Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neplodnost a metoda Ludmily Mojžíšové

Neplodnost a metoda Ludmily Mojžíšové

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavla Čečrlová
Šetření:04. 02. 2013 - 11. 02. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den. DOtazník se týká 

neplodnosti a aplikace metody Ludmily Mojžíšové. Výsledky použiji do seminárná práce z biologie. Vyplnění Vám zabere pár minutek.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-252453,33 %53,33 %  
26-351328,89 %28,89 %  
36-45817,78 %17,78 %  

Graf

2. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti2862,22 %62,22 %  
1920 %20 %  
2817,78 %17,78 %  

Graf

3. Jak dlouho jste se snažili o dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám děti2555,56 %55,56 %  
do 6-ti měsíců817,78 %17,78 %  
6 měsíců až rok511,11 %11,11 %  
2 roky a více48,89 %8,89 %  
1-2 roky36,67 %6,67 %  

Graf

4. Znáte koncepty Ludmily Mojžíšové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2351,11 %51,11 %  
Ano2248,89 %48,89 %  

Graf

5. Cvičili jste někdy cviky podle Mojžíšové v souvislosti s neplodností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4088,89 %88,89 %  
Ano511,11 %11,11 %  

Graf

6. Cvičili jste někdy cviky podle Mojžíšové v souvislosti s bolestí zad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3986,67 %86,67 %  
Ano613,33 %13,33 %  

Graf

7. Pokud jste podle konceptů Mojžíšové cvičili pomohli Vám?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1869,23 %40 %  
Ano830,77 %17,78 %  

Graf

8. Po jak dlouhé době se Vám při cvičení cviků podle Mojžíšové podařilo otěhotnět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déle990 %20 %  
do 12-ti mesíců110 %2,22 %  

Graf

9. Po jak dlouhé době cvičení podle Mojžíšové Vám ustoupili bolesti zad?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 6-ti měsíců650 %13,33 %  
déle433,33 %8,89 %  
do 1 roku216,67 %4,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kolik máte dětí?

  • odpověď nemám děti:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nemám děti na otázku 3. Jak dlouho jste se snažili o dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik máte dětí?

3. Jak dlouho jste se snažili o dítě?

4. Znáte koncepty Ludmily Mojžíšové?

5. Cvičili jste někdy cviky podle Mojžíšové v souvislosti s neplodností?

6. Cvičili jste někdy cviky podle Mojžíšové v souvislosti s bolestí zad?

7. Pokud jste podle konceptů Mojžíšové cvičili pomohli Vám?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Kolik máte dětí?

3. Jak dlouho jste se snažili o dítě?

4. Znáte koncepty Ludmily Mojžíšové?

5. Cvičili jste někdy cviky podle Mojžíšové v souvislosti s neplodností?

6. Cvičili jste někdy cviky podle Mojžíšové v souvislosti s bolestí zad?

7. Pokud jste podle konceptů Mojžíšové cvičili pomohli Vám?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čečrlová, P.Neplodnost a metoda Ludmily Mojžíšové (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://neplodnost-a-metoda-ludmily.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.