Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstanost

Nezaměstanost

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Drexlerová
Šetření:17. 12. 2013 - 24. 12. 2013
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.81
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Nezaměstanost

Odpovědi respondentů

1. Jste žena nebo muž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena956,25 %56,25 %  
muž743,75 %43,75 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-251168,75 %68,75 %  
30-35212,5 %12,5 %  
40-více16,25 %6,25 %  
35-4016,25 %6,25 %  
25-3016,25 %6,25 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské850 %50 %  
střední s maturitou743,75 %43,75 %  
základní16,25 %6,25 %  

Graf

4. Jak dlouho jste nezaměstnaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více jak 1 rok850 %50 %  
méně než 1/2 roku743,75 %43,75 %  
1/2 roku až 1 rok16,25 %6,25 %  

Graf

5. Co Vám pomáhá hledat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet16100 %100 %  
Inzeráty1168,75 %68,75 %  
Úřad práce318,75 %18,75 %  
Noviny212,5 %12,5 %  

Graf

Pokud jste na Úřadu práce

6. Myslíte si, že jsou služby Úřádu práce dostačující?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nejsem spokojena1066,67 %62,5 %  
nevím533,33 %31,25 %  

Graf

Pokud jste na Úřadu práce

7. Co byste chtěli, aby se změnilo ve službách Úřadu práce?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lepší komunikace s lidmi1071,43 %62,5 %  
individuální přístup857,14 %50 %  
doručování volných míst na e-mail750 %43,75 %  

Graf

8. Pomáhají Vám v hledání zaměstaní známí, rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1275 %75 %  
ne425 %25 %  

Graf

9. Měli jste zaměstaní, které Vám právě dohodili známí či rodina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %50 %  
ne850 %50 %  

Graf

10. Vzdělávali byste se dále, kdyby Vám to práce umožnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1593,75 %93,75 %  
ne16,25 %6,25 %  

Graf

Byli byste ochotní za prací dojíždět? Pokud ano kolik kilometrů

11. Byli byste ochootni se za prací odstěhovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne956,25 %56,25 %  
ano743,75 %43,75 %  

Graf

12. Byli byste ochotní za prací dojíždět? Pokud ano, kolik kilometrů:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20318,75 %18,75 %  
15318,75 %18,75 %  
3016,25 %6,25 %  
do 30 km16,25 %6,25 %  
max. 3016,25 %6,25 %  
cca 60km. Ale záleží taky na spojení - pokud bych nasedla u nás na vlak a za půl hodiny byla v práci, OK. Pokud bych musela vyjet 2,5hod. dřív a pětkrát přesedat...tak to bych práci radši odmítla :(16,25 %6,25 %  
Nemám problém si práci vybrat s ohledem na náročnost dopravy16,25 %6,25 %  
Pouze v rámci města16,25 %6,25 %  
ano, do 100 km16,25 %6,25 %  
4016,25 %6,25 %  
50km16,25 %6,25 %  
blízké okolí města max 20km16,25 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (71,4 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Drexlerová, I.Nezaměstanost (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nezamestanost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.