Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nevěra v partnerských vztazích nad 30 let

Nevěra v partnerských vztazích nad 30 let

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Souckova
Šetření:25. 11. 2009 - 09. 12. 2009
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4060,61 %60,61 %  
muž2639,39 %39,39 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [30 - 34otázka č. 3, 35 - 39otázka č. 3, 40 - 44otázka č. 3, 45 - 49otázka č. 3, 50 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 343248,48 %48,48 %  
50 a více1319,7 %19,7 %  
40 - 44812,12 %12,12 %  
45 - 49710,61 %10,61 %  
35 - 3969,09 %9,09 %  

Graf

3. Máte v současnosti partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nemámotázka č. 4, ano, mám partnera/kuotázka č. 4, ano, jsem ženatý/vdanáotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám partnera/ku2943,94 %43,94 %  
ano, jsem ženatý/vdaná2740,91 %40,91 %  
nemám1015,15 %15,15 %  

Graf

4. Co považujete za nevěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sex5278,79 %78,79 %  
líbání913,64 %13,64 %  
opakovaný plánovaný sex11,52 %1,52 %  
flirt11,52 %1,52 %  
líbání, sex, i nějaký flirt dovede hodně ublížit11,52 %1,52 %  
nic11,52 %1,52 %  
vše z výše uvedeného11,52 %1,52 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou častěji nevěrní muži nebo ženy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži5180,95 %77,27 %  
ženy1219,05 %18,18 %  

Graf

6. Jste žárlivá/ý?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3252,46 %48,48 %  
ne2947,54 %43,94 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nevěrou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6496,97 %96,97 %  
ne23,03 %3,03 %  

Graf

8. Kdybyste věděl/a, že někoho Vám blízkého podvádí partner/ka, řekl/a byste mu/jí o tom?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na situaci4266,67 %63,64 %  
ne1930,16 %28,79 %  
ano23,17 %3,03 %  

Graf

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4466,67 %66,67 %  
ne2233,33 %33,33 %  

Graf

10. Odpustil/la byste nevěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4568,18 %68,18 %  
ne2131,82 %31,82 %  

Graf

11. Podvedl/a jste někdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3857,58 %57,58 %  
ne2842,42 %42,42 %  

Graf

12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojenost ve vztahu1841,86 %27,27 %  
jiné1841,86 %27,27 %  
alkohol49,3 %6,06 %  
už ani nevím36,98 %4,55 %  

Graf

13. Podvedl/a Vás partner/ka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2541,67 %37,88 %  
nevím2236,67 %33,33 %  
ne1321,67 %19,7 %  

Graf

14. Za jakých okolností byste odpustil/a nevěru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá cenu kvůli tomu ztratit jinak fungující vztah2133,87 %31,82 %  
jiné1320,97 %19,7 %  
nevěra byla jen jednou812,9 %12,12 %  
také jsem podvedl/a partnera/ku, tak si nemáme co vyčítat711,29 %10,61 %  
nikdy711,29 %10,61 %  
ve vztahu byl problém, takže to chápu69,68 %9,09 %  

Graf

15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %34,85 %  
ano1945,24 %28,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Podvedl/a jste někdy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Podvedl/a Vás partner/ka?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

11. Podvedl/a jste někdy?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojenost ve vztahu na otázku 12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?
 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk:

3. Máte v současnosti partnerský vztah?

4. Co považujete za nevěru?

5. Myslíte si, že jsou častěji nevěrní muži nebo ženy?

6. Jste žárlivá/ý?

7. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nevěrou?

8. Kdybyste věděl/a, že někoho Vám blízkého podvádí partner/ka, řekl/a byste mu/jí o tom?

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

10. Odpustil/la byste nevěru?

11. Podvedl/a jste někdy?

12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?

13. Podvedl/a Vás partner/ka?

14. Za jakých okolností byste odpustil/a nevěru?

15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk:

3. Máte v současnosti partnerský vztah?

4. Co považujete za nevěru?

5. Myslíte si, že jsou častěji nevěrní muži nebo ženy?

6. Jste žárlivá/ý?

7. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nevěrou?

8. Kdybyste věděl/a, že někoho Vám blízkého podvádí partner/ka, řekl/a byste mu/jí o tom?

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

10. Odpustil/la byste nevěru?

11. Podvedl/a jste někdy?

12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?

13. Podvedl/a Vás partner/ka?

14. Za jakých okolností byste odpustil/a nevěru?

15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

 • nezjištěno (72,5 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Souckova, L.Nevěra v partnerských vztazích nad 30 let (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nevera-v-partnerskych-vztazich-nad-30-let.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.