Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Katka Dvořáková
Šetření:08. 02. 2014 - 31. 03. 2014
Počet respondentů:1163
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
jmenuji se Kateřina Dvořáková a jsem studentkou třetího ročníku na Soukromé vysoké škole
ekonomické ve Znojmě. Ve své bakalářské práci se zabývám nemocenským pojištěním . Tímto se na
Vás obracím s prosbou o zodpovězení několika otázek, které Vám nezaberou více než pár minut.

Děkuji Vám za ochotu a čas strávený při vyplnění daného dotazníku.
Kateřina Dvořáková

Odpovědi respondentů

1. Jak by se měla podle Vašeho názoru platit nemocenská ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
již od prvního dne státem60051,5 %51,59 %  
již od prvního dne zaměstnavatelem29024,89 %24,94 %  
od třetího dne státem14712,62 %12,64 %  
od třetího dne zaměstnavatelem988,41 %8,43 %  
ještě později, či vůbec302,58 %2,58 %  

Graf

2. Byl/a jste v roce 2013 " na nemocenské " nebo jste ošetřoval/a člena rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne84472,45 %72,57 %  
ano jednou až dvakrát28624,55 %24,59 %  
ano třikrát až vícekrát353 %3,01 %  

Graf

3. Pokryjí dávky nemocenského pojištění Vaše nezbytné výdaje na domácnost a další základní potřeby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne44438,11 %38,18 %  
spíše ne32527,9 %27,94 %  
nevím16714,33 %14,36 %  
ano, z části16514,16 %14,19 %  
ano645,49 %5,5 %  

Graf

4. Jaká je průměrná doba trvání Vaší dočasné pracovní neschopnosti? Délka ve dnech činí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 14 dní95281,72 %81,86 %  
od 15 do 30 dní1099,36 %9,37 %  
od 31 do 45 dní443,78 %3,78 %  
od 101 a více dní342,92 %2,92 %  
od 46 do 100 dní262,23 %2,24 %  

Graf

5. Když jsem krátkodobě nemocná/ý:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chodím do práce57048,93 %49,01 %  
čerpám dovolenou48141,29 %41,36 %  
pobírám nemocenské dávky (mám neschopenku)1149,79 %9,8 %  

Graf

6. Setkali jste se s navyšováním mezd zaměstnankyním před jejich odchodem na mateřskou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne101687,21 %87,36 %  
ano, ve svém okolí12610,82 %10,83 %  
ano, osobně231,97 %1,98 %  

Graf

7. Měl by zaměstnavatel odvádět do systému nemocenského pojištění více peněz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne54446,7 %46,78 %  
nevím43437,25 %37,32 %  
ano18716,05 %16,08 %  

Graf

8. Je výše nemocenských dávek ve výši 60% vyměřovacího základu podle Vašeho názoru dostatečná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, měla by být vyšší72061,8 %61,91 %  
ano, je dostatečná28524,46 %24,51 %  
nevím16013,73 %13,76 %  

Graf

9. Máte sjednáno komerční připojištění (připojištění pro případ pracovní neschopnosti, hospitalizace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne53646,01 %46,09 %  
ano43036,91 %36,97 %  
zatím ne, ale uvažuji o připojištění19416,65 %16,68 %  
neuvažuji o připojištění50,43 %0,43 %  

Graf

10. Jsem OSVČ:

OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná (živnostníci, samostatní zemědělci, samostatní advokáti,…)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem OSVČ98284,29 %84,44 %  
a nejsem přihlášen/a k nemocenskému pojištění1079,18 %9,2 %  
a jsem přihlášen/a k nemocenskému pojištění766,52 %6,53 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena81469,87 %69,99 %  
muž35130,13 %30,18 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 - 35 let40134,42 %34,48 %  
do 25 let25121,55 %21,58 %  
od 36 - 45 let22619,4 %19,43 %  
od 46 - 55 let18515,88 %15,91 %  
od 56 - 65 let917,81 %7,82 %  
66 a více let110,94 %0,95 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou49942,83 %42,91 %  
vysokoškolské47841,03 %41,1 %  
středoškolské s výučním listem978,33 %8,34 %  
vyšší odborné695,92 %5,93 %  
základní221,89 %1,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak by se měla podle Vašeho názoru platit nemocenská ?

2. Byl/a jste v roce 2013 " na nemocenské " nebo jste ošetřoval/a člena rodiny?

3. Pokryjí dávky nemocenského pojištění Vaše nezbytné výdaje na domácnost a další základní potřeby?

4. Jaká je průměrná doba trvání Vaší dočasné pracovní neschopnosti? Délka ve dnech činí:

5. Když jsem krátkodobě nemocná/ý:

6. Setkali jste se s navyšováním mezd zaměstnankyním před jejich odchodem na mateřskou dovolenou?

7. Měl by zaměstnavatel odvádět do systému nemocenského pojištění více peněz?

8. Je výše nemocenských dávek ve výši 60% vyměřovacího základu podle Vašeho názoru dostatečná ?

9. Máte sjednáno komerční připojištění (připojištění pro případ pracovní neschopnosti, hospitalizace)?

10. Jsem OSVČ:

11. Jste:

12. Váš věk:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak by se měla podle Vašeho názoru platit nemocenská ?

2. Byl/a jste v roce 2013 " na nemocenské " nebo jste ošetřoval/a člena rodiny?

3. Pokryjí dávky nemocenského pojištění Vaše nezbytné výdaje na domácnost a další základní potřeby?

4. Jaká je průměrná doba trvání Vaší dočasné pracovní neschopnosti? Délka ve dnech činí:

5. Když jsem krátkodobě nemocná/ý:

6. Setkali jste se s navyšováním mezd zaměstnankyním před jejich odchodem na mateřskou dovolenou?

7. Měl by zaměstnavatel odvádět do systému nemocenského pojištění více peněz?

8. Je výše nemocenských dávek ve výši 60% vyměřovacího základu podle Vašeho názoru dostatečná ?

9. Máte sjednáno komerční připojištění (připojištění pro případ pracovní neschopnosti, hospitalizace)?

10. Jsem OSVČ:

11. Jste:

12. Váš věk:

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dvořáková, K.Nemocenské pojištění (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nemocenske-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.