Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neknižní výpůjčky v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově

Neknižní výpůjčky v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Svobodová
Šetření:29. 03. 2015 - 28. 04. 2015
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):18 / 5.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro vypracování mé bakalářské práce s názvem ,,Neknižní výpůjčky v českých knihovnách".

Dotazník zkoumá povědomí o neknižních výpůjčkách v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově.
Prosím aby dotazník vyplnili pouze čtenáři Městské knihovny A. M. v Turnově.

- Dotazník obsahuje 7-10 otázek a jeho vyplnění zabere přibližně 5 minut. Otázky vyžadují ve většině případech jednoduché odpovědi formou ano/ne. Dotazník je určen i pro čtenáře, ktěří si neknižní předměty nepůjčují.

K 3. fázi výzkumu potřebuji získat další respondenty k ověření hypotéz. Byla bych ráda, kdybyste mi s průzkumem pomohli. Děkuji za ochotu a Váš čas.

Iveta Svobodová

Odpovědi respondentů

1. Víte, že si v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově můžete vypůjčit i jiné předměty, než jen knihy a časopisy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne.otázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.266,67 %66,67 %  
Ano.133,33 %33,33 %  

Graf

2. Co všechno podle Vás Městská knihovna A. Marka nabízí k vypůjčení? Zaškrtněte předměty, které si myslíte/víte, že knihovna půjčuje (vyplňte prosím bez vyhledání dodatečných informací).

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CD/DVD.1100 %33,33 %  
Obrazy.1100 %33,33 %  

Graf

3. Jak jste se dozvěděli, že knihovna půjčuje tyto předměty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od knihovníka.1100 %33,33 %  

Graf

4. Jakými (všemi) způsoby si zjišťujete informace o knihovně (o službách, akcích...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z webu.2100 %66,67 %  
Od známých.150 %33,33 %  
Od jiných čtenářů.150 %33,33 %  
Ze sociálních sítí (Facebook, Twitter...)150 %33,33 %  
Reklama ve městě.150 %33,33 %  

Graf

5. Půjčili jste si už (kromě knih nebo časopisů) některý z těchto neknižních předmětů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 9, Ne.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.1100 %33,33 %  

Graf

6. A měl/a byste zájem o výpůjčku některého z těchto předmětů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 17, Ne.otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.1100 %33,33 %  

Graf

7. Proč nemáte zájem o tyto předměty?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Nemám zájem o tyto neknižní výpůjčky, protože...(Pokud jste odpověděli v předchozí otázce, tuto otázku prosím přeskočte).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

9. Byl/a jste s průběhem služby spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 14, Spíše ano.otázka č. 14, Spíše ne.otázka č. 10, Ne.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Co přesně Vám na výpůjčce vadilo (uvěďte prosím také o jaký předmět se jedná)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

11. Městská knihovna A. Marka v Turnově půjčuje tematické kufříky, CD/DVD, deskové hry, deštníky, brýle a příslušenství k elektronice. Měl/a byste zájem o výpůjčku některé z těchto předmětů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 17, Ne.otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.150 %33,33 %  
Ne.150 %33,33 %  

Graf

12. Proč byste neměl/a zájem o tyto neknižní předměty?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. O tyto předměty bych neměl zájem, protože...(Pokud jste odpověděli v předchozí otázce, tuto otázku prosím přeskočte).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Ohodnoťte jednotlivé podmínky výpůjček neknižních předmětů (celkově), tak jak jste s nimi byl/a spokojen/a.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. - Ohodnoťte jednotlivé podmínky výpůjček neknižních předmětů (celkově), tak jak jste s nimi byl/a spokojen/a.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Jaké předměty jste si již půjčil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

17. Co by Vás odradilo od vypůjčení některého z neknižních předmětů, týkající se zajištění této služby knihovnou? Můžete zvolit více odpovědí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší záloha za vypůjčení.150 %33,33 %  
Nemožnost půjčit si předmět domů.150 %33,33 %  
Krátká výpůjční lhůta.150 %33,33 %  

Graf

18. Chtěl/a byste, aby knihovna půjčovala nějaký předmět? Uveďte prosím reálnou možnost.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Audioknihy133,33 %33,33 %  
dvd133,33 %33,33 %  
ne133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Svobodová, I.Neknižní výpůjčky v Městské knihovně Antonína Marka v Turnově (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://neknizni-vypujcky-v-mestske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.