Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nemocniční kaplan

Nemocniční kaplan

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivanka Ludínová
Šetření:26. 04. 2024 - 28. 04. 2024
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Ivanka Ludínová a jsem studentkou programu MBA v pomáhajících profesích.

Prosím Vás o zodpovězení několika otázek, týkajících se působení nemocničního kaplana v paliativním týmu. Paliativní tým v nemocnici pomáhá pacientům, jejichž onemocnění již není možné dále léčit. Nastavena je paliativní péče, která je zaměřena na kvalitu života pacienta. Péče je poskytována v paliativním týmu, jehož součástí je i nemocniční kaplan. Služby nemocničního kaplana jsou určeny pro všechny pacienty, nikoliv pouze pro věřící.

Výsledky budou užity pro účely závěrečné práce.

Velmi děkuji za Vaši ochotu a pomoc!

Odpovědi respondentů

1. Máte zkušenost s působením nemocničního kaplana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3, osobně ne, ale má ji někdo blízkýotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5270,27 %70,27 %  
ano1722,97 %22,97 %  
osobně ne, ale má ji někdo blízký56,76 %6,76 %  

Graf

2. Prosím popište Vaši nebo zprostředkovanou zkušenost s působením nemocničního kaplana (co bylo obsahem hovorů, jaká pomoc byla poskytnuta, jak tuto pomoc hodnotíte):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

diskuse na téma víry, smyslu nemoci, modlitby

Dodání klidu, uvědomění si odchazeni

Jelikož působím v nemocnici, kde je to "nový pojem" a většina nevěřících z toho má obavy a nejistotu, poskytuji tuto službu převážně věřícím, kterým zprostředkuji přijetí svátostí.

Jsem nemocniční kaplan.

Moje zkušenost s působením nemocničního je především spojena z hlediska jeho profesionálního působení v FN Plzeň. Jednání o jeho případné spolupráci s Psychiatrickou klinikou FN Plzeň, s oddělením psychologie a celkového zakotvení systému zdravotní péče. Možnosti jeho smluvního ujednání v rámci této profese ve zdravotnictví. Veškerá jednání byla ze strany zainteresovaných stran korektní a s cílem realizace a naplnění práce nemocničního kaplana. Po celou dobu toto hodnotím pozitivně.

Onkologický kamarád.Nejdříve kaplana odmítal s myšlenkou,že přeci ještě neumírá. Později vedli dlouhé debaty o historii. Vnímal rozhovory s kaplanem ,jako dobrou duševní podporu.

Podpora, dodání naděje ve vážné nemocí

Pochopení a psychická podpora. Super.

Pomoc pro onkologické pacienta. Jedna z nejdůležitějších pomocí na cestě k uzdravení.

Poskytna byla pomoc naslouchání, podpora b existenciální tísni a duchovní podpora, hodnotím výborně

povzbuzení, donesení sv. přijímání, je to lék pro duši

Pracuji jako dobrovolník na paliativním oddělení jedné nemocnice a s kaplanem se potkáváme často. Obsah jeho hovoru s pacienty neznám, netuším je svou přítomností, je zvykem, že kaplan je u pacienta sám.

Především psychická podpora klienta, bez ohledu na důvod, nebo urgenci jeho hospitalizace. Návštěva vždy probíhala osobně bez omezení času, za dodržení soukromí.

spokojenost. Doprovázení, otázky smyslu života, přijetí umírání

Šlo o kolegu, a tak jsme povídali o věcech, na které by jinak nedošlo. Třeba o tom, že někdy ho víc než pacienti potřebuje personál.

Šlo o pracovní rozhovor, a představenou kaplana týmu, na ambulanci jej nevyužívám

Učil mne a posílal za nemocnými

Umíral mi otec, zajišťovala jsem kněze pro něj a při té příležitosti jsem hovořila i s hospicovym kaplanem. Rozhovor byl převážně organizační, ale i tak mě dodal útěchu.

Velmi kladná, doprovázení, poskytnutí útěchy

Voláme k lidem v ramci paliace, pokud projeví zájem. Vždy velmi pozitivní...

Vytvoření prostoru pro otevřený rozhovor o okolnostech a riziku těžkého lékařského zákroku a nabídka doprovázení. Proto došlo ke zklidnění pacienky (maminky) a důvěře v úspěch zákroku.

využil jej známý a byl spokojený. Hovory byly myslím o tom, čeho se známý obával, s čím se obtížně smiřoval

3. Když se řekne nemocniční kaplan, co Vás jako první napadne?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asi v téhle zemi nemáme nic lepšího na práci.

Bůh

Cirkev

černoprdelník co rád do všeho kecá dle pohádkové knížky

Člověk co umí naslouchat.

Člověk který poskytuje službu lidem kteří jsou hodně nemocní a dodává jim sílu nebo jen utěší v posledních chvílích.

člověk který se stará o duší nemocných lidí, případně může člověka vyprovodit na konci života

Člověk, který má plán pomáhat

Člověk, s nímž se dá mluvit o víře.

Duchovni doprovázení nemocných a jejich rodin

Duchovní který může lidem velmi pomoci

Duchovní nebo řeholník/řeholnice, který poskytuje duchovní služby v nemocnici.

Duchovni pece o nemocne a umirajici

Duchovní péče o nemocné, duchovní péče před koncem života

Duchovní podpora v nemocnici, zejména v paliativní péči, v podpoře blízkých

Duchovní pomoc pacientům.

Duchovni pomoc, doprovazeni nemocnych a umirajicich.

Duchovní pomoc.

Duchovní poskytující psycho-spirutální podporu pacientům.

Duchovní u kterého najdeme motlitbu,útěchu....

Duchovní útěcha.

Duchovní v nemocnici

Duchovní v nemocnici, člověk pro psychologickou pomoc

duchovní, pomoc umírajícím

Důvěra, bezpečné prostředí

Farář

Farář, poslední pomazání

hovadina

Já to vím, ale většina pacientů to chápe, že když nemocniční kaplan někoho navštíví, musí to s ním být opravdu zlé.

Kategoriální pastorace

Kněz v nemocnici

Kněz v nemocnici

Kněz, který musí být velmi laskavý, musí vědět, že mluví s člověkem, který je velmi zranitelný a tomu se přizpůsobovat. Nemůže vždy očekávat pozitivní reakci od blízkých , přátel a personálu na svoji přítomnost. Musí také být vzdělán ve věci, jak s těmito pacienty pracovat.

Komunikace, kontakt a psychická podpora lidí na sklonku života.

Misiologická činnost. Pomoc potřebným, jako hlavní cíl.

Naděje

Naplnění spirituálních potřeb.

Náš nemocniční kaplan nebo vzpomínka na seriálového kaplana z M.A.S.H. e

Návštěvy kaplan v nemocnicích, rozhovor s nemocným, modlitba za nej

Někdo kdo má čas a trpělivost naslouchat

Někdo kdo poskytne útěchu a kdo naslouchá.

Někdo z církve poskytující psychickou podporu nemocným lidem a jejich rodinám skrze víru.

Někdo, kdo přináší umírajícímu klid a možné odpovědi na jeho otázky

nezištná pomoc, doprovázení

otec Mulcahy z MASHe

Otevřenost, vstřícnost, pokora

P. Barhoň v Plzni a ostatní pastorační pracovníci - znám jich osobně více než 10 a je to skvělá služba

Pastorační péče v nemocnici.

Podpora a pochopení

Pohovor s umírajícím

Polní kurát

Pomoc nemocným.

pomoc při umirání, rozhovory v nemocnici

Pomoc těm, kdo řeší nějaké duchovní otázky

poslední pomazání

Povídání si o životních trápeních a lidských osudech. Možná úleva od psychické bolesti.

Profesionální a odborná péče v rámci zdravotnického systému, pomáhající profese. Má to být pomoc klientům, pacientům, a i zdravotníkům pečujícím o konkrétní osobu. Nedílnou součástí je pomoc osobám spřízněným s osobou, o níž je pečováno.

Psychická podpora.

Služba pro věřící pacienty.

Smíření, naděje.

Smrt, rozloučení

Talár

Ten, komu se mohu svěřit.

Úleva

Úleva věřícím

Umírající věřící v nemocnici a M.A.S.H - otec Mulcahy

umírání

užitečný pomocník nemocným

Velmi potrebna cinnost

Víra, naděje, smíření, klid

víra, umírání, pokoj a důstojnost

Vlídný přístup, laskavost, klid

Vůbec netuším, kdo to je, nic mě nenapadá.

Zda je v dané nemocnici i mého vyznání, nebo jen ŘKC

4. Co je podle Vás cílem práce nemocničního kaplana? Uveďte prosím všechny možnosti, s nimiž souhlasíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoci umírajícím nebo nevyléčitelně nemocným přijetí závěru života důstojně, zemřít pokojně5878,38 %78,38 %  
pomoci blízkým umírajícího rozloučit se s ním a přijmout jeho smrt5675,68 %75,68 %  
poskytnout svátosti, modlitby věřícím v závěru života5472,97 %72,97 %  
zaměřuje se na existenciální a duchovní rozměr utrpení, nemoci a smrti5270,27 %70,27 %  
doprovázení umírajícího a jeho blízkých v závěru života5168,92 %68,92 %  
Také pomoc přijmout postižení11,35 %1,35 %  
Pomaha nemocnym nebo umirajicim, kteri o pomoc pozadaji, zodpovedet jejich existencialni a duchovni otazky, potreby..11,35 %1,35 %  
Poskytnout svatosti a svátostiny nemocným, trpícím a umírajícím11,35 %1,35 %  
nevyhýbá se ani otázkám "světským"11,35 %1,35 %  
Musí mít velkou vnitřní vyrovnanost.11,35 %1,35 %  
Smíření, nadeje11,35 %1,35 %  
Kaplan si myslím by měl být nejen dobrivazenjicí osobou, ale i osobou, která je prostředníkem 11,35 %1,35 %  
Naslouchat 11,35 %1,35 %  
spolupracovat se zdravotnickým personálem, případně psychologem a duchovním, pokud o to nemocný stojíne e s11,35 %1,35 %  
peníze11,35 %1,35 %  
Nemocniční kaplan ne nedílnou součástí psychické podpory klienta nejen v závěru života. 11,35 %1,35 %  
šířit náboženství ve společnosti jako něco všudypřítomného a normálního11,35 %1,35 %  
poskytování duchovních služeb pacientům a jejich rodinných příslušníkům11,35 %1,35 %  

Graf

5. A nyní prosím vyberte z uvedených možností pouze jednu, kterou považujete za nejvýstižnější pro práci nemocničního kaplana:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoci umírajícím nebo nevyléčitelně nemocným přijetí závěru života důstojně, zemřít pokojně2736,49 %36,49 %  
doprovázení umírajícího a jeho blízkých v závěru života2229,73 %29,73 %  
zaměřuje se na existenciální a duchovní rozměr utrpení, nemoci a smrti1925,68 %25,68 %  
poskytnout svátosti, modlitby věřícím v závěru života56,76 %6,76 %  
pomoci blízkým umírajícího rozloučit se s ním a přijmout jeho smrt11,35 %1,35 %  

Graf

6. Kdybyste měl/a nevyléčitelnou chorobu, využil/a byste nemocničního kaplana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 7, spíše anootázka č. 7, spíše neotázka č. 8, určitě neotázka č. 8, nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2837,84 %37,84 %  
spíše ano1824,32 %24,32 %  
nevím1418,92 %18,92 %  
určitě ne912,16 %12,16 %  
spíše ne56,76 %6,76 %  

Graf

7. Pokud byste využil/a služeb nemocničního kaplana v případě nevyléčitelné nemoci, proč by tomu tak bylo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Abych umřela klidně, vyřešit si některá témata, která mne budou trápit

asi by mi pomohlo se vyzpovídat, zhodnotit s někým, kdo mě nebude soudit, můj život

Asi by mi to přinášelo klid a potřebné odpovědi na některé otázky

byla bych ráda za každého, s kým mohu umluvit. Uvítala bych posílení víry, pomoc se smířením

Člověk je bytostí bio-psycho- sociálně- spirituální a věřím, že pro přijetí vlastního života včetně odchodu z něj je potřeba umět přijmout každou z těchto složek s čímž by mi mohl kaplan pomoci.

Duchovní doprovod na konci života

Důstojně dopluti, klid v duši, přijmuti osudu

hledala bych podporu při odchodu

Chtěl bych od něho uklidnit, že to beze mne všichni blízcí zvládnou.

Chtěl bych s ním vyřešit svoje duchovní potřeby před odchodem

Chtěla bych sdílet co prožívám a najít v tom smysl mít někoho kdo půjde semnou a bude věřit ve chvíli pochybností

I pro nevěřící z kaplanů podle mě vyzařuje klid a dokáží poskytnout útěchu nejen duchovního rázu

je to potřeba stejná jako využití lékaře pro tělo

Je totiž dobré moci sdílet to, od čeho lidé běžně utíkají či se ostýchají mluvit.

Jeho přítomnost by mi ulehcila v závěru mého zivota

Jelikož jsem věřící katolík, požádal bych o udělení svátostí.

Jsem věřící křesťan

Kvůli poskytnutí útěchy

měla bych obavy, nechtěla bych být sama

Mohlo by to pomoci se smířit se smrtí.

Myslím, že bych potřebovala podporu pro tíži břemena. Odpovědi. Místo, kde se vyzpovídat i vybrečet

Najít cestu ke smrti bez strachu

Najít klid a smíření.

Najít smíření se smrtí

Nebýt sám

Pocit, že mě někdo rozumí.

Pokusit se smířit s osudem, možná se i vyplakat.

Pomoci s rekapitulací a dořešení nedořešeného.

Potrebivala bych svou situaci s nekym probrat, s nekym k tomuto vzdelanym, empatickym

Potřeba lidské blízkosti a modlitby...

Potřebuji komunikovat s vyšším patrem života a připravit se na přejití do mživota nového

Pro pocit úlevy a pochopení

Pro pomoc svým blízkým

Pro posilu

Protoze jsem verici a verim na posmrtny zivot.

Protože jsem věřící

Protože tam kde jsou dva v jeho jménu on je mezi nimi.

Předpokládám empatický přístup, provázanou spolupráci s blízkou osobou, osobami, zdravotníky a duchovním. Případnou pomoc při uspořádání osobních věcí, pokud si to již nemocný nezajistil dříve. S tím je spojená také komunikace s příslušnými odborníky.

Při vlastní vážné nemoci

Smíření

Smíření

Smíření se situací

Svatost nemocných, rozhovor, a také hlavně.pro mé blizke

Úleva, svěření, možnost mluvit otevřeně

Věřím v Boha.

Z vlastní zkušenosti - zvládnutí strachu že smrti.

8. Doplňte prosím, proč byste nevyužil/a služeb nemocničního kaplana:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Jsem ateista.

Mám svou víru a klid

Mým náboženstvím je wicca.

Nechtěla bych u sebe cizí osobu

Nejsem věřící

Nejsem věřící

nejsem věřící

Nejsem věřící a mám jiné představy o konci života

Nejsem věřící.

Nemyslím si, že je to k něčemu dobré.

nevěřím v pohádky

Nevím

Nic mi to neříká

Vnitřní pocit

Z důvodu podpory rodiny a přátel. Povídala bych si hlavně s nimi.

9. Považujete práci nemocničního kaplana za důležitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [určitě anootázka č. 10, spíše anootázka č. 10, spíše neotázka č. 11, určitě neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano5067,57 %67,57 %  
spíše ano1520,27 %20,27 %  
spíše ne68,11 %8,11 %  
určitě ne34,05 %4,05 %  

Graf

10. Svoji odpověď prosím doplňte (proč považujete práci nemocničního kaplana za důležitou):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

často se stýkám se starými a nemocnými a cítím, jak je to potřeba i pro lidí, o kterých byste to ani neřekli, často z nich spadne velká tíšeň

Dává jiný rozměr při posledních dnech života než ošetřovatelský personál, který na to nemá dostatek času

Dává pocit klidu

Duchovní doprovázení v důležitém úseku života

duchovní oblast je zanedbávána. Při těžkých onemocněních však vyvstává do popředí.

Důležité pro lidi, kteří nikoho nemají. Zůstali na vše sami.

Duševní podpora, která v v prostředí medicíny chybí

Je dobré mít možnost si popovídat s nezsujatou osobou poskytující klid a smíření.

Je důležité mít čas pro nemocného v nemocnici, kde se většinou nemocný cítí osamělé, popovídat s ním a umožnit mu přijetí svátosti nebo se alespoň za něj modlit

Je odpoután od toho medicínského, jeho pohled je pohled laika a je nápomocen týmu třeba u pacienta, který potřebuje podporu a může mu pomoci ve snaze k uzdravení pokud nejde o terminální stádium či nezvratné postižení.

Je potreba duchovni pece v nemocnicich.

Je to člověk, který má čas na naslouchání či dodání klidu.

Je to jediná osoba v nemocnici, která není limitována výkonem a má především dostatek času pro potřebné, je nositelem pokoje a naděje.

Je to pro mnoho lidí poslední možnost přijmout svátost smíření,vyzpovídat se a v pokoji odejit

Je třeba pečovat o duchovní potřeby všech lidí, před koncem života je to obzvlášť velké téma

jedná se o lidský přístup, v kontrastu proti mnohdy až nehumánní medicíně

Každá pomoc pro umírající osobu je dobrá

každá práce, která někomu pomůže, je důležitá.

Každý člověk má hodnotu.

Kvůli duchovní pomoci

Lide hledaji v nemoci odpovedi na existencialni otazky, bezny personal v nemocnici toto nemuze pri sve praci obsahnout.

Má prostor a důvěru, kterou jiný člen týmu nemá

Má smysl.

Mám čas na hlubší rozhovory o pochybách, přináší klid

Měl by mít čas na rozhovor s nemocným, uklidnit ho a třeba tlumočit jeho blízkým přání, která se i v této fázi života obtížné komunikují.

Možnost si s někým popovídat, rozebírat svůj život, rozhodnutí

Může pomoci rodině i nemocnému.

Může poskytnout to, co nedokáže lékař ani psycholog.

Myslím, že role nemocniční kaplana by neměla být jen v roli bezprostředně pomoci umírajícím nebo nevyléčitelně nemocným. Jsou tu dlouhodobá onemocnění, která pomoc téměř identického charakteru potřebují. Tyto osoby potřebují rovněž přijmout svoji situaci vedoucí z dlouhodobého hlediska také k závěru života, a to s cílem důstojně přijmou svoje odcházení a následně zemřít pokojně.

Nejen věřícím lidem může být nablízku, když už není co řešit.

někdy je tato pomoc víc než cokoliv jiného

Pacient může zvolit tuhle možnost pro sebe a své blízké, jako nejdůležitější.

Pomáhá lidem jinou cestou

Pomáhá lidem v pravděpodobně nejtěžší a nejděsjvější fázi života, ať už jde o nemocného, nebo jeho nejbližší

Pomoc lidem se smířením

Pomoc pro důstojný závěr života

Pomoc věřícím se smířením se s koncem života či těžkou nemocí.

Pomůže se smířit s tím, co člověka čeká.

Pro část lidí a různé situace, to může být opravdu důležité.

Pro člověka je těžké se vyrovnat se smrtí, tento člověk mu může pomoci.

Pro věřící (i nevěřící) může být oporou a nabídkou opory a klidu.

Pro věřící klienty je někdy obtížné zajistit si duchovní služby ze své původní farnosti a zpravidla mají potřebu najít duchovní útěchu.

Protože člověk je bytost spirituální a potřebná.

Protože dodává klid sílu vyrovnat se s nemoci nebo smrti rozdává klid a lásku

Protože je potřeba aby byl někdo kdo nemocným bude nablízku a budou mu moci říct vše a zajistí mu duchovní péči

Protože považuji duchovno je nedílnou součástí lidského života

Protože v nemoci a utrpení se prohlubuje osamělost člověka. Kaplan je schopen naslouchat, poskytnout psychickou podporu i duchovní péči + může propojovat nemocného, rodinu, zdravotní personál, sociální služby atd.

přijde mi to důstojné, hodné člověka

Psychická podpora, poskytnutí duchovních služeb, komunikace.

Psycholog neudělá stejnou práci. Mnozí najdou víru v závěru života. Spiritualita je v závěru života důležitá

S ohledem na komplexnost života člověka je důležité vnímat význam i spirituální složky v jeho bytostnosti.

Smíření je důležité a vtom kaplan může pomoci

Spirituální potřeby by neměly být opomíjené

Spousta lidí o konci života nic neví, z toho plynou zbytečně velké obavy, kaplan může fungovat jako opěrný bod v nejistotě

Ti, kteří jsou věřící, mohou využít.

Tuto pomoc nemůže nikdo jiný zastoupit

tuto práci nikdo takto nenahradí

Umírání fakt není sranda.

Určitě neškodí

Určitě v něm potkám spojence, který dokáže přijmout a sdílet mé těžkosti.

Usnadnuje odchod umirajicimu, poskytne mu klid a útěchu

V LDN je život prázdný, nudný a bez rozumné a duchovní komunikace

Velmi významná pomoc v zásadní chvíli.

Viz ot.7

Viz předcházející odpovedi

11. Svoji odpověď prosím doplňte (proč nepovažujete práci nemocničního kaplana za důležitou):

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ať si tam chodí jejich flanďák, další vyhozené peníze.

Je to jen proto ho kdo věří

Je to práce, takže upřímnost či neupřímnost soucitu závisí čistě na jedinci

Nevím

Pod pojmem kaplan si představím především duchovního. Myslím, že vzhledem k tomu, že Česká Republika je poměrně ateistická země, měl by tuto práci spíše dělat kvalifikovaný psycholog

Raději by měl dostat lopatu a jít něco dělat.

středověký přežitek

Tuto roli by měl sehrávat psycholog, v roli kaplana cítím intervenci církve což v našem sekulárním státě nepovažuji za nutné.

tuto roli může zastoupit např. psycholog, nebo si pacient sám vyhledá kaplana, nemusí k tomu být placena tato pozice

12. Domníváte se, že je veřejnost dostatečně obeznámena s možností využití nemocničního kaplana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne4358,11 %58,11 %  
určitě ne1824,32 %24,32 %  
spíše ano1216,22 %16,22 %  
určitě ano11,35 %1,35 %  

Graf

13. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5371,62 %71,62 %  
muž2128,38 %28,38 %  

Graf

14. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-59 let2533,78 %33,78 %  
40-49 let2027,03 %27,03 %  
30-39 let1317,57 %17,57 %  
60-69 let912,16 %12,16 %  
70 a více let45,41 %5,41 %  
18-29 let34,05 %4,05 %  

Graf

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5270,27 %70,27 %  
střední s maturitou1317,57 %17,57 %  
vyšší odborné68,11 %8,11 %  
střední bez maturity22,7 %2,7 %  
základní11,35 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte zkušenost s působením nemocničního kaplana?

4. Co je podle Vás cílem práce nemocničního kaplana? Uveďte prosím všechny možnosti, s nimiž souhlasíte:

5. A nyní prosím vyberte z uvedených možností pouze jednu, kterou považujete za nejvýstižnější pro práci nemocničního kaplana:

6. Kdybyste měl/a nevyléčitelnou chorobu, využil/a byste nemocničního kaplana?

9. Považujete práci nemocničního kaplana za důležitou?

12. Domníváte se, že je veřejnost dostatečně obeznámena s možností využití nemocničního kaplana?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte zkušenost s působením nemocničního kaplana?

4. Co je podle Vás cílem práce nemocničního kaplana? Uveďte prosím všechny možnosti, s nimiž souhlasíte:

5. A nyní prosím vyberte z uvedených možností pouze jednu, kterou považujete za nejvýstižnější pro práci nemocničního kaplana:

6. Kdybyste měl/a nevyléčitelnou chorobu, využil/a byste nemocničního kaplana?

9. Považujete práci nemocničního kaplana za důležitou?

12. Domníváte se, že je veřejnost dostatečně obeznámena s možností využití nemocničního kaplana?

13. Jaké je Vaše pohlaví?

14. Jaký je Váš věk?

15. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Ludínová, I.Nemocniční kaplan (výsledky průzkumu), 2024. Dostupné online na https://nemocnicni-kaplan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.