Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nevěra v Česku? Přirozený jev?

Nevěra v Česku? Přirozený jev?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Petrová
Šetření:12. 11. 2009 - 23. 11. 2009
Počet respondentů:246
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.87
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nevěra je v dnešní době často zmiňované téma. Cílem tohoto dotazníku, je zjistit jak na tento jev nahlíží česká veřejnost a do jaké míry je ochotna jej tolerovat. Věnujte proto prosím několik minut Vašeho času na zodpovězení mých otázek.

 

Mnohokrát děkuji.

Veronika Petrová

Odpovědi respondentů

1. Co považujete za nevěru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sexuální vztah s jinou osobou než partnerem/kou22290,24 %90,24 %  
tzv. sex na jednu noc18273,98 %73,98 %  
orální sex s jinou osobou než pertnerem/kou17370,33 %70,33 %  
emocionální vztah s jinou osobou než partnerem/kou14860,16 %60,16 %  
líbání se s někým jiným než s partnerem/kou13655,28 %55,28 %  
tzv. virtuální vztah - internetová známost8032,52 %32,52 %  
platonická láska k někomu jinému než partnerovi/ce4217,07 %17,07 %  
jiná možnost135,28 %5,28 %  

Graf

2. Setkali jste se již s nevěrou ve svém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 23495,12 %95,12 %  
ne124,88 %4,88 %  

Graf

3. Kde jste se setkali s nevěrou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mezi přáteli18580,09 %75,2 %  
na pracovišti, ve škole10244,16 %41,46 %  
v rodině10043,29 %40,65 %  
jinde2711,69 %10,98 %  
nic10,43 %0,41 %  

Graf

4. Vadí Vám "veřejná" nevěra slavných osobností, politiků apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno11446,34 %46,34 %  
ano, vadí mi, měli by jít příkladem7731,3 %31,3 %  
ne, nevadí mi, jsou to taky lidé5522,36 %22,36 %  

Graf

5. Kdo je podle Vás častěji nevěrný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži20181,71 %81,71 %  
ženy4518,29 %18,29 %  

Graf

6. Co si myslíte, že je hlavním důvodem nevěry u mužů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
touha po experimentu, dobrodružství17571,14 %71,14 %  
stereotyp v dlouhodobém vztahu16265,85 %65,85 %  
nespokojenost se sexem v současném vztahu13655,28 %55,28 %  
biologické předpoklady (tvz. mají to vrozené)8233,33 %33,33 %  
citová nespokojenost v současném vztahu7932,11 %32,11 %  
společenská prestiž3514,23 %14,23 %  
jiná možnost249,76 %9,76 %  

Graf

7. Co si myslíte, že je hlavním důvodem nevěry u žen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citová nespokojenost v současném vztahu19177,64 %77,64 %  
stereotyp v dlouhodobém vztahu14257,72 %57,72 %  
nespokojenost se sexem v současném vztahu12350 %50 %  
touha po experimentu, dobrodružství11847,97 %47,97 %  
jiná možnost187,32 %7,32 %  
společenská prestiž135,28 %5,28 %  
bilogické předpoklady (tzv. mají to vrozené)135,28 %5,28 %  

Graf

8. Byli byste ochotni tolerovat nevěru u partnera/ky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
záleželo by na situaci13655,28 %55,28 %  
ne, nikdy6426,02 %26,02 %  
ano, pokud by se jednalo "jen o sex"228,94 %8,94 %  
ano, pokud by se jednalo o krátkodobou záležitost187,32 %7,32 %  
jiná odpověď41,63 %1,63 %  
jsem tolerantní, ať si partner/ka dělá, co chce20,81 %0,81 %  

Graf

9. Byl/a jste někdy partnerovi/ce nevěrný/á?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne14159,75 %57,32 %  
ano9540,25 %38,62 %  

Graf

10. Kdo si myslíte, že je k nevěře tolerantnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy19579,27 %79,27 %  
muži5120,73 %20,73 %  

Graf

11. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3015060,98 %60,98 %  
16-204518,29 %18,29 %  
31-403614,63 %14,63 %  
41-50104,07 %4,07 %  
51-6031,22 %1,22 %  
10-1510,41 %0,41 %  
61 a více10,41 %0,41 %  

Graf

12. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena18173,58 %73,58 %  
muž6526,42 %26,42 %  

Graf

13. Váš stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodný/svobodná, ale mám stálého partnera/ku12048,78 %48,78 %  
svobodný/svobodná6928,05 %28,05 %  
ženatý/vdaná3614,63 %14,63 %  
rozvedený/rozvedená114,47 %4,47 %  
zasnoubený/zasnoubená104,07 %4,07 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou13856,1 %56,1 %  
vysokoškolské6124,8 %24,8 %  
středoškolské239,35 %9,35 %  
základní187,32 %7,32 %  
jiné62,44 %2,44 %  

Graf

15. Jak byste ohodnotili tento tento dotazník?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný12451,67 %50,41 %  
výborný5623,33 %22,76 %  
dobrý5020,83 %20,33 %  
dostatečný62,5 %2,44 %  
nedostatečný41,67 %1,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co považujete za nevěru?

2. Setkali jste se již s nevěrou ve svém okolí?

3. Kde jste se setkali s nevěrou?

4. Vadí Vám "veřejná" nevěra slavných osobností, politiků apod.?

5. Kdo je podle Vás častěji nevěrný?

6. Co si myslíte, že je hlavním důvodem nevěry u mužů?

7. Co si myslíte, že je hlavním důvodem nevěry u žen?

8. Byli byste ochotni tolerovat nevěru u partnera/ky?

9. Byl/a jste někdy partnerovi/ce nevěrný/á?

10. Kdo si myslíte, že je k nevěře tolerantnější?

11. Kolik je Vám let?

12. Vaše pohlaví?

13. Váš stav?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jak byste ohodnotili tento tento dotazník?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co považujete za nevěru?

2. Setkali jste se již s nevěrou ve svém okolí?

3. Kde jste se setkali s nevěrou?

4. Vadí Vám "veřejná" nevěra slavných osobností, politiků apod.?

5. Kdo je podle Vás častěji nevěrný?

6. Co si myslíte, že je hlavním důvodem nevěry u mužů?

7. Co si myslíte, že je hlavním důvodem nevěry u žen?

8. Byli byste ochotni tolerovat nevěru u partnera/ky?

9. Byl/a jste někdy partnerovi/ce nevěrný/á?

10. Kdo si myslíte, že je k nevěře tolerantnější?

11. Kolik je Vám let?

12. Vaše pohlaví?

13. Váš stav?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

15. Jak byste ohodnotili tento tento dotazník?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Petrová, V.Nevěra v Česku? Přirozený jev? (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://nevera.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.