Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nesvéprávní a Vy

Nesvéprávní a Vy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Linda Alijevová
Šetření:03. 04. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.52
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Studuji Univerzitu Hradec Králové, obor sociální pedagogika. V rámci zakončení mého studia zpracovávám diplomovou práci na téma „Sociální aspekty jedinců zbavených způsobilosti k právním úkonům“, jejíž součástí je i výzkumná část, dotazník. Cílem výzkumného šetření je zmapovat názor veřejnosti na jedince zbavené způsobilosti k právním úkonům.
V dotazníku jsou používány termíny „zbavení, omezení způsobilosti k právním úkonům“, „nesvéprávný“ a „zbaven svéprávnosti“. Tyto pojmy jsou totožné.
Vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat déle než 5 minut.
Děkuji za spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená, když je někdo zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23100 %100 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo je nebo byl nesvéprávný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %47,83 %  
ano1150 %47,83 %  

Graf

3. Pokud ano v jakém poměru k Vám byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1568,18 %65,22 %  
klient/ka313,64 %13,04 %  
kamarád/ka29,09 %8,7 %  
ne14,55 %4,35 %  
vzdálenější známý14,55 %4,35 %  

Graf

4. Jaké jsou dle Vás nejčastější příčiny toho, že je někdo zbaven svéprávnosti? (zaškrtněte max. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mentální retardace2090,91 %86,96 %  
duševní porucha1777,27 %73,91 %  
demence (Alzheimerova choroba aj.)1777,27 %73,91 %  
alkoholová, drogová závislost313,64 %13,04 %  
tělesné postižení14,55 %4,35 %  
jakákoliv těžká porucha somatická či psychická14,55 %4,35 %  

Graf

5. Domníváte se, že člověk, který je zbaven svéprávnosti, nemůže žít sám v bytě, domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %60,87 %  
ano836,36 %34,78 %  

Graf

6. Pokud ano, pak je to z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1045,45 %43,48 %  
nemůže o sebe sám pečovat1045,45 %43,48 %  
nezvládne si sám hradit náklady spojené s provozem domácnosti29,09 %8,7 %  

Graf

7. Pokud je člověk zbaven, omezen ve způsobilosti k právním úkonům, kdo je jeho zákonným zástupcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opatrovník pověřený soudem1254,55 %52,17 %  
rodič i po 18. roce věku1045,45 %43,48 %  

Graf

8. Myslíte si, že je poznat na první pohled člověk, který je zbaven svéprávnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %69,57 %  
nevím418,18 %17,39 %  
ano29,09 %8,7 %  

Graf

9. Domníváte se, že člověk zbavený svéprávnosti nemůže být zaměstnán, pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %69,57 %  
nevím627,27 %26,09 %  

Graf

10. Jak byste popsal/a to, že je někdo nesvéprávný?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

..

je nesvéprávný

je omezen v právních úkonech

kdo nad sebou nemá kontrolu, nebo nemůže/nechce vykonávat běžné věci spojené např. s péčí o dítě

má omezená určitá práva (uzavírání smluv apod.)

Nedokáže za sebe sám rozhodovat

nemá právo k finančním a jiným záležitostem

Nemá způsobilost k právním úkonům

nemá způsobilost k právním úkonům

Není schopen rozpoznat důsledky svého konání. I když toto tvrzení vlastně platí i o některých lidech, kteří úředně za nesvéprávné prohlášení nejsou.

není schopen samostatně konat právní úkony, např. nakládat s majetkem, uzavírat smlouvy

není schopen se v některé oblasti o sebe postarat a proto potřebuje někoho kdo by na něj dohlížel a radil mu

Neodpovídá za sebe

neručí za své chování, může být v krajním případě nebezpečný sobě i okolí..

neschopný sám se rozhodovat, postarat se o sebe

nevím

nezodpovídá sám za sebe, své jednání, nezná cenu peněz

osoba není schopna posoudit náslekdy svého jednání, prípadně není schopna se sama o sebe postarat, může být v některých případech naprosto nesamostatná

snížená rozlišovací a chápací schopnost

To je těžký, každopádně je to člověk který se o sebe nemůže sám postarat například staří lidé s alzhaimerem a musí mít neustále někoho k ruce...

Z jakýchkoliv mentálních důvodů neschopný rozlišit právní stav věcí, týkajících se jeho samého, případně dalších lidí, společnosti.

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1568,18 %65,22 %  
muž731,82 %30,43 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let1359,09 %56,52 %  
26 – 35 let522,73 %21,74 %  
36 – 45 let313,64 %13,04 %  
46 – 55 let14,55 %4,35 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1359,09 %56,52 %  
základní418,18 %17,39 %  
vysokoškolské313,64 %13,04 %  
střední odborné bez maturity14,55 %4,35 %  
vyšší odborné14,55 %4,35 %  

Graf

14. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obci nad 100 000 obyvatel1150 %47,83 %  
v obci s 10 000 – 50 000 obyvateli731,82 %30,43 %  
v obci s méně než s 10 000 obyvateli313,64 %13,04 %  
v obci s 50 000 – 100 000 obyvateli14,55 %4,35 %  

Graf

15. Prostor pro Váš názor, postřeh, sdělení:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

domnívám se, že na nesvéprávné osoby v této zemi je pohlíženo s despektem, mnohdy, i přestože jsou schopny pracovat, nemohou najít zaměstnání. Narozdíl od fyzicky handicapovaných se o jejich problémech moc nemluví...

Krátký dotazník na takové téma, přesto mně přesvědčil, že i v té krátké podobě může přinést věci k zamyšlení.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Alijevová, L.Nesvéprávní a Vy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nesvepravni-a-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.