Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nevzdělanost a negramotnost u nás i ve světě

Nevzdělanost a negramotnost u nás i ve světě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Prášková
Šetření:22. 04. 2015 - 08. 05. 2015
Počet respondentů:234
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:73,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rádi bychom Vás poprosili o vyplnění našeho krátkého dotaníku, zaměřeného na nevzdělanost a negramotnost u nás i ve světě. Děkujeme za Váš čas. :)

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17173,08 %73,08 %  
muž6326,92 %26,92 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 a více8435,9 %35,9 %  
16-208134,62 %34,62 %  
21-256025,64 %25,64 %  
10-1593,85 %3,85 %  

Graf

3. Jaké úrovně vzdělání jste dosáhli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maturita9440,17 %40,17 %  
základní7029,91 %29,91 %  
vysokoškolský diplom6427,35 %27,35 %  
výuční list62,56 %2,56 %  

Graf

4. Co si představíte pod pojmem negramotnost?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevzdělanost135,56 %5,56 %  
neschopnost číst a psát114,7 %4,7 %  
neumět číst a psát83,42 %3,42 %  
člověk, který neumí číst a psát 41,71 %1,71 %  
neumet cist a psat31,28 %1,28 %  
hloupost31,28 %1,28 %  
neumí číst a psát 31,28 %1,28 %  
Neznalost čtení a psaní31,28 %1,28 %  
neumí číst20,85 %0,85 %  
Lidi, kteří neumí číst a psát20,85 %0,85 %  
ostatní odpovědi neumět číst, psát
neschopnost číst a psát.
neznalost písma
člověk, který neumí číst, psát a počítat
neumět číst, psát, počítat
neumí psát, číst, počítat
Neznalost číst a psát
debil
neznalost cteni, psani a pocitani
člověk neumí číst a psát
lidé, kteří neumí psát nebo číst
neumět číst, psát,počítat
Neznalost psaní a počítání
neumí nějaký věci pochopit
nevzdelanost v základech psaní, čtení, počítání
Lidi, co neumí číst a psát
Problém se vzděláním
Člověk který není schopný číst a psát.
nekdo, kdo neumi cist a psat
Neumět číst a psát.
Když člověk neumí číst a psát.
Když člověk neumí číst, psát, počítat.
člověk, který má problémy týkající se čtení či psaní.
neschopnost číst, psát, počítat, logicky uvažovat
Někdo neumí číst a psát.
Lidi,kteří nejsou vzdělaní.
když někdo neumí psát nebo číst a je nevzdělaný
Nemít základní vzdělání.
Nevědomost o světě, neschopnost orientovat se dnešním světě, neumět základní věci: psaní, čtení, počítání
predstavím si, že někteří lidé neumí například psát, a tak jsou nevzdělaní
lidé bez základního vzdělání
blbec
Neznalost základního všeobecného vzdělání.
V základním smyslu: Člověk neumí číst, psát a počítat. Jinak může být i finanční negramotnost, člověk se neorientuje ve finanční problematice. A samozřejmě toto slovo lze uplatnit na jiné obory.
člověk co je hloupý
člověk se nemůže vzdělávat
Lidé, kteří neumí číst a psát
nečte nepíše
Netušim
inteligence
umět číst, psát a počítat
Lidi, kteří neumí číst a počítat.
Neumět gramatiku-Neumět správně psát y,i,atd.
Debilita
Neumět číst, psát a počítat.
člověk který psát ani mluvit
neznalost písma, tj.čtení,psaní
neznalost základních věcí - čtení, psaní, počítání...
Neschopnost orientovat se dnešním světě a samozřejmě neumět číst, psát atd.
nevzdělaný člověk
Problémy se čtením, psaním, matematikou
nevzdělanost, člověk, který neumí číst, psát ani počítat
Narušenou některou ze stránek řečového projevu - chyby v gramatice
v původním významu neschopnost číst a psát
Nevzdělanost, neinformovanost
neschopnost číst, psát a počítat
lidi kteří neumí psát popřípadě číst, pokud to není nějaká disfunkce člověka.
Člověk neumí číst, psát nebo obojí
neschopnost spolupráce s okolím na požadované úrovni
neschopnost psát, číst či i počítat
negramotný člověk neumí číst, psát, počítat
neschopnost cist a psat
lidi bez vzdělání
nechopnost POROZUMĚT psanému text
když někdo neobvládá čtení, psaní, porozumění, kritické myšlení
zakladni neznalost gramatiky
Dotyčný neumí psát, číst, počítat, používat počítač
když někdo neumí ani číst a psát
když člověk neumí základní věci jako číst, psát a počítat
neschopnost číst, psát, ale i rozumět textu
osoba která neumí číst a/nebo psát
Lidé, kterým chybí vzdělání.
člověk krerý neumí psát, číst a počítat
Standu
Člověka, který není schopný číst a psát.
Člověka který neumí ani ty nejzákladnější věci.
chudý
neschopnost číst a psát
člověk neumí psát, číst atd., nebo prostě neschopnost nebo nevědomost v určitém sektoru
primárně neschopnost číst a psát a uznat a chápat základní souvislosti a skutečnosti
neumí číst,psát, pocitat
Neznalost čtení a psaní.
Neschopnost číst/psát.
Neumět psát, číst a počítat
nevzdelani lide
neumí psát, číst
Když někdo něčemu nerozumí a ani rozumět nědokáže.
Absence dovednosti číst a psát
blbost
debilita ze neumim psat,,,
lidé bez potřebného základního vzdělání
ze je nekdo postizeny nebo handycapy a tak
neznalost písma, číslic a psaného textu
neznalost čtení, psaní a počítání, dnes i ovládání počítače jakožto počítačovou negramotnost
Lidé neumí číst ani psát
.
neznalost čtení, psaní, počtů a pod.
Neznalost rodného jazyka, neznalost čtení či psaní, primitivismus ve vyjadřování atd.
neschopnost cteni a psani
stav, kdy člověk neumí číst, psát, počítat
Člověk, který nemá základní vzdělání, neumí psát, číst. Nemá všeobecný přehled.
neumí psát,číst nebo počítat nebo kombinaci těchto 3
když někdo neumí číst a psát
Neznalost čtení, psaní a početních úkonů
Člověk neumí číst, psát a počítat.
líný blb
osoba, která neumí číst a psát
schnopnost porozumět textu, orientovat se v něm, samozřejmě schopnost číst a psát
Nejen neznalost čtení a psaní, ale všeoobecně absolutní neorientaci v různých životních situacích.
absence školní docházky
neznalost čtení, v přeneseném slova smyslu neschopnost porozumět textu
Neznalost psaní / čtení, ale i neschopnost porozumět psanému textu / obsahu sdělení
neumi psat a cist, nebo jen velmi malo
nevzdělanost, neobeznámení se zálkadními informacemi, umění psát a číst
neschopnost číst, psát
Neschopnost číst nebo psát nebo počítat nebo rozumět textům
Člověka, který neumí číst ani psát.
Neumět ani číst a psát kvůli nedostatku vzdělání.
Neschopnost číst, pocitat
neznalost čtení psaní komunikace
neschopnost číst a neschopnost psát
neumí číst a psát. A u nás teď moderní finanční negramotnost-neumí zacházet s penězi.
neumim čitať
neumí číst, počítat
neschopnost číst, psát, neznalost základních počtů a fyzikálních a přírodních procesů
především to, že člověk neumí číst ani psát
funkční nevzdělanost, ale i "lajdáctví"
Neumět číst, psát, počítat.
neumet cist, psat a pocitat
pc neumětelství
Negramotnost
neznalost, nevzdělanost, celkem mi to splývá
Neschopnost porozumět něčemu vnějšímu, nejčastěji psanému textu.
nevím
Neschopnost číst a počítat.
neschopnost číst, psát, počítat
neschopnost ovládat čtení, psaní
neschopnost psaní, čtení a základních matematických operací
debilný ľudia
clovek, ktery neumi cist ani psat
neznalost
člověk, který nikdy nestudoval
cloveka ktory nevie pisat a citat, pripadne pocitat
neumím ani číst, psát a počítat
Neschopnost psát, číst a počítat.
osobu, která neumí číst a psát
nic neumí číst psát nezná pravidla životosprávy a čistoty
neumět psát a číst
Neumět základní věci - číst, psát, počítat...
neumet psat a cist, porozumet souvislostem
neschopnost plynně číst, psát a počítat
neschopnost číst a psát ( lze i jiné -finanční negramot atd)
člověk co neumí číst a psát, celkově se neučí
Nezná pravidla písemné komunikace
člověk neumí psát, číst
Nevzdělanost, neovládání jazyka
Neumět číst, psát a počítat
neumět číst, psát...
neznalost písma, neschopnost číst a psát
neznalost, nevzdělanost
nemoci se vyjadřovat, chyby ve psaní, nevyužívat znalosti převzaté ze školy, ročičů,..
Neschopnost pracovat s textem, neumět číst či psát.
neovládání čtení, písma a počtů
analfabet
člověk který neumí psát číst a počítat
Neschopnost psát, číst
neznalost psaní a čtení
neschopnosť čítať a písať
jako hlavni ,ze člověk neumí číst a počítat
člověka, který neumí psát a dělá gramatické chyby.
to, že někdo neumí číst, psát a počítat (základní sčítání a odčítání)
Neznalost písma, chybí dovednost číst a psát
18277,78 %77,78 % 

Graf

5. Znáte někoho, kdo neumí číst nebo psát?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne18679,49 %79,49 %  
ano4820,51 %20,51 %  

Graf

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, snažili jste se nějak pomoci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9589,62 %40,6 %  
Doporučil jsem mu chirurga10,94 %0,43 %  
Řekla jsem aby chodil na doucovani 10,94 %0,43 %  
doučovala jsem svého kamaráda a pomáhala mu s výslovností10,94 %0,43 %  
snazila bych mu nebo ji pomoct a nezdavali bych to10,94 %0,43 %  
pracuji s nima10,94 %0,43 %  
Učení písmen a slov.10,94 %0,43 %  
pokusila bych se ho/ji to naučit kdyby měl/a zájem10,94 %0,43 %  
motivace ke vzdělávání10,94 %0,43 %  
snažit se ho učit, nebyl zájem tak sem skončila10,94 %0,43 %  
doučovat 10,94 %0,43 %  
nechám to na na učitelích ve škole až půjdou do školy10,94 %0,43 %  

Graf

7. Máte pocit, že se o negramotnosti dostatečně ví, a že se řeší?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8737,18 %37,18 %  
ne8435,9 %35,9 %  
ano6326,92 %26,92 %  

Graf

8. Na kterém kontinentu si myslíte, že je nejvyšší negramotnost a nevzdělanost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Afrika20688,03 %88,03 %  
Asie177,26 %7,26 %  
JIžní Amerika83,42 %3,42 %  
Evropa20,85 %0,85 %  
Severní Amerika10,43 %0,43 %  

Graf

9. Myslíte si, že je negramotnost v ČR vysoká?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne21391,03 %91,03 %  
ano218,97 %8,97 %  

Graf

10. Myslíte si, že negramotnost ovlivňuje společnost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9942,31 %42,31 %  
spíše souhlasím8938,03 %38,03 %  
nevím229,4 %9,4 %  
spíše nesouhlasím187,69 %7,69 %  
nesouhlasím62,56 %2,56 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na negramotnost a nevzdělanost ve světě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
i přes velký počet organizací negramotnost nemizí10544,87 %44,87 %  
mělo by se zabránit zvyšování, něco proti ní dělat9841,88 %41,88 %  
nezajímám se o to6025,64 %25,64 %  
je velmi vysoká3715,81 %15,81 %  
nepřijde mi, že by byla vysoká3213,68 %13,68 %  
snažím se pomáhat72,99 %2,99 %  

Graf

12. Myslíte si, že jde negramotnost úplně odstranit ze světa?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20587,61 %87,61 %  
ano2912,39 %12,39 %  

Graf

13. Znáte nějakou organizaci bojující proti negramotnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne19784,19 %84,19 %  
UNICEF114,7 %4,7 %  
Adra41,71 %1,71 %  
člověk v tísni31,28 %1,28 %  
unesco20,85 %0,85 %  
OSN20,85 %0,85 %  
školství - školy a školky10,43 %0,43 %  
Ministerstvo školství:)10,43 %0,43 %  
Postavme školu v Africe 10,43 %0,43 %  
centrum narovinu 10,43 %0,43 %  
Člověk v tísni, Unicef10,43 %0,43 %  
ilo10,43 %0,43 %  
UNESCO, Humanity First, Areva, další charit./humanitární organizace10,43 %0,43 %  
Wontanara10,43 %0,43 %  
Adra, katolická církev10,43 %0,43 %  
Ministerstvo školství10,43 %0,43 %  
Arcidiecézní charita Praha10,43 %0,43 %  
základní škola10,43 %0,43 %  
Unesco podporuje chůzi do školy u dětí10,43 %0,43 %  
Magna, Clovek v ohrozeni, Unicef, ...10,43 %0,43 %  
Vybuduj školu v Africe - různé organizace10,43 %0,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jaký je Váš názor na negramotnost a nevzdělanost ve světě?

  • odpověď i přes velký počet organizací negramotnost nemizí:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi UNICEF na otázku 13. Znáte nějakou organizaci bojující proti negramotnosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké úrovně vzdělání jste dosáhli?

4. Co si představíte pod pojmem negramotnost?

5. Znáte někoho, kdo neumí číst nebo psát?

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, snažili jste se nějak pomoci?

7. Máte pocit, že se o negramotnosti dostatečně ví, a že se řeší?

8. Na kterém kontinentu si myslíte, že je nejvyšší negramotnost a nevzdělanost?

9. Myslíte si, že je negramotnost v ČR vysoká?

10. Myslíte si, že negramotnost ovlivňuje společnost?

11. Jaký je Váš názor na negramotnost a nevzdělanost ve světě?

12. Myslíte si, že jde negramotnost úplně odstranit ze světa?

13. Znáte nějakou organizaci bojující proti negramotnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste žena nebo muž?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké úrovně vzdělání jste dosáhli?

4. Co si představíte pod pojmem negramotnost?

5. Znáte někoho, kdo neumí číst nebo psát?

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli ano, snažili jste se nějak pomoci?

7. Máte pocit, že se o negramotnosti dostatečně ví, a že se řeší?

8. Na kterém kontinentu si myslíte, že je nejvyšší negramotnost a nevzdělanost?

9. Myslíte si, že je negramotnost v ČR vysoká?

10. Myslíte si, že negramotnost ovlivňuje společnost?

11. Jaký je Váš názor na negramotnost a nevzdělanost ve světě?

12. Myslíte si, že jde negramotnost úplně odstranit ze světa?

13. Znáte nějakou organizaci bojující proti negramotnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Prášková, Z.Nevzdělanost a negramotnost u nás i ve světě (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://nevzdelanost-a-negramotnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.