Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nelidské pracovní podmínky a šikana v zaměstnání

Nelidské pracovní podmínky a šikana v zaměstnání

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Kozlová
Šetření:14. 04. 2014 - 21. 04. 2014
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem je zjištění, kolik lidí se potýká s nelidksými pracovními podmínkami a šikanou v zaměstnání a dosažení jejich názoru na danou problematiku.

Odpovědi respondentů

1. Byli jste někdy vystaveni nelidským pracovním podmínkám ve svém zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3764,91 %64,91 %  
ano2035,09 %35,09 %  

Graf

2. Stali jste se někdy svědky praktikování nelidských pracovních podmínek na zaměstnancích ve vašem zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3256,14 %56,14 %  
ano2543,86 %43,86 %  

Graf

3. Byli jste někdy obětí šikany na pracovišti (tzv. Mobbingu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2965,91 %50,88 %  
ano1534,09 %26,32 %  

Graf

4. Pokud jste byli šikanováni, z jaké strany?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ze strany zaměstnavatele1155 %19,3 %  
ze strany kolegy735 %12,28 %  
ze strany skupiny kolegů210 %3,51 %  

Graf

5. Zaslechli jste o zmiňované problematice alespoň z medií či jiných veřejně sdělovacích prostředků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4985,96 %85,96 %  
ne610,53 %10,53 %  
ano, ale jinou cestou23,51 %3,51 %  

Graf

6. Jste toho názoru, že každý zaměstnavatel si má stanovit své vlastní pracovní podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3764,91 %64,91 %  
ano2035,09 %35,09 %  

Graf

7. Měl by zaměstnavatel požadovat po zaměstnancích práci přesčas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občasná práce přesčas je akceptovatelná4375,44 %75,44 %  
někdy ano610,53 %10,53 %  
ne610,53 %10,53 %  
ano23,51 %3,51 %  

Graf

8. Považujete za nelidské, když zaměstnavatel požaduje po svých zaměstnancích neplacenou práci přesčas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3866,67 %66,67 %  
ne, občas mi to nevadí1119,3 %19,3 %  
ne814,04 %14,04 %  

Graf

9. Považujete za nelidské, když zaměstnavatel nedodržuje polední pauzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4070,18 %70,18 %  
ne, občasné nedodržení polední pauzy je v pořádku1322,81 %22,81 %  
ne47,02 %7,02 %  

Graf

10. Myslíte si, že by mělo daný problém více prověřovat ministerstvo práce a sociálních věcí? A tím i takovým problémům předcházet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5392,98 %92,98 %  
ne47,02 %7,02 %  

Graf

11. Myslíte si, že by měl být zaměstnavatel za praktikování nelidských pracovních podmínek na pracovišti potrestán či nějakým způsobem sankciován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5698,25 %98,25 %  
ne11,75 %1,75 %  

Graf

12. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-252340,35 %40,35 %  
36-501526,32 %26,32 %  
26-351424,56 %24,56 %  
51-6023,51 %3,51 %  
15-1923,51 %3,51 %  
více jak 6011,75 %1,75 %  

Graf

13. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3968,42 %68,42 %  
muž1831,58 %31,58 %  

Graf

14. Zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující3154,39 %54,39 %  
student1831,58 %31,58 %  
nezaměstnaný814,04 %14,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Stali jste se někdy svědky praktikování nelidských pracovních podmínek na zaměstnancích ve vašem zaměstnání?

  • odpověď ano:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 1. Byli jste někdy vystaveni nelidským pracovním podmínkám ve svém zaměstnání?

3. Byli jste někdy obětí šikany na pracovišti (tzv. Mobbingu)?

  • odpověď ano:
    • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ze strany zaměstnavatele na otázku 4. Pokud jste byli šikanováni, z jaké strany?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Byli jste někdy vystaveni nelidským pracovním podmínkám ve svém zaměstnání?

2. Stali jste se někdy svědky praktikování nelidských pracovních podmínek na zaměstnancích ve vašem zaměstnání?

3. Byli jste někdy obětí šikany na pracovišti (tzv. Mobbingu)?

4. Pokud jste byli šikanováni, z jaké strany?

5. Zaslechli jste o zmiňované problematice alespoň z medií či jiných veřejně sdělovacích prostředků?

6. Jste toho názoru, že každý zaměstnavatel si má stanovit své vlastní pracovní podmínky?

7. Měl by zaměstnavatel požadovat po zaměstnancích práci přesčas?

8. Považujete za nelidské, když zaměstnavatel požaduje po svých zaměstnancích neplacenou práci přesčas?

9. Považujete za nelidské, když zaměstnavatel nedodržuje polední pauzu?

10. Myslíte si, že by mělo daný problém více prověřovat ministerstvo práce a sociálních věcí? A tím i takovým problémům předcházet?

11. Myslíte si, že by měl být zaměstnavatel za praktikování nelidských pracovních podmínek na pracovišti potrestán či nějakým způsobem sankciován?

12. Váš věk?

13. Pohlaví?

14. Zaměstnání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Byli jste někdy vystaveni nelidským pracovním podmínkám ve svém zaměstnání?

2. Stali jste se někdy svědky praktikování nelidských pracovních podmínek na zaměstnancích ve vašem zaměstnání?

3. Byli jste někdy obětí šikany na pracovišti (tzv. Mobbingu)?

4. Pokud jste byli šikanováni, z jaké strany?

5. Zaslechli jste o zmiňované problematice alespoň z medií či jiných veřejně sdělovacích prostředků?

6. Jste toho názoru, že každý zaměstnavatel si má stanovit své vlastní pracovní podmínky?

7. Měl by zaměstnavatel požadovat po zaměstnancích práci přesčas?

8. Považujete za nelidské, když zaměstnavatel požaduje po svých zaměstnancích neplacenou práci přesčas?

9. Považujete za nelidské, když zaměstnavatel nedodržuje polední pauzu?

10. Myslíte si, že by mělo daný problém více prověřovat ministerstvo práce a sociálních věcí? A tím i takovým problémům předcházet?

11. Myslíte si, že by měl být zaměstnavatel za praktikování nelidských pracovních podmínek na pracovišti potrestán či nějakým způsobem sankciován?

12. Váš věk?

13. Pohlaví?

14. Zaměstnání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kozlová, P.Nelidské pracovní podmínky a šikana v zaměstnání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nelidske-pracovni-podminky-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.