Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neonacismus

Neonacismus

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Zelenková
Šetření:04. 04. 2012 - 13. 04. 2012
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

výsledky z následujícího dotazníku poslouží mé seminární práci. Předem děkuji za vaše kliknutí a čas.

 

JZ

Odpovědi respondentů

1. Co se vám vybaví když se řekne neonacismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ultrapravice4436,67 %36,67 %  
nesnášenlivost4134,17 %34,17 %  
rasová čistota1613,33 %13,33 %  
levicove hnuti10,83 %0,83 %  
levice spojená s rasismem10,83 %0,83 %  
Jiří Paroubek - národní socialismus10,83 %0,83 %  
nevzdělaní idoiti s mindráky10,83 %0,83 %  
Banda pitomců10,83 %0,83 %  
lidska hloupost10,83 %0,83 %  
vše uvedené10,83 %0,83 %  
ultralevice10,83 %0,83 %  
holohlavost10,83 %0,83 %  
ideologický směr10,83 %0,83 %  
Extrémně hloupí lidé10,83 %0,83 %  
potřeba národní hrdosti10,83 %0,83 %  
nedemokratické hnutí10,83 %0,83 %  
ultrapravicove nazory zalozene na nesnasenlivosti, xenofobii a rasismu10,83 %0,83 %  
nacionální ultralevice10,83 %0,83 %  
nenávist, primitivismus, zoufalství10,83 %0,83 %  
Vychodni Nemci heilujuci v army obleceni10,83 %0,83 %  
stejná hloupost jako náboženství10,83 %0,83 %  
vše z uvedeného10,83 %0,83 %  

Graf

2. Z jakého politického proudu podle vás neonacismus vychází?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nacismus9680 %80 %  
fašismus1714,17 %14,17 %  
národní socialismus21,67 %1,67 %  
z obojího10,83 %0,83 %  
z obou výše uvedených10,83 %0,83 %  
z obou10,83 %0,83 %  
Z obou.10,83 %0,83 %  
ani z jednoho10,83 %0,83 %  

Graf

3. Neonacisté jsou pro mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společenský problém6453,33 %53,33 %  
subkultura2218,33 %18,33 %  
překonaný politický proud1310,83 %10,83 %  
politický fenomén119,17 %9,17 %  
nebezpečný fenomén10,83 %0,83 %  
nafouknutá bublina 10,83 %0,83 %  
Odpad společnosti10,83 %0,83 %  
zmrdi10,83 %0,83 %  
slabí, lehce ovlivnitelní lidé10,83 %0,83 %  
Banda pitomců10,83 %0,83 %  
nevzdělanci10,83 %0,83 %  
politická ideologie10,83 %0,83 %  
v dnešní době opět hrozba10,83 %0,83 %  
hovada10,83 %0,83 %  

Graf

4. Shledáváte rozdíl mezi skinheady a neonacisty?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7058,33 %58,33 %  
ne5041,67 %41,67 %  

Graf

5. Pokud jste v předchozí otázce klikli na ANO, v čem shledáváte rozdíl/y?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Diametrálně se liší

Hnutí skinheads má spojitost se ska hudbou, je původně antirasistické.

Hnutí skinheads původem vychází z něčeho jiného než neonacismus. Neonacismus je výhradně politická ideologie.

Image

Jak jste se ptala - neonacismus vychází z nacismu, tedy z něčeho co racionálně uvažující člověk - snad - považuje za špatné, zatímco hnutí skinhead, tedy to původní, má spojitost s hudbou...bohužel se to časem jaksi spojilo s tím prvním uvedeným ... :/

jsou to dvě různé skupiny lidí

Každý je zastáncem jiného.

ne nutně jsou všichni skinheadi neonacisty. Např. SHARP jsou skinheadi, kteří se staví proti rasovým předsudkům...

ne všichni skinheadi jsou neonacisty

Neonacista nemusí být zároveň i skinhead a naopak.

Neonacisté nemusí být "holé lebky".

neonacisti akorát převzali plešatou hlavu jinak myšlenky skinheadu jsou úplně jiné

neonacisti jsou zásadně rasističtí. skinheads je více druhů z nichž nejsou někteří rasisté a bojovníci za čistou rasu

nicem

obě skupiny mají stejný vzhled, ale zcela jiné chování neonacisté se vzhledově inspirovali u skinheadu

Připadá mi, že skinheadi berou svůj "názor" spíše jako způsob jak se předvést, kdežto neonacisté jsou podle mně mnohem více "vzdělaní v této problematice", idealogii neonacismu skutečně věří, považují ji za správnou a dále se o ni zajímají.

rasizmus

Sharp = skinheat proti rasovým předsudkům RASH = rudý a anarchistický skinhead tradicionalista = zakládá si na svém working class původu, nosí specif.modu, má rád fotbal... a tak dále, je to spíš o mužnosti, hrdosti, modě apolitičtí skinheadi = tvrdí, že nejsou náckové, dost často ale jsou, apolitičnost je jen výmluva na to, že nerozumí politice neonacista = je skinhead možná jen svou holou a vypatlanou hlavou

Skinhead = "vlastnenec" (menší zlo) Neonacista = rasista a xenofob

skinhead částečně respektuji, nevnímám je jako spol. problém

skinhead je jen holá hlava, neonacista je politický aktivista (extrémní)

skinhead je vlastně životní styl založený na prosazování práv lidí a potlačování nepřizpůsobivých kteří vykořisťují národ a zneuctívají stát jako celek. Neonacista je člověk který uznává jen jednu barvu pleti tz. jednu rasu po vzoru nacistické ideologie 3. říše

Skinhead nemusí být neonacista a naopak. Skinhead je spíše životní styl než politický názor.

Skinhead nemusí být neonacista, stejně jako neonacista nemusí být skinhead. Skinhead je subkultura spojena především s hudbou a postojem k životu, NS Skinheadi jsou jen jedna složka politicky určitě heterogenní skupiny

skinhead nemusí vždy tíhnout k ideologii nacismu

skinhead pro mě neznamená nesnášenlivý člověk, neonacista primitiv, podporující nebezpečnou ideologii

Skinhead ve své podstatě není neonacista.

skinheadi jsou jen jakýmsi životním stylem a image, neonacisté politický proud

skinheadi jsou nerasisticti...

Skinheadi jsou podle mě spíš subkultura, neonacisté jsou něco jako "politická strana".

Skinheadi nemusí být neonacisté, řada skinheads jsou apolitičtí či spíše levicově smýšlející.

Skinheadi nemusí být nutně rasističtí a politicky zaměření.

skinheadi nemusí být vůbec neonacisté, jsou normální subkulturou, jako skupina nejsou rasisti (chápání romské problematiky není rasismus), pouze se obvykle přiklání k pravicovým myšlenkám, nikoli myšlenkám nacismu

skinheadi neřeší rasu... je to společenský proud tak jako punk, metalisti

skinheads a neonacisté mají úplně jiné zaměření, názory, cíle atd.

skinheads jsou méně radikální

skinheads jsou pravým opakem neonacistů

Skinheads jsou pro mě SHARP Skins a ty jsi naprostým opakem Nenonácků viz. http://cs.wikipedia.org/wiki/Skinhead#S.H.A.R.P._.281986_a.C5.BE_dodnes.29

skinheads jsou subkulturou s historickými kořeny a jejich myšlenky vycházejí z jiných základů než neonacistické

Skinheads mají naprosto jiný historický vznik a vývoj, myšlenky. V podstatě mají tyto dvě skupiny jen pramálo společného. Pouze snad u nás si společnost tyto dvě skupiny spojily v jedno.

Skinheads nejsou rasově orientovaní

Skinheads nemají kořeny v politickém směru, zatímco neonacisté ano. Skinheads nemusejí nutně být rasisté.

Skinheads nikdy nevraždily, nejsou proti židům, nepěstují umělou nenávist vůči menšinám

Skinheads se dělí na víc skupin, neonacisté jsou jen podmnožina, někteří skinheadi jsou apolitičtí atd, kdežto neonacisté jsou politicky zaměření

Skinhedi nejsou takový problém, jejich hlavním znakem není rasismus

Spousta odnoží skinheads nejsou rasově nesnášenlivé

To je nadlouho ...

To, ze je skin, preznamena jeho politickou orientaci. Napln kobru betonem a mas kozenej klacek.

tradiční skinheads vycházejí z Londýna, kde bylo spousty přistěhovalců (Jamajka, Pákistán), se kterými se skinheads přátelili, dokonce poslouchali černošskou hudbu. čili tradiční skins byli nerasističtí (srov. SHARP - skin heads against racial prejudice). kdežto neonacisté jsou pouze chudáci, kteří nikdy nic nevymyslí vlastního, vše jen přebírají z jiných subkultur. to je jedním z důvodů, proč bývá zaměňování "skín" a "nácek" :-)

U neo je vše o nadřazenosti rasy, rasové nesnášenlivosti. Hlásí se k Hitlerovi. Zatímco skinheads jsou spíše o hudbě, ne tak radikální.

v naprosto odlišné ideologii

v politické ideologii

v politickém přesvědčení

Ve všem, kromě v podobném oblékání.

Vím, že mají rozdílné filozofie a názory, i když jsou si v mnoha věcech podobní. Ale víc se touto tématikou nezabývám, takže nijak konkrétnější informace nemám.

všichni skinheadi nejsou neonacisti, všichni neonacisti nemusí být skinheady - viz národní socialisté Jirky Paroubka

vzhled, inteligence, vyšší stupeň nebezpečí u druhých

6. Vzpomenete si na nějaké útoky neonacistů? Př. Zničení židovského hřbitova v Uhříněvsi z roku 2001:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

00

18.1.2008 zabití Jana Kučery

akce nyní již zrušené Dělnické strany a jejích sympatizantů

ano

ano

Ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

Ano, avšak je nutno zdůraznit, že fanatici se objevují v jakékoli ideologické skupině.

Ano.

Ano.

antiseminitistické urážky např. na fotbale to je pořád něco

cikánů se nezastávám

Částečně pouliční boje v Janově, i když neonacisté tvoří jen velmi malou skupinu

chánov, tanvald

jasne že jo

Je jich plno, nedokáži vyjmenovat a ne všechny se dostanou do médií

Jen z dávné historie.

konkrétně ne

konkrétně ne

konkrétně ne, obecně si z TV vybavuju pár reportáží

Konkretne ted ne, ale vim, ze v televizi vidam takovyhle veci.

Momentálně si nevzpomínám.

na konkrétní si nevzpomenu

Na nic si teď nevzpomenu.

např. zapálení domu s romskými obyvateli (kde?)

např. zapálení romského domu

Např. žhářský útok ve Vítkově

Natálka

Natálka, celkově žhářské útoky

ne

ne

Ne

NE

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne-e

ne, jediné o čem vím jsou pochody neonacistů a jejich časté útoky na punkery (např. na koncertech) a na homosexuály

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. Pouze na drobné potyčky se skinheady, které jsem viděla i osobně.

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevzpomenu

Nevzpomenu

Nevzpomínám

Nevzpominam si

nevzpomínám si konkrétně

Nevzpomínám si.

nie

Nyní ne

Občasné útoky na židovské hřbitovy

obecné povědomí - EU

Orlová 2007 .. pokoncertní napadení mladých lidí v parku a veřejné hajlování Oklahoma City 1993 .. bombový útok a vyvěšení neonacistického symbolu

Podpálení domu romské rodiny (Natálka).

Pořád mají nějaké útoky

Pouze ty medializované, Natálka a pod...

pravděpodobně žhářský útok na Natálii

Pravidelně na 1. máje.

Pravidelně na 1. máje.

Proti cikanum. A v nemecku zavrazdili policistku.

Spousta trapných a odsouzení hodných malicherností.

těch útoků je moc, nechce se mi na ně vzpomínat, musela bych hledat v médiích, ale bylo jich hodně a pořád jsou

to sídliště....Janov myslím?

Útok na členku kapely Monkey Buisness

Útok na Natálku

Útok na romskou rodinu- Natálka

útok v Maďarsku zápalnou fľašou

Útok zápalnými lahvemi ve Vítkově, rok nevím

ÚTOKY NA ŠLUKNOVSKU (DEMONSTRACE VE VARNSDORFU) - 2011 VÍTKOV- ŽHÁŘSKÝ ÚTOK

Útoky zápalnými lahvemi ve Vítkově a ten novější (tuším v Chebu. Útok na účastníky pochodu Pride Parade v Brně.

v poslední době byla zatčena skupina neonacistů kvůli chystaným útokům proti státu

V roce 2008 na Romy v Havířově.

vím,že se často probírá toto téma v médiích, ale na konkrétní případ si bohužel nevzpomenudřívě

Vítkov

Vítkov 2009

Vítkov, vražda súdánského studenta

Vypálení domu cikánské rodiny

Zaregistroval jsem nějaké...

Zmlácení dvou kluků (jeden rom) v Benešově, na rok si nevzpomínám

Žádné konkrétní.

žháři z Vítkova, zabití Honzy Kučery (2008), je toho víc, momentálně se mi nic nevybavuje...

7. Znáte nějaké kapely s neonacistickým podtextem? (Rasistické texty, hajlování během koncertu, symboly nesnášenlivosti, atp.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

00

Agrese 95

Agrese 95, Buldog,

Agrese 95, Konflikt 88,...

ani ne, takové kapely bych nikdy ani neposlouchala :)

ano

ano

ano

Ano

ano

ano

Ano

ano

ano např. Orlík

Ano, nějaké znám.

ano, ortel

Ano.

Ano. V menší míře Orlík, jinak Silesian Division, Nord (CZ), Ancestors, Krátky proces (SK), Weisse Wolfe (SRN)

až na Orlík počátkem devadesátých let neznám žádnou

Combat 18, Agrese 95, apod.

české: vlajka, orlík, juden mord, agrese 95, zyklon b; zahraniční: skrewdriver, midgards söner, ...

Daniel Landa, David Matásek, Orlík

Díki bohu ne

dřívější Orlík

hajl Hitler :D

Hákovej kříž.

Landser

Landser, No remorse, Skrewdriver

Myslis, ze Landa byl s necim takym spojovan, ale krome toho ne.

Napadá mě pouze bývalá skupina Daniela Landy Orlík.

např.Orlík

naštěstí ne

ne

NE

Ne

ne

NE

Ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne-e

ne, vím o nich

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne.

Ne. Ale neměl někdy podobné tendence Dan Landa?

nepamatuju si na názvy

NEVÍM

nevím

nevim

Nevím.

neznám

Neznam

Orlík

Orlík

Orlík

Orlík

orlík

Orlík

orlik

Orlík

Orlík

Orlík

Orlík

Orlík

Orlík

Orlik

Orlík

orlík

Orlík

Orlík

Orlik

Orlík

orlík Landa

Orlík.. ale na něco současného si nevzpomenu, je toho hodně, třeba ve Skandinávii.

ortel?

S.A.D, Agrese 95

Screwdriver, Orlík, mám špatnou paměť na kapely... je jich hodně, kdysi jsem je znávala

údajně Orlík

Vlajka, Braník

Vlajka, Buldok, Skrewdriver, Judenmord,Coflict 88, Kolowrat, Valašská liga, Bráník...

Vlajka, Krátký proces, Judenmord

vzhledem k tomu, že se takové společnosti moc nepohybuji, tak znám jenom českou kapelu Orlík a symbol svalistiku, hajlování a "white pride".

zrovna mě žádná nenapadá

8. Znáte některý z těchto filmů? Popřípadě nějaký další kterým mě můžete inspirovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kult hákového kříže8369,17 %69,17 %  
NE1411,67 %11,67 %  
neznám119,17 %9,17 %  
Romper Stomper86,67 %6,67 %  
Svatý boj65 %5 %  
Asi spoustu filmů k tematu nacismu 2.sv. války. Nejde sice o nacizmus, ale důležité i znát z čeho čerpají. Taktéž doumentární filmy na téma nacizmu a neonacizmu.21,67 %1,67 %  
100% bílý21,67 %1,67 %  
die Welle (vlna)10,83 %0,83 %  
Proč10,83 %0,83 %  
naštěstí ne, mám jedny nervy10,83 %0,83 %  
Náš vůdce10,83 %0,83 %  
bohužel neznám10,83 %0,83 %  
Iron Sky 10,83 %0,83 %  
ne, dívám se jen na dobré filmy10,83 %0,83 %  
doporučuju dát i anglické názvy filmů...10,83 %0,83 %  
nemám toto téma ráda takže se takovým filmům vyhýbám10,83 %0,83 %  
Neznám žádný z uvedených filmů10,83 %0,83 %  
Mladý, hrdý nácek10,83 %0,83 %  
teste rasante 10,83 %0,83 %  
This is England http://en.wikipedia.org/wiki/This_Is_England10,83 %0,83 %  
Adamova jablka10,83 %0,83 %  
Nahota na prodej10,83 %0,83 %  
válečné filmy - z ruské produkce10,83 %0,83 %  

Graf

9. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 235545,83 %45,83 %  
24 - 283630 %30 %  
15 - 18108,33 %8,33 %  
28 - 3286,67 %6,67 %  
32 - 4065 %5 %  
40+54,17 %4,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co se vám vybaví když se řekne neonacismus?

2. Z jakého politického proudu podle vás neonacismus vychází?

3. Neonacisté jsou pro mě:

4. Shledáváte rozdíl mezi skinheady a neonacisty?

6. Vzpomenete si na nějaké útoky neonacistů? Př. Zničení židovského hřbitova v Uhříněvsi z roku 2001:

7. Znáte nějaké kapely s neonacistickým podtextem? (Rasistické texty, hajlování během koncertu, symboly nesnášenlivosti, atp.)

8. Znáte některý z těchto filmů? Popřípadě nějaký další kterým mě můžete inspirovat?

9. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co se vám vybaví když se řekne neonacismus?

2. Z jakého politického proudu podle vás neonacismus vychází?

3. Neonacisté jsou pro mě:

4. Shledáváte rozdíl mezi skinheady a neonacisty?

6. Vzpomenete si na nějaké útoky neonacistů? Př. Zničení židovského hřbitova v Uhříněvsi z roku 2001:

7. Znáte nějaké kapely s neonacistickým podtextem? (Rasistické texty, hajlování během koncertu, symboly nesnášenlivosti, atp.)

8. Znáte některý z těchto filmů? Popřípadě nějaký další kterým mě můžete inspirovat?

9. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, J.Neonacismus (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://neonacismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.