Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nejlepší nástroj pro komunikaci v týmu

Nejlepší nástroj pro komunikaci v týmu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Malá
Šetření:20. 11. 2012 - 23. 11. 2012
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník slouží ke zjištění, který nástroj by si lidé vybrali jako nejlepší komunikační nástroj v týmu. Výsledky tohoto průzkumu budou veřejně dostupné.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3160,78 %60,78 %  
muž2039,22 %39,22 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-243976,47 %76,47 %  
25-34713,73 %13,73 %  
35-4435,88 %5,88 %  
45-5411,96 %1,96 %  
15-1811,96 %1,96 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou2754 %52,94 %  
VŠ - Bakalář1836 %35,29 %  
36 %5,88 %  
střední bez maturity24 %3,92 %  

Graf

4. Jak často s někým komunikujete přes "tužku a papír".

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřídka kdy (max. 1x týdně)2650,98 %50,98 %  
nikdy1223,53 %23,53 %  
občas (2x a více do týdne)1019,61 %19,61 %  
často ( 5x a více do týdne)35,88 %5,88 %  

Graf

5. Pracoval/a jsi někdy v nějakém týmu

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4794 %92,16 %  
ne36 %5,88 %  

Graf

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl ano, tak jaký komunikační nástroj jste využívali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální sítě (např. Facebook, Google+, Twitter)3984,78 %76,47 %  
sdílení dokumentů (např. Google Drive, Dropbox)2963,04 %56,86 %  
mailový klient (např. MS Outlook, Mozilla Thunderbird)2860,87 %54,9 %  
instant messengery (např. ICQ, Jabber, QIP)2043,48 %39,22 %  
videokonference (např. Skype)1634,78 %31,37 %  
plánovací freeware (např. 1click)817,39 %15,69 %  

Graf

7. Zhodnoťte tyto komunikační nástroje podle vašich preferencí (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
videokonference2.491.23
sociální sítě2.2551.366
mailový klient2.3731.253
instant messengery2.6471.287
sdílení dokumentů2.0591.153
plánovací freeware3.1961.138

Graf

8. Napište Váš nejpreferovanější způsob komunikace v týmu (nebo ve větší skupině)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

E-mail

e-mail, facebook, google talk

email

facebook

facebook

Facebook

Facebook

Facebook

Facebook

facebook - sociální sítě

fb

FB, viber

gmail

Ideálně osobně, pochopitelně. Jinak pokud lidi dělají co mají, tak stačí nějaký taskmanager.

instant messeging přes facebook + google drive

jednotná platforma komunikace

konferenční chat, osoní setkání - meeting

mail

Mail a google docs

mail, ale musí s ním ostatní umět

Mail, soukromý web, groupware

Mailová komunikace

Mailová komunikace

mailový klient

Mailový klient

mailový klient

nejlépe se mi osvědčil z hlediska rychlosti a viditelnosti pro celou skupinu Facebook, z hlediska možnosti kvantifikace dat a úkolů a také z hlediska uchováni diskuze e-mail. Osobní setkání je také dobré z hlediska rychlosti a možnosti v daný čas sdělit aktuální nápady, nicméně pokud si někdo z týmu nevede přesné poznámky ke schůzce, chybí právě ta uchovaná písemná a průkazná dizkuze všech "černé na bílém". Takže asi nejlépe komunikace přes mail či Facebook (at už jde o hromadný chat, nebo rovnou vytvoření skupiny, kde každý může na zed vyvěsit úkoly, poznámky a přiložit soubory viditelné pro všechny).

osobně, mail, icq, sdilene dokumenty

osobně, sociální sítě

osobní - fyzicky se sejít

Osobni kontakt

osobní kontakt

Osobní přístup + brainstorming

osobní rozhovor (nevím, proč se této variantě tak zuřivě v dotazníku vyhýbáte, skoro jako by byla nějak zaostalá)

osobni setkani

osobni, mail, sdilene dokumenty

přes sociální sítě

sdílení dokumentů

sdílení dokumentů

Schůzka > plán > sdílení dokumentů > sociální sítě

Skupina na facebooku

skupinová konverzace po internetu

skype hlasový, facebook, e-mail, icq

Skype, Facebook

sociální síť

Telefonicky

videokonference

videokonference

Vytvorenie skupiny na nejakej sociálnej sieti.

záleží na povaze řešeného problému, obecně mailový klient

9. Preferujete v týmu tzv. "real-time"komunikace nad komunikace "na dálku"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3262,75 %62,75 %  
nevím1529,41 %29,41 %  
ne47,84 %7,84 %  

Graf

10. Preferujete "přímou komunikaci" (z očí do očí) nad videokonferencí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4690,2 %90,2 %  
ne35,88 %5,88 %  
nevím23,92 %3,92 %  

Graf

11. Napište co nejvíce očekáváte od komunikačního nástroje v týmu (tj. rysy nástroje, který byste využíval/a)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

...

Abych při jeho využívání více řešila skutečný problém a věci mého týmu než funkcionalitu a procesy toho daného nástroje

At je jedndduchy a prehledny

dostupnost, prehlednost

Efektivita,rychlost,moznost posilat dokumenty prakticky v jednom okne,realtime sdileni

efektivitu, možnost sdílení produktu, mobilní dostupnost, instantní sdílení

EChat, video konferencia, voice chat, zdielanienie dokumentov, pripomienkovac, adresar, databazovy syst

Eliminovaná možnosť nepochopiť sa (ktorá vzniká, keď človek nekomunikuje face-to-face, teda napríklad v písaní správy využije iróniu a druhá strana ju nepochopí).

freeware, použitelný pro smartphone

jednoduchost, přehlednost

Každý by měl k němu mít přístup kdekoliv.

kombinace všeho co bylo zmíněno

kvalitni prenos video konference a nejlepe v hd kvalite cisty zvuk

možnost posílání souborů, zahrnutí do komunikace jak celý tým, tak pouze část členů, potvrzení o přečtení zprávy

Možnost sdílení dokumentů apod.

možnosti spojení se se všemi z týmu současně, prostor pro posílání dokumentů - možná nástroj pro psaní dokumentu, do kterého by měli v danou chvíli současně všichni náhled

neomezená historie, verzování

nevim

nevím

nevím

nevím

nic

osobní přístup, dostupnost, bez nutnosti registrace, snadné používání, inspirující i pro ty, jež zavrhují Facebook a jiné sociální sítě

Pohotovost

popravdě řečeno ani nevím

Prehlednost a dostupnost

přehlednost

přehlednost, plynulost výměny informací

přímá komunikace

Přímočarost, rychlost, nástroje nápomocné k vyjádření myšlenky/problému

rychlost

rychlost

Rychlost, dostupnost, možnost komunikovat tehdy, kdy sám chci

rychlost, historie

rychlost, přehlednost

rychlost, přehlednost

rychlost, spolehlivost, přesnost informací tak, jak byly vyslány, časovou efektivitu, možnost vrátit se ke starým informacím, viditelnost pro všechny, možnost využívání všemi, pohodlnost

snadná dohledatelnost, přehlednost, interaktivnost, dostupnost, rozšířenost mezi lidmi, userfriendly ovládání

snadné, přehledné užívání

spojení na dálku, rychlý kontakt

spolehlivost obdržení u zprávy, rychlost. Možnost odesílání velkých objemů dat

spolehlivost, on-line spolupraci

spolehlivost, rychlost

Spolehlivost, rychlost, snadnou dostupnost

spolehlivost, rychlost, správa historie, co největší funkčnost

upgrade v reálném čase, lehký přístup

uživatelsky jednoduchý

video

zastihne člověka ve chvíli, kdy je schopen a ochoten se soustředit (nevěnuje se zrovna ničemu jinému, co by odvádělo jeho pozornost), možnost slyšet a pokud možno i vidět, případně, musíme-li jednat na dálku, vytvářet společný a všemi viditelný a upravitelný dokument (kam si píšeme, na čem se domlouváme, všichni to vidí a mohou ověřit, zda všemu rozumí)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak často s někým komunikujete přes "tužku a papír".

5. Pracoval/a jsi někdy v nějakém týmu

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl ano, tak jaký komunikační nástroj jste využívali?

7. Zhodnoťte tyto komunikační nástroje podle vašich preferencí (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

9. Preferujete v týmu tzv. "real-time"komunikace nad komunikace "na dálku"?

10. Preferujete "přímou komunikaci" (z očí do očí) nad videokonferencí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Jak často s někým komunikujete přes "tužku a papír".

5. Pracoval/a jsi někdy v nějakém týmu

6. Pokud jsi na otázku č. 5 odpověděl ano, tak jaký komunikační nástroj jste využívali?

7. Zhodnoťte tyto komunikační nástroje podle vašich preferencí (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)

9. Preferujete v týmu tzv. "real-time"komunikace nad komunikace "na dálku"?

10. Preferujete "přímou komunikaci" (z očí do očí) nad videokonferencí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malá, K.Nejlepší nástroj pro komunikaci v týmu (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nejlepsi-nastroj-pro-komunik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.