Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nesvéprávní a Vy

Nesvéprávní a Vy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Linda Alijevová
Šetření:03. 04. 2010 - 10. 04. 2010
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.52
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění tohoto dotazníku. Studuji Univerzitu Hradec Králové, obor sociální pedagogika. V rámci zakončení mého studia zpracovávám diplomovou práci na téma „Sociální aspekty jedinců zbavených způsobilosti k právním úkonům“, jejíž součástí je i výzkumná část, dotazník. Cílem výzkumného šetření je zmapovat názor veřejnosti na jedince zbavené způsobilosti k právním úkonům.
V dotazníku jsou používány termíny „zbavení, omezení způsobilosti k právním úkonům“, „nesvéprávný“ a „zbaven svéprávnosti“. Tyto pojmy jsou totožné.
Vyplnění dotazníku by Vám nemělo trvat déle než 5 minut.
Děkuji za spolupráci.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená, když je někdo zbaven nebo omezen ve způsobilosti k právním úkonům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23100 %100 %  

Graf

2. Setkal/a jste se někdy s někým, kdo je nebo byl nesvéprávný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %47,83 %  
ano1150 %47,83 %  

Graf

3. Pokud ano v jakém poměru k Vám byl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1568,18 %65,22 %  
klient/ka313,64 %13,04 %  
kamarád/ka29,09 %8,7 %  
ne14,55 %4,35 %  
vzdálenější známý14,55 %4,35 %  

Graf

4. Jaké jsou dle Vás nejčastější příčiny toho, že je někdo zbaven svéprávnosti? (zaškrtněte max. 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mentální retardace2090,91 %86,96 %  
duševní porucha1777,27 %73,91 %  
demence (Alzheimerova choroba aj.)1777,27 %73,91 %  
alkoholová, drogová závislost313,64 %13,04 %  
tělesné postižení14,55 %4,35 %  
jakákoliv těžká porucha somatická či psychická14,55 %4,35 %  

Graf

5. Domníváte se, že člověk, který je zbaven svéprávnosti, nemůže žít sám v bytě, domě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1463,64 %60,87 %  
ano836,36 %34,78 %  

Graf

6. Pokud ano, pak je to z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1045,45 %43,48 %  
nemůže o sebe sám pečovat1045,45 %43,48 %  
nezvládne si sám hradit náklady spojené s provozem domácnosti29,09 %8,7 %  

Graf

7. Pokud je člověk zbaven, omezen ve způsobilosti k právním úkonům, kdo je jeho zákonným zástupcem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opatrovník pověřený soudem1254,55 %52,17 %  
rodič i po 18. roce věku1045,45 %43,48 %  

Graf

8. Myslíte si, že je poznat na první pohled člověk, který je zbaven svéprávnosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %69,57 %  
nevím418,18 %17,39 %  
ano29,09 %8,7 %  

Graf

9. Domníváte se, že člověk zbavený svéprávnosti nemůže být zaměstnán, pracovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1672,73 %69,57 %  
nevím627,27 %26,09 %  

Graf

10. Jak byste popsal/a to, že je někdo nesvéprávný?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

..

je nesvéprávný

je omezen v právních úkonech

kdo nad sebou nemá kontrolu, nebo nemůže/nechce vykonávat běžné věci spojené např. s péčí o dítě

má omezená určitá práva (uzavírání smluv apod.)

Nedokáže za sebe sám rozhodovat

nemá právo k finančním a jiným záležitostem

Nemá způsobilost k právním úkonům

nemá způsobilost k právním úkonům

Není schopen rozpoznat důsledky svého konání. I když toto tvrzení vlastně platí i o některých lidech, kteří úředně za nesvéprávné prohlášení nejsou.

není schopen samostatně konat právní úkony, např. nakládat s majetkem, uzavírat smlouvy

není schopen se v některé oblasti o sebe postarat a proto potřebuje někoho kdo by na něj dohlížel a radil mu

Neodpovídá za sebe

neručí za své chování, může být v krajním případě nebezpečný sobě i okolí..

neschopný sám se rozhodovat, postarat se o sebe

nevím

nezodpovídá sám za sebe, své jednání, nezná cenu peněz

osoba není schopna posoudit náslekdy svého jednání, prípadně není schopna se sama o sebe postarat, může být v některých případech naprosto nesamostatná

snížená rozlišovací a chápací schopnost

To je těžký, každopádně je to člověk který se o sebe nemůže sám postarat například staří lidé s alzhaimerem a musí mít neustále někoho k ruce...

Z jakýchkoliv mentálních důvodů neschopný rozlišit právní stav věcí, týkajících se jeho samého, případně dalších lidí, společnosti.

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1568,18 %65,22 %  
muž731,82 %30,43 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 25 let1359,09 %56,52 %  
26 – 35 let522,73 %21,74 %  
36 – 45 let313,64 %13,04 %  
46 – 55 let14,55 %4,35 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou1359,09 %56,52 %  
základní418,18 %17,39 %  
vysokoškolské313,64 %13,04 %  
střední odborné bez maturity14,55 %4,35 %  
vyšší odborné14,55 %4,35 %  

Graf

14. Bydlíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v obci nad 100 000 obyvatel1150 %47,83 %  
v obci s 10 000 – 50 000 obyvateli731,82 %30,43 %  
v obci s méně než s 10 000 obyvateli313,64 %13,04 %  
v obci s 50 000 – 100 000 obyvateli14,55 %4,35 %  

Graf

15. Prostor pro Váš názor, postřeh, sdělení:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

domnívám se, že na nesvéprávné osoby v této zemi je pohlíženo s despektem, mnohdy, i přestože jsou schopny pracovat, nemohou najít zaměstnání. Narozdíl od fyzicky handicapovaných se o jejich problémech moc nemluví...

Krátký dotazník na takové téma, přesto mně přesvědčil, že i v té krátké podobě může přinést věci k zamyšlení.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Alijevová, L.Nesvéprávní a Vy (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://nesvepravni-a-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.