Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nemoci očí a slepota

Nemoci očí a slepota

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Malenovská
Šetření:08. 12. 2009 - 15. 12. 2009
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé seminární práce z biologie. Předem vám děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte na pravidelné prohlídky k očnímu lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chodím.2339,66 %39,66 %  
Ne pravidelně, ale občas se tam zastavím.2237,93 %37,93 %  
Tam mě nikdo nedostane.1322,41 %22,41 %  

Graf

2. Prodělal jste někdy úraz oka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, naštěstí se mi nic takového nepřihodilo. 4374,14 %74,14 %  
Ano, bohužel jsem měl úraz oka (onemocnění).1525,86 %25,86 %  

Graf

3. Znáte, jaká je první pomoc při poranění oka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nejsem si přesně jistý.2543,86 %43,1 %  
Ne, nemám tušení. 1729,82 %29,31 %  
Nevím.814,04 %13,79 %  
Ano, samozřejmě. To by měl vědět snad každý. 712,28 %12,07 %  

Graf

4. Trpíte nějakou poruchou zraku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, krátkozrakost.3560,34 %60,34 %  
Ne1627,59 %27,59 %  
Ano, jiná.46,9 %6,9 %  
Ano, dalekozrakost.35,17 %5,17 %  

Graf

5. Trpíte-li poruchou zraku, nosíte něco na její korekci? (Brýle, čočky)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nosím.3366 %56,9 %  
Ne, nenosím.1734 %29,31 %  

Graf

6. Proč je nenosíte?(Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ne. Zatrhnout můžete více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechcete je nosit, jednoduše vám vadí.969,23 %15,52 %  
Jsou příliš drahé. 430,77 %6,9 %  
nic215,38 %3,45 %  

Graf

7. Upřednostňujete brýle nebo čočky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brýle.2251,16 %37,93 %  
Čočky.1023,26 %17,24 %  
Nic z nich neupřednostňuji. 818,6 %13,79 %  
Nevím.36,98 %5,17 %  

Graf

8. Prodělal jste někdy laserovou operaci očí nebo o ní uvažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale uvažuji o ní. Chtěl bych ji někdy v budoucnu podstoupit. 2043,48 %34,48 %  
Ne a ani nechci takový zákrok podstoupit. 1941,3 %32,76 %  
Nevím. 510,87 %8,62 %  
Ano, prodělal. 24,35 %3,45 %  

Graf

9. Má podle vás špatné osvětlení vliv na poruchy zraku? (Krátkozrakost apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, samozřejmě má.4068,97 %68,97 %  
Ne, nemá. Je to blbost.1220,69 %20,69 %  
Nevím. 610,34 %10,34 %  

Graf

10. Znáte přímo někoho, kdo je nevidomý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám. 4475,86 %75,86 %  
Ano, znám. 1424,14 %24,14 %  

Graf

11. Myslíte, že náš stát poskytuje dostatečné prostředky pro nevidomé, tedy pomoc jim je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, náš stát neposkytuje dostatečné prostředky. Pomoc jim by se měla zlepšit. 3662,07 %62,07 %  
Nevím. 1525,86 %25,86 %  
Ano.58,62 %8,62 %  
Nezajímá mě to, tohle se mě netýká.23,45 %3,45 %  

Graf

12. Znáte nějakou organizaci zabývající se pomocí pro nevidomé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám.2950 %50 %  
Asi ano, ale nejsem si zcela jistý.1932,76 %32,76 %  
Ne, neznám.1017,24 %17,24 %  

Graf

13. Pomáhal jste vy sám někdy nevidomému? (Přejít ulici, v tramvaji apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pomohl jsem nevidomému člověku. 2950 %50 %  
Ne, nepomohl. (Nechtěl jsem nebo jsem neměl příležitost)1932,76 %32,76 %  
Nevím, nepamatuji se. 1017,24 %17,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malenovská, M.Nemoci očí a slepota (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nemoci-oci-a-slepota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.