Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nejoblíbenější evropské destinace na zimní dovolenou

Nejoblíbenější evropské destinace na zimní dovolenou

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Matoušková
Šetření:11. 11. 2013 - 21. 11. 2013
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:78,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Rády bychom Vás touto cestou poprosily o vyplnění krátkého dotazníku, který slouží jako podklad k našemu zápočtovému úkolu.

Cílem tohoto šetření je zjistit, zda v dnešní době občané České republiky preferují zimní dovolené v Čechách, nebo zda si libují spíše v Evropských destinacích. Dále bychom rády zjistily, zda Češi jezdí na lyžařské zájezdy či relaxační pobyty. Také nás zajímá, co je pro Vás na zájezdech nejdůležitější.

Toto téma jsme si vybraly na základě toho, že dovolená je časté téma a každý na nějaké dovolené jistě někdy byl.

Odpovědi respondentů

1. Jezdíte rád/a na zimní dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9459,12 %59,12 %  
někdy5232,7 %32,7 %  
ne138,18 %8,18 %  

Graf

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější destinace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika7748,43 %48,43 %  
Rakousko5836,48 %36,48 %  
Itálie4226,42 %26,42 %  
Slovensko4125,79 %25,79 %  
jiná2213,84 %13,84 %  
Švýcarsko2012,58 %12,58 %  
Německo127,55 %7,55 %  
Polsko31,89 %1,89 %  

Graf

3. Za jakým účelem jezdíte na dovolenou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lyžování10062,89 %62,89 %  
relaxace8150,94 %50,94 %  
turistika4628,93 %28,93 %  
dovolená s přáteli3220,13 %20,13 %  
dovolená s dětmi95,66 %5,66 %  
jiné74,4 %4,4 %  

Graf

4. Jaký faktor je rozhodující pro výběr Vaší dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena6742,14 %42,14 %  
lokalita5635,22 %35,22 %  
aktivity2716,98 %16,98 %  
přístupnost63,77 %3,77 %  
jiné31,89 %1,89 %  

Graf

5. Kolik dní průměrně strávíte na zimní dovolené?

Pouze počet dní strávených na dovolené.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53924,53 %24,53 %  
73320,75 %20,75 %  
32012,58 %12,58 %  
41710,69 %10,69 %  
10159,43 %9,43 %  
6116,92 %6,92 %  
874,4 %4,4 %  
253,14 %3,14 %  
1442,52 %2,52 %  
1231,89 %1,89 %  
ostatní odpovědi 1
9
15
53,14 %3,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.9
Minimum:3
Maximum:12
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.45
Směrodatná odchylka:2.11
Medián:5
Modus:5

Graf

6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10163,52 %63,52 %  
muž5836,48 %36,48 %  

Graf

8. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let11974,84 %74,84 %  
25-40 let3119,5 %19,5 %  
40-50 let95,66 %5,66 %  

Graf

9. Jaké je Vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student10566,04 %66,04 %  
jiné3320,75 %20,75 %  
úředník138,18 %8,18 %  
podnikatel53,14 %3,14 %  
dělník31,89 %1,89 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské vzdělání s maturitou8553,46 %53,46 %  
vysokoškolské4528,3 %28,3 %  
základní2515,72 %15,72 %  
středoškolské vzdělání bez maturity42,52 %2,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?

  • odpověď Půjčovna lyžařského vybavení=nedůležitý:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Blízkost lyžařských sjezdovek=nedůležitý na otázku 6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?
  • odpověď Výuka lyžování pro děti=nedůležitý:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zimní aktivity v hotelu či okolí=nedůležitý na otázku 6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Welness zařízení v hotelu=nedůležitý na otázku 6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jezdíte rád/a na zimní dovolenou?

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější destinace?

3. Za jakým účelem jezdíte na dovolenou?

4. Jaký faktor je rozhodující pro výběr Vaší dovolené?

5. Kolik dní průměrně strávíte na zimní dovolené?

6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Jaké je Vaše povolání?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jezdíte rád/a na zimní dovolenou?

2. Jaká je Vaše nejoblíbenější destinace?

3. Za jakým účelem jezdíte na dovolenou?

4. Jaký faktor je rozhodující pro výběr Vaší dovolené?

5. Kolik dní průměrně strávíte na zimní dovolené?

6. Jaké faktory jsou pro Vás důležité na dovolené?

7. Pohlaví:

8. Věk:

9. Jaké je Vaše povolání?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matoušková, V.Nejoblíbenější evropské destinace na zimní dovolenou (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nejoblibenejsi-evropske-dest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.