Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nevěra v partnerských vztazích nad 30 let

Nevěra v partnerských vztazích nad 30 let

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Souckova
Šetření:25. 11. 2009 - 09. 12. 2009
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.97
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [mužotázka č. 2, ženaotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4060,61 %60,61 %  
muž2639,39 %39,39 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [30 - 34otázka č. 3, 35 - 39otázka č. 3, 40 - 44otázka č. 3, 45 - 49otázka č. 3, 50 a víceotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 343248,48 %48,48 %  
50 a více1319,7 %19,7 %  
40 - 44812,12 %12,12 %  
45 - 49710,61 %10,61 %  
35 - 3969,09 %9,09 %  

Graf

3. Máte v současnosti partnerský vztah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nemámotázka č. 4, ano, mám partnera/kuotázka č. 4, ano, jsem ženatý/vdanáotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám partnera/ku2943,94 %43,94 %  
ano, jsem ženatý/vdaná2740,91 %40,91 %  
nemám1015,15 %15,15 %  

Graf

4. Co považujete za nevěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sex5278,79 %78,79 %  
líbání913,64 %13,64 %  
opakovaný plánovaný sex11,52 %1,52 %  
flirt11,52 %1,52 %  
líbání, sex, i nějaký flirt dovede hodně ublížit11,52 %1,52 %  
nic11,52 %1,52 %  
vše z výše uvedeného11,52 %1,52 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou častěji nevěrní muži nebo ženy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži5180,95 %77,27 %  
ženy1219,05 %18,18 %  

Graf

6. Jste žárlivá/ý?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3252,46 %48,48 %  
ne2947,54 %43,94 %  

Graf

7. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nevěrou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6496,97 %96,97 %  
ne23,03 %3,03 %  

Graf

8. Kdybyste věděl/a, že někoho Vám blízkého podvádí partner/ka, řekl/a byste mu/jí o tom?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na situaci4266,67 %63,64 %  
ne1930,16 %28,79 %  
ano23,17 %3,03 %  

Graf

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4466,67 %66,67 %  
ne2233,33 %33,33 %  

Graf

10. Odpustil/la byste nevěru?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4568,18 %68,18 %  
ne2131,82 %31,82 %  

Graf

11. Podvedl/a jste někdy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3857,58 %57,58 %  
ne2842,42 %42,42 %  

Graf

12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespokojenost ve vztahu1841,86 %27,27 %  
jiné1841,86 %27,27 %  
alkohol49,3 %6,06 %  
už ani nevím36,98 %4,55 %  

Graf

13. Podvedl/a Vás partner/ka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2541,67 %37,88 %  
nevím2236,67 %33,33 %  
ne1321,67 %19,7 %  

Graf

14. Za jakých okolností byste odpustil/a nevěru?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemá cenu kvůli tomu ztratit jinak fungující vztah2133,87 %31,82 %  
jiné1320,97 %19,7 %  
nevěra byla jen jednou812,9 %12,12 %  
také jsem podvedl/a partnera/ku, tak si nemáme co vyčítat711,29 %10,61 %  
nikdy711,29 %10,61 %  
ve vztahu byl problém, takže to chápu69,68 %9,09 %  

Graf

15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2354,76 %34,85 %  
ano1945,24 %28,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 11. Podvedl/a jste někdy?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Podvedl/a Vás partner/ka?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

11. Podvedl/a jste někdy?

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nespokojenost ve vztahu na otázku 12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?
 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš věk:

3. Máte v současnosti partnerský vztah?

4. Co považujete za nevěru?

5. Myslíte si, že jsou častěji nevěrní muži nebo ženy?

6. Jste žárlivá/ý?

7. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nevěrou?

8. Kdybyste věděl/a, že někoho Vám blízkého podvádí partner/ka, řekl/a byste mu/jí o tom?

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

10. Odpustil/la byste nevěru?

11. Podvedl/a jste někdy?

12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?

13. Podvedl/a Vás partner/ka?

14. Za jakých okolností byste odpustil/a nevěru?

15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš věk:

3. Máte v současnosti partnerský vztah?

4. Co považujete za nevěru?

5. Myslíte si, že jsou častěji nevěrní muži nebo ženy?

6. Jste žárlivá/ý?

7. Setkali jste se někdy ve svém okolí s nevěrou?

8. Kdybyste věděl/a, že někoho Vám blízkého podvádí partner/ka, řekl/a byste mu/jí o tom?

9. Máte vlastní zkušenost s něvěrou ve svém partnerském životě?

10. Odpustil/la byste nevěru?

11. Podvedl/a jste někdy?

12. Pokud jste podvedl/a, co Vás k tomu vedlo?

13. Podvedl/a Vás partner/ka?

14. Za jakých okolností byste odpustil/a nevěru?

15. Dozvěděl/a se o Vaší nevěře partner/ka?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Souckova, L.Nevěra v partnerských vztazích nad 30 let (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nevera-v-partnerskych-vztazich-nad-30-let.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.