Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neúplná rodina a její vlivy na dítě

Neúplná rodina a její vlivy na dítě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Chrtková
Šetření:30. 03. 2011 - 08. 04. 2011
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):21 / 9.3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží především jako sociologický průzkum, který použijeme ve škole. Prosíme o jeho vyplnění, kterého se může zúčastnit kdokoliv, ať už má problémy v rodině či nikoliv.

Odpovědi respondentů

1. Máte sekundární rodinu (vlastní děti)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6976,67 %76,67 %  
ano2123,33 %23,33 %  

Graf

2. S kým vaše děti žijí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [S vámi a vaším partneremotázka č. 14, S vámi bez partneraotázka č. 3, Bez vás s partneremotázka č. 6, Samiotázka č. 14, Jinde (kolej, internátní škola...)otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S vámi a vaším partnerem1361,9 %14,44 %  
S vámi bez partnera523,81 %5,56 %  
Sami29,52 %2,22 %  
Jinde (kolej, internátní škola...)14,76 %1,11 %  

Graf

3. Máte pocit, že vyrůstání dítěte v neúplné rodině má vliv na jeho osobnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne240 %2,22 %  
nevím240 %2,22 %  
ano120 %1,11 %  

Graf

4. Mělo to vliv na vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím360 %3,33 %  
ne240 %2,22 %  

Graf

5. Proč vaše děti žijí pouze s vámi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční situace nám nedovoluje bydlet společně120 %1,11 %  
Partner se mnou nechce být120 %1,11 %  
Nechci být se svým partnerem120 %1,11 %  
nic120 %1,11 %  
Partner zemřel120 %1,11 %  

Graf

6. Vídáte se s vašimi dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. Máte pocit, že vyrůstání dítěte v neúplné rodině má vliv na jeho osobnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

8. Mělo to vliv na vaše dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

9. Proč žijí vaše děti pouze s vaším partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

10. Proč se s dětmi nevídáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

11. Chěli byste mít děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6086,96 %66,67 %  
ne913,04 %10 %  

Graf

12. Chtěli byste je vychovávat s přítelem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5286,67 %57,78 %  
nevím46,67 %4,44 %  
ne46,67 %4,44 %  

Graf

13. Máte pocit, že vyrůstání dětí v neúplně rodině má vliv na jeho osobnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5185 %56,67 %  
nevím610 %6,67 %  
ne35 %3,33 %  

Graf

14. Jste z úplné rodiny (žil jste/ žijete s matkou i otcem)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5460 %60 %  
ne3640 %40 %  

Graf

15. Máte pocit, že vyrůstání v neúplné rodině na vás mělo vliv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3186,11 %34,44 %  
ne513,89 %5,56 %  

Graf

16. Znáte svého druhého rodiče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, běžně se vídáme1438,89 %15,56 %  
ano, ale nevídáme se719,44 %7,78 %  
ne a nechci znát513,89 %5,56 %  
ano, vídáme se zřídkakdy411,11 %4,44 %  
ne, ale chtěl/a bych znát25,56 %2,22 %  
nejsem si jistý/á12,78 %1,11 %  
umřel12,78 %1,11 %  
nic12,78 %1,11 %  
znala,umřela12,78 %1,11 %  

Graf

17. Chtěli byste, aby se k sobě rodiče vrátili?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2775 %30 %  
nevím822,22 %8,89 %  
ano12,78 %1,11 %  

Graf

18. Jste rádi, že jste z úplné rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5092,59 %55,56 %  
je mi to jedno / nemám postoj35,56 %3,33 %  
ne11,85 %1,11 %  

Graf

19. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7482,22 %82,22 %  
muž1617,78 %17,78 %  

Graf

20. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-304550 %50 %  
16-202628,89 %28,89 %  
31-501820 %20 %  
51-7011,11 %1,11 %  

Graf

21. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4246,67 %46,67 %  
vysokoškolské2628,89 %28,89 %  
základní1718,89 %18,89 %  
vyučený55,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máte sekundární rodinu (vlastní děti)?

 • odpověď ano:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S vámi a vaším partnerem na otázku 2. S kým vaše děti žijí?

11. Chěli byste mít děti?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Chtěli byste je vychovávat s přítelem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Máte pocit, že vyrůstání dětí v neúplně rodině má vliv na jeho osobnost?

14. Jste z úplné rodiny (žil jste/ žijete s matkou i otcem)?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S vámi a vaším partnerem na otázku 2. S kým vaše děti žijí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Jste rádi, že jste z úplné rodiny?
 • odpověď ne:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Máte pocit, že vyrůstání v neúplné rodině na vás mělo vliv?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, běžně se vídáme na otázku 16. Znáte svého druhého rodiče?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 17. Chtěli byste, aby se k sobě rodiče vrátili?

18. Jste rádi, že jste z úplné rodiny?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Jste z úplné rodiny (žil jste/ žijete s matkou i otcem)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S vámi a vaším partnerem na otázku 2. S kým vaše děti žijí?

20. Kolik je vám let?

 • odpověď 16-20:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 21. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte sekundární rodinu (vlastní děti)?

2. S kým vaše děti žijí?

11. Chěli byste mít děti?

12. Chtěli byste je vychovávat s přítelem?

13. Máte pocit, že vyrůstání dětí v neúplně rodině má vliv na jeho osobnost?

14. Jste z úplné rodiny (žil jste/ žijete s matkou i otcem)?

15. Máte pocit, že vyrůstání v neúplné rodině na vás mělo vliv?

16. Znáte svého druhého rodiče?

17. Chtěli byste, aby se k sobě rodiče vrátili?

18. Jste rádi, že jste z úplné rodiny?

19. Jakého jste pohlaví?

20. Kolik je vám let?

21. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte sekundární rodinu (vlastní děti)?

2. S kým vaše děti žijí?

11. Chěli byste mít děti?

12. Chtěli byste je vychovávat s přítelem?

13. Máte pocit, že vyrůstání dětí v neúplně rodině má vliv na jeho osobnost?

14. Jste z úplné rodiny (žil jste/ žijete s matkou i otcem)?

15. Máte pocit, že vyrůstání v neúplné rodině na vás mělo vliv?

16. Znáte svého druhého rodiče?

17. Chtěli byste, aby se k sobě rodiče vrátili?

18. Jste rádi, že jste z úplné rodiny?

19. Jakého jste pohlaví?

20. Kolik je vám let?

21. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chrtková, L.Neúplná rodina a její vlivy na dítě (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://neuplna-rodina-a-jeji-vlivy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.