Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nejlepší studentský účet na českém trhu

Nejlepší studentský účet na českém trhu

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Reisingerová
Šetření:24. 11. 2011 - 01. 12. 2011
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den.

 

Tento dotazník obsahuje pouze 5 otázek, jejichž vyplnění trvá cca 5 minut.

Výsledky dotazníku budou součástí mé seminární práce, která se zabývá otázkou, zda je nejlepší studentský účet na trhu nejvíce využíván. Cílem semestrální práce je sumarizovat informace o nabízených studentských účtech (výhody, nevýhody, poskytované služby,...) a vytvořit tak přehled, který studentům může sloužit při výběru účtu.

Dotazník mohou vyplňovat pouze studenti denní formy studia od 18 do 26 let!

 

Předem Vám děkuji za Vaši ochotu a čas.

 

Eliška Reisingerová,

studentka 1. ročníku Vysoké školy ekonomické

Odpovědi respondentů

1. U jaké finanční instituce máte zřízený svůj účet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna5433,96 %33,96 %  
ČSOB3924,53 %24,53 %  
Komerční banka3119,5 %19,5 %  
GE Money Bank138,18 %8,18 %  
mBank74,4 %4,4 %  
FIO31,89 %1,89 %  
Raiffeisenbank21,26 %1,26 %  
Fio Banka21,26 %1,26 %  
Poštovní spořitelna21,26 %1,26 %  
Volksbank10,63 %0,63 %  
ČSOB + mBank10,63 %0,63 %  
nic10,63 %0,63 %  
U tvý mámy10,63 %0,63 %  
UniCredit Bank10,63 %0,63 %  
BRE Bank, S.A.10,63 %0,63 %  

Graf

2. Je tento účet účtem studentským?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14490,57 %90,57 %  
ne159,43 %9,43 %  

Graf

3. Co Vás při výběru účtu zajímá nejvíce? (Do možnosti "Vlastní odpověď"uveďte, prosím, míru preference Vámi zvolené odpovědi. Např. zajímá-li Vás nejvíce možnost získání studentské půjčky a dostupnost bankomatů, ale zajímáte se také o cenu vydání karty, avšak tuto informaci nepotřebujete znát primárně, zapište do pole "Vlastní odpověď" následující: získání studentské půjčky a dostupnost bankomatů (1), cena vydání karty (2). Do toho pole samozřejmě můžete napsat i jiné odpovědi, než jsou v nabídce.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena zřízení a vedení účtu12276,73 %76,73 %  
Možnost využití funkce internetového bankovnictví10867,92 %67,92 %  
Cena výběru hotovosti9559,75 %59,75 %  
Dostupnost/ počet bankomatů8754,72 %54,72 %  
Cena příchozích a odchozích plateb6742,14 %42,14 %  
Cena měsíčních výpisů2314,47 %14,47 %  
Cena vydání karty1811,32 %11,32 %  
Povolení přečerpání účtu63,77 %3,77 %  
Cena zřízení a vedení účtu (1)21,26 %1,26 %  
1) cena zřízení, 2)internetové bankovnictví10,63 %0,63 %  
1-ved.uc.,2-prich.odch.plat.,3-int.ban.,4-vh.10,63 %0,63 %  
Cena vydání karty (2)10,63 %0,63 %  
vše na stejné úrovni10,63 %0,63 %  
Možnost získání studentské půjčky10,63 %0,63 %  
110,63 %0,63 %  
cena (1), dostupnost (2)10,63 %0,63 %  
1,2,310,63 %0,63 %  
1.cena výběru hotovosti, 2. dostupnost bankomatů, 10,63 %0,63 %  
cena zřízení a vedení účtu(1), cena výběru(2),10,63 %0,63 %  
cena plateb(3), dostupnost bankomatuz(4)10,63 %0,63 %  
cena zřízení a vedení účtu (1), cena m.v. (1)10,63 %0,63 %  
Cena plateb do zahraničí10,63 %0,63 %  
1e 2g 3c 4a10,63 %0,63 %  
cena zřízení a vedení účtu(1), možnost využití i(210,63 %0,63 %  
Hovno10,63 %0,63 %  
Ceny (1) 10,63 %0,63 %  
Internetbanking a přečerpání (2)10,63 %0,63 %  
internet (1), cena karty (2)10,63 %0,63 %  
zřízení a vedení (1), výběry (2) platby (3)10,63 %0,63 %  

Graf

4. Co Vás vedlo k výběru Vámi zvolené finanční instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvolil/-a jsem si stejnou instituci jako má rodina/můj rodinný příslušník.7647,8 %47,8 %  
Vlastní rozhodnutí (na základě vlastní zkušenosti s příslušnou institucí, porovnávání více institucí apod.).4427,67 %27,67 %  
Doporučení (přátel, médii apod.).3723,27 %23,27 %  
Prcat10,63 %0,63 %  
guvno10,63 %0,63 %  

Graf

5. Jste spokojen/-a s Vámi vybranou institucí a s účtem, který používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.9358,49 %58,49 %  
Spíše ano.5836,48 %36,48 %  
Spíše ne.53,14 %3,14 %  
Ne.31,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. U jaké finanční instituce máte zřízený svůj účet?

2. Je tento účet účtem studentským?

3. Co Vás při výběru účtu zajímá nejvíce? (Do možnosti "Vlastní odpověď"uveďte, prosím, míru preference Vámi zvolené odpovědi. Např. zajímá-li Vás nejvíce možnost získání studentské půjčky a dostupnost bankomatů, ale zajímáte se také o cenu vydání karty, avšak tuto informaci nepotřebujete znát primárně, zapište do pole "Vlastní odpověď" následující: získání studentské půjčky a dostupnost bankomatů (1), cena vydání karty (2). Do toho pole samozřejmě můžete napsat i jiné odpovědi, než jsou v nabídce.)

4. Co Vás vedlo k výběru Vámi zvolené finanční instituce?

5. Jste spokojen/-a s Vámi vybranou institucí a s účtem, který používáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. U jaké finanční instituce máte zřízený svůj účet?

2. Je tento účet účtem studentským?

3. Co Vás při výběru účtu zajímá nejvíce? (Do možnosti "Vlastní odpověď"uveďte, prosím, míru preference Vámi zvolené odpovědi. Např. zajímá-li Vás nejvíce možnost získání studentské půjčky a dostupnost bankomatů, ale zajímáte se také o cenu vydání karty, avšak tuto informaci nepotřebujete znát primárně, zapište do pole "Vlastní odpověď" následující: získání studentské půjčky a dostupnost bankomatů (1), cena vydání karty (2). Do toho pole samozřejmě můžete napsat i jiné odpovědi, než jsou v nabídce.)

4. Co Vás vedlo k výběru Vámi zvolené finanční instituce?

5. Jste spokojen/-a s Vámi vybranou institucí a s účtem, který používáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reisingerová, E.Nejlepší studentský účet na českém trhu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nejlepsi-studentsky-ucet-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.