Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nemoci očí a slepota

Nemoci očí a slepota

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Malenovská
Šetření:08. 12. 2009 - 15. 12. 2009
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.6
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je součástí mé seminární práce z biologie. Předem vám děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Chodíte na pravidelné prohlídky k očnímu lékaři?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, chodím.2339,66 %39,66 %  
Ne pravidelně, ale občas se tam zastavím.2237,93 %37,93 %  
Tam mě nikdo nedostane.1322,41 %22,41 %  

Graf

2. Prodělal jste někdy úraz oka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, naštěstí se mi nic takového nepřihodilo. 4374,14 %74,14 %  
Ano, bohužel jsem měl úraz oka (onemocnění).1525,86 %25,86 %  

Graf

3. Znáte, jaká je první pomoc při poranění oka?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale nejsem si přesně jistý.2543,86 %43,1 %  
Ne, nemám tušení. 1729,82 %29,31 %  
Nevím.814,04 %13,79 %  
Ano, samozřejmě. To by měl vědět snad každý. 712,28 %12,07 %  

Graf

4. Trpíte nějakou poruchou zraku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, krátkozrakost.3560,34 %60,34 %  
Ne1627,59 %27,59 %  
Ano, jiná.46,9 %6,9 %  
Ano, dalekozrakost.35,17 %5,17 %  

Graf

5. Trpíte-li poruchou zraku, nosíte něco na její korekci? (Brýle, čočky)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, nosím.3366 %56,9 %  
Ne, nenosím.1734 %29,31 %  

Graf

6. Proč je nenosíte?(Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ne. Zatrhnout můžete více odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechcete je nosit, jednoduše vám vadí.969,23 %15,52 %  
Jsou příliš drahé. 430,77 %6,9 %  
nic215,38 %3,45 %  

Graf

7. Upřednostňujete brýle nebo čočky?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brýle.2251,16 %37,93 %  
Čočky.1023,26 %17,24 %  
Nic z nich neupřednostňuji. 818,6 %13,79 %  
Nevím.36,98 %5,17 %  

Graf

8. Prodělal jste někdy laserovou operaci očí nebo o ní uvažujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale uvažuji o ní. Chtěl bych ji někdy v budoucnu podstoupit. 2043,48 %34,48 %  
Ne a ani nechci takový zákrok podstoupit. 1941,3 %32,76 %  
Nevím. 510,87 %8,62 %  
Ano, prodělal. 24,35 %3,45 %  

Graf

9. Má podle vás špatné osvětlení vliv na poruchy zraku? (Krátkozrakost apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, samozřejmě má.4068,97 %68,97 %  
Ne, nemá. Je to blbost.1220,69 %20,69 %  
Nevím. 610,34 %10,34 %  

Graf

10. Znáte přímo někoho, kdo je nevidomý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neznám. 4475,86 %75,86 %  
Ano, znám. 1424,14 %24,14 %  

Graf

11. Myslíte, že náš stát poskytuje dostatečné prostředky pro nevidomé, tedy pomoc jim je dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, náš stát neposkytuje dostatečné prostředky. Pomoc jim by se měla zlepšit. 3662,07 %62,07 %  
Nevím. 1525,86 %25,86 %  
Ano.58,62 %8,62 %  
Nezajímá mě to, tohle se mě netýká.23,45 %3,45 %  

Graf

12. Znáte nějakou organizaci zabývající se pomocí pro nevidomé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám.2950 %50 %  
Asi ano, ale nejsem si zcela jistý.1932,76 %32,76 %  
Ne, neznám.1017,24 %17,24 %  

Graf

13. Pomáhal jste vy sám někdy nevidomému? (Přejít ulici, v tramvaji apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pomohl jsem nevidomému člověku. 2950 %50 %  
Ne, nepomohl. (Nechtěl jsem nebo jsem neměl příležitost)1932,76 %32,76 %  
Nevím, nepamatuji se. 1017,24 %17,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Malenovská, M.Nemoci očí a slepota (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nemoci-oci-a-slepota.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.