Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nejvyšší povolená rychlost

Nejvyšší povolená rychlost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miloš Bém
Šetření:10. 04. 2012 - 20. 04. 2012
Počet respondentů:144
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.49
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,


rád bych Vás požádal o vyplnění následujícího dotazníku, který je určen pro získání podkladů o vnímání problematiky nejvyšší povolené rychlosti (NPR) na pozemních komunikacích. 

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte řidičské oprávnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 4, anootázka č. 2, ano, včetně platného profesního osvědčeníotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12687,5 %87,5 %  
ne1510,42 %10,42 %  
ano, včetně platného profesního osvědčení32,08 %2,08 %  

Graf

2. Které vlastníte skupiny?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B (B1)12497,64 %86,11 %  
A (včetně Am, A1)3023,62 %20,83 %  
T75,51 %4,86 %  
C (C1)75,51 %4,86 %  

Graf

3. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 5 let4837,5 %33,33 %  
5 - 10 let3225 %22,22 %  
do 2 let2519,53 %17,36 %  
více než 10 let2317,97 %15,97 %  

Graf

4. Která forma výskytu v provozu na pozemních komunikací u Vás převažuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
řidič osobního automobilu7250 %50 %  
chodec4732,64 %32,64 %  
spolujezdec, přepravovaná osoba2215,28 %15,28 %  
řidič nákladního automobilu10,69 %0,69 %  
řidič motocyklu10,69 %0,69 %  
cyklista10,69 %0,69 %  

Graf

5. Jak vnímáte pravidlo o nejvyšší povolené rychlosti (NPR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásadní pravidlo9364,58 %64,58 %  
podružné pravidlo4128,47 %28,47 %  
zbytečné pravidlo106,94 %6,94 %  

Graf

6. Co by se podle vás stalo, kdyby pravidlo o NPR přestalo platit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
razatní nárust počtu nehod6947,92 %47,92 %  
mírný nárust počtu nehod5236,11 %36,11 %  
bez vlivu na nehodovost1711,81 %11,81 %  
mírné snížení počtu nehod42,78 %2,78 %  
razatní zvýšení počtu nehod10,69 %0,69 %  
razatní snížení počtu nehod10,69 %0,69 %  

Graf

7. Jak hodnotíte jednotlivé rychlostní limity?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Jaký máte přehled o postizích za překročení NPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [výbornýotázka č. 9, přibližnýotázka č. 9, žádnýotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přibližný10774,31 %74,31 %  
žádný2416,67 %16,67 %  
výborný139,03 %9,03 %  

Graf

9. Jak hodnotíte postihy za překročení NPR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adekvátní5246,43 %36,11 %  
přísné3228,57 %22,22 %  
mírné1715,18 %11,81 %  
velmi přísné76,25 %4,86 %  
velmi mírné43,57 %2,78 %  

Graf

10. Jak vnímáte pozornost, kterou Policie ČR věnuje pravidlu o NPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adektvátní6645,83 %45,83 %  
měla by být vyšší5236,11 %36,11 %  
měla by být nižší2618,06 %18,06 %  

Graf

11. Jak vnímáte pozornost, kterou městské policie věnují pravidlu o NPR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adektvátní5034,72 %34,72 %  
měla by být nižší4833,33 %33,33 %  
měla by být vyšší4631,94 %31,94 %  

Graf

12. Jak se Vy, jako řidič motorového vozidla, stavíte k NPR?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
limity překračuji tam, kde je to podle mě bezpečné6447,41 %44,44 %  
limity překračuji velmi vyjímečně4835,56 %33,33 %  
limity dodržuji za všech okolností1712,59 %11,81 %  
limity prakticky neberu v úvahu53,7 %3,47 %  
limity prakticky nebery v úvahu10,74 %0,69 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8861,11 %61,11 %  
muž5638,89 %38,89 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 - 25 let5840,28 %40,28 %  
19 - 21 let3625 %25 %  
26 - 30 let2114,58 %14,58 %  
31 - 45 let1510,42 %10,42 %  
16 - 18 let96,25 %6,25 %  
nad 46 let53,47 %3,47 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou8256,94 %56,94 %  
bakalářské2517,36 %17,36 %  
magisterské1913,19 %13,19 %  
základní85,56 %5,56 %  
střední42,78 %2,78 %  
doktorské32,08 %2,08 %  
vyšší odborné32,08 %2,08 %  

Graf

16. Jaké je Vaše součastné postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student9163,19 %63,19 %  
zaměstatnec4128,47 %28,47 %  
OSVČ64,17 %4,17 %  
nezaměstatný53,47 %3,47 %  
důchodce10,69 %0,69 %  

Graf

17. V jak velkém sídle žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 100 001 obyvatel5135,42 %35,42 %  
do 10 000 obyvetel3826,39 %26,39 %  
10 001 - 25 000 obyvetel2315,97 %15,97 %  
50 001 - 100 000 obyvetel2013,89 %13,89 %  
25 001 - 50 000 obyvetel128,33 %8,33 %  

Graf

18. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nechci uvést6041,67 %41,67 %  
do 10 000 Kč4128,47 %28,47 %  
15 001 - 20 000 Kč139,03 %9,03 %  
10 001 - 15 000 Kč139,03 %9,03 %  
20 001 - 25 000 Kč96,25 %6,25 %  
přes 25 001 Kč85,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

16. Jaké je Vaše součastné postavení?

  • odpověď zaměstatnec:
    • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 45 let na otázku 14. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte řidičské oprávnění?

2. Které vlastníte skupiny?

3. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

4. Která forma výskytu v provozu na pozemních komunikací u Vás převažuje?

5. Jak vnímáte pravidlo o nejvyšší povolené rychlosti (NPR)?

6. Co by se podle vás stalo, kdyby pravidlo o NPR přestalo platit.

7. Jak hodnotíte jednotlivé rychlostní limity?

8. Jaký máte přehled o postizích za překročení NPR?

9. Jak hodnotíte postihy za překročení NPR?

10. Jak vnímáte pozornost, kterou Policie ČR věnuje pravidlu o NPR?

11. Jak vnímáte pozornost, kterou městské policie věnují pravidlu o NPR?

12. Jak se Vy, jako řidič motorového vozidla, stavíte k NPR?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je Vaše součastné postavení?

17. V jak velkém sídle žijete?

18. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte řidičské oprávnění?

2. Které vlastníte skupiny?

3. Jak dlouho vlastníte řidičské oprávnění?

4. Která forma výskytu v provozu na pozemních komunikací u Vás převažuje?

5. Jak vnímáte pravidlo o nejvyšší povolené rychlosti (NPR)?

6. Co by se podle vás stalo, kdyby pravidlo o NPR přestalo platit.

7. Jak hodnotíte jednotlivé rychlostní limity?

8. Jaký máte přehled o postizích za překročení NPR?

9. Jak hodnotíte postihy za překročení NPR?

10. Jak vnímáte pozornost, kterou Policie ČR věnuje pravidlu o NPR?

11. Jak vnímáte pozornost, kterou městské policie věnují pravidlu o NPR?

12. Jak se Vy, jako řidič motorového vozidla, stavíte k NPR?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

16. Jaké je Vaše součastné postavení?

17. V jak velkém sídle žijete?

18. Jaký je Váš čistý měsíční příjem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bém, M.Nejvyšší povolená rychlost (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://nejvyssi-povolena-rychlost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.