Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Neverbální komunikace ve virtuálním světě Second Life

Neverbální komunikace ve virtuálním světě Second Life

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vítek Beneš
Šetření:11. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž350 %50 %  
žena350 %50 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24466,67 %66,67 %  
21116,67 %16,67 %  
22116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:23.17
Minimum:21
Maximum:24
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.77
Směrodatná odchylka:1.33
Medián:24
Modus:24

Graf

3. Jak jste se dozvěděl/a o virtuálním světě Second Life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od známých466,67 %66,67 %  
ze školy233,33 %33,33 %  

Graf

4. Měl/a jste nějaké zkušenosti se světem Second Life před brainstormingem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
ne350 %50 %  

Graf

5. Jaký brainstorming vám vyhovoval více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
virtuální466,67 %66,67 %  
reálný233,33 %33,33 %  

Graf

6. Pokud vám více vyhovoval virtuální, je to z toho důvodu, že byl anonymní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano350 %50 %  
ne350 %50 %  

Graf

7. Je pro vás jednodušší spíše psát pomocí klasického chatu (popřípadě tabule) nebo spíše hovořit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hovořit350 %50 %  
psát350 %50 %  

Graf

8. Kdyby zde byla možnost přenosu mimiky vašeho obličeje (nikoliv reálného obličeje) pomocí webkamery na avatara v Second Life, byl/a byste pro?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
nevím233,33 %33,33 %  

Graf

9. Změnilo by to vaše chování ve skupině, kdybyste mohl nerušeně pozorovat mimiku ostatních

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím350 %50 %  
ano233,33 %33,33 %  
ne116,67 %16,67 %  

Graf

10. Kdyby byla možnost simulací ve skupinovém rozhodování (například u havárií, manažerských krizových situací, atd.) vyhovoval by vám virtuální svět nebo reálný svět?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
virtuální466,67 %66,67 %  
reálný233,33 %33,33 %  

Graf

11. Bylo pro vás těžké najít gesta v Second Life?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6100 %100 %  

Graf

12. Bylo pro vás těžké najít vytvoření gesta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne350 %50 %  
ano350 %50 %  

Graf

13. Měli jste nějaké potíže vytvořit gesto a přidat k němu animaci, zvuk nebo psaný projev?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
ne233,33 %33,33 %  

Graf

14. Pokud, jste na otázku č. 13 odpověděli ano, uveďte, jaké jste měl/a potíže.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Myslel jsem, že to bude nějak intuitivní, ale opak byl pravdou. A hlavně jsem se domníval, že to bude lépe konfigurovatelné.

Nešel mi přidat žádný zvuk :-(

Vůbec jsem nevytvořila zvuk

zapoměl jsem přepsat vyvolávací gesto s / a hlavně jsem ponechal možnost přepsat stávající gesto

žádné potíže

15. Jaké gesto popřípadě kombinaci gest jste vytvořili?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

/buf s animaci tanec a textovym popiskem aakajhdafads

Dance

Gesto Muciky muck

Něco s jogou a hudbou.

Vytvořila jsem kombinaci pokřiku tyty s animací, kdy avatar ukazuje nesouhlasné gesto.

Yeeeaaaah!

16. Používali byste gesta ke konverzaci, kdybyste se v Second Life pohybovali a pobývali déle?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano466,67 %66,67 %  
nevím233,33 %33,33 %  

Graf

17. Máte nějaké výhrady k samotnému průběhu setkání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

18. Pokud, jste na otázku č. 17 odpověděli ano, uveďte prosím, jaké výhrady máte na mysli.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

... neměla

Mohlo by zde být více lidí.

Nemám ....

žadné

žádné

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (90 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Beneš, V.Neverbální komunikace ve virtuálním světě Second Life (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://neverbalni-komunikace-ve-vir.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.