Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neslyšící - komunikace

Neslyšící - komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Zajíček
Šetření:24. 02. 2012 - 03. 03. 2012
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentem Vyšší odborné školy sociálně právní a provádím výzkum pro svou absolventskou práci. Tímto Vás chci požádat o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a jeho předmětem je komunikace a kultura Neslyšících.  Předem děkuji.
 

Odpovědi respondentů

1. Je podle Vašeho názoru znakový jazyk mezinárodní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10253,68 %53,68 %  
ne6936,32 %36,32 %  
nevím1910 %10 %  

Graf

2. Myslíte si, že se používá během znakového jazyka pantomima?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10153,16 %53,16 %  
ano8946,84 %46,84 %  

Graf

3. Znakový jazyk a gramatika, co si myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
má vlastní gramatiku8042,11 %42,11 %  
nemá gramatiku7438,95 %38,95 %  
má stejnou gramatiku jako mluvený jazyk3618,95 %18,95 %  

Graf

4. Znakový jazyk má malou slovní zásobu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím12766,84 %66,84 %  
nevím4825,26 %25,26 %  
souhlasím157,89 %7,89 %  

Graf

5. Je český znakový jazyk vizualizovaná čeština? Myslíme tím, čeština převedená do znaků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10756,32 %56,32 %  
ano8343,68 %43,68 %  

Graf

6. Považujete následující výrok za pravdivý? „Znakový jazyk se lze naučit pomocí slovníku.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím14174,21 %74,21 %  
souhlasím4925,79 %25,79 %  

Graf

7. Považujete následující výrok za pravdivý? „Všichni neslyšící umí znakový jazyk.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17391,05 %91,05 %  
ano178,95 %8,95 %  

Graf

8. Myslíte si, že se neslyšícím rodičům může narodit slyšící dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18396,32 %96,32 %  
nevím52,63 %2,63 %  
ne21,05 %1,05 %  

Graf

9. Mají Neslyšící své vlastní pořady v televizi? (nemyslíme tím tlumočené pořady v pravém dolním rohu)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10253,68 %53,68 %  
ano8846,32 %46,32 %  

Graf

10. Myslíte si, že mají Neslyšící nějaké akce, kde se setkávají?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18496,84 %96,84 %  
ne63,16 %3,16 %  

Graf

11. Pokud ano, vyberte jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klub TURISTI11059,78 %57,89 %  
vánoční besídka10858,7 %56,84 %  
ples10758,15 %56,32 %  
mikulášská besídka8445,65 %44,21 %  
klub ŠIPKY8144,02 %42,63 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13470,53 %70,53 %  
muž5629,47 %29,47 %  

Graf

13. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
223920,53 %20,53 %  
212613,68 %13,68 %  
20168,42 %8,42 %  
19157,89 %7,89 %  
23126,32 %6,32 %  
18105,26 %5,26 %  
2584,21 %4,21 %  
5042,11 %2,11 %  
4631,58 %1,58 %  
2831,58 %1,58 %  
ostatní odpovědi 24
26
29
39
38
34
16
27
32
35
17
45
47
42
41
31
48
33
40
30
15
59
49
44
43
53
37
54
5428,42 %28,42 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.37
Minimum:18
Maximum:48
Variační rozpětí:30
Rozptyl:58.42
Směrodatná odchylka:7.64
Medián:22
Modus:22

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Pokud ano, vyberte jaké:

  • odpověď vánoční besídka:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mikulášská besídka na otázku 11. Pokud ano, vyberte jaké:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je podle Vašeho názoru znakový jazyk mezinárodní?

2. Myslíte si, že se používá během znakového jazyka pantomima?

3. Znakový jazyk a gramatika, co si myslíte?

4. Znakový jazyk má malou slovní zásobu.

5. Je český znakový jazyk vizualizovaná čeština? Myslíme tím, čeština převedená do znaků.

6. Považujete následující výrok za pravdivý? „Znakový jazyk se lze naučit pomocí slovníku.“

7. Považujete následující výrok za pravdivý? „Všichni neslyšící umí znakový jazyk.“

8. Myslíte si, že se neslyšícím rodičům může narodit slyšící dítě?

9. Mají Neslyšící své vlastní pořady v televizi? (nemyslíme tím tlumočené pořady v pravém dolním rohu)

10. Myslíte si, že mají Neslyšící nějaké akce, kde se setkávají?

11. Pokud ano, vyberte jaké:

12. Vaše pohlaví?

13. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je podle Vašeho názoru znakový jazyk mezinárodní?

2. Myslíte si, že se používá během znakového jazyka pantomima?

3. Znakový jazyk a gramatika, co si myslíte?

4. Znakový jazyk má malou slovní zásobu.

5. Je český znakový jazyk vizualizovaná čeština? Myslíme tím, čeština převedená do znaků.

6. Považujete následující výrok za pravdivý? „Znakový jazyk se lze naučit pomocí slovníku.“

7. Považujete následující výrok za pravdivý? „Všichni neslyšící umí znakový jazyk.“

8. Myslíte si, že se neslyšícím rodičům může narodit slyšící dítě?

9. Mají Neslyšící své vlastní pořady v televizi? (nemyslíme tím tlumočené pořady v pravém dolním rohu)

10. Myslíte si, že mají Neslyšící nějaké akce, kde se setkávají?

11. Pokud ano, vyberte jaké:

12. Vaše pohlaví?

13. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zajíček, K.Neslyšící - komunikace (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://neslysici-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.