Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neverbální komunikace

Neverbální komunikace

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Brandejsová
Šetření:11. 05. 2013 - 13. 05. 2013
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění následujícího dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8177,88 %77,88 %  
Muž2322,12 %22,12 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let4543,27 %43,27 %  
18 - 20 let3735,58 %35,58 %  
Méně než 18 let1110,58 %10,58 %  
31 a více let1110,58 %10,58 %  

Graf

3. Víte, co znamená neverbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Komunikace beze slov10096,15 %96,15 %  
Nevím21,92 %1,92 %  
Veškerá komunikace21,92 %1,92 %  

Graf

4. Myslíte, že neverbální komunikace je to samé jako řeč těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7067,31 %67,31 %  
Ne2826,92 %26,92 %  
Nevím65,77 %5,77 %  

Graf

5. Pozorujete u ostatních nějaké fyzické pohyby, např. gesta, mimiku, atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10399,04 %99,04 %  
Ne10,96 %0,96 %  

Graf

6. Myslíte, že Vaše neverbální komunikace ovlivňuje druhého člověka z velké části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7673,08 %73,08 %  
Ne2826,92 %26,92 %  

Graf

7. Dokázali byste se při běžné komunikaci obejít bez použití různých posunků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8278,85 %78,85 %  
Ano2221,15 %21,15 %  

Graf

8. Dokážete ovlivnit Vaši řeč těla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6360,58 %60,58 %  
Ne4139,42 %39,42 %  

Graf

9. Co Vás zaujme při první kontaktu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chování7067,31 %67,31 %  
Vyjadřování6865,38 %65,38 %  
Obličej6764,42 %64,42 %  
Oblečení4442,31 %42,31 %  
Gesta4240,38 %40,38 %  
Postoj4038,46 %38,46 %  
celkový dojem10,96 %0,96 %  
výraz v očích10,96 %0,96 %  
zkrátka to, jak na mě člověk působí, aniž by cokoliv řekl. 10,96 %0,96 %  
hlas10,96 %0,96 %  

Graf

10. Jaký způsob podání ruky Vám vadí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příliš lehký stisk, tzv. leklá ryba7269,23 %69,23 %  
Příliš drtivý stisk2019,23 %19,23 %  
Při podání ruky si takových věcí nevšímám87,69 %7,69 %  
Příliš dlouhý stisk21,92 %1,92 %  
Příliš krátký stisk21,92 %1,92 %  

Graf

11. Je pro Vás důležitý oční kontakt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9894,23 %94,23 %  
Ne65,77 %5,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Víte, co znamená neverbální komunikace?

4. Myslíte, že neverbální komunikace je to samé jako řeč těla?

5. Pozorujete u ostatních nějaké fyzické pohyby, např. gesta, mimiku, atd.?

6. Myslíte, že Vaše neverbální komunikace ovlivňuje druhého člověka z velké části?

7. Dokázali byste se při běžné komunikaci obejít bez použití různých posunků?

8. Dokážete ovlivnit Vaši řeč těla?

9. Co Vás zaujme při první kontaktu?

10. Jaký způsob podání ruky Vám vadí nejvíce?

11. Je pro Vás důležitý oční kontakt?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Víte, co znamená neverbální komunikace?

4. Myslíte, že neverbální komunikace je to samé jako řeč těla?

5. Pozorujete u ostatních nějaké fyzické pohyby, např. gesta, mimiku, atd.?

6. Myslíte, že Vaše neverbální komunikace ovlivňuje druhého člověka z velké části?

7. Dokázali byste se při běžné komunikaci obejít bez použití různých posunků?

8. Dokážete ovlivnit Vaši řeč těla?

9. Co Vás zaujme při první kontaktu?

10. Jaký způsob podání ruky Vám vadí nejvíce?

11. Je pro Vás důležitý oční kontakt?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Brandejsová, P.Neverbální komunikace (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://neverbalni-kmounikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.