Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Nezaměstnanost a její důsledky

Nezaměstnanost a její důsledky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavlína Titlová
Šetření:14. 02. 2014 - 28. 02. 2014
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):19 / 18.44
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o vyplnění anonymního dotazníku, který bude sloužit k vypracování diplomové práce na téma Vývoj a důsledky nezaměstnanosti v Ústeckém kraji. Předem Vám moc děkuji za řádné vyplnění dotazníku.

Pavlína Titlová

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5983,1 %83,1 %  
muž1216,9 %16,9 %  

Graf

2. Věk uchazeče:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 26 - 50 let4969,01 %69,01 %  
do 25 let2028,17 %28,17 %  
nad 51 let a více22,82 %2,82 %  

Graf

3. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město6185,92 %85,92 %  
venkov1014,08 %14,08 %  

Graf

4. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské4563,38 %63,38 %  
vysokoškolské1115,49 %15,49 %  
vyučen/a/912,68 %12,68 %  
vyšší odborné34,23 %4,23 %  
základní34,23 %4,23 %  

Graf

5. Jste evidován na Úřadu práce:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4056,34 %56,34 %  
ano3143,66 %43,66 %  

Graf

6. Délka současné evidence na Úřadu práce:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 5 měsíců2856 %39,44 %  
6 měsíců až 1 rok1224 %16,9 %  
více jak 1 rok1020 %14,08 %  

Graf

7. Jak vnímáte obecně ztrátu zaměstnání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám obavu, že si nové zaměstnání v brzké době nenajdu3047,62 %42,25 %  
věřím, že si nové zaměstnání najdu v brzké době1523,81 %21,13 %  
jedná se pouze o dočasnou ztrátu zaměstnání1523,81 %21,13 %  
jiné vnímání (prosím uveďte) ………………………………………………………………………………….34,76 %4,23 %  

Graf

8. Důvod ukončení zaměstnání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizační změny v zaměstnání (např. snižování stavů zaměstnanců)1728,33 %23,94 %  
zánik zaměstnavatele1118,33 %15,49 %  
dosud jsem nebyl/a/ zaměstnán/a/ (např. absolvent školy)1118,33 %15,49 %  
jiný důvod (prosím uveďte)……………………………………………………………………………………813,33 %11,27 %  
výpověď ze zaměstnání z mé strany813,33 %11,27 %  
ze zdravotních důvodů58,33 %7,04 %  

Graf

9. Co očekáváte od spolupráce s Úřadem práce: (může být více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neočekávám nic3143,66 %43,66 %  
pomůže mi při hledání nového zaměstnání3042,25 %42,25 %  
poskytne mi podporu v nezaměstnanosti2129,58 %29,58 %  
umožní mi překlenout dobu před nástupem do nového zaměstnání1318,31 %18,31 %  
najde mi nové zaměstnání1014,08 %14,08 %  

Graf

10. Čeho se nejvíce obáváte při hledání nového zaměstnání: (může být více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatku pracovních příležitostí5171,83 %71,83 %  
diskriminace (např. věk, pohlaví, děti)3752,11 %52,11 %  
nabídky práce nebudou odpovídat mým představám2839,44 %39,44 %  
špatného zacházení ze strany zaměstnavatele2028,17 %28,17 %  
vhodnou práci nenajdu1723,94 %23,94 %  
jiné obavy (uveďte) ……………………………………………………………………………………………22,82 %2,82 %  

Graf

11. Myslíte si, že získat zaměstnání je snadnější prostřednictvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na základě doporučení od známých5171,83 %71,83 %  
Agentury práce912,68 %12,68 %  
internetu811,27 %11,27 %  
Úřadu práce22,82 %2,82 %  
inzerátů v tisku11,41 %1,41 %  

Graf

12. Má ztráta zaměstnání dopad na Vaše finance:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6490,14 %90,14 %  
ne79,86 %9,86 %  

Graf

13. Jak vyřešíte Vaši finanční situaci během nezaměstnanosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám úspory a zároveň pobírám podporu v nezaměstnanosti1926,76 %26,76 %  
nevím1521,13 %21,13 %  
mám úspory1521,13 %21,13 %  
nemám žádné finanční prostředky1419,72 %19,72 %  
spoléhám na pomoc státu811,27 %11,27 %  

Graf

14. Ovlivňuje nezaměstnanost Vaši psychickou či zdravotní stránku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6084,51 %84,51 %  
ne1115,49 %15,49 %  

Graf

15. Ovlivňuje ztráta zaměstnání Vaši rodinu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5678,87 %78,87 %  
ne1521,13 %21,13 %  

Graf

16. Máte zájem se dále vzdělávat nebo se rekvalifikovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6794,37 %94,37 %  
ne45,63 %5,63 %  

Graf

17. Jste ochotni za prací dojíždět:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5476,06 %76,06 %  
ne1723,94 %23,94 %  

Graf

18. Jste ochotni se za prací odstěhovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5374,65 %74,65 %  
ano1825,35 %25,35 %  

Graf

19. Využili byste práci v zahraničí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4259,15 %59,15 %  
ano2940,85 %40,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jak vnímáte obecně ztrátu zaměstnání:

  • odpověď mám obavu, že si nové zaměstnání v brzké době nenajdu:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dosud jsem nebyl/a/ zaměstnán/a/ (např. absolvent školy) na otázku 8. Důvod ukončení zaměstnání:

15. Ovlivňuje ztráta zaměstnání Vaši rodinu:

  • odpověď ne:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Ovlivňuje nezaměstnanost Vaši psychickou či zdravotní stránku:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk uchazeče:

3. Bydliště:

4. Vzdělání:

5. Jste evidován na Úřadu práce:

6. Délka současné evidence na Úřadu práce:

7. Jak vnímáte obecně ztrátu zaměstnání:

8. Důvod ukončení zaměstnání:

9. Co očekáváte od spolupráce s Úřadem práce: (může být více možností)

10. Čeho se nejvíce obáváte při hledání nového zaměstnání: (může být více možností)

11. Myslíte si, že získat zaměstnání je snadnější prostřednictvím:

12. Má ztráta zaměstnání dopad na Vaše finance:

13. Jak vyřešíte Vaši finanční situaci během nezaměstnanosti:

14. Ovlivňuje nezaměstnanost Vaši psychickou či zdravotní stránku:

15. Ovlivňuje ztráta zaměstnání Vaši rodinu:

16. Máte zájem se dále vzdělávat nebo se rekvalifikovat:

17. Jste ochotni za prací dojíždět:

18. Jste ochotni se za prací odstěhovat:

19. Využili byste práci v zahraničí:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk uchazeče:

3. Bydliště:

4. Vzdělání:

5. Jste evidován na Úřadu práce:

6. Délka současné evidence na Úřadu práce:

7. Jak vnímáte obecně ztrátu zaměstnání:

8. Důvod ukončení zaměstnání:

9. Co očekáváte od spolupráce s Úřadem práce: (může být více možností)

10. Čeho se nejvíce obáváte při hledání nového zaměstnání: (může být více možností)

11. Myslíte si, že získat zaměstnání je snadnější prostřednictvím:

12. Má ztráta zaměstnání dopad na Vaše finance:

13. Jak vyřešíte Vaši finanční situaci během nezaměstnanosti:

14. Ovlivňuje nezaměstnanost Vaši psychickou či zdravotní stránku:

15. Ovlivňuje ztráta zaměstnání Vaši rodinu:

16. Máte zájem se dále vzdělávat nebo se rekvalifikovat:

17. Jste ochotni za prací dojíždět:

18. Jste ochotni se za prací odstěhovat:

19. Využili byste práci v zahraničí:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Titlová, P.Nezaměstnanost a její důsledky (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://nezamestnanost-a-jeji-dusled.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.