Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neúplné rodiny z pohledu veřejnosti

Neúplné rodiny z pohledu veřejnosti

Co různí lidé potřebují pro soustředěnou a naplňující práci
Můžete v práci plnit úkoly “po svém”? Nakolik důvěřujete spolupracovníkům?

dotazník pro bakalářskou práci - doba vyplnění cca 15min. - pouze pro pracující alespoň 20 hodin týdně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Opočenská
Šetření:09. 12. 2012 - 13. 12. 2012
Počet respondentů:216
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento otazník, určený pro všechny věkové kategorie, se zaměřuje na téma neúplných rodin a rozvodovosti a jeho účelem je zjistit názory veřejnosti ohledně této problematiky. Výsledky budou použity pro seminární práci ze společenských věd.

Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jste..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14567,13 %67,13 %  
Muž7132,87 %32,87 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-29 let9343,06 %43,06 %  
15-19 let7233,33 %33,33 %  
30-49 let4118,98 %18,98 %  
50 a více73,24 %3,24 %  
do 14 let31,39 %1,39 %  

Graf

3. Považujete rodinu, ze které pocházíte, za neúplnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14868,52 %68,52 %  
ano6831,48 %31,48 %  

Graf

4. Znáte někoho, kdo si prošel rozvodem/někoho, jehož rodiče jsou rozvedení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano20996,76 %96,76 %  
ne73,24 %3,24 %  

Graf

5. Považujete rozvod za přirozený jev?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12859,26 %59,26 %  
ne5726,39 %26,39 %  
nevím3114,35 %14,35 %  

Graf

6. Střídavá péče v případě rozvodu rodičů - je pro dítě dle vašeho názoru prospěšná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9443,52 %43,52 %  
ano6530,09 %30,09 %  
nevím5726,39 %26,39 %  

Graf

7. Souhlasíte s umožněním adopce homosexuálními páry?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12055,56 %55,56 %  
ne6329,17 %29,17 %  
nevím3315,28 %15,28 %  

Graf


(placená inzerce)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste..?

2. Váš věk?

3. Považujete rodinu, ze které pocházíte, za neúplnou?

4. Znáte někoho, kdo si prošel rozvodem/někoho, jehož rodiče jsou rozvedení?

5. Považujete rozvod za přirozený jev?

6. Střídavá péče v případě rozvodu rodičů - je pro dítě dle vašeho názoru prospěšná?

7. Souhlasíte s umožněním adopce homosexuálními páry?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste..?

2. Váš věk?

3. Považujete rodinu, ze které pocházíte, za neúplnou?

4. Znáte někoho, kdo si prošel rozvodem/někoho, jehož rodiče jsou rozvedení?

5. Považujete rozvod za přirozený jev?

6. Střídavá péče v případě rozvodu rodičů - je pro dítě dle vašeho názoru prospěšná?

7. Souhlasíte s umožněním adopce homosexuálními páry?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Opočenská, J.Neúplné rodiny z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://neuplne-rodiny-z-pohledu-ver.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.