližšími příbuznými (rodiče, sourozenci, prarodiče, sourozenci rodičů) alkoholová nebo jiné závislosti

5. Primární rodina (do které jsem se narodila nebo byla adoptována)

6. Zaměstnání

7. Mé dětství bylo

8. Nejčastěji se napiji, když

9. Pokud se napiji z důvodu stresu, příčinou jsou

10. Když se napiji z důvodu stresu, alkohol

11. Rodinný stav

12. Děti

13. K vyhledání odborné pomoci s alkoholem by mne přimělo

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Můj vztah k alkoholu

2. Vztah mé původní (primární) rodiny k alkoholu

3. Věk

4. Mezi mými nejbližšími příbuznými (rodiče, sourozenci, prarodiče, sourozenci rodičů) alkoholová nebo jiné závislosti

5. Primární rodina (do které jsem se narodila nebo byla adoptována)

6. Zaměstnání

7. Mé dětství bylo

8. Nejčastěji se napiji, když

9. Pokud se napiji z důvodu stresu, příčinou jsou

10. Když se napiji z důvodu stresu, alkohol

11. Rodinný stav

12. Děti

13. K vyhledání odborné pomoci s alkoholem by mne přimělo

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kolářová, L.Nejčastější příčiny alkoholismu žen (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nejcastejsi-priciny-alkoholismu-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.