Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnaní a potřeba dalšího vzdělávání

Nezaměstnaní a potřeba dalšího vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Adamcová
Šetření:14. 02. 2013 - 17. 02. 2013
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku k bakalářské práci. Dotazník se týká nezaměstnaných lidí a jejich názoru na potřebnost dalšího vzdělávání.

Předem děkuji za ochotu a čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Přeji příjemný zbytek dne. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7474,75 %74,75 %  
Muž2525,25 %25,25 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 308585,86 %85,86 %  
31 - 451111,11 %11,11 %  
46 - 6033,03 %3,03 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské5151,52 %51,52 %  
vysokoškolské3030,3 %30,3 %  
základní vzdělání1010,1 %10,1 %  
učňovské88,08 %8,08 %  

Graf

4. Vaše aktuální sociální postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezaměstnaný4747,47 %47,47 %  
student3434,34 %34,34 %  
zaměstnanec1414,14 %14,14 %  
jiné22,02 %2,02 %  
rodičovská dovolená22,02 %2,02 %  

Graf

5. Účastníte se, nebo jste se v nedávné době účastnili nějakého dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6161,62 %61,62 %  
ne3838,38 %38,38 %  

Graf

6. Považujete další vzdělávání za důležité?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8484,85 %84,85 %  
nevím1010,1 %10,1 %  
ne55,05 %5,05 %  

Graf

7. K dalšímu vzdělávání jste se rozhodl/a z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvýšení/rozšíření kvalifikace4040,4 %40,4 %  
osobní rozvoj3434,34 %34,34 %  
nevzdělávám se1919,19 %19,19 %  
změna dosavadní kvalifikace (rekvalifikace)55,05 %5,05 %  
navázání nových sociálních kontaktů11,01 %1,01 %  

Graf

8. Myslíte si, že další vzdělávání pozitivně ovlivnilo, nebo může ovlivnit Vaši současnou situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7474,75 %74,75 %  
nevím1616,16 %16,16 %  
ne99,09 %9,09 %  

Graf

9. Považujete Vaše současné vzdělání za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5555,56 %55,56 %  
ano2626,26 %26,26 %  
nevím1818,18 %18,18 %  

Graf

10. Jaké znalosti Vám, podle Vás nejvíce chybí pro uplatnění na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazykové znalosti4545,45 %45,45 %  
Odborné znalosti2626,26 %26,26 %  
Řidičský průkaz1010,1 %10,1 %  
Jiné99,09 %9,09 %  
Žádné88,08 %8,08 %  
Znalost práce na PC11,01 %1,01 %  

Graf

11. Plánujete se de dále vzdělávat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7373,74 %73,74 %  
nevím2121,21 %21,21 %  
ne55,05 %5,05 %  

Graf

12. Považujete nabídku dalšího vzdělávání v současné době za dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3838,38 %38,38 %  
ne3232,32 %32,32 %  
nevím2929,29 %29,29 %  

Graf

13. Myslíte si, že vzdělání ovlivňuje výši mezd pracovníků? (čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší mzda?)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4646,46 %46,46 %  
ne4343,43 %43,43 %  
nevím1010,1 %10,1 %  

Graf

14. Jakou má pro Vás vzdělání hodnotu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokou38,57 %3,03 %  
Velkou25,71 %2,02 %  
Nemá číselnou - pro mě má hodnotu především to, že to přinese něco společnosti, i mně samotné12,86 %1,01 %  
Je důležité pro můj seberozvoj, pro lepší postavení v práci, v některých případech i vyšší finanční ohodnocení,..12,86 %1,01 %  
Pro mne vysokou, studuji přeci hlavně pro sebe, ale ačkoliv jsem absolventem vysoké školy, mám navíc dokončeno doplňkové studium angličtiny, stejně se práce shání těžko.12,86 %1,01 %  
nepřemýšlím nad tím12,86 %1,01 %  
Moc velkou ne. Mám spoustu kamarádů vysokoškoláků co smenou byli na pokladně v Albertu a já mám jen základní školu. V ČR jsem nenašla školu pro mě a tak si dělám ŽL na kadeřnici a obchod,protože podle mě jsou zde omezené možnosti. A to dost.12,86 %1,01 %  
Hodně vysokou12,86 %1,01 %  
..........12,86 %1,01 %  
Čím vyšší vzdělání, tím lepší práce12,86 %1,01 %  
ostatní odpovědi Vysokou hodnotu. Doufám, že mi pomůže získat vysněnou práci, budu "užitečnější" a navíc si rozšířím obzory.
pro mě mizivou, ale okolní nátlaky nás nutí se vzdělávat a tím nám vlastně ukazuje, že jsme něco méně když jsme jen vyučení. Při tom Vysokoškoláci sedí na pracáku jako my. Toho j epříkladem i můj manžel Ing. titul a zbytečně.
Velkou, v dnešní době je to nutnost :)
Moc velkou ne
spíš než vzdělání potřebuji praxi,rád svářím,mám plno různých výrobků i umělevckých,ale jak se snažím získat pracovní místo,tak mi sdělí,že nemám praxi!!
obrovskou
střední
vysokou - oceňuji všeobecný přehled
velmi vysokou, co víte to Vám nikdo nevezme
čistě osobní uspokojení
celoživotní
Myslím, že dnes mít jen vzdělání nestačí. Absolventům chybí praxe, což školy neumožňují.
Umožní seberealizaci
nesmírnou, ale stejně tak i zkušenosti v oboru
nevim lze posoudit az vekem
Především mě baví.
Důležité.
vnímám ho jako nutnost dnešní doby
Větší možnost rozhodování
nevyčíslitelnou, ale individuální
zadnou
důležité
2262,86 %22,22 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Účastníte se, nebo jste se v nedávné době účastnili nějakého dalšího vzdělávání?

  • odpověď ne:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevzdělávám se na otázku 7. K dalšímu vzdělávání jste se rozhodl/a z důvodu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Vaše aktuální sociální postavení:

5. Účastníte se, nebo jste se v nedávné době účastnili nějakého dalšího vzdělávání?

6. Považujete další vzdělávání za důležité?

7. K dalšímu vzdělávání jste se rozhodl/a z důvodu:

8. Myslíte si, že další vzdělávání pozitivně ovlivnilo, nebo může ovlivnit Vaši současnou situaci?

9. Považujete Vaše současné vzdělání za dostačující?

10. Jaké znalosti Vám, podle Vás nejvíce chybí pro uplatnění na trhu práce?

11. Plánujete se de dále vzdělávat?

12. Považujete nabídku dalšího vzdělávání v současné době za dostačující?

13. Myslíte si, že vzdělání ovlivňuje výši mezd pracovníků? (čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší mzda?)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Vaše aktuální sociální postavení:

5. Účastníte se, nebo jste se v nedávné době účastnili nějakého dalšího vzdělávání?

6. Považujete další vzdělávání za důležité?

7. K dalšímu vzdělávání jste se rozhodl/a z důvodu:

8. Myslíte si, že další vzdělávání pozitivně ovlivnilo, nebo může ovlivnit Vaši současnou situaci?

9. Považujete Vaše současné vzdělání za dostačující?

10. Jaké znalosti Vám, podle Vás nejvíce chybí pro uplatnění na trhu práce?

11. Plánujete se de dále vzdělávat?

12. Považujete nabídku dalšího vzdělávání v současné době za dostačující?

13. Myslíte si, že vzdělání ovlivňuje výši mezd pracovníků? (čím vyšší dosažené vzdělání, tím vyšší mzda?)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Adamcová, V.Nezaměstnaní a potřeba dalšího vzdělávání (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://nezamestnani-dalsi-vzdelavan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.