Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a její vliv na jedince

Nezaměstnanost a její vliv na jedince

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Nesrsta
Šetření:28. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci zpracování seminární práce k  předmětu "Chování člověka v krizových situacích" zabývající se vlivem nezaměstnanosti na psychiku člověka, konkrétně jejím stresovým působením na jedince, jsme se rozhodli vytvořit tento dotazník, který nám má pomoci získat názory jednotlivým respondentů na dané téma.

Získané názory budou následně vyhodnoceny a budou použity pro praktickou část této práce, která by měla osvětlit do jaké míry je stresový vliv nezaměstnanosti relevantní, tedy je vnímán širokou veřejností.

Dotazník je vytvořen pro získání názorů od respondentů starších 15 let, kteří se v průběhu svého života setkali s nezaměstnaností.

Odpovědi respondentů

1. Vykonáváte momentálně alespoň jednou týdně nějakou práci/brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7366,97 %66,97 %  
ne3633,03 %33,03 %  

Graf

2. Hledáte v současné době nějakou práci/brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5752,29 %52,29 %  
ne5247,71 %47,71 %  

Graf

3. Byl/a jste někdy v situaci, kdy jste hledal/a práci či brigádu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10899,08 %99,08 %  
ne10,92 %0,92 %  

Graf

4. Dostal/a jste se někdy do finančních problémů v souvislosti s nezaměstnaností (např. problémy s úhradou nájmu atd.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3330,28 %30,28 %  
souhlasím3128,44 %28,44 %  
nesouhlasím2724,77 %24,77 %  
spíše souhlasím1513,76 %13,76 %  
nevím32,75 %2,75 %  

Graf

5. V případě, že byste byl/a v situaci, kdy nemůžete nalézt práci/brigádu, vyvolávalo by to ve Vás stres? (obavy z finančních problémů, pocit neschopnosti uplatnit se atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7871,56 %71,56 %  
spíše souhlasím2422,02 %22,02 %  
nesouhlasím43,67 %3,67 %  
spíše nesouhlasím21,83 %1,83 %  
nevím10,92 %0,92 %  

Graf

6. Pokud byste hledali práci delší dobu, působil by na Vás každý další pohovor více stresově?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5146,79 %46,79 %  
spíše souhlasím3431,19 %31,19 %  
spíše nesouhlasím1110,09 %10,09 %  
nevím98,26 %8,26 %  
nesouhlasím43,67 %3,67 %  

Graf

7. V případě, že jste byli/budete delší dobu nezaměstnaní, zajímali jste/byste se i o pracovní nabídky, které na Vás jinak působily jako nezajímavé?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5045,87 %45,87 %  
spíše souhlasím4339,45 %39,45 %  
nevím1311,93 %11,93 %  
nesouhlasím21,83 %1,83 %  
spíše nesouhlasím10,92 %0,92 %  

Graf

8. Jaké jsou vaše pocity, když odešlete životopis na 10 pracovních nabídek a neobdržíte jedinou odpověď?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále bych zasílal/a životopisy na další nabídky, ale pochyboval/a bych o tom, že najdu zaměstnání.4036,7 %36,7 %  
Připadal/a bych si, že dělám něco špatně a hledal/a bych možnost sebezlepšení.2623,85 %23,85 %  
Snížil/a bych své požadavky na hledané zaměstnání a hledal dále.2321,1 %21,1 %  
Zůstal/a bych v klidu a reagoval/a bych na jiné pracovní nabídky, chyba není na mé straně.1110,09 %10,09 %  
Připadal/a bych si tak, že mě nikdo nechce zaměstnat a přestal/a bych se snažit najít práci.76,42 %6,42 %  
To se mi nikdy nemůže stát.21,83 %1,83 %  

Graf

9. Kolik měsíců jste nejdéle hledal/a práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 3 měsíce3027,52 %27,52 %  
7 - 12 měsíců2119,27 %19,27 %  
4 - 6 měsíců2119,27 %19,27 %  
0 - 1 měsíc2119,27 %19,27 %  
26 a více měsíců65,5 %5,5 %  
13 - 18 měsíců65,5 %5,5 %  
19 - 25 měsíců43,67 %3,67 %  

Graf

10. Jak dlouho je podle Vás přiměřené hledat práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 3 měsíce6155,96 %55,96 %  
4 - 6 měsíců2724,77 %24,77 %  
0 - 1 měsíc1513,76 %13,76 %  
více jak 12 měsíců43,67 %3,67 %  
7 - 12 měsíců21,83 %1,83 %  

Graf

11. Studujete na některé střední či vysoké škole? (prezenčně či dálkově)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6458,72 %58,72 %  
ano4541,28 %41,28 %  

Graf

12. Myslíte si, že je nezbytné pro uplatnění se na trhu práce získat nějaké pracovní zkušenosti již v průběhu studia?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9688,07 %88,07 %  
ne1311,93 %11,93 %  

Graf

13. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8981,65 %81,65 %  
muž2018,35 %18,35 %  

Graf

14. Věk respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let8779,82 %79,82 %  
31 - 44 let1614,68 %14,68 %  
45 - 60 let32,75 %2,75 %  
60 a více let21,83 %1,83 %  
15 -19 let10,92 %0,92 %  

Graf

15. Bydliště respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha2926,61 %26,61 %  
Středočeský kraj2724,77 %24,77 %  
Jihomoravský kraj1110,09 %10,09 %  
Ústecký kraj76,42 %6,42 %  
Jihočeský kraj65,5 %5,5 %  
Olomoucký kraj54,59 %4,59 %  
Plzeňský kraj43,67 %3,67 %  
Moravskoslezký kraj43,67 %3,67 %  
Liberecký kraj43,67 %3,67 %  
Pardubický kraj32,75 %2,75 %  
Královéhradecký kraj32,75 %2,75 %  
Zlínský kraj32,75 %2,75 %  
Kraj Vysočina21,83 %1,83 %  
Karlovarský kraj10,92 %0,92 %  

Graf

16. Dle klasické teorie temperamentu byste se hodnotil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sangvinik3834,86 %34,86 %  
melancholik2825,69 %25,69 %  
cholerik2522,94 %22,94 %  
flegmatik1816,51 %16,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Studujete na některé střední či vysoké škole? (prezenčně či dálkově)

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Myslíte si, že je nezbytné pro uplatnění se na trhu práce získat nějaké pracovní zkušenosti již v průběhu studia?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vykonáváte momentálně alespoň jednou týdně nějakou práci/brigádu?

2. Hledáte v současné době nějakou práci/brigádu?

3. Byl/a jste někdy v situaci, kdy jste hledal/a práci či brigádu?

4. Dostal/a jste se někdy do finančních problémů v souvislosti s nezaměstnaností (např. problémy s úhradou nájmu atd.)?

5. V případě, že byste byl/a v situaci, kdy nemůžete nalézt práci/brigádu, vyvolávalo by to ve Vás stres? (obavy z finančních problémů, pocit neschopnosti uplatnit se atd.)

6. Pokud byste hledali práci delší dobu, působil by na Vás každý další pohovor více stresově?

7. V případě, že jste byli/budete delší dobu nezaměstnaní, zajímali jste/byste se i o pracovní nabídky, které na Vás jinak působily jako nezajímavé?

8. Jaké jsou vaše pocity, když odešlete životopis na 10 pracovních nabídek a neobdržíte jedinou odpověď?

9. Kolik měsíců jste nejdéle hledal/a práci?

10. Jak dlouho je podle Vás přiměřené hledat práci?

11. Studujete na některé střední či vysoké škole? (prezenčně či dálkově)

12. Myslíte si, že je nezbytné pro uplatnění se na trhu práce získat nějaké pracovní zkušenosti již v průběhu studia?

13. Pohlaví respondenta

14. Věk respondenta

15. Bydliště respondenta

16. Dle klasické teorie temperamentu byste se hodnotil/a jako:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vykonáváte momentálně alespoň jednou týdně nějakou práci/brigádu?

2. Hledáte v současné době nějakou práci/brigádu?

3. Byl/a jste někdy v situaci, kdy jste hledal/a práci či brigádu?

4. Dostal/a jste se někdy do finančních problémů v souvislosti s nezaměstnaností (např. problémy s úhradou nájmu atd.)?

5. V případě, že byste byl/a v situaci, kdy nemůžete nalézt práci/brigádu, vyvolávalo by to ve Vás stres? (obavy z finančních problémů, pocit neschopnosti uplatnit se atd.)

6. Pokud byste hledali práci delší dobu, působil by na Vás každý další pohovor více stresově?

7. V případě, že jste byli/budete delší dobu nezaměstnaní, zajímali jste/byste se i o pracovní nabídky, které na Vás jinak působily jako nezajímavé?

8. Jaké jsou vaše pocity, když odešlete životopis na 10 pracovních nabídek a neobdržíte jedinou odpověď?

9. Kolik měsíců jste nejdéle hledal/a práci?

10. Jak dlouho je podle Vás přiměřené hledat práci?

11. Studujete na některé střední či vysoké škole? (prezenčně či dálkově)

12. Myslíte si, že je nezbytné pro uplatnění se na trhu práce získat nějaké pracovní zkušenosti již v průběhu studia?

13. Pohlaví respondenta

14. Věk respondenta

15. Bydliště respondenta

16. Dle klasické teorie temperamentu byste se hodnotil/a jako:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nesrsta, J.Nezaměstnanost a její vliv na jedince (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nez.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.