Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nelegální migrace 2

Nelegální migrace 2

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Zigo
Šetření:30. 03. 2013 - 07. 04. 2013
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž3557,38 %57,38 %  
Žena2642,62 %42,62 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-452845,9 %45,9 %  
18-302032,79 %32,79 %  
46-601118,03 %18,03 %  
60 a více23,28 %3,28 %  

Graf

3. Co rozumíte pod pojmem nelegální migrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přechod přes státní hranici v úkrytu nebo na cizí (padělané) doklady3862,3 %62,3 %  
přechod přes státní hranici bez potřebných dokladů2845,9 %45,9 %  
pobyt na území bez povolení k pobytu2236,07 %36,07 %  
nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom11,64 %1,64 %  

Graf

4. Setkal/a jste se osobně s případem nelegální migrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2236,07 %36,07 %  
ne , o legální migraci vím jen ze zdělovacích prostředků1829,51 %29,51 %  
asi ne1118,03 %18,03 %  
osobně ne, ale v mém blízkém okolí ano1016,39 %16,39 %  

Graf

5. V čem spatřujete největší hrozbu nelegální migrace v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení kriminality (zejména v příhraničních oblastech)4573,77 %73,77 %  
využití nelegálních migrantů jako levné pracovní síly3455,74 %55,74 %  
hrozba teroristického útoku1219,67 %19,67 %  
nedovedu posoudit23,28 %3,28 %  

Graf

6. Myslíte si, že válečné konflikty ve světě mají vliv na nelegální migraci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě3963,93 %63,93 %  
asi ano1727,87 %27,87 %  
nevím, nepřemýšlím o tom46,56 %6,56 %  
ne11,64 %1,64 %  

Graf

7. Myslíte si, že nelegální migraci ovlivnila celosvětová ekonomická krize?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zřejmě ano3150,82 %50,82 %  
ano, určitě2540,98 %40,98 %  
spíše ne46,56 %6,56 %  
ne, nesouvisí to spolu11,64 %1,64 %  

Graf

8. Myslíte si, že zrušení kontrol na hranicích ovlivnilo bezpečnostní situaci v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, určitě3963,93 %63,93 %  
asi ano1422,95 %22,95 %  
zřejmě ne58,2 %8,2 %  
ne34,92 %4,92 %  

Graf

9. Myslíte si, že ČR jako vnitro-schengenský stát má i vnější hranice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2236,07 %36,07 %  
nevím1931,15 %31,15 %  
ne1118,03 %18,03 %  
asi ano914,75 %14,75 %  

Graf

10. Myslíte si, že legálně pobývající cizinec je užitečný pro ekonomický rozvoj ČR? (jedná se o cizince, který má pobyt s platným dokladem, povolením pobytu a platným pracovním povolením)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
asi ano2032,79 %32,79 %  
ano1829,51 %29,51 %  
ne1626,23 %26,23 %  
nevím711,48 %11,48 %  

Graf

11. Víte, která složka ČR se zabývá v největší míře odhalováním nelegální migrace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizinecká policie5793,44 %93,44 %  
odbor azylové a migrační politiky1321,31 %21,31 %  
služba kriminální policie a vyšetřování34,92 %4,92 %  
pořádková policie11,64 %1,64 %  

Graf

12. Myslíte si, že kontrola migrace (cizinců) na území ČR je zabezpečována v dostatečné míře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2236,07 %36,07 %  
ne, měla by být přísnější2032,79 %32,79 %  
snad ano1626,23 %26,23 %  
ano, určitě34,92 %4,92 %  

Graf

13. Jaký názor máte na vízovou politiku ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měla by se zpřísnit3354,1 %54,1 %  
myslím, že je přiměřená1829,51 %29,51 %  
nezajímá mě to711,48 %11,48 %  
měla by se zmírnit34,92 %4,92 %  

Graf

14. Uveďte tři státy, jejichž občané se podle Vás nejvíce podílejí na nelegální migraci v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukrajina5081,97 %81,97 %  
Vietnam3557,38 %57,38 %  
Rumunsko1829,51 %29,51 %  
Čína1219,67 %19,67 %  
Albánie1118,03 %18,03 %  
Rusko813,11 %13,11 %  
Slovensko711,48 %11,48 %  
Mongolsko69,84 %9,84 %  
Srí Lanka69,84 %9,84 %  
Afgánistán69,84 %9,84 %  
Bělorusko58,2 %8,2 %  
Polsko46,56 %6,56 %  
Írán34,92 %4,92 %  
Moldavsko34,92 %4,92 %  
Sýrie23,28 %3,28 %  
Gruzie23,28 %3,28 %  
Irák11,64 %1,64 %  
Bulharsko11,64 %1,64 %  
Turecko11,64 %1,64 %  
Nigérie11,64 %1,64 %  
Arménie11,64 %1,64 %  

Graf

15. Zajímáte se o problematiku nelegální migrace cizinců a migrace v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2439,34 %39,34 %  
ano, ale jen pokud jde o zajímavou informaci1931,15 %31,15 %  
ano, z hlediska bezpečnosti je to důležité téma1016,39 %16,39 %  
ne, není to pro mě důležité téma813,11 %13,11 %  

Graf

16. Myslíte si, že jsme jako národ tolerantní vůči cizincům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale až moc2439,34 %39,34 %  
ano, jsme tolerantní2337,7 %37,7 %  
spíše ne1321,31 %21,31 %  
vůbec ne11,64 %1,64 %  

Graf

17. Jak je na tom s tolerancí cizinců podle Vás Česká republika ve srovnání se sousedními státy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsme nejtolerantnější3557,38 %57,38 %  
nevím1321,31 %21,31 %  
tolerantnější je Německo1016,39 %16,39 %  
tolerantnější je Rakousko58,2 %8,2 %  
tolerantnější je Polsko23,28 %3,28 %  
jsme na tom nejhůře11,64 %1,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Myslíte si, že zrušení kontrol na hranicích ovlivnilo bezpečnostní situaci v ČR?

  • odpověď ano, určitě:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, z hlediska bezpečnosti je to důležité téma na otázku 15. Zajímáte se o problematiku nelegální migrace cizinců a migrace v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Co rozumíte pod pojmem nelegální migrace?

4. Setkal/a jste se osobně s případem nelegální migrace?

5. V čem spatřujete největší hrozbu nelegální migrace v ČR?

6. Myslíte si, že válečné konflikty ve světě mají vliv na nelegální migraci?

7. Myslíte si, že nelegální migraci ovlivnila celosvětová ekonomická krize?

8. Myslíte si, že zrušení kontrol na hranicích ovlivnilo bezpečnostní situaci v ČR?

9. Myslíte si, že ČR jako vnitro-schengenský stát má i vnější hranice?

10. Myslíte si, že legálně pobývající cizinec je užitečný pro ekonomický rozvoj ČR? (jedná se o cizince, který má pobyt s platným dokladem, povolením pobytu a platným pracovním povolením)

11. Víte, která složka ČR se zabývá v největší míře odhalováním nelegální migrace?

12. Myslíte si, že kontrola migrace (cizinců) na území ČR je zabezpečována v dostatečné míře?

13. Jaký názor máte na vízovou politiku ČR?

14. Uveďte tři státy, jejichž občané se podle Vás nejvíce podílejí na nelegální migraci v ČR?

15. Zajímáte se o problematiku nelegální migrace cizinců a migrace v ČR?

16. Myslíte si, že jsme jako národ tolerantní vůči cizincům?

17. Jak je na tom s tolerancí cizinců podle Vás Česká republika ve srovnání se sousedními státy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Co rozumíte pod pojmem nelegální migrace?

4. Setkal/a jste se osobně s případem nelegální migrace?

5. V čem spatřujete největší hrozbu nelegální migrace v ČR?

6. Myslíte si, že válečné konflikty ve světě mají vliv na nelegální migraci?

7. Myslíte si, že nelegální migraci ovlivnila celosvětová ekonomická krize?

8. Myslíte si, že zrušení kontrol na hranicích ovlivnilo bezpečnostní situaci v ČR?

9. Myslíte si, že ČR jako vnitro-schengenský stát má i vnější hranice?

10. Myslíte si, že legálně pobývající cizinec je užitečný pro ekonomický rozvoj ČR? (jedná se o cizince, který má pobyt s platným dokladem, povolením pobytu a platným pracovním povolením)

11. Víte, která složka ČR se zabývá v největší míře odhalováním nelegální migrace?

12. Myslíte si, že kontrola migrace (cizinců) na území ČR je zabezpečována v dostatečné míře?

13. Jaký názor máte na vízovou politiku ČR?

14. Uveďte tři státy, jejichž občané se podle Vás nejvíce podílejí na nelegální migraci v ČR?

15. Zajímáte se o problematiku nelegální migrace cizinců a migrace v ČR?

16. Myslíte si, že jsme jako národ tolerantní vůči cizincům?

17. Jak je na tom s tolerancí cizinců podle Vás Česká republika ve srovnání se sousedními státy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zigo, T.Nelegální migrace 2 (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nelegalni-migrace-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.