Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nelegální drogy

Nelegální drogy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jessica Grmelová
Šetření:13. 10. 2011 - 20. 10. 2011
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jmenuji se Jessica Grmelová a za úkol jsem dostala vypracovat sociologický výzkum a zvolila jsem si téma "Nelegální drogy". Vaše odpovědi budou tedy využity ke školním účelům, takže Vám za ně a za případné rozesílání tohoto dotazníku budu velmi vděčná.

Díky za Vaši spolupráci a Váš čas!

Odpovědi respondentů

1. Užil(a) jste někdy nelegální drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10454,74 %54,74 %  
NE8645,26 %45,26 %  

Graf

2. Proč jste drogy užil(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chtěl(a) jsem to vyzkoušet 9995,19 %52,11 %  
Kvůli kamarádům1514,42 %7,89 %  

Graf

3. Jaká to byla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Marihuana10096,15 %52,63 %  
Jiná2019,23 %10,53 %  
Extáze1211,54 %6,32 %  
LSD1211,54 %6,32 %  
Kokain76,73 %3,68 %  

Graf

4. Jaký je Váš postoj k nelegálním drogám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše proti drogám7137,37 %37,37 %  
Radikálně proti drogám6132,11 %32,11 %  
Neutrální3015,79 %15,79 %  
Nic proti drogám nemám2211,58 %11,58 %  
Chci legalizaci63,16 %3,16 %  

Graf

5. Jak jste se setkal(a) s drogami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U kamarádů13269,47 %69,47 %  
Nesetkal(a) jsem se s nimi4121,58 %21,58 %  
Jiné2111,05 %11,05 %  
V rodině115,79 %5,79 %  
U kolegů105,26 %5,26 %  

Graf

6. Získal(a) jste někdy nějaké informace o drogách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu14174,21 %74,21 %  
Ve škole12465,26 %65,26 %  
Od přátel10957,37 %57,37 %  
Z knich/ časopisů10253,68 %53,68 %  
Jinde3820 %20 %  
Nemám o nich žádné informace42,11 %2,11 %  

Graf

7. Jaká by měla být prevence proti užívání drog?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

:)

....DĚTI BY UŽ OD DĚTSTVÍ MĚLY SPORTOVAT,NAJÍT U NICH,CO JE BAVÍ...A TUHLE ČINNOST HOOODNĚ PODPOROVAT!!!!NEB-KDO SI HRAJE-NEZLOBÍ.SAMA JSEM MATKA 2 DĚTÍ-VÍM,O ČEM MLUVÍM....S DROGAMA JSEM "KOKETOVALA"Z NUDY A ZE ZVĚDAVOSTI.

Být chytrý a nedělat ze sebe trosku

castecnou legalizaci drog se ciste spekulativne muze dosahnout zmirneni uzivani drog tim, ze lide to prestane vabit a sami se rozhodnou prestat je pouzivat ci celkove s tim zacit.

Cílená a účinná

cílená na jednotlive vekove kategorie, nenasilna, zajimava a poucna, aby si deti a mladez z prevence i neco odnesli

Co nejlepší informovanost už od dětství!

Dekriminalizovat psychedelika a legalizovat lehké drogy. A také nedělat drogám obecně onu neutuchající negativní reklamní kampaň, která je zcela kontraproduktivní. Zakázané ovoce totiž bezesporu chutná nejlépe. Boj proti užívání drog je jedním z hlavních viníků rozšíření jejich masového zneužívání (osobně vidím velký rozdíl mezi používáním a zneužíváním...).

dobra informovanost

důraz na primární prevenci, kvalitní interaktivní a dlouhodobé programy s cílem vést "zdravý život," poskytnout všechny nezkreslené informace o drogové problematice. Možnost doplnění o exkurze do kontaktních zařízení či beseda s bývalým uživatelem.

Hlavně osvěta ve školách, ale erudovanými lektory!

Hlavně ve škole-setkávání s někým, kdo už s tím měl zkušenost a dokázal se z toho dostat. Dále pak policie a doma. Povídat si o nich.

Hodně informací o jejich škodlivosti do škol

Informovanost dětí hlavně ze strany rodičů. Znát prostředí ve kterém se dítě pohybuje a jakými lidmi se obklopuje.

Informovanost o následcích spojených s užíváním drog

Informovanost. I když často ta injekce je odpudivá sama o sobě. Ona aj ta myšlenka je hnusná! Skvělá prevence by byla, vytáhnout dobrovolníka z řad smažek a nechat ho chvilku přednášet o jeho životě. Měl by prezentaci zárověň jako veřejně prospěšné práce. Muselo by se však dát pozor, aby nekradl svačiny a neprodával vzorky mezi posluchači.

Informovat mládež již velmi brzy ve škole

Jít pro své děti příkladem.

Již od mládí ve školách, programy PPP, které již fungují, velmi oceňuji.

kampaň jako například bylo Nemyslíš, zaplatíš..drastické záběry by vystrašily především mladé lidi, kteří berou drogy kvůli oblíbenosti

Kdyby měl někdo ten správný recept, asi by nebylo třeba podobných dotazníků... Jedno je ale jisté, platí zde pořekadlo čím dříve, tím lépe!

legalizace xD

legalize

Lepší osvěta a odstrašující případy

Mělo by se o nich hlavně mluvit - rodina, škola, v médiích. Prevence by měla být realizovaná hlavně motivačně - vyhnout se drogám, než restriktivně.

Myslím si, že v dnešní době záleží hlavně na vůli člověka. Asi každý chce drogy vyzkoušet. Někdo kvůli zapadnutí do kolektivů někdo ze zvědavosti. Je hlavně důležitě, aby si lidi uvědomili, že danou drogu teda zkusili, ví jaké to je a pak od toho jít rychle pryč než bude pozdě. Jsem zásadně proti tvrdým drogám a myslím si, že vhodná prevence jsou hlavně odstrašující příběhy lidí, kteří drogy brali dlouhodobě a dostali se tak do problému. Jednoduše ukázat lidem ty nejhorší případy užívání drog. Dokud lidi nepochopí, jak můžou být drogy nebezpečné, bude je to pořád lákat vyzkoušet. Důležitá je i výchova rodičů a jejich pozarnost, co jejich dítě ve volném čase dělá.

myslím že je dostatečná

Na tuto otázku nelze zcela jasně odpovědět, protože drogové závislosti jsou celosvětovým problémem, který odráží spoustu různých faktorů, např. rodinu - i když se budou rodiče snažit děti vychovat, tak při dnešním pracovním zatížení nemají na děti tolik času, což dorovnávají vysokým kapesným, za které jsou drogy mimo jiné opatřovány, školství - učitelé nemají možnost namátkových kontrol dětí ( pouze při podezření na ovlivnění návykovými látkami mohou u dětí provést kontrolu ), orgány činné v trestním řízení - nedostatečná možnost odhalování trestné činnosti, přílišná benevolence českého práva - nízké tresty za drogovou kriminalitu ( zejména u majetkových či násilných deliktů páchaných pod vlivem návykových látek, nebo dealerství návykových látek osobám mladším 18-ti, resp. 15-ti let ) a celková sociální politika v ČR, díky které se začínají občané ČR dělit na bohaté a chudé a tím i úměrně narůstá zneužívání drog, kdy bohatí a slavní je užívají proto, že to je módní ( nebo neunesou svoji popularitu ) a naopak sociálně slabší často v drogách hledají únik z reálného svět a jeijich problémů. Řešením by byla důsledná ( resp. důsledně propracovaná ) prevence již od prvních školních let a naopak tvrdá represe ze strany škol, orgánů činných v trestním řízení a vězenství podporovaná celým státním aparátem - zdravotnictvím apod. ( např. nesouhlasím s vrážením zbytečných peněz do institucí jako např. Drop In, které sice nějakou pomoc drogově závislým dávají, ale z větší části jsou tyto instituce zneužívány drogově závislými, kteří místo aby měli snahu se vyléčit, tak se chodí jen zdarma najíst napít a pro čisté stříkačky, a toto je financováno z peněz lidí, kteří závislí nejsou a za závyslost těch ostatních. ) - obyčejný člověk si musí platit za vše, a když má narkoman na drogy, může mít i na jídlo, hygienu a další, nebo se může jít léčit, ale s přísnými podmínkami. Řešení na tuto otázku je spousta, ale hlavním motorem prevence proti drogám je jen CHTÍT!!!¨ K odpovědi na otázku č. 8 - tresty za užítí drog by měli být přiměřeně tomu, co bylo pod vlivem drog spácháno + povinné protidrogové léčení

např. filmy jako je Piko nebo Katka do školy

např. přímé setkání s narkomany v rámci školních přednášek o drogách, konfrontace s tím, kam až mohou člověka dovést

nauka o nich, důkladné popsání brutálních následků, otevřené diskuze

návštěva lidí, kteří si drogami prošli (a jde to na nich dost výrazně vidět)

Nechat si je to vyzkoušet, že na tom není nic zas tak super. Nebo je povolit jako v Holandsku.

Nechat zkusit legálně kvůli zvědavosti.

nevim..

Osvěta

osvěta

Osvěta a pohled na feťáka, co z něho zbyde.

Osvěta od školních let

Osvěta, vzdělanost

podle mě neexistuje

Podpora volnočasových aktivit, práce se sociílně slabými rodinami...

pohovory ve škole

pochopení jejich účinků

Postřilet policajty a nahradit je lidmi s inteligencí

Povinná návštěva protidrogové léčebny na druhém stupni ZŠ

Povinné semináře ve škole, reklama.

Pravidelné návštěvy škol v léčebnách pro drogově závislé....

Prevence - demonstrativní ukázky

Prevence by měla začít dříve, než se člověk s drogou setká - tj. už na ZŠ (první stupeň). Možnosti prevence: vést děti k tomu, aby navštěvovaly zájmové kroužky, aby měly své koníčky. Na školách by měl být pracovník, který se prevencí drog zajímá (možná psycholog). Spolupráce s některou s neziskových organizací, která se zabývá prevencí, léčbou a integrací osob ohrožených drogovou závislostí (např. besedy apod).

Prevence by měla začít už na základních školách.

Prevence ve škole, preventivní programy, dny prevence, ukázky následků používání drog, odstrašující obrázky i finanční vyčíslení.

Preventivní přednášky na školách..

Protilátky a zajištění ,léčba a aby se již nedostali do styku s jakoukoli drogou.

Především pravdivé informace o účincích. Ne dogmaticky tvrdit, že drogy jsou zlo (př. marihuana a lékařské účely). Stejně jako nadměrné užívání drog může škodit nadměrné užívání léků, alkoholu, tabáku.

Přísnější tresty

S drogami se podle mne hodně začíná v mladém věku. Jako matka 2 dětí bych doporučovala, aby děti byly zabaveny sportem, kulturou a pokud možno, aby trávily hodně času s rodiči (víkendy, dovolená). Samozřejmě by se mělo s dětmi o tomto problému mluvit, sám si rodič by si měl něco přečíst, aby mohl zodpovědět případné otázky.

složitá otázka, záleží na jedinci...pokud nevysmizí dealeri, drogy budou porad

správné naplnění volného času

správné naplnění volného času

těžko říct :D

to fakt nevím

Tvrdý postit výrobců, distributorů. Prevence ve školách a semináře s uživateli těchto drog aj.

účinná:)

ukázať čo to s ľudmi robí

ukázka feťáků

urcita skupina lidi je bude uzivat, at bude prevence jakakoliv

Určitě informovanost. Ať už od školní docházky v hodinách ON s odborníky z oboru lékařství a psychiatrie. V televizi - tzn. nejrůzněší dokumenty, které vyprávějí skutečné příběhy závislých. Každopádně kéž by existovala prevence jako při očkování proti chřipce :-) Tady ani bohužel z nějakého malého procenta nezáleží, zda je člověk perfektně informován a s vědomím, že nikdy drogu nezkusí, mu nějaký "šprýmař" na zábavě drogu podstrčí. A že se to stává hlavně ženám či dívkám! Myslím, že hodně záleží na jedinci, jak se k drogám postaví. Já sám jsem spíše ze zvědavosti jednou jedinkrát zkusil drogu z "jiných" - pervitin u něhož zřejmě dochází k návyku a následné devastaci člověka a jeho zdraví po dlouhodobém užívání. Má zkušenost je jen ta, že jsem necítil únavu a nechtělo se mi spát - tedy žádné halucinace ani stavy "nepřítomnosti". Je tomu cca 10 let. Sice je to práce na téma nelegálních drog, ale nemělo by se zapomínat na drogu od 18ti let legální - ALKOHOL. K bodu 8. Proč by měli být lidé trestáni za UŽITÍ? Nedokážu si představit, že bych měl být soudně popotahován za to mé užití, když mi prakticky nic nebylo a nic nezákonného jsem neprovedl. Marihuanu jsem párkrát měl doma s přítelkyní - dobrá nálada, smích a spánek. Nic víc. proč tedy trest? Trest samozřejmě náleží dealerům podstrkujícím drogu dětem nebo mladistvým do 18ti let.

v rodině

V rodine je potreba s detmi otevrene komunikovat o jejich pocitech, vztazich s kamarady, spoluzaky, uciteli a o jejich nazorech na svet a pripadne jich umet spravne nasmerovat... V e skole, pravdive info, nehazet vsechny drogy do jednoho pytle, protoze kdyz skusi marihuanu a zjisti, ze je v pohode, budou si totez myslet i o tvrdych drogach, rict o plusech i minusech konretnich drog, obounamit pravdive se vsechny riziky, psychickymi i socialnimi. Prednasky na skolach by meli vest lidi, kteri vedi o vetsine zakladnich drog i prakticke informace, neprezentovat jen to co si nekde precetli, pak to nevyzni moc verohodne. Rict i o historii uzivani urcitych latek a kulturnim prostredi o dobovem pohledu na ne, protoze si muzou najit ruzne knizky, kde podrobne popisuji uzivani urcitych prirodnich latek, ale vzdy k tomu uzivali i podpurne ritualy, ktere byt se zdaji zbytecne, tvori velice zasadni zlozku, u prirodnich drog jde predevsim o psychiku, je potreba znat, co se sledovalo uzivanim te ktere latky, neuzivat je jen pro zabavu nebo traveni volnyho casu....

Ve školách od ranného věku. ( ještě k legalizaci, byla bych rozhodně pro legalizaci k lékařským účelům)

ve školách už co nejdřív....návštěva nějakého centra pro narkomany jako odstrašující případ...Letáky,filmy a podobně

ve školách, návštěvy drog. center, osobní setkání s drog.závislými

ve škole

více informací o drogách, co způsobují, atd.

Výchova v rodině

Vysvětlovat a vysvětlovat od útlého věku ale ani to nepomůže. Ukázka drogově závislého také nemá vždy efekt.

Výuka ve škole, prezentace (billboardy) na veřejnosti...

Znázornění následků užívání drog, např. zajímavé dokumentární filmy typu " Katka"

zrušení prohibice těch měkkých, větší informovanost společnosti, krizová centra pro drogově závislé

Zrušení zdravotní daně, zavedení dobrovolného zdravotního pojištění a tudíž i plné odpovědnosti jedince za své zdraví

žádná

Žádná

Žádná, potom bych měla víc nahanáno. :D

8. Jak by měli být lidé potrestáni za užití drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejně prospěšnou prací8645,26 %45,26 %  
Nijak - bez postihu4825,26 %25,26 %  
Podmínkou3920,53 %20,53 %  
Vězením178,95 %8,95 %  

Graf

9. Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8946,84 %46,84 %  
5026,32 %26,32 %  
Ještě ve škole3719,47 %19,47 %  
147,37 %7,37 %  

Graf

10. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13068,42 %68,42 %  
Muž6031,58 %31,58 %  

Graf

11. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-3014475,79 %75,79 %  
30-402915,26 %15,26 %  
40-60178,95 %8,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Užil(a) jste někdy nelegální drogu?

 • odpověď ANO:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Extáze na otázku 3. Jaká to byla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná na otázku 3. Jaká to byla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD na otázku 3. Jaká to byla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marihuana na otázku 3. Jaká to byla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl(a) jsem to vyzkoušet na otázku 2. Proč jste drogy užil(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli kamarádům na otázku 2. Proč jste drogy užil(a)?
 • odpověď NE:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesetkal(a) jsem se s nimi na otázku 5. Jak jste se setkal(a) s drogami?

2. Proč jste drogy užil(a)?

 • odpověď Chtěl(a) jsem to vyzkoušet :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná na otázku 3. Jaká to byla?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD na otázku 3. Jaká to byla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marihuana na otázku 3. Jaká to byla?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Užil(a) jste někdy nelegální drogu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Extáze na otázku 3. Jaká to byla?

3. Jaká to byla?

 • odpověď Marihuana:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi LSD na otázku 3. Jaká to byla?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chtěl(a) jsem to vyzkoušet na otázku 2. Proč jste drogy užil(a)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ANO na otázku 1. Užil(a) jste někdy nelegální drogu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli kamarádům na otázku 2. Proč jste drogy užil(a)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiná na otázku 3. Jaká to byla?

6. Získal(a) jste někdy nějaké informace o drogách?

 • odpověď Od přátel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kvůli kamarádům na otázku 2. Proč jste drogy užil(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Užil(a) jste někdy nelegální drogu?

2. Proč jste drogy užil(a)?

3. Jaká to byla?

4. Jaký je Váš postoj k nelegálním drogám?

5. Jak jste se setkal(a) s drogami?

6. Získal(a) jste někdy nějaké informace o drogách?

8. Jak by měli být lidé potrestáni za užití drog?

9. Vaše dosažené vzdělání

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Užil(a) jste někdy nelegální drogu?

2. Proč jste drogy užil(a)?

3. Jaká to byla?

4. Jaký je Váš postoj k nelegálním drogám?

5. Jak jste se setkal(a) s drogami?

6. Získal(a) jste někdy nějaké informace o drogách?

8. Jak by měli být lidé potrestáni za užití drog?

9. Vaše dosažené vzdělání

10. Vaše pohlaví

11. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Grmelová, J.Nelegální drogy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nelegalni-drogy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.