Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Německý jazyk

Německý jazyk

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Moravcová
Šetření:10. 05. 2011 - 20. 05. 2011
Počet respondentů:194
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy a pánové,

budu moc ráda, pokud vyplníte tento dotazník, který je zaměřen na studium cizích jazyků, konkrétně jazyka německého.

Je velmi krátký a zabere Vám minimum času, za který předem děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. Učíte se cizí jazyky, z nichž je alespoň jeden jazykem německým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14273,2 %73,2 %  
ne5226,8 %26,8 %  

Graf

2. Jste ochoten/aza soukromé studium německého jazyka zaplatit kvalifikovaného lektora/lektorku, který Vás bude cizí jazyk učit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10252,58 %52,58 %  
ne9247,42 %47,42 %  

Graf

3. Kolik Kč za hodinu byste navrhovali jako odměnu pro kvalifikovaného lektora/lektorku německého jazyka?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2004121,13 %21,13 %  
1502613,4 %13,4 %  
100189,28 %9,28 %  
300189,28 %9,28 %  
250126,19 %6,19 %  
063,09 %3,09 %  
sto52,58 %2,58 %  
12052,58 %2,58 %  
50042,06 %2,06 %  
100 Kč42,06 %2,06 %  
ostatní odpovědi 180
80
150-200
160
sto padesát
150kč
nevim
250-300
100 kc
300 za 90 min
dvě stě kč
1000
100 - 150 Kč
100Kč
nula
500,-Kč
dvě stě
stodvacetkorun
maximálně 200
50
keine Ahnung, ostatně nestojím o tento typ výuky
200Kč
dvěstě
-
400 Kč
100-150
150 - 200 Kč
450
...
250 - 300
20000
400
350,-/hod.
52
140
netuším...
150-200 Kč
700
200/h
120Kč
2000
220
300,-
350
5528,35 %28,35 % 

Graf

4. Myslíte si, že je v dnešní době přemíry anglického jazyka znalost jazyka německého důležitá a potřebná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13268,04 %68,04 %  
ne6231,96 %31,96 %  

Graf

5. Máte zájem o studium německého jazyka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11860,82 %60,82 %  
ne7639,18 %39,18 %  

Graf

6. Uveďte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena14474,61 %74,23 %  
muž4925,39 %25,26 %  

Graf

7. Označte Vaší věkovou kategorii.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let12866,32 %65,98 %  
do 20 let5025,91 %25,77 %  
31 - 40 let94,66 %4,64 %  
41 - 50 let42,07 %2,06 %  
nad 51 let21,04 %1,03 %  

Graf

8. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední - s maturitou11861,14 %60,82 %  
vyšší/vysokoškolské5025,91 %25,77 %  
základní2211,4 %11,34 %  
střední - vyučen31,55 %1,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Označte Vaší věkovou kategorii.

  • odpověď do 20 let:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 8. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Učíte se cizí jazyky, z nichž je alespoň jeden jazykem německým?

2. Jste ochoten/aza soukromé studium německého jazyka zaplatit kvalifikovaného lektora/lektorku, který Vás bude cizí jazyk učit?

3. Kolik Kč za hodinu byste navrhovali jako odměnu pro kvalifikovaného lektora/lektorku německého jazyka?

4. Myslíte si, že je v dnešní době přemíry anglického jazyka znalost jazyka německého důležitá a potřebná?

5. Máte zájem o studium německého jazyka?

6. Uveďte Vaše pohlaví.

7. Označte Vaší věkovou kategorii.

8. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Učíte se cizí jazyky, z nichž je alespoň jeden jazykem německým?

2. Jste ochoten/aza soukromé studium německého jazyka zaplatit kvalifikovaného lektora/lektorku, který Vás bude cizí jazyk učit?

3. Kolik Kč za hodinu byste navrhovali jako odměnu pro kvalifikovaného lektora/lektorku německého jazyka?

4. Myslíte si, že je v dnešní době přemíry anglického jazyka znalost jazyka německého důležitá a potřebná?

5. Máte zájem o studium německého jazyka?

6. Uveďte Vaše pohlaví.

7. Označte Vaší věkovou kategorii.

8. Označte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Moravcová, H.Německý jazyk (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://nemecky-jazyk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.