Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Německá reformace - významné ženy německého protestantismu

Německá reformace - významné ženy německého protestantismu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Soňa Kadlečková
Šetření:16. 05. 2011 - 27. 05. 2011
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.41
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

jsem studentkou OSU, prosím o zodpovězení několika otázek. Průzkum bych chtěla použít pro svou bakalářskou práci. Nejedná se o vědomostní test, prosím nerozpakujte se dotazník vypnit i v případě, že o tomto tématu mnoho nevíte, i tato data jsou pro mou práci relevantní.

Dotazník je anonymní a zabere Vám maximálně 10 minut. Výsledky průzkumu budou zveřejněny a přístupné všem.

Děkuji Vám za Váš čas:o) 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké máte povědomí o německé reformaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečný4354,43 %54,43 %  
dostatečný1518,99 %18,99 %  
dobrý1316,46 %16,46 %  
chvalitebný810,13 %10,13 %  

Graf

2. Znáte něteré osobnosti německé reformace znáte nebo jste o nich už slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5164,56 %64,56 %  
Ne2531,65 %31,65 %  
Luther, Kalvín11,27 %1,27 %  
Nejsem si jistá.11,27 %1,27 %  
jen povrchně11,27 %1,27 %  

Graf

3. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole5265,82 %65,82 %  
Z literatury2632,91 %32,91 %  
Dosud jsem se s žádnými nesetkal/a1924,05 %24,05 %  
Z médií1215,19 %15,19 %  
V církvi67,59 %7,59 %  
Jiná odpověď67,59 %7,59 %  

Graf

4. Které z uvedených představitelů německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Martin Luther7189,87 %89,87 %  
Philipp Melanchton1215,19 %15,19 %  
Neznám žádné z těchto jmen810,13 %10,13 %  
Martin Bucer67,59 %7,59 %  
Matthäus Zell67,59 %7,59 %  
Johannes Oecolampadius33,8 %3,8 %  
Wolfgang Capico22,53 %2,53 %  

Graf

5. Které z uvedených žen německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dosud jsem se s žádnými nesetkal/a5468,35 %68,35 %  
Alžběta Brandenburgská1518,99 %18,99 %  
Kateřina Zell67,59 %7,59 %  
Kateřina Bora56,33 %6,33 %  
Wibradnis Rosenblatt33,8 %3,8 %  
Kateřina Kropp11,27 %1,27 %  
Argula z Grunbachu11,27 %1,27 %  

Graf

6. Je podle Vás dostatečné povědomí o těchto ženách?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5873,42 %73,42 %  
nevím2025,32 %25,32 %  
ano11,27 %1,27 %  

Graf

7. Měli byste případně zájem se něco (více) o nich dozvědět?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3645,57 %45,57 %  
nevím2329,11 %29,11 %  
ne2025,32 %25,32 %  

Graf

8. Jaké je vaše vzdélání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ (i student)6177,22 %77,22 %  
SŠ (i student)1620,25 %20,25 %  
nic11,27 %1,27 %  
Základní11,27 %1,27 %  

Graf

9. V případě SŠ, VŠ, jaký obor studujete/ jste studoval/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomie56,33 %6,33 %  
Angličtina ve sféře podnikání33,8 %3,8 %  
Němčina ve sféře podnikání22,53 %2,53 %  
polština ve sféře podnikání22,53 %2,53 %  
Medicina22,53 %2,53 %  
ekonomický22,53 %2,53 %  
zdravotnictví11,27 %1,27 %  
germanistiku11,27 %1,27 %  
Ekonomika a management11,27 %1,27 %  
Francouzština ve sféře podnikání11,27 %1,27 %  
ostatní odpovědi Informační technologie
Ekonomika cestovního ruchu
SŠ hotelová, VŠ Němčina ve sféře podnikání
stavební hmoty
Filologie
VŠCHT
Eurospráva
učitelství čeština a dějepis
Geodézie
porodní asistence
SEŠ
zdravotně sociální
španělština ve sféře podnikání
procesní inženýrství, VŠB-TU,FMMI
keramika
pedagogický
nestudovala jsem
teologie katolická
religionistika
Angličtina
teologii
Němčina + Knihovnictví
farmacie
Němčina vesféře podnikání
německá filologie
Němčina, Knihovnictví
OSU-filozofická fakulta, historie-psychologie
English for business
germanistika
Soc.prace se zdrav. prof.+ Polstina ve sfere podn.
teologie
čerstvě Bc. :) Geografie a regionální rozvoj
elektrotechniku + vychovatelství
NĚMČINA
anglický jazyk ve sféře podnikání
germanistika - anglistika
elektro
SVVŠ
všeobecná sestra
ETF UK
ekonomika-sociologie
chemie
sociální práce
polonistiku
sociologie
IT
geografie
Mediální studia
informatika
přírodovědný
učitelství
veterinární lékařství-obor vet.hygiena
mezinárodní obchod
e
cizí jazyky
Sociální pedagogika
VŠE
gymnázium
politologie, mez. vztahy
5974,68 %74,68 % 

Graf

10. Jste příslušníkem nějaké církve?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4658,23 %58,23 %  
Ano3341,77 %41,77 %  

Graf

11. Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Řimsko-katolické2475 %30,38 %  
Evangelické26,25 %2,53 %  
pravoslavná13,13 %1,27 %  
cb13,13 %1,27 %  
Bratrská jednota baptistů13,13 %1,27 %  
nic13,13 %1,27 %  
oficiálně římskokatolické, chodím i k evangelíkům13,13 %1,27 %  
Církev bratrská13,13 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte něteré osobnosti německé reformace znáte nebo jste o nich už slyšeli?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Philipp Melanchton na otázku 4. Které z uvedených představitelů německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?
  • odpověď Ne:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dosud jsem se s žádnými nesetkal/a na otázku 3. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

10. Jste příslušníkem nějaké církve?

  • odpověď Ano:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řimsko-katolické na otázku 11. Pokud ano, jaké?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké máte povědomí o německé reformaci?

2. Znáte něteré osobnosti německé reformace znáte nebo jste o nich už slyšeli?

3. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

4. Které z uvedených představitelů německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?

5. Které z uvedených žen německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?

6. Je podle Vás dostatečné povědomí o těchto ženách?

7. Měli byste případně zájem se něco (více) o nich dozvědět?

8. Jaké je vaše vzdélání

10. Jste příslušníkem nějaké církve?

11. Pokud ano, jaké?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké máte povědomí o německé reformaci?

2. Znáte něteré osobnosti německé reformace znáte nebo jste o nich už slyšeli?

3. Jakým způsobem jste se o nich dozvěděli?

4. Které z uvedených představitelů německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?

5. Které z uvedených žen německé reformace znáte nebo jste o nich již slyšeli?

6. Je podle Vás dostatečné povědomí o těchto ženách?

7. Měli byste případně zájem se něco (více) o nich dozvědět?

8. Jaké je vaše vzdélání

10. Jste příslušníkem nějaké církve?

11. Pokud ano, jaké?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kadlečková, S.Německá reformace - významné ženy německého protestantismu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nemecka-reformace-vyznamne-z.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.