Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nežádoucí chování majitelů psů venčení na volno

Nežádoucí chování majitelů psů venčení na volno

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Vlčková
Šetření:30. 01. 2020 - 30. 01. 2020
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):7 / 5.24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:96,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tématem práce je zmapovat nežádoucí chování majitelů psů v oblasti venčení. Toto téma jsem si vybrala, protože je mi je velice blízké. Mezi majiteli psů se pohybuji každý den, a to nejen u venčení svých psů, ale i v různých sportovních disciplínách.

Cílem práce je zjisti, proč majitelé psů venčí své mazlíčky na volno i když jim vyhláška upravuje toto jednání.

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte psů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 pes3568,63 %68,63 %  
2 psi1223,53 %23,53 %  
3 psi23,92 %3,92 %  
4 a více23,92 %3,92 %  

Graf

2. Venčíte psa na volno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4078,43 %78,43 %  
ne1121,57 %21,57 %  

Graf

3. Proč psa nevenčíte na volno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Během procházky cvičíme poslušnost436,36 %7,84 %  
Pes to nepotřebuje327,27 %5,88 %  
Psa chci mít pod kontrolou327,27 %5,88 %  
Mám nevychovaného psa19,09 %1,96 %  

Graf

4. Proč venčíte psa na volno?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to pro mě pohodlné3382,5 %64,71 %  
Je to pro něj přirozenější1640 %31,37 %  
Nechci psa omezovat1435 %27,45 %  
Myslím si, že se více takto vyřádí více1127,5 %21,57 %  
Nahrazuji mu tím, čas osamotě717,5 %13,73 %  

Graf

5. Vadí vám, když někdo venčí psa na volno

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3874,51 %74,51 %  
ano1121,57 %21,57 %  
nevim23,92 %3,92 %  

Graf

6. Znáte konejšivé signály psů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2752,94 %52,94 %  
ano1325,49 %25,49 %  
slyším to poprvé1121,57 %21,57 %  

Graf

7. Jak psa zaměstnáváte, aby jste ho unavili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Abyste... Hodím ho do rybníka

Agility, hoopers, dogfitness, bull sporty

bull sport

bull sport

bull sporty

dog fitness

dog racing

dog racing

hoopers

hoopers

Nijak

Poslušnost

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Proč venčíte psa na volno?

  • odpověď Je to pro mě pohodlné:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci psa omezovat na otázku 4. Proč venčíte psa na volno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte psů?

2. Venčíte psa na volno?

4. Proč venčíte psa na volno?

5. Vadí vám, když někdo venčí psa na volno

6. Znáte konejšivé signály psů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte psů?

2. Venčíte psa na volno?

4. Proč venčíte psa na volno?

5. Vadí vám, když někdo venčí psa na volno

6. Znáte konejšivé signály psů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Vlčková, L.Nežádoucí chování majitelů psů venčení na volno (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://nezadouci-chovani-majitelu-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.