Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > New approaches to strategic management

New approaches to strategic management

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Erika Krnacova
Šetření:04. 10. 2009 - 01. 02. 2010
Počet respondentů:10
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.13:13
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dear Madam/Sir,

let me introduce myself: I am external inceptor at the Faculty of Economics of the Matej Bel University in Banska Bystrica, Slovakia.
I would like to implement your response searched through questionnaire about utilization and application new approaches to strategic management in conditions of globalization.

Within the frame of preparation a dissertation on the topic: „New approaches to strategic management of the enterprises in conditions of globalization“.“, I would like to realise a research which maps the using and application the new methods of strategic management in companies involved in production of demining machines.

The questionnaire is anonymous and all datas will be used only for dissertation purposes.

I am aware of preciousness of your time and appreciate your willingness. After vindication I can provide you the results of research in electronic form as a satisfacton for your time.
 

Odpovědi respondentů

1. How many years is your enterprise active in production of demining equipments?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
above 10 years660 %60 %  
5 - 10 years220 %20 %  
up to 3 years110 %10 %  
3 - 5 years110 %10 %  

Graf

2. Production of demining machines in your company is:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
the main production line of our company 550 %50 %  
the complementary production line in our company 550 %50 %  

Graf

3. What do you consider as a basic value of your company?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
innovative potencial880 %80 %  
quality of demining equipments770 %70 %  
intellectual value660 %60 %  
market value330 %30 %  
a network of strategic partners and allies220 %20 %  
goodwill110 %10 %  

Graf

4. Does your company have setted up the long-term strategic goals? (ano-yes, ne-no)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10100 %100 %  

Graf

5. Which from following predications define relationship of your company to strategic managment?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Strategic management allows to reflect changing condition in surroundings.0.90.49
Strategic management provides clear aims and directions for employees in their future activities.11.4
The enterprises applying strategic management are more effective.1.10.49
The conditions of surroundings are changing so quickly that managers are not able to make plans for a longer time.0.40.84
Strategic planning is an obstacle of strategic management.-0.30.41
There are a lot of different reasons of success like luck, chance event and these companies are more effective also without strategic management.0.70.61

Graf

6. Which approach to strategic management do you prefer? (jiná odpoved - others)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
an approach based on freedom, flexibility, adaptibility, it more about reaction on occured problems660 %60 %  
an approach based on racionality, logical thinking, analysis and formalisation440 %40 %  

Graf

7. The process of strategic management in your enterprise can be roughly define as follows:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
setting up the vision - setting up the strategy - setting up the goals - implementation - check up440 %40 %  
SWOT analysis - mission - global goals330 %30 %  
reaction to external appeals as well as to internal opportunities in the moment when they arise330 %30 %  

Graf

8. Which kind of enterprise areas have priorities for setting up the strategic goals?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
customers' satisfaction880 %80 %  
products quality770 %70 %  
innovation660 %60 %  
knowledges, improvement of employees qualification550 %50 %  
financial realm (costs, outputs....)440 %40 %  
investment and evaluation of investment effectiveness330 %30 %  
enviroment220 %20 %  
information system, information220 %20 %  
other110 %10 %  

Graf

9. Which kind of measurement and evaluation system of company performance do you use?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
financial indicators base880 %80 %  
other220 %20 %  
benchmarking220 %20 %  
Total Quality Management110 %10 %  

Graf

10. Which type of strategic mamagement with respect to performed activities does your company prefer? (jina odpoved - other)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
management oriented to processes550 %50 %  
management oriented to goals achievement550 %50 %  

Graf

11. Does your company have impelented the system of quality management in accordance with ISO 9001? (ano-yes, ne-no)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano990 %90 %  
ne110 %10 %  

Graf

12. Decision-making about next R&D tendency in production of demining equipments is influenced by:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
customers' requirements for production quality of demining equipments880 %80 %  
inovations and technologies developed for demining machines660 %60 %  
international standards for demining (IMAS, CEN Workshop Agreements)440 %40 %  
NATO requirements (AQAP systems, STAVAGs, MILLs)330 %30 %  
other110 %10 %  

Graf

13. Which kind of organisational chart does your company applied?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matrix structure330 %30 %  
line structure220 %20 %  
other220 %20 %  
functional structure220 %20 %  
staff structure110 %10 %  

Graf

14. How do you evalute following parametres in your company? (1-the lowest .... 5-the highest)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
demandingness of management (control)3.20.16
flexibility of organisaton chart3.11.09
capital power and disponibility of needed sorces2.90.69
business risk and possibilities of their reduction3.40.24
innovative behaviour of the company and their leaders3.91.09
harmony among economical, social and enviromental areas3.80.96

Graf

15. How many employees has your enterprise?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-249 (middle enterprise) 440 %40 %  
above 250330 %30 %  
10-49 (small enterprise) 330 %30 %  

Graf

16. Which is capital participation - local and foreign capital in your company?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
local enterprise with foreign investment550 %50 %  
local enterprise (100 % local capital)440 %40 %  
foreign enterprise (100 % foreign capital)110 %10 %  

Graf

17. How many teritorries are your products operating currently in?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
more than 15440 %40 %  
11-15330 %30 %  
6-10220 %20 %  
1-5110 %10 %  

Graf

18. Do you have any branch office in other country/ies of the world?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [yesotázka č. 19, no → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
yes550 %50 %  
no550 %50 %  

Graf

19. How many countries are your branch officies placed in?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 country250 %20 %  
6-10 countries250 %20 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (85,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krnacova, E.New approaches to strategic management (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://new-approaches-to-strategic-management.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.