Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnaní v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnaní v Moravskoslezském kraji

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Trnovská
Šetření:27. 10. 2014 - 26. 11. 2014
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro nezaměstanané v Moravskoslezkém kraji.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3477,27 %77,27 %  
muž1022,73 %22,73 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 251534,09 %34,09 %  
26 - 341329,55 %29,55 %  
35 - 49920,45 %20,45 %  
více než 5049,09 %9,09 %  
méně než 1836,82 %6,82 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1636,36 %36,36 %  
středoškolské s vyučením1022,73 %22,73 %  
vysokoškolské magisterské920,45 %20,45 %  
vysokoškolské bakalářské613,64 %13,64 %  
základní36,82 %6,82 %  

Graf

4. Jaký je Váš obor vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ekonomika49,09 %9,09 %  
ekonomie24,55 %4,55 %  
IT24,55 %4,55 %  
strojírenství24,55 %4,55 %  
obchod12,27 %2,27 %  
Kuchař-číšník12,27 %2,27 %  
provoz obchodu12,27 %2,27 %  
kosmetička12,27 %2,27 %  
elektro12,27 %2,27 %  
prodavačka smíšeného zboží12,27 %2,27 %  
ostatní odpovědi management kvality
sociání pracovice
Mechanik silnoproudých zařízení
Střední škola obchodní akademie
psychologie
Prodavač - smíšené zboží (přerušeno ve 3.ročníku)
bakalářský
delnik
elektrikář
obchodník
zemědělství
zahradnické inženýrství
Kadeřnice
Lopatak
Kuchařka
brusič kulič skla
všeobecné
ekonomický
zdravotní sestra
zakladni
geovědní a montánní turismus
gympl
administrativa
kuchař
veřejná správa a regionální rozvoj
Nerostné suroviny (HGF), Ekonomika a management (EKF)
potravinář s cukrářskou atestací
technický
2863,64 %63,64 % 

Graf

5. Patříte mezi nějakou ohroženou nebo etinickou menšinu (cizinci, romové, bývali trestanci apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3784,09 %84,09 %  
ano49,09 %9,09 %  
jsem cikan12,27 %2,27 %  
absolvent12,27 %2,27 %  
dyk more rasista basista12,27 %2,27 %  

Graf

6. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3 měsíce1534,09 %34,09 %  
více než 2 roky1022,73 %22,73 %  
3 -6 měsíců715,91 %15,91 %  
12 - 24 měsíců613,64 %13,64 %  
6 - 9 měsíců49,09 %9,09 %  
9 - 12 měsíců24,55 %4,55 %  

Graf

7. Jak dlouho trval Vás předchozí pracovní poměr?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 - 12 měsíců1329,55 %29,55 %  
pracoval/a jsem pouze brigádně715,91 %15,91 %  
6 - 15 let613,64 %13,64 %  
3 - 5 let511,36 %11,36 %  
1 - 2 roky511,36 %11,36 %  
méně než 3 měsíce49,09 %9,09 %  
déle než 15 let36,82 %6,82 %  
nikdy jsem předtím nepracoval/a12,27 %2,27 %  

Graf

8. Jaký byl důvod ztráty Vaší předchozí práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
skončení doby určité1227,27 %27,27 %  
snižovaní počtu zaměstananců715,91 %15,91 %  
nízký plat nebo neplacení mezd613,64 %13,64 %  
nesympatie s nadřízeným/kolegy613,64 %13,64 %  
krach firmy511,36 %11,36 %  
těhotenství49,09 %9,09 %  
nikdy dřív jsem nepracoval/a24,55 %4,55 %  
špatná pracovní morálka24,55 %4,55 %  
vážná nemoc24,55 %4,55 %  
důvod mi není znám24,55 %4,55 %  
věk12,27 %2,27 %  
Výpověď ve zkušební době 4x po sobě, vždy u jiného zaměstnavatele12,27 %2,27 %  
po návratu z mateřské dovolené snížování počtu12,27 %2,27 %  
na vlastní žádost12,27 %2,27 %  
zaměstnání známého na mé místo,3 vytýkací dopisy za cokoliva ven12,27 %2,27 %  

Graf

9. Jakými způsoby si hledáte práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet3988,64 %88,64 %  
úřad práce3170,45 %70,45 %  
vlastní iniciativa a posílání životopisu různým firmám2965,91 %65,91 %  
doporučení známých2659,09 %59,09 %  
inzerce v novinách1840,91 %40,91 %  
pracovní agentura1431,82 %31,82 %  
výběrem z nabídek místa od zaměstnavatelů12,27 %2,27 %  

Graf

10. Co je dle Vás důvodem, že nemůžete najít práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek pracovních nabídek v kraji2454,55 %54,55 %  
nedostatečná praxe1738,64 %38,64 %  
věk1636,36 %36,36 %  
obor mého studia1329,55 %29,55 %  
nesplňuji požadavky firem (neznalost práce na PC, cizí jakyk apod.)1125 %25 %  
příliš nízké mzdy1022,73 %22,73 %  
pohlaví715,91 %15,91 %  
nízká úroveň vzdělání613,64 %13,64 %  
rasa, národnost36,82 %6,82 %  
předchozí kriminální činnost36,82 %6,82 %  
zdravotní postižení24,55 %4,55 %  
dítě12,27 %2,27 %  
netuším12,27 %2,27 %  
Neumím ze sebe udělat blbou ovci :D12,27 %2,27 %  
vysoké zdanění práce12,27 %2,27 %  
neváží si zkušeností12,27 %2,27 %  
nechtějí zaměstnávat matky s dětmi12,27 %2,27 %  
nemám problém12,27 %2,27 %  
velikost penisu12,27 %2,27 %  

Graf

11. Jaká je Vaše ochota se rekvalifikovat?

(kde možnost 1 je nechuť se rekvalifikovat a možnost 5 je velká ochota se rekvalifikovat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52556,82 %56,82 %  
4920,45 %20,45 %  
3511,36 %11,36 %  
149,09 %9,09 %  
212,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.25
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.22
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:5
Modus:5

Graf

12. Jaká je Vaše ochota se odstěhovat za prací (do jiného regionu nebo zahraničí)?

(kde možnost 1 je nechuť se stěhovat a možnost 5 je velká ochota se stěhovat)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12045,45 %45,45 %  
5920,45 %20,45 %  
2818,18 %18,18 %  
3613,64 %13,64 %  
412,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.28
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.26
Směrodatná odchylka:1.5
Medián:2
Modus:1

Graf

13. Jaké jsou největší důvody vysoké nezaměstanosti v Moravskoslezkém kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízké mzdy3170,45 %70,45 %  
uzavíraní dolů a velkých podniků2045,45 %45,45 %  
příchod levné pracovní síly ze zahraničí1738,64 %38,64 %  
nedostatek příležitostí k podnikání1329,55 %29,55 %  
sociální podpora obyvatelstva1329,55 %29,55 %  
nedostatek velkých firem1227,27 %27,27 %  
odchod kvalifikované pracovní síly z kraje715,91 %15,91 %  
neochota se stěhovat za prací715,91 %15,91 %  
nekvalitní vzdělávací instituce715,91 %15,91 %  
poloha nebo geografické možnosti kraje511,36 %11,36 %  
vysoká nezaměstnanost 12,27 %2,27 %  
vysoké zdanění práce12,27 %2,27 %  
uměle setěhování lidí kvůli dolům na jedno místo 12,27 %2,27 %  
špatná informovanost i nabídkách práce ze strany firem12,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Jakými způsoby si hledáte práci?

  • odpověď vlastní iniciativa a posílání životopisu různým firmám:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příliš nízké mzdy na otázku 10. Co je dle Vás důvodem, že nemůžete najít práci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Patříte mezi nějakou ohroženou nebo etinickou menšinu (cizinci, romové, bývali trestanci apod.)?

6. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

7. Jak dlouho trval Vás předchozí pracovní poměr?

8. Jaký byl důvod ztráty Vaší předchozí práce?

9. Jakými způsoby si hledáte práci?

10. Co je dle Vás důvodem, že nemůžete najít práci?

11. Jaká je Vaše ochota se rekvalifikovat?

12. Jaká je Vaše ochota se odstěhovat za prací (do jiného regionu nebo zahraničí)?

13. Jaké jsou největší důvody vysoké nezaměstanosti v Moravskoslezkém kraji?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Patříte mezi nějakou ohroženou nebo etinickou menšinu (cizinci, romové, bývali trestanci apod.)?

6. Jak dlouho jste nezaměstnaný/á?

7. Jak dlouho trval Vás předchozí pracovní poměr?

8. Jaký byl důvod ztráty Vaší předchozí práce?

9. Jakými způsoby si hledáte práci?

10. Co je dle Vás důvodem, že nemůžete najít práci?

11. Jaká je Vaše ochota se rekvalifikovat?

12. Jaká je Vaše ochota se odstěhovat za prací (do jiného regionu nebo zahraničí)?

13. Jaké jsou největší důvody vysoké nezaměstanosti v Moravskoslezkém kraji?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Trnovská, Z.Nezaměstnaní v Moravskoslezském kraji (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nezamestnani-v-moravskoslezs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.