Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nepřizpůsobiví občané

Nepřizpůsobiví občané

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hromádková
Šetření:13. 10. 2011 - 23. 10. 2011
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 vyplněním tohoto dotazníku pomůžete studentíkům z gymnázia v Poličce s úkolem do jejich oblíbeného předmětu. Děkujeme!

Odpovědi respondentů

1. 1) Zajímáte se o incidenty s Romy ve Varnsdorfu a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slyšel/a jsem o tom6954,33 %54,33 %  
Sleduji to4233,07 %33,07 %  
Nezajímám se o to97,09 %7,09 %  
Nevím o co jde75,51 %5,51 %  

Graf

2. Bydlí ve Vašem okolí Romové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8667,72 %67,72 %  
Ne4132,28 %32,28 %  

Graf

3. Pokud ano, byl s nimi někdy problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V mém okolí nebydlí Romové3527,56 %27,56 %  
Ano, několikrát3325,98 %25,98 %  
Ne3023,62 %23,62 %  
Ano2922,83 %22,83 %  

Graf

4. Myslíte si, že všechny potyčky vyvolávají jen Romové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6248,82 %48,82 %  
Rozhodně ne2015,75 %15,75 %  
Spíše ne1713,39 %13,39 %  
Nevím1713,39 %13,39 %  
Rozhodně ano118,66 %8,66 %  

Graf

5. Vadí Vám Romové?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4434,65 %34,65 %  
Rozhodně ano3325,98 %25,98 %  
Mám k nim neutrální postoj3124,41 %24,41 %  
Spíše ne1411,02 %11,02 %  
Rozhodně ne53,94 %3,94 %  

Graf

6. Jste pro to, aby Romové založili vlastní politickou stranu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ne6651,97 %51,97 %  
Spíše ne2519,69 %19,69 %  
Nevím2418,9 %18,9 %  
Spíše ano75,51 %5,51 %  
Rozhodně ano53,94 %3,94 %  

Graf

7. Vyberte svoje pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8768,5 %68,5 %  
Muž4031,5 %31,5 %  

Graf

8. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-356349,61 %49,61 %  
16-205039,37 %39,37 %  
36+97,09 %7,09 %  
11-1532,36 %2,36 %  
0-1021,57 %1,57 %  

Graf

9. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5747,5 %44,88 %  
Základní 2722,5 %21,26 %  
Vysokoškolské2722,5 %21,26 %  
Střední97,5 %7,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Bydlí ve Vašem okolí Romové?

  • odpověď Ne:
    • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi V mém okolí nebydlí Romové na otázku 3. Pokud ano, byl s nimi někdy problém?

5. Vadí Vám Romové?

  • odpověď Rozhodně ano:
    • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 4. Myslíte si, že všechny potyčky vyvolávají jen Romové?

6. Jste pro to, aby Romové založili vlastní politickou stranu?

  • odpověď Rozhodně ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 4. Myslíte si, že všechny potyčky vyvolávají jen Romové?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1) Zajímáte se o incidenty s Romy ve Varnsdorfu a okolí?

2. Bydlí ve Vašem okolí Romové?

3. Pokud ano, byl s nimi někdy problém?

4. Myslíte si, že všechny potyčky vyvolávají jen Romové?

5. Vadí Vám Romové?

6. Jste pro to, aby Romové založili vlastní politickou stranu?

7. Vyberte svoje pohlaví

8. Kolik Vám je let?

9. Nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1) Zajímáte se o incidenty s Romy ve Varnsdorfu a okolí?

2. Bydlí ve Vašem okolí Romové?

3. Pokud ano, byl s nimi někdy problém?

4. Myslíte si, že všechny potyčky vyvolávají jen Romové?

5. Vadí Vám Romové?

6. Jste pro to, aby Romové založili vlastní politickou stranu?

7. Vyberte svoje pohlaví

8. Kolik Vám je let?

9. Nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hromádková, P.Nepřizpůsobiví občané (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://neprizpusobivi-obcane.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.