Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neverbální komunikace: co prozradí podání ruky?

Neverbální komunikace: co prozradí podání ruky?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Siskova
Šetření:20. 10. 2015 - 03. 11. 2015
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Šišková a píší závěrečnou práci na téma "Neverbální komunikace: co prozradí podání ruky". Tento dotazník použiji jako součást praktické části pro mou práci. Tento dotazník jsem sestavila pro věkové rozhraní od 15 do 74 let (podle rozdělení věku WHO).

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14880 %80 %  
Muž3720 %20 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-29let12668,11 %68,11 %  
30-44let3720 %20 %  
45-59let2010,81 %10,81 %  
60-74let21,08 %1,08 %  

Graf

3. Jaká je Vaše výška?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
155-169cm9752,43 %52,43 %  
170-179cm6535,14 %35,14 %  
180-189cm189,73 %9,73 %  
190-199cm52,7 %2,7 %  

Graf

4. Jaká je Vaše hmotnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45-59kg6334,05 %34,05 %  
60-74kg6233,51 %33,51 %  
80-89kg2312,43 %12,43 %  
90-99kg179,19 %9,19 %  
75-79kg115,95 %5,95 %  
Nad 100kg94,86 %4,86 %  

Graf

5. Co je to neverbální komunikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neverbální komunikace je řeč těla.17996,76 %96,76 %  
Neverbální komunikace je to, jak na nás lidé působí.63,24 %3,24 %  

Graf

6. Součástí neverbální komunikace je proxemika (vzdálenost, kterou si udržujeme, když mluvíme s lidmi). Kolik prostoru si ponecháváte při rozhovoru s cizím člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1,5m10556,76 %56,76 %  
1m6635,68 %35,68 %  
2m147,57 %7,57 %  

Graf

7. K neverbální komunikaci řadíme i podání ruky. Setkali jste se s lidmi, kteří mají stisk „leklé ryby“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17292,97 %92,97 %  
Ne94,86 %4,86 %  
Nevím, co leklá ryba znamená.42,16 %2,16 %  

Graf

8. Definujte, prosím, svými slovy dominantnost.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadřazenost1910,38 %10,27 %  
.42,19 %2,16 %  
převaha42,19 %2,16 %  
Nadřazenost.21,09 %1,08 %  
nevím21,09 %1,08 %  
nadradenosť21,09 %1,08 %  
Výraznost21,09 %1,08 %  
snaha o nadvládu a moc nad ostatními, ne nutně ve špatném slova smyslu10,55 %0,54 %  
Mať všetko pod kontrolou, rozhodujúce slovo, nebojácnosť, ..10,55 %0,54 %  
Vysoké sebevědomí a sebejistota.10,55 %0,54 %  
ostatní odpovědi prirozena autorita
Dominantní člověk nepustí toho druhého ke slovu, má tu svou pravdu.
vyšší schopnost sebeprosazení ve vztazích, interakcích a komunikaci
..
Že se někdo cítí něco víc
bič, důtky, a 50 odstínů nudy ?
schopnost se rychle rozhodovat, "vest" lidi kdyz tapou
Chovani nadrazene
vůdčí typ
-submisivnost
převláda, nadvláda, více aktivní
Nadřazenost. Jedinec dává najevo, že si o sobě myslí, že je něco více než ostatní a skupinu chce vést a mít vše podle sebe.
Snaha ovládat druhé
prosazování sebe a svých názorů (i na úkor ostatních)
Asertivita
BSDM
nadřazenost vůči ostatním
nadřazenost, vládnout
neuznávám jiný názor než svůj
Člověk ,který rad bere veci do svých rukou ,umí si dupnout
pocit nadřazenosti
snaha o prosazení sama sebe s malým ohledem na okolí
agresivní sebeprosazování
Nadřazenost. V komunikaci bych dominantnost viděl jako převahu jednoho nad druhým (více mluví).
schopnost prosadit se, agresivita
Dominantní je ten, kterým se ostatní nechají vést, jeho slovo má větší váhu
touha po nadřazenosti
Ve vztahu k člověku? Jedinec, jenž dokáže různými prostředky výrazně ovlivnit chod celého okolí.
sebevědomí, vůdcovské rysy
nADRAZEnOST
Dominantní je ten, který má jakousi 'nadvládu', větší moc, větší váhu slova mezi lidmi, dokáže vést
snaha či schopnost (i podvědomá v závislosti na temperamentu) převažovat nad druhým
silná osobnost, ví co chce, ovládá ostatní, snaží se mít navrch
"Mít navrch"
Pán lesa
povýšenost
Tzn. že člověk je autorita. Cítíte, že by byl schopen vás vést.
nafrněnost opovržení
ten, comíví navrch, je něčem někomu nadřazený
Když někdo v něčem dominuje, tak to znamená, že je v tom výraznější než ostatní - děje se něco, čeho si nejde nevšimnout. Když se o někom říká, že je dominantní, tak mi hned naskočí, že rozhoduje, že se ostatní řídí podle něj, ale to asi nebude správná definice.
Potřeba mít hlavní slovo - rozhodovat.
tendence ovládat druhé, šéfovat
přirozená nadřazenost
nadřazenost, převaha
Mít pocit nadvlády
-
nadřazenost, vůdčí typ
Nadřazené jednání, potřeba protějšek v komunikaci "přetlačit"
autoritativní přístup, zásadovost, sebevědomí
Ten , co rozhodne, "velitel" , lidé se mu podrizuji
....
iniciativa
Důležitější postavení
--.
vůdčí chování
převaha, autoritativnost, sebevědomí
davat najevo vyssi postaveni
Nadřazenost člověka nad ostatními lidmi
pruraznost
výrazná asertivita
potřeba být společensky nadřazený
Nadřazenost vůči ostatním, člověk který rád rozhoduje sám
Okázalé chování jedince jakožto přirozeného vůdce ve skupině, jejíž členové svým hlasitým či tichým souhlasem jeho postavení uznávají.
ve všem má pravdu,poroučí,rázný,rozhodný
prosazování sebe i na úkor ostatních, dál bych to raději nerozváděla, záleží na kontextu
Prubojnost
mající převahu
jedna osoba je před druhou výraznější
někdo kdo jedná s ostatními z pozice síly nebo moci
nadřazenost, musí být ve vedení
projev člověk, který působí jako vedoucí, určující směr, neznamená to, že musí mít pravdu, ale dokáže strhnout skupinu lídí
sebejistota
silné, vedoucí jednání
Dominantní = vůdčí osoba, "nadřazená".
převaha nad druhým
Neschopnost vycházet s lidma stejného/podobného charakteru.
Chce být ve středu dění, strhává na sebe pozornost, snaží se prosadit apod.
Sebevědomí, přesvědčení o své "pravdě"
Nadřazenost, projevování síly nad individuálním člověkem
potřeba ovládání druhých
Pocit nadrazenosti,vysoke sebevedomi
Ano.
ruka podaná zvrchu
Vlastnost cloveka, ktery je vice vudci.
přirozená autorita, sebevědomí, nechuť se podřizovat
Baník
Nadrazenost nad ostatnimi
Nadřazenost někoho, vůdčí typ.
Dominantí je někdo, kdo je povahově nastavený vést někoho jiného (partnera, zaměstance, a tak)
určitá nadřazenost a nepoddajnost, co se týče přizpůsobení se něčemu
Sebevědomí
Nadvláda
Větší vliv
Socialni inzenyrstvi. (snaha rozhodovat za ostatni).
Jedna z lidskych vlastnosti
opak submisivnosti
Vudci postaveni, osobni charakteristyka
převaha nad druhým člověkem
Dominantní člověk je ten, který rozhoduje únapř. ve vztahu, je to v podstatě vůdčí osobnost (v jistém smyslu)
00
Převzetí iniciativy, vedení, prosazování svého názoru/zájmu ve skupině lidí.
Převaha (může být psychická i fyzická)
natlak
Dominantní člověk potřebuje mít kontrolu nad téměř každou situací.
člověk je vůdcem čehosi
Sebejisté jednání, nebojácnost při jednání s cizími lidmi.
nadřazenost ve smyslu nadvláda
Nadrazenost ve skupine.
snaha prosadit se
"nadřazenost" - postavení, kde osoba rozhoduje o situaci
Suverénost, iditelnost, "pán situace"
Snaha udávat tón
převaha, nadvláda
Podle potřeby. Tzn. pokud se setkám s někým, kdo musí za každou cenu hrát prim, tak mu to potěšení přenechám. Pokud ode mně někdo očekává, že za něho budu něco řešit, tak mu to potěšení neudělám.
snaha vést, vůdcovství
člověk, kterému se ostatní mají tendenci podřizovat
Zabrání prostoru, nepřerušené mluvení, nevstřícnost
Když je někdo dominantní má pocit, že on je tem hlavní. On by se měl poslouchat a nikdo jiný, on má hlavně pravdu a on je ten, který určuje pravidla. Všichni ostatní by se mu měli podřídit.
to je když je člověk cílevědomý a sebevědomý
jakási nadřazenost, pýcha
snaha být vůdčím člověkem
A
vůdcovství
Při podání ruky překrytí ruky cizího člověka svou druhou rukou
nadřazenost,namyšlenost,snaha řídit a mít vše pod kontrolou.
umět se prosadit, umět vést a řídit lidi
Neúcta a nezájem při seznamování s jinými lidmi
nadřazenost nad ostatními
nadřazenost nad druhým
převaha, vysoká preference, sebeprosazení
dominantnost je dle mého snaha prosadit se na úkor ostatních
silny
Prosazující se více než ostatní.
vyzařuje přirozenou autoritu, umí si prosadit názor
opak subminisivity, - vládnoucí, ovládající
osoba hraje ve společnosti prim
Pevný stisk ruky, vzpřímený postoj
vůdčí, určuje co chce a co se mu líbí, ten druhý se větčinou dominantnější osobě musí přizpůsobit.
Sebevědomí,nadrazenost
dominance je potřeba být nadřazený jinému člověku.
mít nad někým převahu
Převaha, vedení.
nadřízenost
clovek je nad jinym
Přirozená, nikoliv vynucená a arogantní nadřazenost, silnější osobnost.
14579,23 %78,38 % 

Graf

9. Myslíte si, že lidé s drtivým stiskem ruky jsou sebevědomí a arogantní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12668,11 %68,11 %  
Ano5931,89 %31,89 %  

Graf

10. Člověk používá gesta, kterými doprovází svou řeč. Používáte hodně gestikulace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12567,57 %67,57 %  
Ne6032,43 %32,43 %  

Graf

11. Na co se v obličeji druhého při rozhovoru soustředíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oči10456,22 %56,22 %  
Ústa3619,46 %19,46 %  
celkový výraz42,16 %2,16 %  
obojí31,62 %1,62 %  
celý obličej21,08 %1,08 %  
výraz21,08 %1,08 %  
nevim, tak nejak na vsechno?10,54 %0,54 %  
oči, ústa i celkový výraz10,54 %0,54 %  
vlasy, kvalita pleti10,54 %0,54 %  
automaticky se dívám na ústa, ale snažím se dívat do očí10,54 %0,54 %  
na celou postavu - jde-li to10,54 %0,54 %  
Celkový výraz obličeje10,54 %0,54 %  
celkový dojem obličeje10,54 %0,54 %  
nedívám se do obličeje10,54 %0,54 %  
to,co mě zaujme (někdy oči, někdy nos, někdy ústa, jinady je to třeba mateřské znaménko)10,54 %0,54 %  
koukám se na mluvčího celkově, ten vjem právě dokreslují gesta - jak mimika v obličeji, tak ruce10,54 %0,54 %  
oči a držení těla10,54 %0,54 %  
jak kdy10,54 %0,54 %  
Nevím, nesoustredim10,54 %0,54 %  
na nic, při rozhovoru přemýšlím nad tím, co říká druhý a co budu říkat já a snažím se nevypadat jako psycho a udržovat přiměřený oční kontakt, protože mám při přemýšlení sklon "čučet do blba"10,54 %0,54 %  
celkově jak se tváří10,54 %0,54 %  
To je hodně optimální.10,54 %0,54 %  
Spíše asi celý obličej, těkám očima a hledám náznaky, jak to ten dotyčný myslí.10,54 %0,54 %  
na celý obličej10,54 %0,54 %  
Nohy10,54 %0,54 %  
Na vše dohromady.10,54 %0,54 %  
Celkového výrazu10,54 %0,54 %  
tvář10,54 %0,54 %  
Spise tón hlasu (tedy nevizualita - vizualita je dle mne zavadejici)10,54 %0,54 %  
Komplexni mimiku10,54 %0,54 %  
Nesoustředím se plně ani na jedno10,54 %0,54 %  
na nic, snazim se vnimat obsah10,54 %0,54 %  
obě možnosti10,54 %0,54 %  
všechny detaily, i když při tom udržuji oční kontakt10,54 %0,54 %  
Na nic10,54 %0,54 %  
Oči, ústa, svaly tváře, tak nějak všechno. 10,54 %0,54 %  
asi celkový dojem z obličeje, výraz tváře10,54 %0,54 %  
gestikulace, držení tela10,54 %0,54 %  
oboje10,54 %0,54 %  
Převážně oči, ale pozoruji i gesta rukou a postoj.10,54 %0,54 %  

Graf

12. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Psycholog137,1 %7,03 %  
práce s lidmi52,73 %2,7 %  
Personalista42,19 %2,16 %  
policie42,19 %2,16 %  
Obchodník42,19 %2,16 %  
učitel 42,19 %2,16 %  
nevím42,19 %2,16 %  
kriminalista31,64 %1,62 %  
manažer31,64 %1,62 %  
podvodník21,09 %1,08 %  
ostatní odpovědi .
politik
obchod
Kriminalista, psycholog
zdravotníci
psycholog, psychiatr, psychoterapeut
Psychológ, policajti - či im podozrivý hovorí pravdu alebo nie..
Psycholog, lékař, herec atd.
ucitele, psychologove, policiste, lekari, herci, moderatori
pro jakékoli, které obsahuje kontakt s lidmi
..
tiskový mluvčí, policejní vyšetřovatel
Soudni psycholog
klaun
Policista, vyšetřovatel, případně i soudce
Dealerství
práce s klienty, vyjednávání
učitel,právník,vyšetřovatel
Pedagog ,policista
profesionální hráč pokru, detektiv
v kterých jednáte s lidmi
policista, sociální pracovník, pedagog
Manager, obchodník, policista, obecně povolání, ve kterých je důležitý kontakt s lidmi.
obchodnik, psycholog
Pro komunikaci s hluchýma
všude, kde se pracuje s lidmi
Každé, kde je potřeba pracovat s lidmi
psychologie, dojednávání smluv
PRÁCE S LIDMA
Komunikace s hluchými
práce s dětmi (učitelé,atd), obecně práce s lidmi
Kádrovák, personalista
Politika, Mluvčí, Obchodování
netuším
psycholog, psychiatr, učitel/pedagog, lékař
Pro všechny...
psycholog, sociální pracovníci
pro každou práci s vidícima lidma :-)
Politika. Marketing. Učitelství.
psychiatr, psycholog, personalista, policista, sociální pracovník v terénu, vyjednavač, obchodník......
psycholog, soudce, ...
policie, vyšetřovatelé, učitelé, herci
-
Personalistika, obchod
při práci s lidmi
Psycholog, Psychiatr
....
managerské pozice, obchoďáci, personalisté
...
soudce
vyssi posty, napr politici, manageri a pod.
Manažeři, ucitele
Soudce, právník, psycholog, učitel, cokoli co obnáší jednání s lidmi
personální oddělení
polícia, personalistika
Psycholog/Psychiatr, právník, policista....
HR, prodejce, psycholog/psychiatr, politik, diplomat.
psycholog,lvychovatel
každé, pokud nepracujete jako OSVČ na opuštěném ostrově
Personalistika
logoped
Manuální dělník
pro všechny
učitelství, prodávání
pracovnící ve speciálních centrech jako jsou diakonie
obchod, herectví
Kdekoliv, kde je nutné jednat s lidmi.
v povoláních pracující s lidmi
Psychologie, managment, obchodování.
Manipulace s lidma. Obor obchodní zástupce to asi zastupuje nejlíp.
ve škole, při obchodování = všechna zaměstnání, kde se pracuje s lidmi
obecně pro práci s lidmi
Prodej, management, psychologie
Tlumočník znakové řeči
psychologie
pro zaměstnance středního a top managementu
Nevím skutečně vůbec.
pro psychology
Jákékoliv kde přžijdu do styku s lidmi
Manazer
psychológ, psychiater, učiteľ
Psychologie, personalistika. Pro všechna je důležitá.
Bankovnictví, obecně jakékoli povolání, kde je třeba umět ovládat lidi
Psyholog, psychoterapeut
Cokoliv s lidma - služby
učitel, herec
Pro povolani kde je nejdulezitejsi komunikace... jako nejaka intelektualni prace.
Prodavac, obchodnik
tak, kde prichadza ku kontaktu s ludmi. ale hlavne asi psychologovia, psychiatri, ...
Zdravotnik,ucitel,psycholog
zdravotnictví,školství, úředničina
Řekla bych, že se hodí skoro na všechna povolání, ale hlavně asi soudce, právník , manažer...
00
detektiv
Jednání s lidmi - makléř, politik
Manažer, obchodník
řečník
Pro všechny povolání při kterých je zaměstnanecv kontaktu s lidmi, např.číšník
obchodník, učitel, psycholog apod.
psycholog / psychiatr - terapeut
hrac pokru
psychlog
jakékoliv, kde se jedná s lidmi
policista, psycholog
všechna povolání, kde je v popisu práce jednání s lidmi
Kdekoliv je styk s lidmi.
člověk, který něco ukazuje
matka :-)
lékař
Učitel/ka hluchoněmých.
pedagogická činnost, marketing
psych.......
policista
A
herectví
jakákoliv práce s lidmi - sociální pracovníci, kriminalisté, učitelé,...
hráč karet
Pro většinu tam kde je nutné komunikovat s lidmi
kriminalistika, personalistika, psychologie
učitelé, sociální pracovníci, politici, psychologové, psychiatři
Personalitika
úředníci, učitelé, personalisté, obchodníci - všichni, kteří pracují s lidmi
mim, herec
Pro všechna povolání, která souvisí s lidmi a komunikací
jakkákoliv práce s lidmi
manažer, vedoucí,.. apod
pomáhající profese, psychologie, personalistika
Herci
letuška
pravnik
policie psychologie
Překladatel pro hluché, mentalista
13774,86 %74,05 % 

Graf

13. Jaký jste typ osobnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sangvinik6233,51 %33,51 %  
Melancholik5630,27 %30,27 %  
Flegmatik3418,38 %18,38 %  
Cholerik3317,84 %17,84 %  

Graf

14. Jaké je Vaše povolání? (Pokud jste student, napište S. Pokud jste nezaměstnaný, napište N.)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S6535,14 %35,14 %  
N105,41 %5,41 %  
S.94,86 %4,86 %  
státní zaměstnanec31,62 %1,62 %  
N.21,08 %1,08 %  
Personalista21,08 %1,08 %  
Sociální pracovník21,08 %1,08 %  
dělník21,08 %1,08 %  
programátor21,08 %1,08 %  
státní správa21,08 %1,08 %  
ostatní odpovědi projektový manažer
učiteľ
pravnik
úředník
zaměstnanec
lektor soft skills
knihovnice
IT
kancelarska prace
Elektromechanik
administrativa (v letecké dopravě)
THP, kancelářská krysa, podpora servisu
střední management
osobní asistentka
pracující S.
Delegatka cestovni kancelare
ekonom
dříve učitel, nyní jen vychovatel a školník
důchodce
Práce se zvířaty
instruktorka
Obsluha CNC strojů / Kontrolor
S, budoucí stavební inženýr
podniikatel
S, Učitelka
účetní
pracuji s informačními softwary
OSVČ Reklama
sociální pracovnice
prodavečka
účetní/ekonom
Knihovnik
prodejní asistent
Z
S, zaměstnaný
administrativní pracovnice
pracuji v marketingu
Mateřská
lektorka
manžer
marketing
zubní technik
dělník v dopravě
Dělnice - montážní pracovník.
učitelka v MŠ
práce v kultuře
ředitelka vydavatelství
asistentka
Invalidní neprácující důchodce.
Manažer v kanceláři
Zástupce vedoucí v maloobchodě
Sanitář
Bankovní poradce
xxx
učitelka
IT konzultantka
Zdravotni sestra
administrativa ve zdravotnictví
C/C++ vývojář
mateřská dovolená
softwarový vývojář
pracuji v reklamačmím oddělení
katolický kněz
Manažer
chemik
hudebnice, šperkařka, kouč, překladatelka, lektorka aj
aupair
RD
Pracovnice finančních a zákaznických služeb
elektro
A
kontaktní pracovník neziskové organizace
sekretářka
OSVČ
Student VŠ
personlaista
Majitelka a grafička oděvní značky
Obsluha kina 12 D
sociální pedagog
Ucetni
IT analytik
vedoucí pobočky v bankovnictví
8646,49 %46,49 % 

Graf

15. Jaký je Váš styl oblékání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elegantní6032,43 %32,43 %  
Sportovní5730,81 %30,81 %  
Nezáleží mi na tom.4926,49 %26,49 %  
Extravagantní1910,27 %10,27 %  

Graf

16. Jste člověk, který vždy přistoupí na kompromis?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10657,3 %57,3 %  
Ano7942,7 %42,7 %  

Graf

17. Mluvíte dostatečně nahlas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15282,16 %82,16 %  
Ne. Lidé mi říkají, abych mluvil/a víc nahlas.3317,84 %17,84 %  

Graf

18. Když se seznamujete s novými lidmi, nabídnete jim ruku jako první a počkáte, až k Vám udělají poslední krok?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10858,38 %58,38 %  
Ano7741,62 %41,62 %  

Graf

19. Máte problém mluvit otevřeně o osobních tématech s cizími lidmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9651,89 %51,89 %  
Ano8948,11 %48,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Na co se v obličeji druhého při rozhovoru soustředíte?

  • odpověď Oči:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psycholog na otázku 12. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaká je Vaše výška?

4. Jaká je Vaše hmotnost?

5. Co je to neverbální komunikace?

6. Součástí neverbální komunikace je proxemika (vzdálenost, kterou si udržujeme, když mluvíme s lidmi). Kolik prostoru si ponecháváte při rozhovoru s cizím člověkem?

7. K neverbální komunikaci řadíme i podání ruky. Setkali jste se s lidmi, kteří mají stisk „leklé ryby“?

8. Definujte, prosím, svými slovy dominantnost.

9. Myslíte si, že lidé s drtivým stiskem ruky jsou sebevědomí a arogantní?

10. Člověk používá gesta, kterými doprovází svou řeč. Používáte hodně gestikulace?

11. Na co se v obličeji druhého při rozhovoru soustředíte?

12. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

13. Jaký jste typ osobnosti?

14. Jaké je Vaše povolání? (Pokud jste student, napište S. Pokud jste nezaměstnaný, napište N.)

15. Jaký je Váš styl oblékání?

16. Jste člověk, který vždy přistoupí na kompromis?

17. Mluvíte dostatečně nahlas?

18. Když se seznamujete s novými lidmi, nabídnete jim ruku jako první a počkáte, až k Vám udělají poslední krok?

19. Máte problém mluvit otevřeně o osobních tématech s cizími lidmi?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je váš věk?

3. Jaká je Vaše výška?

4. Jaká je Vaše hmotnost?

5. Co je to neverbální komunikace?

6. Součástí neverbální komunikace je proxemika (vzdálenost, kterou si udržujeme, když mluvíme s lidmi). Kolik prostoru si ponecháváte při rozhovoru s cizím člověkem?

7. K neverbální komunikaci řadíme i podání ruky. Setkali jste se s lidmi, kteří mají stisk „leklé ryby“?

8. Definujte, prosím, svými slovy dominantnost.

9. Myslíte si, že lidé s drtivým stiskem ruky jsou sebevědomí a arogantní?

10. Člověk používá gesta, kterými doprovází svou řeč. Používáte hodně gestikulace?

11. Na co se v obličeji druhého při rozhovoru soustředíte?

12. Pro jaké povolání se znalost neverbální komunikace hodí nejvíce?

13. Jaký jste typ osobnosti?

14. Jaké je Vaše povolání? (Pokud jste student, napište S. Pokud jste nezaměstnaný, napište N.)

15. Jaký je Váš styl oblékání?

16. Jste člověk, který vždy přistoupí na kompromis?

17. Mluvíte dostatečně nahlas?

18. Když se seznamujete s novými lidmi, nabídnete jim ruku jako první a počkáte, až k Vám udělají poslední krok?

19. Máte problém mluvit otevřeně o osobních tématech s cizími lidmi?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Siskova, L.Neverbální komunikace: co prozradí podání ruky? (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://neverbalni-komunikace-co-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.