Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nesezdané soužití

Nesezdané soužití

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Galová
Šetření:11. 11. 2015 - 23. 11. 2015
Počet respondentů:130
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou VOŠ v Mostě a potřebuji pomoci s vyplněním nenáročného dotazníku na téma Nesezdané soužití. Myslím, že je to velmi aktuální téma a zaslouží si svůj průzkum. 

Odpovědi respondentů

1. Jste :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10480 %80 %  
muž2620 %20 %  

Graf

2. Váš věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-24 let5743,85 %43,85 %  
25-29 let4030,77 %30,77 %  
30-34 let1511,54 %11,54 %  
40 let a více1310 %10 %  
35-39 let53,85 %3,85 %  

Graf

3. Žijete se svým partnerem/partnerkou ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8162,31 %62,31 %  
ne4937,69 %37,69 %  

Graf

4. Považujete uzavření manželství za zbytečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7960,77 %60,77 %  
ano2922,31 %22,31 %  
nevím2216,92 %16,92 %  

Graf

5. Ztotožňujete se s názorem, že manželství je svazující a omezující na svobodě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9875,38 %75,38 %  
ano3224,62 %24,62 %  

Graf

6. Máte v plánu se svým partnerem někdy vstoupit do svazku manželského?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7860 %60 %  
nevím2720,77 %20,77 %  
ne2519,23 %19,23 %  

Graf

7. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli NE, napište, z jakého důvodu nechcete uzavřít manželství.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zachování si svobody14,76 %0,77 %  
protože je mi 25 a už jsem rozvedená kvůli nevěře partnera... svatba už pro mě ztratila symbolický smysl14,76 %0,77 %  
Partner je ženatý.14,76 %0,77 %  
finance14,76 %0,77 %  
nevidím žádné výhody14,76 %0,77 %  
finanční riziko14,76 %0,77 %  
už jsme manželé14,76 %0,77 %  
není důvod nechat se evidovat státem14,76 %0,77 %  
již se tak stalo14,76 %0,77 %  
omezení svobody, finanční náročnost, nulový přínos14,76 %0,77 %  
ostatní odpovědi Naše legislativa mi neumožňuje, abych vstoupila s partnerkou do manželství ;-)
Protože nejsem blázen.
Nechci společné jmění manželů - pokud chci druhé straně dávat svoje věci, dárky, peníze, tak proto, že si to já zvolím a že dobrovolně chci, ne proto že musím - nechci, aby mi jakákoliv organizace diktovala, co mám a co nemám dělat pokud jde o náš vztah s partnerkou, nechci uzavírat smlouvu říkající kým budu nebo nebudu za 30 let ode dneška, protože to nemůžu vědět.
už jsem 6 let vdaná
obřad je nákladný a zbytečný
Není pro mne důležité, ale nemyslím si, že je svazující viz. ot. č. 5
Neplánuji to, protože je to zbytečné, ale partner tuto zbytečnost možná bude chtít podstoupit.
Jedno manželství jsem uzavřela a nechci to zopakovat. Přineslo to jen problémy.
je to přežitek - také již nedrhneme peří
je to zbytečné a svatba je nákladná
Je to zbytecne
1152,38 %8,46 % 

Graf

8. Myslíte si, že Váš partner/partnerka touží po uzavření manželského svazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6550 %50 %  
nevím4030,77 %30,77 %  
ne2519,23 %19,23 %  

Graf

9. Jak dlouho trvá Váš vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 roky4937,69 %37,69 %  
2-4 roky3023,08 %23,08 %  
8 a více let2519,23 %19,23 %  
4-6 let1713,08 %13,08 %  
6-8 let96,92 %6,92 %  

Graf

10. Pokud byste chtěli uzavřít manželství, požadovali byste, aby Váš protějšek podepsal předmanželskou smlouvu? ( např. kvůli ochraně majetku apod. )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8766,92 %66,92 %  
ano4333,08 %33,08 %  

Graf

11. Chcete mít se svým protějškem děti, i když nejste nebo nebudete svoji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7860 %60 %  
ne5240 %40 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste :

2. Váš věk :

3. Žijete se svým partnerem/partnerkou ve společné domácnosti?

4. Považujete uzavření manželství za zbytečné?

5. Ztotožňujete se s názorem, že manželství je svazující a omezující na svobodě?

6. Máte v plánu se svým partnerem někdy vstoupit do svazku manželského?

8. Myslíte si, že Váš partner/partnerka touží po uzavření manželského svazku?

9. Jak dlouho trvá Váš vztah?

10. Pokud byste chtěli uzavřít manželství, požadovali byste, aby Váš protějšek podepsal předmanželskou smlouvu? ( např. kvůli ochraně majetku apod. )

11. Chcete mít se svým protějškem děti, i když nejste nebo nebudete svoji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste :

2. Váš věk :

3. Žijete se svým partnerem/partnerkou ve společné domácnosti?

4. Považujete uzavření manželství za zbytečné?

5. Ztotožňujete se s názorem, že manželství je svazující a omezující na svobodě?

6. Máte v plánu se svým partnerem někdy vstoupit do svazku manželského?

8. Myslíte si, že Váš partner/partnerka touží po uzavření manželského svazku?

9. Jak dlouho trvá Váš vztah?

10. Pokud byste chtěli uzavřít manželství, požadovali byste, aby Váš protějšek podepsal předmanželskou smlouvu? ( např. kvůli ochraně majetku apod. )

11. Chcete mít se svým protějškem děti, i když nejste nebo nebudete svoji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Galová, D.Nesezdané soužití (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nesezdane-souziti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.