Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nekalé praktiky finančních zprostředkovatelů

Nekalé praktiky finančních zprostředkovatelů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Prchlíková
Šetření:15. 10. 2014 - 22. 10. 2014
Počet respondentů:172
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká nekalých praktik finančních zprostředkovatelů. Jeho cílem je získat informace o právním vědomí českých spotřebitelů finančních služeb a o nekalých praktikách, kterým jsou vystavováni. Dotazník je určený pro všechny občany ČR. Vyplnění dotazníku by nemělo trvat déle než 5 minut.

Děkuji

Zuzana Prchlíková

Odpovědi respondentů

1. Zákon o ochraně spotřebitele rozlišuje nekalé praktiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
agresivní a klamavé7040,7 %40,7 %  
prodejců výrobků a poskytovatelů služeb6638,37 %38,37 %  
při osobní účasti a bez účasti všech smluvních stran (např. telefonický kontakt)3620,93 %20,93 %  

Graf

2. Jak je to podle Vás v případě, pokud podepíšete smlouvu a některé body jsou v rozporu se zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smlouva je neplatná v celém jejím znění9354,07 %54,07 %  
neplatné jsou pouze body smlouvy, které jsou v rozporu se zákonem6638,37 %38,37 %  
všechna ustanovení smlouvy jsou platná, protože jste ji již podepsali a tím souhlasili s jejím zněním137,56 %7,56 %  

Graf

3. Máte osobní zkušenost s nekalými praktikami z pozice zprostřekovatele:

(nátlaky zaměstnavatele, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15489,53 %89,53 %  
ano1810,47 %10,47 %  

Graf

4. Máte osobní zkušenost s nekalými praktikami jako spotřebitel/klient:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10561,05 %61,05 %  
ano6738,95 %38,95 %  

Graf

5. Obchodní praktika je podle Vás nekalá výhradně vždy, pokud se jedná o:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poskytování takových informací při prodeji služeb, které jsou neúplné a klamavé15992,44 %92,44 %  
vytváření dojmu, že spotřebitel nemá jiné východisko, než smlouvu uzavřít/výrobek koupit14282,56 %82,56 %  
poskytování takových výrobků a služeb, které údajně mohou vyléčit nemoc, ale ve skutečnosti tomu tak není13377,33 %77,33 %  
uvádění skutečnosti, že se jedná pouze o časově omezenou nabídku a tím je spotřebitel nucen se rozhodovat pod nátlakem, i přestože nabídka platí po neomezenou dobu11667,44 %67,44 %  
oslovování výhradně starších lidí finančními zprotředkovateli5029,07 %29,07 %  
uzavření smlouvy obsahující rozhodčí doložku3017,44 %17,44 %  
poskytování finančních služeb člověkem se vzděláním mimo oblast financí a ekonomie2615,12 %15,12 %  
prodej výrobků a služeb po telefonu1911,05 %11,05 %  

Graf

6. Jak byste jednou větou definovali pojem nekalé praktiky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podvod31,75 %1,74 %  
svinstvo21,17 %1,16 %  
Uvedení spotřebitele v omyl za účelem obohacení.10,58 %0,58 %  
Jednání které spotřebitele oklame, lže mu.10,58 %0,58 %  
nečestné (nemorální)10,58 %0,58 %  
zpusob jednani zpusobily privodit jedne strane ujmu nebo druhe strane neopravnenu vyhodu; hospodarsky i pravne neprijatelne zpusoby jednani v oblasti prodeje a propagaci vyrobku ci sluzeb10,58 %0,58 %  
who knows10,58 %0,58 %  
takové chvání, které vede ke zkreslení skutečnosti, často s použitím nátlaku či jiných "necitlivých" metod10,58 %0,58 %  
nefér jednání, využívání něco slabosti, neznalosti10,58 %0,58 %  
Praktiky, pri ktorých sa snaží predajca predať produkt aj za cenu klamstva.10,58 %0,58 %  
ostatní odpovědi jednání, kterým je spotřebitel uváděn v omyl, jsou mu záměrně zamlčovány informace
Pokud jednání podnikatele vůči spotřebiteli nějakým způsobem ovlivňuje rozhodování spotřebitele, jak by se například sám racionálně nerozhodl.
praktiky-činnosti, které nejsou přípustné podle zákona a ani z morálního hlediska
Praktiky snažiace sa využiť neinformovanosť slabšej strany
Praktiky, pri kterych je cilem vydelat za kazdou cenu a za podvodnych informaci
taková činnost, která je v rozporu se zákonem
Praktiky, kdy je zákazník nějakým způsobem klamán, jsou mu poskytovány nepravdivé údaje, nebo je na něj vyvíjen psychický nátlak.
Snaha a následné oklamání spotřebile pro získání peněz a výhod pro sebe.
nemorální a nečestné chování v souvislosti s uzavíráním obchodu
Zatajení důležitý informací ze strany prodájícího, které by rozhodli o nekoupi služby či produktu.
úmyslné zamlčování pravdy
Praktika, ktorá je v rozpore ako so zákonom, tak aj s etickým kódexom. Poškodzuje inú stranu, ktorá by inak daný obchod neuzavrela.
nezákonné konanie alebo vytváranie falošného dojmu
vedou k uzavření obchodu, který je výhodný jen pro jednu stranu
Praktiky, které poškozují spotřebitele.
Jednání, které není fér a okrádá zákazníka.
Snaha obchodníka získat peníze jakýmkoliv způsobem.
Poskytovanie neúplných a zavádzajúcich informácií
Postupy v rozporu s dobrými mravy.
činnost, která je v rozporu se zákonem
oblbovani spotřebitelů
Zneužívání slabší strany pro vlastní prospěch
nemorální a nezákoné využivání různých metod k dosažení toho co chci v obchodní sféře
Praktiky kt. sú v rozpore s morálkou, a vedome poškodzujú zákazníka.
praktiky, které jsou proti zásadám poctivého obchodního styku /mj. s cílem nepotivě obohatit sám sebe na úkor jiných/
zavádzajúce, nepravdivé, neúplné
nezákonná praktika,vytvářející klamavý dojem
Jakékoliv praktiky za účelem získání smluv či prodeje zboží díky používání klamných, neúplných nebo nátlakových prostředků.
vědomý podvod na spotřebitele
Praktika, při níž má spotřebitel k dispozici klamavé, nejasné, či neúplné informace, při podepsání smlouvy se nemůže svobodně rozhodnout, smlouva je sepsána pod nátlakem.
vedomé neposkytnutie informácií pri predaji produktu, nátlak alebo iné ovplyvnenie s cieľom poškodiť spotrebiteľa (motivované získaním výhody na strane sprostredkovateľa)
Feeding of unsound information to those who have little knowledge in the matter and/or no will to lawfully object, in order to make them buy services or goods they otherwise would not have agreed on buying. - po česky či slovensky to nebola jedna veta
praktiky, které jsou v rozporu se zákonem.... ?? :-P
prodej zboží / služeb za účelem obohacení se a současně s cílem poškodit kupující
Praktiky prováděné legálně, avšak proti morálním hodnotám
neco co neni v souladu se zakonem
jsou to praktiky, které jsou v rozporu se zákonem a morálkou, které ještě navíc okrádají lidi o peníze.
Ovlivňování spotřebitele takovým způsobem, aby učinil rozhodnutí, které by jinak neučinil.
praktiky obchodníků, kdy nesdělí úplné nebo klamavé informace
Neetické jednání se spotřebitelem.
V rozporu s dobrými mravy
Cokolik kdy je umyslně klamán spotřebitel.
Praktiky, jež jsou jakýmkoli způsobem nejasné, manipulující se spotřebitelem s cílem jeho poškození, případně amorální obohacení zprostředkovatele na úkor spotřebitele. Nejčastěji s využitím faktorů jako staršího věku anebo slabší mentální uvědomělosti.
špinavosť
prodejce/poskytovatel služeb vědomě zákazníkovi podává špatné/nepřesné informace
Postup v rozporu se zákonem nebo lhaní
Soubor praktik, při kterých prodávající strana záměrně poskytuje špatné nebo neúplné informace kupujícímu.
Praktiky zmrdů, kteří se snaží vydělávat na nevzdělaných či sociálně slabších osobách.
podvodné chování s cílem bohatit se na úkor druhých
služby, alebo zmluvy, ktoré nie sú poskytované na profesionálnej úrovni a teda môžu poškodiť spotrebiteľovi
Je to hanba pro zprostředkovatele a dnešní dobu ...
klamání spotřebitele poskytováním nepravdivých informací, které ovlivní jeho rozhodnutí koupit zboží/službu
něco co je v rozporu s etikou a se zákony
určitá forma nátlaku např. na spotřebitele
Protizákonné jednání klamající lidi
Zneužívání určitých skutečností za účelem uzavření smlouvy
šmejdoviny
praktiky ktore zavadzaju osoby a nedavaju dostatočne alebo davaju priamo mylné informácie
Praktiky, které zneužívají nevědomost spotřebitelů a mohou je tak ovlivňovat ve svůj prospěch.
jedná se o praktiky, které jsou z právního i etického hlediska nepřípustné
Fuj
praktiky ktorych cielom je umyselne uviest spotrebitela do omylu a na zaklade toho omylu mu predat produkt
Něco nemorálního.
jednani proti zakladnim predpokladum slusnosti
Zavádzanie ľudí neznalých práva
Nekale praktiky jsou ty, kdy prodejce zamerne neuvede vsechny podminky smlouvy tak, aby vyuzil neznalosti ci neschopnosti zakaznika
Činnosti, které jsou v rozporu se zákonem či s etikou.
zavádzajúce praktiky s rozporuplnym moralno spolocenskym obsahom za ucelom obohatenia sa pricom druha strana utrpi ujmu
Takové, které klamou zákazníka.
Praktiky, které nejsou v souladu s dobrými mravy ani se zákonem.
praktiky v rozporu se zakonem
V rozporu s etikou ci zakonem
Naše radost, vaše blbost :-)
neetické nabízení produktů
Podle definice zákona o ochraně spotřebitele je obchodní praktika nekalá, je-li jednání podnikatele vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a je způsobilé podstatně ovlivnit jeho rozhodování tak, že může učinit obchodní rozhodnutí, které b
aktivity lidí, které jsou v rozporu se zákonem
prostředek, jak z lidí vytáhnout peníze
nelegální nebo podvodné
nezákonná činnost
praktika, která je v rozporu se zákonem, a která není eticky vhodný
Nefér jednání vůči klientovi/zákazníkovi, kterému nejsou poskytovány pravdivé/úplné informace nebo je na něj vytvářen nepřiměřený nátlak.
jakékoliv praktiky, kdy nám není dovoleno se pečlivě pročíst smlouvu
Praktiky, ktore nie su ci uz z legalneho alebo moralneho hladiska legitimne
Jsou to praktiky prodejců a poskytovatelů služeb, kdy jsou o výrobcích a službách uváděny mylné, nejasné a lživé informace proto, aby poskytovatel ( prodejce) měl konkurenční výhodu.
Aktivity, které skrývají pravou tvář.
Zahrávání si s lidmi.
poskytování finančních služeb člověkem se vzděláním mimo oblast financí a ekonomie
x
xxx
Sdělování neúplných, zavádějících a klamavých informací, (zamlčování negativních) v časové tísni.
nevím
Praktika, která má za účel klienta zastrašit, nebo uvést v omyl.
Podvody při prodeji výrobků a služeb.
Nekalá poraktika je taková, která má za úkol protistranu zmanipulovat k uzavření smlouvy, ač se to příčí dobrým mravům.
Podvodné praktiky, které stát v zákoně označuje jako nekalé.
Demence zprostředkovatelů, kteří si tím ničí vlastní pověst.
Jedná se o prodej produktů pod nějakým nátlakem, v nerovném postavení prodávajícího a zákazníka, za nejasných informací apod.
Takové, které nějakým způsobem ovlivňují rozhodnutí běžného spotřebitele nebo uvádějí nesprávné a nepravdivé informace.
praktiky, které vzbuzují ve spotřebiteli mylný nebo nesprávný dojem o produktu
bohuzel vsude kolem nas
Praktiky, ktoré viditeľne alebo aj nenápadne obmedzujú spotrebiteľa v rozhodnutí.
ovlivnění spotřebitele zprostředkovatelem učinit nějaké rozhodnutí, které by za jiných podmínek neučinil
Praktiky, ktoré donútia sa zákazníka rozhodnúť tak, ako by sa za iných okolností nerozhodol.
jako zprostředkování služeb ci vyrobku jez jsou nevyhodne , klamave ci dokonce zakazane za účelem získání penez
Jedná se o podvod za účelem dosažení chtěného/předem stanoveného/určitého výsledku
Klientovi slibovat nereálné
nejasne zavadzajuce
Takové jednání, které spotřebitele uvádí v omyl
Je to sviňárna.
v rozporu s právem a morálkou
nekalé praktiky jsou zlo
Neetické jednání, které má vést k dosažení vytyčeného cíle za každou cenu,
Využívání něčeho, co je zákonem zakázáno.
Podvod! Pakliže se jedná o zatajení informací, uvedení nepravých informací, vytváření nátlaku k uzavření smlouvy!
Uvadeni nepravdivych ci neuplnych udaju.
Praktiky, které jsou v rozporu s etickým chováním.
V rozpore s dobrými mravmi a zvykmi danej spoločnosti.
Praktika, jež vytváří nátlak na spotřebitele nebo podává klamné nebo nepravdivé informace o nabízených produktech.
Jako praktiky, při kterých dochází k asymetrii informací, či využívání neznalostí zacílené osobnosti a tedy zneužití tohoto postavení.
praktiky poškozující spotřebitele či uvádějící jej v omyl za účelem vlasntího zisku
jednání podnikatele ve vztahu ke spotřebiteli, které je schopné ovlivnit spotřebitelovo rozhodování tak, že si koupí či objedná výrobek, službu apod., které by bez tohoto ovlivňujícího jednání nezakoupil či neobjednal.
Taková, kdy se poskytovatel služby/ obchodník snaží profitovat z toho, že zákazníkovi zatají důležité informace nebo mu podá informace nepravdivé.
také, ktoré znevýhodňujú druhú stranu
využití nelegalních/neetických praktik pro prodej vlastní služby/produktu
Klamání klienta za účelem vlastního zisku
Jakýkoliv způsob prodeje, kdy se kupující nerozhoduje zcela svobodně a ze své vlastní vůle, a kdy je mu nabízeno zboží za několika násobně větší cenu, než za jakou je běžně dostupné.
jako praktiky ve kterém se zakazníkovi záměrně zatajují informace
..
Praktiky pri ktorých sa zavádza a udávaju sa nepravdivé informácie
...
eeeeeehhhhhhhhhhhmmmmmmmmm...
kdyz se snazi presvedcit spotrebitele o koupi i kdyz to nepotrebuje
Praktika, jež má za cíl oklamat spotřebitele a získat jeho finanční prostředky, které by za jiných okolností, tj. bez nátlaku, agresivního a neetického jednání, danému subjektu nevydal. (či rozhodnutí, které by bez nátlaku neudělal)
zamerne zavadzanie ludi, kedy by ludia taku zmluvu euzavreli, pokial by vedeli vsetky detaily a motivaciu pracovnika
úmyslné poškozování často těžce dokazatelné
Praktiky, které mají oklamat spotřebitele za účelem prodeje produktu nebo služby.
Také jednanie, pri ktorom sú zamlčané niektoré podstatné skutočnosti alebo je na daného človeka vyvíjaný nátlak.
Je to snaha o oklamání spotřebitele uváděním chybných, neúplných či mylných informací.
forma natlaku po ktorej klient pritupi aj na take podmienky na ake by nepristupil
Praktiky, které se snaží oklamat klienta ve prospěch finančního zprostředkovatele.
Znamená to nalákat lidi na prosukt či službu za každou cenu, tvrdit jim, že je to pro ně ta nejvýhodnější možnost a přitom vědět, že tomu tak v žádném případě není.
Podvody na lidi.
klamanie a zavádzanie spotrebiteľa
spinavost obchodnikov
využívání citových nátlaků a vytváření a šíření klamavých informací o výrobku, přestože se jedná zcela o produkt obyčejný
Takové chování prodejce, kdy podává neúplné nebo klamavé informace za účelem zmanipulování kupujícího k tomu, aby si výrobek/zboží/službu koupil nebo objednal.
Profitování z činů o kterých zprostřčdkovatel ví nebo se domnívá, že jsou v zásadě špatné nebo mohou protistraně uškodit.
Nijak, kdo se nechá navdory všem varováním nachytat, si nic jiného nezasloží.
jsou to praktiky například prodej, při kterých zprostředkovatel uvádí klamavé informace
Praktiky, kterými prodejce nutí někoho kupovat kupovat zboží službu, které by si člověk sám nekoupil, popř. pokud prodejce není odborníkem (dvacetiletý finanční/výživový poradce)
praktiky ovlivňující rozhodnutí spotřebitele směrem, ke kterému by bez použití nekalých praktik nedospěl
Podávanie klamlivých a zavádzajúcich informácií za účelom predaja produktu.
Okrást klienta
Praktiky, které jsou v rozporu s morálními hodnotami a balancují na hraně zákona
Zákeřný způsob, jak z lidí dostat peníze.
Někdo snaží něčeho dosáhnout podvnodným, nevhodným způsobem.
vědomé pozměňování informací
zneužití pozice "silnějšího" (informovaného, výhradního dodavatele, finančně saturovaného, právně informovaného a vybaveného...)
15892,4 %91,86 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zákon o ochraně spotřebitele rozlišuje nekalé praktiky:

2. Jak je to podle Vás v případě, pokud podepíšete smlouvu a některé body jsou v rozporu se zákonem?

3. Máte osobní zkušenost s nekalými praktikami z pozice zprostřekovatele:

4. Máte osobní zkušenost s nekalými praktikami jako spotřebitel/klient:

5. Obchodní praktika je podle Vás nekalá výhradně vždy, pokud se jedná o:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zákon o ochraně spotřebitele rozlišuje nekalé praktiky:

2. Jak je to podle Vás v případě, pokud podepíšete smlouvu a některé body jsou v rozporu se zákonem?

3. Máte osobní zkušenost s nekalými praktikami z pozice zprostřekovatele:

4. Máte osobní zkušenost s nekalými praktikami jako spotřebitel/klient:

5. Obchodní praktika je podle Vás nekalá výhradně vždy, pokud se jedná o:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prchlíková, Z.Nekalé praktiky finančních zprostředkovatelů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nekale-praktiky-financnich-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.